شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ملزومات باربری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 510
ملزومات باربری
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 510 متفرقه 5,040,000 24 خرداد 5,040,000 5,040,000
باکس موتور سیکلت ردلاین مدل 510 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: دارد
ترکبند افزایشی موتورسیکلت مدل ktm-1
ملزومات باربری
ترکبند افزایشی موتورسیکلت مدل ktm-1 متفرقه 255,000 8 تیر 228,000 235,000
ترکبند افزایشی موتورسیکلت مدل ktm-1 قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: بله مقاوم در برابر باران و برف: بله
تسمه  آسان حمل مدل 01
ملزومات باربری
تسمه آسان حمل مدل 01 متفرقه 520,000 13 تیر 490,000 509,000
تسمه آسان حمل مدل 01 نیازمند باربند برای نصب: خیر
تسمه حمل بار خودرو مدل CF-10 مجموعه 4 عددی
ملزومات باربری
تسمه حمل بار خودرو مدل CF-10 مجموعه 4 عددی متفرقه 1,050,000 24 خرداد 1,050,000 1,050,000
تسمه حمل بار خودرو مدل CF-10 مجموعه 4 عددی قفل: دارد
روکش زین موتور سیکلت مدل پرشین
ملزومات باربری
روکش زین موتور سیکلت مدل پرشین متفرقه 290,000 13 تیر 295,000 382,000
روکش زین موتور سیکلت مدل پرشین قفل: ندارد
زنجیر قلاب کج آمریکایی هاردوایر
ملزومات باربری
زنجیر قلاب کج آمریکایی هاردوایر متفرقه 5,200,000 24 خرداد 5,200,000 5,200,000
زنجیر قلاب کج آمریکایی هاردوایر قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 2 متر متفرقه 350,000 24 خرداد 350,000 350,000
کش بار بند موتور سیکلت مدل K01 طول 2 متر قفل: دارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری  مدل P2  مجموعه 2 عددی
ملزومات باربری
کش باربری مدل P2 مجموعه 2 عددی متفرقه 180,000 24 خرداد 179,000 183,300
کش باربری مدل P2 مجموعه 2 عددی قفل: دارد
کش باربری اطمینان مدل  قیطانی 3متری
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 3متری اطمینان 350,000 8 تیر 325,500 360,000
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 3متری مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری اطمینان مدل 2 متری صادراتی
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل 2 متری صادراتی اطمینان 64,000 2 خرداد 60,900 64,000
کش باربری اطمینان مدل 2 متری صادراتی مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری اطمینان مدل 4 متری صادراتی
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل 4 متری صادراتی اطمینان 200,000 24 خرداد 200,000 200,000
کش باربری اطمینان مدل 4 متری صادراتی مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 2 متری
ملزومات باربری
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 2 متری اطمینان 237,300 8 تیر 247,000 257,000
کش باربری اطمینان مدل قیطانی 2 متری مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل 001 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 001 طول 2 متر متفرقه 46,500 29 خرداد 57,000 57,000
کش باربری مدل 001 طول 2 متر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل 003 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 003 طول 3 متر متفرقه 60,500 13 تیر 59,000 59,000
کش باربری مدل 003 طول 3 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل 003 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 003 طول 3 متر متفرقه 80,000 8 تیر 79,800 83,600
کش باربری مدل 003 طول 3 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل 007 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 007 طول 1.5 متر متفرقه 95,000 24 خرداد 95,000 95,000
کش باربری مدل 007 طول 1.5 متر قفل: دارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل 009 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 009 طول 1.5 متر متفرقه 79,000 24 خرداد 79,000 81,000
کش باربری مدل 009 طول 1.5 متر قفل: دارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل 70D طول 2 متر بسته دو عددی
ملزومات باربری
کش باربری مدل 70D طول 2 متر بسته دو عددی متفرقه 120,200 8 تیر 125,000 144,100
کش باربری مدل 70D طول 2 متر بسته دو عددی قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: خیر شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل 7D طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل 7D طول 2 متر متفرقه 55,000 4 تیر 55,000 70,200
کش باربری مدل 7D طول 2 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل A77
ملزومات باربری
کش باربری مدل A77 متفرقه 192,000 24 خرداد 192,000 195,000
کش باربری مدل A77 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل B12 طول 2متر بسته سه عددی
ملزومات باربری
کش باربری مدل B12 طول 2متر بسته سه عددی متفرقه 111,300 8 تیر 136,000 140,000
کش باربری مدل B12 طول 2متر بسته سه عددی قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل cv طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل cv طول 3 متر متفرقه 85,000 24 خرداد 85,000 85,000
کش باربری مدل cv طول 3 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل cv1 طول  2 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل cv1 طول 2 متر متفرقه 73,900 4 تیر 70,500 85,100
کش باربری مدل cv1 طول 2 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل cv2 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل cv2 طول 1.5 متر متفرقه 73,000 30 خرداد 73,000 74,000
کش باربری مدل cv2 طول 1.5 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل Diba طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل Diba طول 3 متر متفرقه 160,000 8 تیر 142,500 150,000
کش باربری مدل Diba طول 3 متر قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: بله مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش باربری مدل M77
ملزومات باربری
کش باربری مدل M77 متفرقه 170,000 8 تیر 178,000 178,000
کش باربری مدل M77 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل MING2 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل MING2 طول 2 متر متفرقه 119,600 8 تیر 119,300 134,000
کش باربری مدل MING2 طول 2 متر قفل: ندارد مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری مدل YEL03M  طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری مدل YEL03M طول 3 متر متفرقه 295,000 24 خرداد 295,000 295,000
کش باربری مدل YEL03M طول 3 متر قفل: ندارد
کش باربری کد IR1 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری کد IR1 طول 3 متر متفرقه 65,000 2 اردیبهشت 65,000 65,000
کش باربری کد IR1 طول 3 متر قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: بله مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربری یاز مدل off road
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل off road متفرقه 5,500,000 24 خرداد 5,500,000 5,500,000
کش باربری یاز مدل off road قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-01 طول 1 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-01 طول 1 متر متفرقه 290,000 10 اردیبهشت 290,000 290,000
کش باربری یاز مدل Ya-01 طول 1 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-01.5 طول 1.5 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-01.5 طول 1.5 متر متفرقه 320,000 24 خرداد 320,000 320,000
کش باربری یاز مدل Ya-01.5 طول 1.5 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-02 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-02 طول 2 متر متفرقه 200,000 24 خرداد 200,000 200,000
کش باربری یاز مدل Ya-02 طول 2 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-03 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-03 طول 3 متر متفرقه 250,000 24 خرداد 250,000 250,000
کش باربری یاز مدل Ya-03 طول 3 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-04 طول 4 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-04 طول 4 متر متفرقه 300,000 24 خرداد 300,000 300,000
کش باربری یاز مدل Ya-04 طول 4 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل Ya-05 طول 5 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل Ya-05 طول 5 متر متفرقه 350,000 24 خرداد 350,000 350,000
کش باربری یاز مدل Ya-05 طول 5 متر قفل: ندارد
کش باربری یاز مدل سبک بار  طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربری یاز مدل سبک بار طول 2 متر متفرقه 77,000 8 تیر 77,400 79,500
کش باربری یاز مدل سبک بار طول 2 متر قفل: دارد
کش باربند المپیا مدل 2M طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربند المپیا مدل 2M طول 2 متر المپیا 152,000 13 تیر 120,000 145,000
کش باربند المپیا مدل 2M طول 2 متر قفل: ندارد
کش باربند مدل  P GH  طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربند مدل P GH طول 2 متر متفرقه 110,000 25 اردیبهشت 110,000 110,000
کش باربند مدل P GH طول 2 متر قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربند موتورسیکلت  کد K02 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربند موتورسیکلت کد K02 طول 2 متر متفرقه 129,600 13 تیر 125,000 144,600
کش باربند موتورسیکلت کد K02 طول 2 متر قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش باربند کد 003 طول 3 متر
ملزومات باربری
کش باربند کد 003 طول 3 متر متفرقه 75,000 8 تیر 79,000 84,000
کش باربند کد 003 طول 3 متر قفل: ندارد
کش باربند کد 004 طول 2 متر
ملزومات باربری
کش باربند کد 004 طول 2 متر متفرقه 48,000 8 تیر 49,000 55,900
کش باربند کد 004 طول 2 متر قفل: ندارد
کش باربند یاز طرح توری
ملزومات باربری
کش باربند یاز طرح توری متفرقه 950,000 24 خرداد 950,000 950,000
کش باربند یاز طرح توری قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: بله
کش موتور پهن مدل 2 متری
ملزومات باربری
کش موتور پهن مدل 2 متری متفرقه 200,000 24 خرداد 200,000 200,000
کش موتور پهن مدل 2 متری مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش موتور پهن مدل 3 متری
ملزومات باربری
کش موتور پهن مدل 3 متری متفرقه 110,000 8 تیر 120,000 150,000
کش موتور پهن مدل 3 متری نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش کلاه کاسکت مدل A-110
ملزومات باربری
کش کلاه کاسکت مدل A-110 متفرقه 180,000 24 خرداد 180,000 180,000
کش کلاه کاسکت مدل A-110 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش کلاه کاسکت مدل S-110
ملزومات باربری
کش کلاه کاسکت مدل S-110 متفرقه 165,000 24 خرداد 165,000 165,000
کش کلاه کاسکت مدل S-110 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش کلاه کاسکت مدل YAZZ07BL
ملزومات باربری
کش کلاه کاسکت مدل YAZZ07BL متفرقه 480,000 20 اردیبهشت 480,000 480,000
کش کلاه کاسکت مدل YAZZ07BL قفل: ندارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله شبرنگ: ندارد
کش کلاه کاسکت مدل Z-110
ملزومات باربری
کش کلاه کاسکت مدل Z-110 متفرقه 145,000 14 فروردین 145,000 145,000
کش کلاه کاسکت مدل Z-110 قفل: دارد نیازمند باربند برای نصب: خیر مقاوم در برابر باران و برف: بله
کش کلاه کاسکت کد 701001
ملزومات باربری
کش کلاه کاسکت کد 701001 متفرقه 180,000 19 خرداد 180,000 180,000
کش کلاه کاسکت کد 701001 قفل: ندارد
مجموع موارد: 51 عدد در 2 صفحه