شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نظافت و نگهداری خودرو

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ابر خشگیر خودرو مولر مدل 011
پد و دستمال نظافت خودرو
ابر خشگیر خودرو مولر مدل 011 238,000 6 خرداد 225,000 238,000
ابر خشگیر خودرو مولر مدل 011 مناسب برای: بدنه
ابر خودرو جی جی سی مدل Magic Rub
پد و دستمال نظافت خودرو
ابر خودرو جی جی سی مدل Magic Rub 100,000 24 اردیبهشت 200,000 200,000
ابر خودرو جی جی سی مدل Magic Rub مناسب برای: داخل کابین
ابر شست و شوی خودرو مدل  Cp001
پد و دستمال نظافت خودرو
ابر شست و شوی خودرو مدل Cp001 240,000 8 اردیبهشت 240,000 240,000
ابر شست و شوی خودرو مدل Cp001 مناسب برای: بدنه، رینگ، گلگیر
ابر شست و شوی خودرو مدل X11
پد و دستمال نظافت خودرو
ابر شست و شوی خودرو مدل X11 220,000 24 اردیبهشت 220,000 220,000
ابر شست و شوی خودرو مدل X11 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، گلگیر
ابر شستشوی خودرو Hanse کد 33146
پد و دستمال نظافت خودرو
ابر شستشوی خودرو Hanse کد 33146 102,000 6 خرداد 102,000 104,000
ابر شستشوی خودرو Hanse کد 33146
اسفتج نظافت خودرو مدل CP0020
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفتج نظافت خودرو مدل CP0020 210,000 8 اردیبهشت 210,000 210,000
اسفتج نظافت خودرو مدل CP0020 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج آریکس کد 1068
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج آریکس کد 1068 529,000 26 اردیبهشت 529,000 746,000
اسفنج آریکس کد 1068 مناسب برای: بدنه
اسفنج بدنه خودرو مادرز مدل 5147
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج بدنه خودرو مادرز مدل 5147 6,280,000 26 اردیبهشت 3,700,000 3,700,000
اسفنج بدنه خودرو مادرز مدل 5147 مناسب برای: بدنه، پولیش کاری
اسفنج جادویی nouveau مدل 831
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج جادویی nouveau مدل 831 80,000 24 اردیبهشت 71,100 78,000
اسفنج جادویی nouveau مدل 831 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج جادویی nouveau مدل 977
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج جادویی nouveau مدل 977 80,000 25 اردیبهشت 80,000 85,000
اسفنج جادویی nouveau مدل 977 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج جرم گیرخودرو سوناکس مدل 416000 بسته 2 عددی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج جرم گیرخودرو سوناکس مدل 416000 بسته 2 عددی 500,000 2 خرداد 488,200 500,000
اسفنج جرم گیرخودرو سوناکس مدل 416000 بسته 2 عددی مناسب برای: بدنه، داخل کابین
اسفنج خشگیر خودرو مدل KH21
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج خشگیر خودرو مدل KH21 99,000 26 اردیبهشت 84,000 85,000
اسفنج خشگیر خودرو مدل KH21 مناسب برای: بدنه
اسفنج خشگیر خودرو مولر مدل A1
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج خشگیر خودرو مولر مدل A1 227,000 24 اردیبهشت 227,000 227,000
اسفنج خشگیر خودرو مولر مدل A1 مناسب برای: بدنه، شیشه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج خودرو مادرز مدل 5140
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج خودرو مادرز مدل 5140 6,550,000 26 اردیبهشت 4,400,000 4,400,000
اسفنج خودرو مادرز مدل 5140 مناسب برای: رینگ
اسفنج خودرو پی اند سی مدل 6406
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج خودرو پی اند سی مدل 6406 174,000 30 اردیبهشت 174,000 175,000
اسفنج خودرو پی اند سی مدل 6406 مناسب برای: بدنه، داخل کابین، گلگیر، شیشه
اسفنج خودرو پی اند سی مدل 8783
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج خودرو پی اند سی مدل 8783 393,000 26 اردیبهشت 393,000 393,000
اسفنج خودرو پی اند سی مدل 8783 مناسب برای: بدنه، شیشه
اسفنج سلولزی آریکس کد 106
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج سلولزی آریکس کد 106 499,000 27 اردیبهشت 499,000 746,000
اسفنج سلولزی آریکس کد 106 مناسب برای: بدنه، شیشه
اسفنج سلولزی خودرو آریکس کد 1066
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج سلولزی خودرو آریکس کد 1066 450,000 17 فروردین 450,000 450,000
اسفنج سلولزی خودرو آریکس کد 1066 مناسب برای: بدنه
اسفنج شست و شوی بدنه خودرو اتوسل مدل Waffle Pad Black
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج شست و شوی بدنه خودرو اتوسل مدل Waffle Pad Black 1,560,000 8 اردیبهشت 1,560,000 1,560,000
اسفنج شست و شوی بدنه خودرو اتوسل مدل Waffle Pad Black مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، گلگیر
اسفنج شست و شوی خودرو هانس مدل میکروفایبر
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج شست و شوی خودرو هانس مدل میکروفایبر 114,000 2 اردیبهشت 114,000 114,000
اسفنج شست و شوی خودرو هانس مدل میکروفایبر مناسب برای: بدنه
اسفنج شستشو همه کاره خودرو سوناکس مدل 428000
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج شستشو همه کاره خودرو سوناکس مدل 428000 714,000 24 اردیبهشت 600,000 610,000
اسفنج شستشو همه کاره خودرو سوناکس مدل 428000 مناسب برای: بدنه، داخل کابین
اسفنج شستشوی بدنه میکروفایبر سوناکس مدل 428100
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج شستشوی بدنه میکروفایبر سوناکس مدل 428100 1,360,000 24 اردیبهشت 1,360,000 1,360,000
اسفنج شستشوی بدنه میکروفایبر سوناکس مدل 428100 مناسب برای: بدنه
اسفنج شستشوی خودرو آریکس کد 522
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج شستشوی خودرو آریکس کد 522 309,000 30 اردیبهشت 198,000 309,000
اسفنج شستشوی خودرو آریکس کد 522 مناسب برای: بدنه
اسفنج شستشوی خودرو طرح مخملی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج شستشوی خودرو طرح مخملی 95,000 26 اردیبهشت 96,000 96,000
اسفنج شستشوی خودرو طرح مخملی مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج لکه بر خودرو بایرنتکس مدل magic
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج لکه بر خودرو بایرنتکس مدل magic 88,500 5 خرداد 88,500 93,000
اسفنج لکه بر خودرو بایرنتکس مدل magic مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو  مدل 3121_A بسته 3 عددی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل 3121_A بسته 3 عددی 340,000 24 اردیبهشت 330,000 330,000
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل 3121_A بسته 3 عددی مناسب برای: داخل کابین، بدنه، گلگیر
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل 3121 بسته 3 عددی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل 3121 بسته 3 عددی 309,500 2 خرداد 309,500 320,000
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل 3121 بسته 3 عددی مناسب برای: داخل کابین، بدنه، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل 3122
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل 3122 122,000 19 اردیبهشت 115,000 122,000
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل 3122 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، گلگیر
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل MS6
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل MS6 110,000 8 اردیبهشت 110,000 110,000
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل MS6 مناسب برای: بدنه، شیشه
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل ROYA_20
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل ROYA_20 110,000 29 اردیبهشت 110,000 110,000
اسفنج میکرو فایبر نظافت خودرو مدل ROYA_20 مناسب برای: بدنه، گلگیر
اسفنج میکروفایبر نظافت خودرو  مدل 3121
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج میکروفایبر نظافت خودرو مدل 3121 130,000 8 اردیبهشت 130,000 130,000
اسفنج میکروفایبر نظافت خودرو مدل 3121 مناسب برای: داخل کابین، بدنه
اسفنج میکروفایبر نظافت خودرو پینکا کد 4000
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج میکروفایبر نظافت خودرو پینکا کد 4000 165,000 29 اردیبهشت 142,000 142,000
اسفنج میکروفایبر نظافت خودرو پینکا کد 4000 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، پولیش کاری
اسفنج نظافت خودرو  مدل CP004
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل CP004 200,000 8 اردیبهشت 200,000 200,000
اسفنج نظافت خودرو مدل CP004 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج نظافت خودرو آریکس کد 352 مدل SANDWICH
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو آریکس کد 352 مدل SANDWICH 499,500 27 اردیبهشت 499,500 767,000
اسفنج نظافت خودرو آریکس کد 352 مدل SANDWICH مناسب برای: شیشه
اسفنج نظافت خودرو تام کلین مدل TC-WP120L بسته ی 2 عددی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو تام کلین مدل TC-WP120L بسته ی 2 عددی 255,000 19 اردیبهشت 224,000 255,000
اسفنج نظافت خودرو تام کلین مدل TC-WP120L بسته ی 2 عددی مناسب برای: بدنه، شیشه، رینگ، گلگیر
اسفنج نظافت خودرو مدل CP003
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل CP003 215,000 9 اردیبهشت 210,000 215,000
اسفنج نظافت خودرو مدل CP003 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج نظافت خودرو مدل CP006 بسته 4 عددی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل CP006 بسته 4 عددی 75,000 14 فروردین 75,000 75,000
اسفنج نظافت خودرو مدل CP006 بسته 4 عددی مناسب برای: بدنه، شیشه
اسفنج نظافت خودرو مدل CP006 بسته 8 عددی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل CP006 بسته 8 عددی 330,000 10 اردیبهشت 350,000 350,000
اسفنج نظافت خودرو مدل CP006 بسته 8 عددی مناسب برای: بدنه، شیشه
اسفنج نظافت خودرو مدل GG بسته سه عددی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل GG بسته سه عددی 740,000 2 اردیبهشت 740,000 740,000
اسفنج نظافت خودرو مدل GG بسته سه عددی مناسب برای: بدنه
اسفنج نظافت خودرو مدل GTW
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل GTW 130,000 8 اردیبهشت 130,000 130,000
اسفنج نظافت خودرو مدل GTW مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، گلگیر
اسفنج نظافت خودرو مدل mag-652
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل mag-652 95,000 24 اردیبهشت 95,000 95,000
اسفنج نظافت خودرو مدل mag-652 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، رینگ، پولیش کاری، گلگیر
اسفنج نظافت خودرو مدل mag-93
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل mag-93 102,000 24 اردیبهشت 102,000 102,000
اسفنج نظافت خودرو مدل mag-93 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، پولیش کاری
اسفنج نظافت خودرو مدل NA-3695
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل NA-3695 163,000 5 خرداد 146,000 163,000
اسفنج نظافت خودرو مدل NA-3695 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه، رینگ، گلگیر
اسفنج نظافت خودرو مدل NA-VATE2020
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو مدل NA-VATE2020 158,000 30 اردیبهشت 158,000 160,000
اسفنج نظافت خودرو مدل NA-VATE2020 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه
اسفنج نظافت خودرو هانس کد 1435
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو هانس کد 1435 128,000 20 اردیبهشت 128,000 130,000
اسفنج نظافت خودرو هانس کد 1435 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، شیشه
اسفنج نظافت خودرو کار پد کد001
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو کار پد کد001 130,000 8 اردیبهشت 130,000 130,000
اسفنج نظافت خودرو کار پد کد001 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، پولیش کاری
اسفنج نظافت خودرو کارفیکس مدل ns98
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو کارفیکس مدل ns98 290,000 8 اردیبهشت 290,000 290,000
اسفنج نظافت خودرو کارفیکس مدل ns98 مناسب برای: داخل کابین، بدنه، پولیش کاری
اسفنج نظافت خودرو کد 0045
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو کد 0045 195,000 8 اردیبهشت 195,000 195,000
اسفنج نظافت خودرو کد 0045 مناسب برای: داخل کابین
اسفنج نظافت خودرو کد 0085 بسته 2عددی
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو کد 0085 بسته 2عددی 196,800 21 اردیبهشت 196,800 238,000
اسفنج نظافت خودرو کد 0085 بسته 2عددی مناسب برای: داخل کابین
اسفنج نظافت خودرو کد 06
پد و دستمال نظافت خودرو
اسفنج نظافت خودرو کد 06 135,000 8 اردیبهشت 135,000 135,000
اسفنج نظافت خودرو کد 06 مناسب برای: شیشه
مجموع موارد: 2548 عدد در 51 صفحه