شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مسیریاب خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ردیاب  تک یاب جی پی اس مدل مگنتو  GT104
مسیریاب خودرو
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل مگنتو GT104 تک یاب جی پی اس 15,500,000 25 فروردین 15,500,000 15,500,000
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل مگنتو GT104 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی:دارد
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل موتوریاب GT303
مسیریاب خودرو
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل موتوریاب GT303 تک یاب جی پی اس 6,300,000 9 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل موتوریاب GT303 صفحه نمایش: ندارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو  تلتونیکا مدل FM1120
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FM1120 تلتونیکا 7,500,000 9 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل FM1120 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه مینی یو اس بی:دارد
ردیاب خودرو  تلتونیکا مدل fma110
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma110 9,000,000 3 فروردین 9,000,000 9,000,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma110 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10 متفرقه 8,000,000 17 اردیبهشت 8,000,000 8,000,000
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10 متفرقه 7,900,000 16 اردیبهشت 7,900,000 7,900,000
ردیاب خودرو آر اف جی مدل G10 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو آهنربایی مدل AS4 _X
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آهنربایی مدل AS4 _X متفرقه 12,950,000 3 خرداد 11,655,000 12,950,000
ردیاب خودرو آهنربایی مدل AS4 _X صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو آیرود مدل iVT-808WP
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو آیرود مدل iVT-808WP آیرود 10,000,000 9 اردیبهشت 10,000,000 10,000,000
ردیاب خودرو آیرود مدل iVT-808WP صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو او بی دی کد 22
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو او بی دی کد 22 متفرقه 9,200,000 24 اردیبهشت 7,350,000 7,350,000
ردیاب خودرو او بی دی کد 22 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: دارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو اکسیر مدل Ex-02
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو اکسیر مدل Ex-02 متفرقه 5,600,000 8 اردیبهشت 5,600,000 5,600,000
ردیاب خودرو اکسیر مدل Ex-02 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو به دید مدل brk-out
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو به دید مدل brk-out متفرقه 6,100,000 9 اردیبهشت 6,100,000 6,100,000
ردیاب خودرو به دید مدل brk-out صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT641
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT641 متفرقه 6,380,000 9 اردیبهشت 6,380,000 6,380,000
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT641 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT642
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT642 متفرقه 7,250,000 8 اردیبهشت 7,250,000 7,250,000
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT642 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT654
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT654 متفرقه 9,950,000 9 اردیبهشت 9,950,000 9,950,000
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT654 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT655
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT655 متفرقه 10,680,000 9 اردیبهشت 10,680,000 10,680,000
ردیاب خودرو بهیاب مدل BT655 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل 920
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل 920 تلتونیکا 7,200,000 19 اردیبهشت 7,200,000 7,200,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل 920 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma202
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma202 تلتونیکا 14,200,000 3 خرداد 11,644,000 14,200,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fma202 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی:دارد
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fmb920
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fmb920 تلتونیکا 6,977,000 29 اردیبهشت 6,977,000 6,977,000
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fmb920 هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 707
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 707 جی پی اس ترکر 7,800,000 24 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 707 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 711
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 711 جی پی اس ترکر 9,300,000 24 اردیبهشت 9,300,000 9,300,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل 711 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل GPS-101
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل GPS-101 جی پی اس ترکر 5,300,000 21 اردیبهشت 5,300,000 5,500,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل GPS-101 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد  705
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 705 جی پی اس ترکر 12,900,000 24 اردیبهشت 12,900,000 12,900,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 705 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 601
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 601 جی پی اس ترکر 5,800,000 3 خرداد 5,800,000 5,800,000
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد 601 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو رادار مدل 320
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو رادار مدل 320 رادار 8,800,000 19 اردیبهشت 8,800,000 8,800,000
ردیاب خودرو رادار مدل 320 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو رایان مدل TON100
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو رایان مدل TON100 متفرقه 6,500,000 24 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
ردیاب خودرو رایان مدل TON100 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو روبیکس مدل GPS103
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو روبیکس مدل GPS103 متفرقه 7,300,000 9 اردیبهشت 7,300,000 7,300,000
ردیاب خودرو روبیکس مدل GPS103 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N متفرقه 6,900,000 23 اردیبهشت 6,800,000 6,900,000
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N متفرقه 7,200,000 23 اردیبهشت 7,200,000 7,200,000
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد
ردیاب خودرو زیتونیکس مدل ZX01
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو زیتونیکس مدل ZX01 متفرقه 6,900,000 26 اردیبهشت 5,185,000 5,185,000
ردیاب خودرو زیتونیکس مدل ZX01 صفحه نمایش: ندارد درگاه سیم کارت: دارد
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST906
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST906 سینوترک 6,470,000 24 اردیبهشت 6,470,000 6,470,000
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST906 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو فشن مدل GPS105
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو فشن مدل GPS105 متفرقه 8,000,000 24 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
ردیاب خودرو فشن مدل GPS105 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو فن آوری اطلاعات موعود شرق مدل 001
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو فن آوری اطلاعات موعود شرق مدل 001 متفرقه 7,650,000 30 فروردین 7,650,000 8,500,000
ردیاب خودرو فن آوری اطلاعات موعود شرق مدل 001 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: ندارد گزارش مسافت طی شده: ندارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو لاجیسکر مدل smart
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو لاجیسکر مدل smart متفرقه 5,990,000 27 اردیبهشت 5,990,000 5,990,000
ردیاب خودرو لاجیسکر مدل smart صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی:دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو لندر مدل LD-45
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو لندر مدل LD-45 لندر 5,061,900 3 خرداد 5,061,900 5,300,000
ردیاب خودرو لندر مدل LD-45 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57 لندر 4,700,000 5 خرداد 4,670,000 4,700,000
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57R
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57R لندر 5,280,000 16 اردیبهشت 5,280,000 5,280,000
ردیاب خودرو لندر مدل LD-57R صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو ماجیک جی پی اس مدل ان 7
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو ماجیک جی پی اس مدل ان 7 متفرقه 5,000,000 25 فروردین 5,000,000 5,000,000
ردیاب خودرو ماجیک جی پی اس مدل ان 7 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مارس مدل MG-200
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مارس مدل MG-200 متفرقه 5,900,000 9 اردیبهشت 5,900,000 5,900,000
ردیاب خودرو مارس مدل MG-200 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل 303
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل 303 متفرقه 4,200,000 2 اردیبهشت 4,200,000 4,200,000
ردیاب خودرو مدل 303 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل AT4
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل AT4 متفرقه 17,900,000 6 خرداد 17,900,000 18,000,000
ردیاب خودرو مدل AT4 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت: دارد درگاه میکرو یو اس بی:دارد
ردیاب خودرو مدل AVL-ST10 غیر اصل
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل AVL-ST10 غیر اصل متفرقه 11,000,000 3 خرداد 10,670,000 11,000,000
ردیاب خودرو مدل AVL-ST10 غیر اصل صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: دارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل Dfcv
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل Dfcv متفرقه 7,850,000 9 اردیبهشت 7,457,500 7,850,000
ردیاب خودرو مدل Dfcv صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: دارد
ردیاب خودرو مدل F100 غیر اصل
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل F100 غیر اصل متفرقه 4,200,000 2 اردیبهشت 4,200,000 4,200,000
ردیاب خودرو مدل F100 غیر اصل صفحه نمایش: دارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل GT06
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل GT06 یو ال سی 5,500,000 9 اردیبهشت 5,500,000 5,500,000
ردیاب خودرو مدل GT06 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل MB-1000
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل MB-1000 متفرقه 12,600,000 13 اردیبهشت 12,600,000 12,600,000
ردیاب خودرو مدل MB-1000 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: ندارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل mb-450
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل mb-450 متفرقه 8,350,000 19 اردیبهشت 8,350,000 8,350,000
ردیاب خودرو مدل mb-450 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: ندارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل MG-30
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل MG-30 متفرقه 12,900,000 3 خرداد 12,900,000 12,900,000
ردیاب خودرو مدل MG-30 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: ندارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل N7 غیر اصل
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل N7 غیر اصل متفرقه 5,000,000 25 فروردین 5,000,000 5,000,000
ردیاب خودرو مدل N7 غیر اصل صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل NG-30
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل NG-30 متفرقه 13,900,000 9 اردیبهشت 13,900,000 13,900,000
ردیاب خودرو مدل NG-30 صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: دارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
ردیاب خودرو مدل OBD
مسیریاب خودرو
ردیاب خودرو مدل OBD متفرقه 5,650,000 27 اردیبهشت 5,450,000 5,450,000
ردیاب خودرو مدل OBD صفحه نمایش: ندارد هشداردهنده نزدیک شدن به دوربین های کنترل سرعت: ندارد هشداردهنده سرعت: دارد گزارش مسافت طی شده: دارد درگاه سیم کارت:دارد درگاه میکرو یو اس بی: ندارد درگاه مینی یو اس بی: ندارد
مجموع موارد: 80 عدد در 2 صفحه