شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستگاه پخش خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مانیتور فابریک سراتو سایپایی ایمپالا کد 1039
دستگاه پخش خودرو
مانیتور فابریک سراتو سایپایی ایمپالا کد 1039 ایمپالا 45,900,000 10:14:25 45,900,000 45,900,000
مانیتور فابریک سراتو سایپایی ایمپالا کد 1039 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
مانیتورفابریک آریو Z300 کد1001
دستگاه پخش خودرو
مانیتورفابریک آریو Z300 کد1001 ایمپالا 49,000,000 10:14:26 47,000,000 49,000,000
مانیتورفابریک آریو Z300 کد1001 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
مانیتورفابریک رنو ساندرو ایمپالا کد 1026
دستگاه پخش خودرو
مانیتورفابریک رنو ساندرو ایمپالا کد 1026 ایمپالا 45,600,000 10:14:29 45,600,000 45,600,000
مانیتورفابریک رنو ساندرو ایمپالا کد 1026 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: قابل اضافه شدن سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو  وینکا مدل F145
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل F145 وینکا 22,750,000 9 اردیبهشت 22,750,000 22,750,000
پخش خودرو وینکا مدل F145 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو  وینکا مدل F561
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل F561 وینکا 35,400,000 24 اردیبهشت 35,400,000 35,400,000
پخش خودرو وینکا مدل F561 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو  وینکا مدل L755
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل L755 وینکا 42,600,000 10:14:27 42,600,000 42,600,000
پخش خودرو وینکا مدل L755 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو  وینگر مدل 6053
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینگر مدل 6053 وینگر 29,000,000 2 اردیبهشت 29,000,000 29,000,000
پخش خودرو وینگر مدل 6053 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو  وینگر مدل 7066
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینگر مدل 7066 وینگر 26,800,000 10:14:34 26,800,000 26,800,000
پخش خودرو وینگر مدل 7066 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو  پلازا مدل 553
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو پلازا مدل 553 پلازا 39,600,000 24 اردیبهشت 38,500,000 38,500,000
پخش خودرو پلازا مدل 553 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو  پلازا مدل 553DL
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو پلازا مدل 553DL پلازا 37,500,000 25 اردیبهشت 34,500,000 37,500,000
پخش خودرو پلازا مدل 553DL پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو مدل a2018
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مدل a2018 متفرقه 32,000,000 10:14:29 32,000,000 32,000,000
پخش خودرو مدل a2018 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو مدل DGX-8801
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مدل DGX-8801 متفرقه 1,950,000 10:14:20 1,950,000 2,050,000
پخش خودرو مدل DGX-8801 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2717S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2717S مکسیدر 3,850,000 30 فروردین 3,850,000 3,850,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2717S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2719S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2719S مکسیدر 4,100,000 9 اردیبهشت 4,100,000 4,100,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2719S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2721S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2721S مکسیدر 3,750,000 30 فروردین 3,750,000 3,750,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2721S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2722S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2722S مکسیدر 4,100,000 9 اردیبهشت 4,100,000 4,100,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2722S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2723S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2723S مکسیدر 3,680,000 30 فروردین 3,680,000 3,680,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DL2723S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2703S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2703S مکسیدر 3,600,000 19 اردیبهشت 3,600,000 3,600,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2703S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2706S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2706S مکسیدر 3,990,000 25 فروردین 3,990,000 3,990,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2706S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2711S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2711S مکسیدر 3,350,000 10:14:22 3,350,000 3,350,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2711S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2714S
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2714S مکسیدر 4,250,000 25 فروردین 4,250,000 4,250,000
پخش خودرو مکسیدر مدل MX-DLF2714S پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش خودرو وینکا مدل F340
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل F340 وینکا 28,000,000 10:14:24 27,500,000 28,000,000
پخش خودرو وینکا مدل F340 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو وینکا مدل F529
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل F529 وینکا 37,500,000 10:14:30 37,500,000 37,500,000
پخش خودرو وینکا مدل F529 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش خودرو وینکا مدل L151
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل L151 وینکا 43,300,000 10:14:36 39,490,000 43,300,000
پخش خودرو وینکا مدل L151 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو وینکا مدل L356
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل L356 وینکا 49,500,000 10:14:30 48,000,000 49,500,000
پخش خودرو وینکا مدل L356 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو وینکا مدل L900
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو وینکا مدل L900 وینکا 45,800,000 13 اردیبهشت 45,800,000 45,800,000
پخش خودرو وینکا مدل L900 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U کنوود 9,640,000 10:14:19 9,200,000 9,660,000
پخش خودرو کنوود مدل KDC-120U پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS
پخش خودرو کنوود مدل KDC-153UM
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KDC-153UM کنوود 9,777,600 12 خرداد 9,777,600 9,777,600
پخش خودرو کنوود مدل KDC-153UM پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو کنوود مدل KMM-104
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KMM-104 کنوود 6,859,000 30 فروردین 6,859,000 6,859,000
پخش خودرو کنوود مدل KMM-104 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش خودرو کنوود مدل KMM-204
دستگاه پخش خودرو
پخش خودرو کنوود مدل KMM-204 کنوود 9,150,000 6 خرداد 8,390,000 9,150,000
پخش خودرو کنوود مدل KMM-204 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: اندروید iOS
پخش کننده  خودرو زیکو مدل PH19
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو زیکو مدل PH19 متفرقه 1,870,000 14 فروردین 1,870,000 1,870,000
پخش کننده خودرو زیکو مدل PH19 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: ندارد
پخش کننده تصویری خودرو مدل GM-6281
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده تصویری خودرو مدل GM-6281 متفرقه 13,490,000 9 اردیبهشت 13,490,000 13,490,000
پخش کننده تصویری خودرو مدل GM-6281 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو  وینکا مدل F757
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو وینکا مدل F757 وینکا 26,500,000 10:14:18 25,500,000 26,500,000
پخش کننده خودرو وینکا مدل F757 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: CD و DVD بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون
پخش کننده خودرو  پایونر مدل IR22-P
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو پایونر مدل IR22-P متفرقه 1,000,000 10:14:17 900,000 1,000,000
پخش کننده خودرو پایونر مدل IR22-P پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:ندارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: ویندوز فون اندروید iOS بلک بری
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9601
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9601 متفرقه 2,640,000 10:14:23 2,587,200 2,950,000
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9601 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9602
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9602 متفرقه 2,900,000 10:14:24 2,900,000 2,950,000
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9602 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9604
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9604 متفرقه 2,950,000 10:14:28 2,950,000 3,040,000
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9604 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9604
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9604 متفرقه 2,840,000 10:14:21 2,840,000 2,900,000
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9604 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: ندارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9608
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9608 متفرقه 3,790,500 10:14:19 3,790,500 4,460,000
پخش کننده خودرو امیننس مدل EM-9608 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: دارد صفحه نمایش لمسی: خیر بلوتوث: دارد خروجی مستقیم ساب ووفر:ندارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو امیننس کد EM-9603
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو امیننس کد EM-9603 متفرقه 2,950,000 10:14:18 2,743,500 2,950,000
پخش کننده خودرو امیننس کد EM-9603 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد
پخش کننده خودرو اونایس مدل ACNTC800Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اونایس مدل ACNTC800Pro اُونایس 77,000,000 10:14:27 77,000,000 77,000,000
پخش کننده خودرو اونایس مدل ACNTC800Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اونایس مدل CORLC800Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اونایس مدل CORLC800Pro اُونایس 77,000,000 10:14:37 77,000,000 77,000,000
پخش کننده خودرو اونایس مدل CORLC800Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اونایس مدل CRLAC800Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اونایس مدل CRLAC800Pro اُونایس 77,500,000 10:14:33 77,500,000 77,500,000
پخش کننده خودرو اونایس مدل CRLAC800Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اونایس مدل LNCRC800Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اونایس مدل LNCRC800Pro اُونایس 78,500,000 10:14:36 78,500,000 78,500,000
پخش کننده خودرو اونایس مدل LNCRC800Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اونایس مدل LNDC800Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اونایس مدل LNDC800Pro اُونایس 79,500,000 10:14:23 79,500,000 79,500,000
پخش کننده خودرو اونایس مدل LNDC800Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اونایس مدل PRDC800Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اونایس مدل PRDC800Pro اُونایس 79,500,000 10:14:27 79,500,000 79,500,000
پخش کننده خودرو اونایس مدل PRDC800Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اونایس مدل RAV4C800Pro
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اونایس مدل RAV4C800Pro اُونایس 78,000,000 10:14:26 78,000,000 78,000,000
پخش کننده خودرو اونایس مدل RAV4C800Pro پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: بله دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: ندارد پشتیبانی از دوربین خودرو: دارد سیستم عامل سازگار: اندروید
پخش کننده خودرو اکسپلود مدل HD1588
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو اکسپلود مدل HD1588 متفرقه 2,250,000 2 اردیبهشت 2,250,000 2,250,000
پخش کننده خودرو اکسپلود مدل HD1588 پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد
پخش کننده خودرو ای اس دی مدل 890BT
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ای اس دی مدل 890BT ای اس دی 3,550,000 10:14:22 3,550,000 3,550,000
پخش کننده خودرو ای اس دی مدل 890BT پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: ندارد
پخش کننده خودرو ای اس دی مدل 891BT
دستگاه پخش خودرو
پخش کننده خودرو ای اس دی مدل 891BT ای اس دی 3,550,000 10:14:23 3,550,000 3,550,000
پخش کننده خودرو ای اس دی مدل 891BT پورت USB: دارد قابلیت جدا شدن پنل: ندارد صفحه نمایش لمسی: خیر دیسک قابل پذیرش: ندارد بلوتوث:دارد خروجی مستقیم ساب ووفر: دارد پورت AUX: دارد پشتیبانی از دوربین خودرو: ندارد سیستم عامل سازگار: ندارد
مجموع موارد: 306 عدد در 7 صفحه