شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اف ام پلیر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ماژول ام پی تری پلیر سیلترون مدل 747D
اف ام پلیر
ماژول ام پی تری پلیر سیلترون مدل 747D متفرقه 500,000 15 اردیبهشت 550,000 550,000
ماژول ام پی تری پلیر سیلترون مدل 747D رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: باتری موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: دارد
پخش کننده اف ام  خودرو کد 1980
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو کد 1980 متفرقه 1,030,000 3 خرداد 1,030,000 1,030,000
پخش کننده اف ام خودرو کد 1980 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3 منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو آلیسون مدل ALS-A623
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو آلیسون مدل ALS-A623 متفرقه 650,000 28 اردیبهشت 650,000 650,000
پخش کننده اف ام خودرو آلیسون مدل ALS-A623 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3 منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: دارد
پخش کننده اف ام خودرو آیکونیکس مدل IC-CM2013
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو آیکونیکس مدل IC-CM2013 متفرقه 690,000 27 اردیبهشت 590,000 590,000
پخش کننده اف ام خودرو آیکونیکس مدل IC-CM2013 رابط‌ها: پورت USB موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل  ET-M27
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M27 ارلدام 4,980,000 00:06:48 2,980,000 4,980,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M27 رابط‌ها: پورت USB موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل  ET-M31
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M31 ارلدام 4,380,000 00:06:48 2,980,000 4,380,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M31 رابط‌ها: پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:ندارد
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل  ET-M32
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M32 ارلدام 5,280,000 3 خرداد 2,880,000 5,280,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M32 رابط‌ها: پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:ندارد
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل  ET-M32
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M32 ارلدام 5,480,000 3 خرداد 2,970,000 5,480,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M32 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET- M5
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET- M5 ارلدام 2,950,000 2 خرداد 2,740,000 2,950,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET- M5 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET- M5
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET- M5 ارلدام 2,890,000 00:06:48 2,480,000 2,890,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET- M5 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M35
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M35 ارلدام 1,380,000 3 خرداد 1,350,000 1,380,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M35 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M39
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M39 ارلدام 1,498,000 16:06:35 1,290,000 2,200,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M39 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:ندارد
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M42
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M42 ارلدام 1,400,000 00:06:47 1,300,000 1,450,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M42 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8 ارلدام 4,680,000 00:06:48 2,860,000 4,680,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8 سفید
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8 سفید ارلدام 1,980,000 2 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل ET-M8 سفید رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل M9
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل M9 ارلدام 1,960,000 29 اردیبهشت 1,840,000 1,960,000
پخش کننده اف ام خودرو ارلدام مدل M9 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو اس اس کا مدل CBT530
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو اس اس کا مدل CBT530 اس اس کا 1,930,000 9 اردیبهشت 1,930,000 1,930,000
پخش کننده اف ام خودرو اس اس کا مدل CBT530 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث
پخش کننده اف ام خودرو اسکار مدل f382
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو اسکار مدل f382 اسکار 690,000 26 اردیبهشت 690,000 690,000
پخش کننده اف ام خودرو اسکار مدل f382 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3 منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: دارد
پخش کننده اف ام خودرو اسکار مدل OS-F101
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو اسکار مدل OS-F101 اسکار 245,000 24 اردیبهشت 245,000 245,000
پخش کننده اف ام خودرو اسکار مدل OS-F101 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:دارد
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH باسئوس 2,460,000 9 اردیبهشت 2,460,000 2,550,000
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH رابط‌ها: پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH باسئوس 2,980,000 24 اردیبهشت 2,980,000 2,980,000
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-RH رابط‌ها: پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM باسئوس 1,890,000 11 اردیبهشت 1,890,000 2,320,000
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:ندارد
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM باسئوس 5,480,000 3 خرداد 2,970,000 5,480,000
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCALL-TM رابط‌ها: پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3 منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM باسئوس 3,810,000 3 خرداد 2,350,000 3,810,000
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:ندارد
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM-B01
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM-B01 باسئوس 3,080,000 15 اردیبهشت 3,080,000 3,080,000
پخش کننده اف ام خودرو باسئوس مدل CCTM-B01 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو برود مدل KCB-903
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو برود مدل KCB-903 متفرقه 750,000 29 اردیبهشت 675,000 750,000
پخش کننده اف ام خودرو برود مدل KCB-903 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3 منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد
پخش کننده اف ام خودرو برود مدل KCB-925
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو برود مدل KCB-925 متفرقه 600,000 29 اردیبهشت 578,200 600,000
پخش کننده اف ام خودرو برود مدل KCB-925 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:دارد
پخش کننده اف ام خودرو راک مدل RAU0621
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو راک مدل RAU0621 راک 2,300,000 00:06:48 2,300,000 2,390,000
پخش کننده اف ام خودرو راک مدل RAU0621 رابط‌ها: پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM
پخش کننده اف ام خودرو ریمکس مدل RCC105
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو ریمکس مدل RCC105 ریمکس 2,480,000 24 اردیبهشت 2,480,000 3,580,000
پخش کننده اف ام خودرو ریمکس مدل RCC105 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو زینگ مدل 8in1
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو زینگ مدل 8in1 متفرقه 950,000 24 اردیبهشت 950,000 950,000
پخش کننده اف ام خودرو زینگ مدل 8in1 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB فرمت های قابل پخش: WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل  CARG7
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7 متفرقه 550,000 16:06:35 550,000 595,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل  X8PLUS
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل X8PLUS متفرقه 2,600,000 9 اردیبهشت 2,600,000 2,600,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل X8PLUS رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3 منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل 007
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل 007 متفرقه 2,450,000 9 اردیبهشت 2,450,000 2,450,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل 007 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل 32in1
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل 32in1 متفرقه 480,000 24 اردیبهشت 480,000 480,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل 32in1 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB فرمت های قابل پخش: WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل 590
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل 590 متفرقه 750,000 24 اردیبهشت 750,000 750,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل 590 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: AM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل AP-06
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل AP-06 متفرقه 4,700,000 9 اردیبهشت 4,700,000 4,700,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل AP-06 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل Car MP3 Player
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل Car MP3 Player متفرقه 690,000 24 اردیبهشت 550,000 550,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل Car MP3 Player رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل CAR-Music
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل CAR-Music متفرقه 650,000 24 اردیبهشت 650,000 650,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل CAR-Music رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل carc5
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل carc5 متفرقه 1,300,000 9 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل carc5 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل carg7
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل carg7 متفرقه 524,000 16:06:35 516,000 559,500
پخش کننده اف ام خودرو مدل carg7 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: ندارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-2
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-2 متفرقه 480,000 29 اردیبهشت 435,000 480,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-2 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-3
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-3 متفرقه 504,000 16:06:35 504,000 543,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARG7-3 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7 متفرقه 1,500,000 24 اردیبهشت 1,500,000 1,500,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل CARV7 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل CM382
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل CM382 متفرقه 2,200,000 29 اردیبهشت 1,980,000 2,200,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل CM382 رابط‌ها: پورت USB، بلوتوث فرمت های قابل پخش: MP3 منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل E20
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل E20 متفرقه 1,090,000 24 اردیبهشت 990,000 990,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل E20 رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB، بلوتوث منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:ندارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل Eight in One
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل Eight in One متفرقه 770,000 24 اردیبهشت 770,000 770,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل Eight in One رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل F950
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل F950 متفرقه 198,000 29 اردیبهشت 198,000 249,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل F950 رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB
پخش کننده اف ام خودرو مدل Fast
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل Fast متفرقه 600,000 24 اردیبهشت 600,000 600,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل Fast رابط‌ها: درگاه کارت حافظه، پورت USB فرمت های قابل پخش: MP3، WMA منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش:دارد ریموت کنترل: دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل fm modulator
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل fm modulator متفرقه 1,230,000 3 خرداد 1,230,000 1,500,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل fm modulator رابط‌ها: جک 3.5 میلی‌متری صدا، درگاه کارت حافظه، پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: دارد ریموت کنترل:دارد
پخش کننده اف ام خودرو مدل FM Transmitter
اف ام پلیر
پخش کننده اف ام خودرو مدل FM Transmitter متفرقه 990,000 9 اردیبهشت 990,000 990,000
پخش کننده اف ام خودرو مدل FM Transmitter رابط‌ها: پورت USB منبع تغذیه: فندکی خودرو موج‌های رادیویی قابل پشتیبانی: FM صفحه نمایش: ندارد ریموت کنترل:ندارد
مجموع موارد: 77 عدد در 2 صفحه