شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آمپلی فایر خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480 متفرقه 11,600,000 14 تیر 10,500,000 10,800,000
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF ام بی -خودرو 8,450,000 25 فروردین 8,450,000 8,450,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF ام بی -خودرو 9,550,000 17 اردیبهشت 9,550,000 9,550,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130 ام بی -خودرو 7,260,600 13 اردیبهشت 7,260,600 7,260,600
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140 ام بی -خودرو 9,250,000 9 اردیبهشت 9,250,000 9,250,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150 ام بی -خودرو 9,450,000 9 فروردین 9,450,000 9,450,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو  ارتکوییک مدل MiNi D1500.2
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1500.2 متفرقه 22,600,000 9 تیر 22,500,000 24,500,000
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1500.2 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 130 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4 متفرقه 22,600,000 9 تیر 22,500,000 24,000,000
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 65
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq متفرقه 59,590,000 9 تیر 58,500,000 58,500,000
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 500 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670 ام بی -خودرو 12,777,000 9 تیر 10,195,000 20,858,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705 متفرقه 13,340,000 14 تیر 10,600,000 11,980,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX ام بی -خودرو 11,270,000 30 خرداد 11,270,000 25,804,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX ام بی -خودرو 25,720,000 14 تیر 10,500,000 19,213,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805 متفرقه 12,500,000 24 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400 متفرقه 9,840,000 21 خرداد 9,840,000 9,840,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550 متفرقه 10,800,000 28 خرداد 10,800,000 12,463,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000 متفرقه 11,700,000 13 اردیبهشت 11,575,000 11,700,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR متفرقه 5,550,000 29 خرداد 5,550,000 5,550,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR تعداد کانال: 2 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001 متفرقه 21,150,000 14 تیر 20,490,000 20,490,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001 تعداد کانال: 1
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100 متفرقه 9,000,000 28 خرداد 9,000,000 9,000,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100 متفرقه 10,195,000 23 خرداد 10,195,000 12,953,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115 متفرقه 12,050,000 5 تیر 12,050,000 12,100,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125 متفرقه 11,770,000 9 تیر 11,170,000 11,170,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185 متفرقه 10,950,000 1 خرداد 10,816,200 10,950,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2 متفرقه 11,600,000 14 تیر 10,000,000 10,390,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905 متفرقه 13,990,000 14 تیر 12,500,000 12,500,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM متفرقه 23,580,000 14 تیر 9,900,000 12,078,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 300 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM متفرقه 14,300,000 30 خرداد 14,300,000 14,300,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM متفرقه 16,900,000 12 خرداد 16,900,000 16,900,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-1601DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-1601DBM متفرقه 7,750,000 9 فروردین 7,750,000 7,750,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-1601DBM تعداد کانال: 1
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-441ABM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-441ABM متفرقه 8,850,000 9 اردیبهشت 8,900,000 8,900,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-441ABM تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 70 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM متفرقه 9,450,000 9 فروردین 9,450,000 9,450,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM متفرقه 16,000,000 28 خرداد 16,000,000 16,000,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-1000SQ
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-1000SQ بوستر 17,573,000 3 خرداد 17,573,000 17,573,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-1000SQ تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-200 SQ
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-200 SQ بوستر 6,000,000 5 خرداد 5,746,000 6,000,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-200 SQ تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 100 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-244
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-244 بوستر 9,290,000 9 تیر 8,330,000 8,440,700
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-244 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-262
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-262 بوستر 5,780,000 14 تیر 4,930,000 5,685,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-262 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-264
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-264 بوستر 11,490,000 9 تیر 10,250,000 10,564,400
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-264 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-302
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-302 بوستر 4,728,200 13 اردیبهشت 4,728,200 4,728,200
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-302 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-334
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-334 بوستر 9,290,000 9 تیر 8,210,000 8,408,400
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-334 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-344
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-344 بوستر 10,070,000 9 تیر 8,870,000 9,278,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-344 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-362
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-362 بوستر 5,540,000 9 تیر 4,930,000 7,441,200
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-362 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-364
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-364 بوستر 24,545,000 14 تیر 10,230,000 10,718,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-364 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-422
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-422 بوستر 7,280,000 9 تیر 6,880,000 7,300,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-422 تعداد کانال: 2 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 100 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-544
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-544 بوستر 10,070,000 9 تیر 8,910,000 13,257,400
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-544 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-100.6MX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-100.6MX بوستر 42,959,000 14 تیر 17,990,000 18,757,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-100.6MX تعداد کانال: 5 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 100 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-120.5XS
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-120.5XS بوستر 12,249,700 2 اردیبهشت 12,249,700 12,249,700
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-120.5XS تعداد کانال: 5 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1200.1MX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1200.1MX بوستر 36,842,000 14 تیر 14,890,000 15,628,600
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1200.1MX تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-180.4XS
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-180.4XS بوستر 30,754,000 14 تیر 14,770,000 15,785,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-180.4XS تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 180 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1800.1MX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1800.1MX بوستر 20,767,000 23 خرداد 20,767,000 20,767,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1800.1MX تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
مجموع موارد: 124 عدد در 3 صفحه