شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سیستم صوتی و تصویری خودرو

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480 10,200,000 00:10:51 10,150,000 10,200,000
آمپلی فایر آدیو کوآرت مدل AQ-R480 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF 8,450,000 25 فروردین 8,450,000 8,450,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4110GF تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF 9,550,000 17 اردیبهشت 9,550,000 9,550,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4120XF تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130 7,260,600 13 اردیبهشت 7,260,600 7,260,600
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4130 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140 9,250,000 9 اردیبهشت 9,250,000 9,250,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4140 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150 9,450,000 9 فروردین 9,450,000 9,450,000
آمپلی فایر ام بی آکوستیکس مدل MBA-4150 تعداد کانال: 4 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو  ارتکوییک مدل MiNi D1500.2
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1500.2 24,000,000 26 اردیبهشت 22,800,000 24,000,000
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1500.2 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 130 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4 21,500,000 28 اردیبهشت 21,500,000 21,500,000
آمپلی فایر خودرو ارتکوییک مدل MiNi D1000.4 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 65
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq 58,500,000 00:10:44 58,500,000 58,500,000
آمپلی فایر خودرو استتسام مدل ex3500eq تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 500 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670 16,343,000 3 خرداد 16,343,000 19,774,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 4670 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705 11,136,300 00:10:48 10,740,000 11,136,300
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل 705 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX 20,643,900 11 خرداد 13,245,000 21,327,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-48000DX تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX 19,213,000 11 خرداد 12,327,000 19,213,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیک مدل MBA-480FX تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805 12,500,000 24 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 4805 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400 10,008,300 00:10:45 9,840,000 10,008,300
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 5400 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550 11,730,000 00:10:48 11,330,000 11,750,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 6550 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000 11,700,000 13 اردیبهشت 11,575,000 11,700,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل 8000 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR 5,550,000 00:10:45 5,000,000 5,550,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-1000XR تعداد کانال: 2 ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001 20,490,000 00:10:46 19,890,000 20,490,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-14001 تعداد کانال: 1
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100 9,000,000 00:10:45 9,000,000 9,080,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-4100 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد ترمینال RCA: دارد
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100 12,953,000 2 خرداد 10,706,000 12,953,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6100 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115 11,200,000 00:10:49 11,000,000 11,200,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6115 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125 11,170,000 00:10:47 10,110,000 11,170,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6125 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185 10,950,000 1 خرداد 10,816,200 10,950,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6185 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2 10,390,000 00:10:46 9,900,000 10,390,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-6900SS2 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905 12,200,000 00:10:48 12,200,000 12,200,000
آمپلی فایر خودرو ام بی آکوستیکس مدل MBA-905 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM 10,980,000 00:10:46 10,980,000 10,980,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11001DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 300 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM 14,300,000 00:10:48 14,300,000 14,700,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-11501DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM 16,900,000 00:10:47 16,900,000 16,900,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-12001DBM تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-1601DBM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-1601DBM 7,750,000 9 فروردین 7,750,000 7,750,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-1601DBM تعداد کانال: 1
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-441ABM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-441ABM 8,850,000 9 اردیبهشت 8,900,000 8,900,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-441ABM تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 70 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM 9,450,000 9 فروردین 9,450,000 9,450,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM 16,000,000 24 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
آمپلی فایر خودرو بلک پاور مدل BP-481ABM تعداد کانال: 4
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-1000SQ
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-1000SQ 17,573,000 3 خرداد 17,573,000 17,573,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-1000SQ تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-200 SQ
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-200 SQ 6,000,000 5 خرداد 5,746,000 6,000,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-200 SQ تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 100 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-244
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-244 8,613,000 00:10:45 7,844,000 8,769,600
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-244 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-262
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-262 4,680,000 00:10:44 4,680,000 5,689,600
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-262 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-264
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-264 10,780,000 00:10:47 9,780,000 10,976,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-264 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-302
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-302 4,728,200 13 اردیبهشت 4,728,200 4,728,200
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-302 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-334
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-334 8,580,000 00:10:44 8,558,000 8,736,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-334 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 40 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-344
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-344 14,984,000 5 خرداد 11,259,000 14,984,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-344 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-362
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-362 7,441,200 11 خرداد 6,644,000 7,441,200
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-362 تعداد کانال: 2 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-364
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-364 10,824,000 3 خرداد 9,840,000 10,824,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-364 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 60 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-422
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-422 4,137,000 9 فروردین 4,137,000 4,137,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-422 تعداد کانال: 2 توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 100 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-544
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-544 13,257,400 11 خرداد 9,783,000 13,257,400
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSA-544 تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 80 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع پیچی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-100.6MX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-100.6MX 23,092,000 3 خرداد 17,350,000 23,092,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-100.6MX تعداد کانال: 5 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 100 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-120.5XS
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-120.5XS 12,249,700 2 اردیبهشت 12,249,700 12,249,700
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-120.5XS تعداد کانال: 5 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 120 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1200.1MX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1200.1MX 14,637,200 00:10:47 13,069,000 16,524,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1200.1MX تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-180.4XS
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-180.4XS 15,785,000 00:10:46 14,330,000 15,785,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-180.4XS تعداد کانال: 4 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): دارد توان خروجی مداوم در هر کانال 4 اهم: 180 ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر:نوع بلوکی
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1800.1MX
آمپلی فایر خودرو
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1800.1MX 29,912,000 5 خرداد 16,886,000 29,912,000
آمپلی فایر خودرو بوستر مدل BSD-1800.1MX تعداد کانال: 1 قابلیت پل‌زنی (Bridgeable): ندارد ترمینال RCA: دارد ترمینال اسپیکر: نوع بلوکی
مجموع موارد: 1066 عدد در 22 صفحه