شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت جک خودرو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جک خودرو اکتیو تولز مدل AC-3125
جک خودرو
جک خودرو اکتیو تولز مدل AC-3125 اکتیو تولز 22,748,000 26 شهریور 32,000,000 32,000,000
جک خودرو اکتیو تولز مدل AC-3125
جک خودرو اکتیو تولز مدل AC3010
جک خودرو
جک خودرو اکتیو تولز مدل AC3010 اکتیو تولز 5,200,000 30 شهریور 6,350,000 6,583,500
جک خودرو اکتیو تولز مدل AC3010
جک خودرو جکیران مدل JK3.5
جک خودرو
جک خودرو جکیران مدل JK3.5 متفرقه 3,800,000 26 شهریور 3,380,000 3,650,000
جک خودرو جکیران مدل JK3.5
جک خودرو رونیکس مدل RH-4907
جک خودرو
جک خودرو رونیکس مدل RH-4907 رونیکس 22,500,000 27 مرداد 20,500,000 20,500,000
جک خودرو رونیکس مدل RH-4907
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-203
جک خودرو
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-203 کنزاکس 4,200,000 31 شهریور 3,980,000 4,580,000
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-203
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-205
جک خودرو
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-205 کنزاکس 6,780,000 04:04:25 6,480,000 6,780,000
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-205
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-210
جک خودرو
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-210 کنزاکس 8,880,000 04:04:25 8,613,600 8,880,000
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-210
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-215
جک خودرو
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-215 کنزاکس 9,990,000 04:04:25 9,590,000 9,990,000
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-215
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-220
جک خودرو
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-220 کنزاکس 12,700,000 17 شهریور 11,800,000 12,700,000
جک خودرو کنزاکس مدل KBJ-220
جک سوسماری اکتیو مدل AC3103
جک خودرو
جک سوسماری اکتیو مدل AC3103 اکتیو تولز 19,500,000 15 خرداد 19,500,000 19,500,000
جک سوسماری اکتیو مدل AC3103
جک سوسماری اکتیو مدل AC3103
جک خودرو
جک سوسماری اکتیو مدل AC3103 اکتیو تولز 22,711,500 17 مرداد 22,711,500 22,711,500
جک سوسماری اکتیو مدل AC3103
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911
جک خودرو
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911 رونیکس 8,000,000 24 اردیبهشت 8,000,000 8,000,000
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911
جک هیدرولیک خودرو اکتیو مدل AC3003 روغنی
جک خودرو
جک هیدرولیک خودرو اکتیو مدل AC3003 روغنی اکتیو تولز 2,530,000 25 خرداد 2,530,000 2,530,000
جک هیدرولیک خودرو اکتیو مدل AC3003 روغنی
جک هیدرولیک خودرو اکتیو مدل AC3003 روغنی
جک خودرو
جک هیدرولیک خودرو اکتیو مدل AC3003 روغنی اکتیو تولز 3,290,000 31 شهریور 3,290,000 3,290,000
جک هیدرولیک خودرو اکتیو مدل AC3003 روغنی
جک هیدرولیک خودرو وینکس مدل EH1408
جک خودرو
جک هیدرولیک خودرو وینکس مدل EH1408 وینکس 8,990,000 23 تیر 10,195,000 10,195,000
جک هیدرولیک خودرو وینکس مدل EH1408
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002
جک خودرو
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002 اکتیو تولز 3,605,000 29 فروردین 3,605,000 3,605,000
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002
جک خودرو
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002 اکتیو تولز 2,138,000 3 خرداد 2,138,000 3,300,000
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002
جک خودرو
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002 اکتیو تولز 2,268,700 14 تیر 2,268,700 2,268,700
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3002
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3005
جک خودرو
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3005 اکتیو تولز 4,100,000 6 شهریور 4,100,000 4,100,000
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3005
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3005
جک خودرو
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3005 اکتیو تولز 4,200,000 26 شهریور 4,200,000 4,200,000
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3005
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3030
جک خودرو
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3030 اکتیو تولز 11,664,000 20 خرداد 11,664,000 11,664,000
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3030
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3030
جک خودرو
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3030 اکتیو تولز 11,823,300 9 تیر 11,823,300 11,823,300
جک هیدرولیک روغنی خودرو اکتیو مدل AC3030
جک هیدرولیک مدل 2Ton
جک خودرو
جک هیدرولیک مدل 2Ton متفرقه 8,500,000 26 شهریور 8,500,000 8,500,000
جک هیدرولیک مدل 2Ton
جک کنزاکس مدل KFJ-202
جک خودرو
جک کنزاکس مدل KFJ-202 کنزاکس 11,880,000 31 شهریور 9,280,000 11,980,000
جک کنزاکس مدل KFJ-202
جک  خودرو کنزاکس مدل KBJ-202
جک خودرو
جک  خودرو کنزاکس مدل KBJ-202 کنزاکس 3,100,000 31 شهریور 2,890,000 3,580,000
جک  خودرو کنزاکس مدل KBJ-202
خرک خودرو  مدل JK3
جک خودرو
خرک خودرو مدل JK3 متفرقه 2,100,000 15 شهریور 2,200,000 2,200,000
خرک خودرو مدل JK3
خرک خودرو اکتیو مدل AC-3003JS
جک خودرو
خرک خودرو اکتیو مدل AC-3003JS متفرقه 5,170,000 27 مرداد 5,170,000 5,170,000
خرک خودرو اکتیو مدل AC-3003JS
مجموع موارد: 27 عدد در 1 صفحه