شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت خودروهای داخلی

رسته عنوان نوع قیمت قیمت زمان کمترین بیشترین
H220 ‏ ، دنده ای
برلیانس
H220 ‏ ، دنده ای قیمت بازار 1,200,000,000 3 فروردین 1,200,000,000 1,200,000,000
H220 ‏ ، دنده ای مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
H230 ‏ ، دنده ای
برلیانس
H230 ‏ ، دنده ای قیمت بازار 1,220,000,000 3 فروردین 1,220,000,000 1,220,000,000
H230 ‏ ، دنده ای مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
H320 ‏ ، 1.65 اتوماتیک
برلیانس
H320 ‏ ، 1.65 اتوماتیک قیمت بازار 1,780,000,000 3 فروردین 1,780,000,000 1,780,000,000
H320 ‏ ، 1.65 اتوماتیک مدل: ، سایپا سال ساخت: 1397 نوع قیمت: قیمت بازار
H330 ‏ ، 1.65 اتوماتیک
برلیانس
H330 ‏ ، 1.65 اتوماتیک قیمت بازار 1,800,000,000 3 فروردین 1,800,000,000 1,800,000,000
H330 ‏ ، 1.65 اتوماتیک مدل: ، سایپا سال ساخت: 1397 نوع قیمت: قیمت بازار
کراس ‏ ، 1.65 لیتر
برلیانس
کراس ‏ ، 1.65 لیتر قیمت بازار 2,190,000,000 3 فروردین 2,190,000,000 2,190,000,000
کراس ‏ ، 1.65 لیتر مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
111 ‏ ، SE
پراید
111 ‏ ، SE قیمت بازار 620,000,000 3 فروردین 620,000,000 620,000,000
111 ‏ ، SE مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
131 ‏ ، SE
پراید
131 ‏ ، SE قیمت بازار 590,000,000 3 فروردین 590,000,000 590,000,000
131 ‏ ، SE مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
132 ‏ ، SE
پراید
132 ‏ ، SE قیمت بازار 605,000,000 3 فروردین 605,000,000 605,000,000
132 ‏ ، SE مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
151 ‏ ، SE
پراید
151 ‏ ، SE قیمت بازار 635,000,000 3 فروردین 635,000,000 635,000,000
151 ‏ ، SE مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
2008 ‏
پژو
2008 ‏ قیمت بازار 4,250,000,000 3 فروردین 4,250,000,000 4,250,000,000
2008 ‏ مدل: ، ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
206 ‏ ، تیپ 2
پژو
206 ‏ ، تیپ 2 قیمت بازار 980,000,000 3 فروردین 980,000,000 980,000,000
206 ‏ ، تیپ 2 مدل: بدون سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
206 ‏ ، تیپ 2
پژو
206 ‏ ، تیپ 2 قیمت بازار 1,010,000,000 3 فروردین 1,010,000,000 1,010,000,000
206 ‏ ، تیپ 2 مدل: با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
206 ‏ ، تیپ 5
پژو
206 ‏ ، تیپ 5 قیمت بازار 1,210,000,000 3 فروردین 1,210,000,000 1,210,000,000
206 ‏ ، تیپ 5 مدل: ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
206 ‏ ، تیپ 5
پژو
206 ‏ ، تیپ 5 قیمت بازار 1,170,000,000 3 فروردین 1,170,000,000 1,170,000,000
206 ‏ ، تیپ 5 مدل: ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
206 SD ‏ ، V8
پژو
206 SD ‏ ، V8 قیمت بازار 1,180,000,000 3 فروردین 1,180,000,000 1,180,000,000
206 SD ‏ ، V8 مدل: بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
206 SD ‏ ، V8
پژو
206 SD ‏ ، V8 قیمت بازار 1,220,000,000 3 فروردین 1,220,000,000 1,220,000,000
206 SD ‏ ، V8 مدل: ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
207 صندوقدار ‏
پژو
207 صندوقدار ‏ قیمت بازار 2,000,000,000 3 فروردین 2,000,000,000 2,000,000,000
207 صندوقدار ‏ مدل: ، با رینگ فولادی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
207 صندوقدار ‏
پژو
207 صندوقدار ‏ قیمت بازار 2,050,000,000 3 فروردین 2,050,000,000 2,050,000,000
207 صندوقدار ‏ مدل: ، با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
207 ‏ ، دنده ای
پژو
207 ‏ ، دنده ای قیمت بازار 1,455,000,000 3 فروردین 1,455,000,000 1,455,000,000
207 ‏ ، دنده ای مدل: ، با رینگ فولادی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
207 ‏ ، دنده ای
پژو
207 ‏ ، دنده ای قیمت بازار 1,510,000,000 3 فروردین 1,510,000,000 1,510,000,000
207 ‏ ، دنده ای مدل: با رینگ آلومینیومی، کروز کنترل - ای... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
207 ‏ ، اتوماتیک
پژو
207 ‏ ، اتوماتیک قیمت بازار 1,970,000,000 3 فروردین 1,970,000,000 1,970,000,000
207 ‏ ، اتوماتیک مدل: ، با رینگ فولادی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
207 ‏ ، اتوماتیک
پژو
207 ‏ ، اتوماتیک قیمت بازار 2,000,000,000 3 فروردین 2,000,000,000 2,000,000,000
207 ‏ ، اتوماتیک مدل: ، با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
405 ‏ ، GLX بنزینی
پژو
405 ‏ ، GLX بنزینی قیمت بازار 910,000,000 3 فروردین 910,000,000 910,000,000
405 ‏ ، GLX بنزینی مدل: ، ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
405 ‏ ، GLX دوگانه سوز
پژو
405 ‏ ، GLX دوگانه سوز قیمت بازار 1,110,000,000 3 فروردین 1,110,000,000 1,110,000,000
405 ‏ ، GLX دوگانه سوز مدل: ، ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
405 ‏ ، SLX
پژو
405 ‏ ، SLX قیمت بازار 1,030,000,000 3 فروردین 1,030,000,000 1,030,000,000
405 ‏ ، SLX مدل: ، ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پارس ‏ ، LX
پژو
پارس ‏ ، LX قیمت بازار 1,340,000,000 3 فروردین 1,340,000,000 1,340,000,000
پارس ‏ ، LX مدل: با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پارس ‏ ، LX
پژو
پارس ‏ ، LX قیمت بازار 1,330,000,000 3 فروردین 1,330,000,000 1,330,000,000
پارس ‏ ، LX مدل: با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پارس ‏ ، اتوماتیک
پژو
پارس ‏ ، اتوماتیک قیمت بازار 1,640,000,000 3 فروردین 1,640,000,000 1,640,000,000
پارس ‏ ، اتوماتیک مدل: ، با رینگ آلومینیومی سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پارس ‏ ، اتوماتیک
پژو
پارس ‏ ، اتوماتیک قیمت بازار 1,610,000,000 3 فروردین 1,610,000,000 1,610,000,000
پارس ‏ ، اتوماتیک مدل: ، با رینگ فولادی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پارس ‏ ، دوگانه سوز
پژو
پارس ‏ ، دوگانه سوز قیمت بازار 1,340,000,000 3 فروردین 1,340,000,000 1,340,000,000
پارس ‏ ، دوگانه سوز مدل: ، ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پارس ‏ ، ساده
پژو
پارس ‏ ، ساده قیمت بازار 1,180,000,000 3 فروردین 1,180,000,000 1,180,000,000
پارس ‏ ، ساده مدل: ، ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
صندوق دار ‏ ، SX بنزینی
تیبا
صندوق دار ‏ ، SX بنزینی قیمت بازار 690,000,000 3 فروردین 690,000,000 690,000,000
صندوق دار ‏ ، SX بنزینی مدل: ، با رینگ فولادی - سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
صندوق دار ‏ ، SX بنزینی
تیبا
صندوق دار ‏ ، SX بنزینی قیمت بازار 720,000,000 3 فروردین 720,000,000 720,000,000
صندوق دار ‏ ، SX بنزینی مدل: ، با رینگ آلومینیومی - سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
هاچ بک ‏ ، EX
تیبا
هاچ بک ‏ ، EX قیمت بازار 715,000,000 3 فروردین 715,000,000 715,000,000
هاچ بک ‏ ، EX مدل: ، با رینگ فولادی - سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
هاچ بک ‏ ، EX
تیبا
هاچ بک ‏ ، EX قیمت بازار 745,000,000 3 فروردین 745,000,000 745,000,000
هاچ بک ‏ ، EX مدل: ، با رینگ آلومینیومی - سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
CS 35 (مونتاژ) ‏
چانگان
CS 35 (مونتاژ) ‏ قیمت بازار 2,500,000,000 3 فروردین 2,500,000,000 2,500,000,000
CS 35 (مونتاژ) ‏ مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
H30 کراس ‏
دانگ فنگ
H30 کراس ‏ قیمت بازار 1,810,000,000 3 فروردین 1,810,000,000 1,810,000,000
H30 کراس ‏ مدل: ، با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
H30 کراس ‏
دانگ فنگ
H30 کراس ‏ قیمت بازار 1,765,000,000 3 فروردین 1,765,000,000 1,765,000,000
H30 کراس ‏ مدل: ، با رینگ فولادی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
معمولی ‏
دنا
معمولی ‏ قیمت بازار 1,410,000,000 3 فروردین 1,410,000,000 1,410,000,000
معمولی ‏ مدل: با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
معمولی ‏
دنا
معمولی ‏ قیمت بازار 1,450,000,000 3 فروردین 1,450,000,000 1,450,000,000
معمولی ‏ مدل: با رینگ آلومینیومی، کروز کنترل، ترم... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پلاس ‏ ، توربو
دنا
پلاس ‏ ، توربو قیمت بازار 2,050,000,000 3 فروردین 2,050,000,000 2,050,000,000
پلاس ‏ ، توربو مدل: با سانروف و چهار ایربگ - ایران خودر... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پلاس ‏ ، توربو
دنا
پلاس ‏ ، توربو قیمت بازار 1,950,000,000 3 فروردین 1,950,000,000 1,950,000,000
پلاس ‏ ، توربو مدل: ، بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پلاس ‏ ، دنده ای ساده
دنا
پلاس ‏ ، دنده ای ساده قیمت بازار 1,670,000,000 3 فروردین 1,670,000,000 1,670,000,000
پلاس ‏ ، دنده ای ساده مدل: ، بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
پلاس ‏ ، دنده ای ساده
دنا
پلاس ‏ ، دنده ای ساده قیمت بازار 1,720,000,000 3 فروردین 1,720,000,000 1,720,000,000
پلاس ‏ ، دنده ای ساده مدل: ، با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
LX ‏
رانا
LX ‏ قیمت بازار 1,020,000,000 3 فروردین 1,020,000,000 1,020,000,000
LX ‏ مدل: ، ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
تندر90 ‏ ، E2
رنو
تندر90 ‏ ، E2 قیمت بازار 1,710,000,000 3 فروردین 1,710,000,000 1,710,000,000
تندر90 ‏ ، E2 مدل: ، بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک
رنو
تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک قیمت بازار 2,275,000,000 3 فروردین 2,275,000,000 2,275,000,000
تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک مدل: با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر - ای... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
تندر90 ‏ ، پلاس دنده ای
رنو
تندر90 ‏ ، پلاس دنده ای قیمت بازار 1,790,000,000 3 فروردین 1,790,000,000 1,790,000,000
تندر90 ‏ ، پلاس دنده ای مدل: با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر - ای... سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
ساندرو استپ وی ‏ ، اتوماتیک
رنو
ساندرو استپ وی ‏ ، اتوماتیک قیمت بازار 2,500,000,000 3 فروردین 2,500,000,000 2,500,000,000
ساندرو استپ وی ‏ ، اتوماتیک مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
ساندرو ‏ ، اتوماتیک
رنو
ساندرو ‏ ، اتوماتیک قیمت بازار 2,380,000,000 3 فروردین 2,380,000,000 2,380,000,000
ساندرو ‏ ، اتوماتیک مدل: ، سایپا سال ساخت: 1398 نوع قیمت: قیمت بازار
مجموع موارد: 73 عدد در 2 صفحه