شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوله و اتصالات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اتصال بوشن کد MH2520 بسته 2 عددی
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد MH2520 بسته 2 عددی متفرقه 250,000 3 اردیبهشت 250,000 250,000
اتصال بوشن کد MH2520 بسته 2 عددی مناسب برای: آب، فاضلاب، گاز جنس: گالوانیزه
اتصال بوشن کد MH3225
لوله و اتصالات
اتصال بوشن کد MH3225 متفرقه 150,000 27 فروردین 150,000 150,000
اتصال بوشن کد MH3225 مناسب برای: آب، فاضلاب، گاز جنس: گالوانیزه
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R252025
لوله و اتصالات
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R252025 متفرقه 420,000 3 اردیبهشت 420,000 420,000
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R252025 مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R321625
لوله و اتصالات
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R321625 متفرقه 650,000 3 اردیبهشت 650,000 650,000
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R321625 مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R322025
لوله و اتصالات
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R322025 متفرقه 650,000 3 اردیبهشت 650,000 650,000
اتصال سه راه تبدیل یونیک پایپ مدل R322025 مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال سه راه توپیچ یونیک پایپ مدل P162016T
لوله و اتصالات
اتصال سه راه توپیچ یونیک پایپ مدل P162016T متفرقه 280,000 6 اردیبهشت 280,000 280,000
اتصال سه راه توپیچ یونیک پایپ مدل P162016T مناسب برای: آب، گاز جنس: برنج
اتصال مغزی مهاب کد N 20
لوله و اتصالات
اتصال مغزی مهاب کد N 20 متفرقه 88,000 6 اردیبهشت 88,000 88,000
اتصال مغزی مهاب کد N 20 مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
اتصال مغزی کد 25 بسته 2 عددی
لوله و اتصالات
اتصال مغزی کد 25 بسته 2 عددی متفرقه 86,000 7 اردیبهشت 82,000 86,000
اتصال مغزی کد 25 بسته 2 عددی مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال مغزی کد 2520
لوله و اتصالات
اتصال مغزی کد 2520 متفرقه 97,900 29 اردیبهشت 97,900 97,900
اتصال مغزی کد 2520 مناسب برای: آب جنس: گالوانیزه
اتصال مغزی کد 40
لوله و اتصالات
اتصال مغزی کد 40 متفرقه 280,000 3 اردیبهشت 280,000 280,000
اتصال مغزی کد 40 مناسب برای: آب جنس: گالوانیزه
اتصال مغزی کد 40 بسته 2 عددی
لوله و اتصالات
اتصال مغزی کد 40 بسته 2 عددی متفرقه 590,000 3 اردیبهشت 590,000 590,000
اتصال مغزی کد 40 بسته 2 عددی مناسب برای: آب جنس: گالوانیزه
اتصال مغزی کد 40 بسته 2 عددی
لوله و اتصالات
اتصال مغزی کد 40 بسته 2 عددی متفرقه 118,000 3 اردیبهشت 118,000 118,000
اتصال مغزی کد 40 بسته 2 عددی مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی
اتصال مغزی کد 4030
لوله و اتصالات
اتصال مغزی کد 4030 متفرقه 140,000 28 اردیبهشت 140,000 140,000
اتصال مغزی کد 4030 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: گالوانیزه
بست لوله مدل B20 بسته 20 عددی
لوله و اتصالات
بست لوله مدل B20 بسته 20 عددی متفرقه 115,000 29 اردیبهشت 115,000 115,000
بست لوله مدل B20 بسته 20 عددی مناسب برای: آب جنس: پی وی سی
بست لوله کد 25
لوله و اتصالات
بست لوله کد 25 متفرقه 29,000 3 اردیبهشت 29,000 29,000
بست لوله کد 25 مناسب برای: آب جنس: پی وی سی
بست کمربندی کد P63.20
لوله و اتصالات
بست کمربندی کد P63.20 متفرقه 155,000 3 اردیبهشت 155,000 155,000
بست کمربندی کد P63.20 مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
بست کمربندی کد P63.32
لوله و اتصالات
بست کمربندی کد P63.32 متفرقه 155,000 3 اردیبهشت 155,000 155,000
بست کمربندی کد P63.32 مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
تبدیل شیلنگ توالت کد 25.20
لوله و اتصالات
تبدیل شیلنگ توالت کد 25.20 متفرقه 25,000 29 اردیبهشت 25,000 25,000
تبدیل شیلنگ توالت کد 25.20 مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
رابط کد 32 N
لوله و اتصالات
رابط کد 32 N متفرقه 110,000 3 اردیبهشت 110,000 110,000
رابط کد 32 N مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
رابط کد MH20
لوله و اتصالات
رابط کد MH20 متفرقه 70,000 29 اردیبهشت 70,000 73,000
رابط کد MH20 مناسب برای: آب جنس: پی وی سی
رابط کد N40
لوله و اتصالات
رابط کد N40 متفرقه 190,000 3 اردیبهشت 190,000 190,000
رابط کد N40 مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
زانویی کد 20 N
لوله و اتصالات
زانویی کد 20 N متفرقه 60,000 28 اردیبهشت 60,000 64,000
زانویی کد 20 N مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
زانویی کد 25 M
لوله و اتصالات
زانویی کد 25 M متفرقه 90,000 3 اردیبهشت 90,000 90,000
زانویی کد 25 M مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
زانویی کد 25 N
لوله و اتصالات
زانویی کد 25 N متفرقه 90,000 3 اردیبهشت 90,000 90,000
زانویی کد 25 N مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
زانویی کد 32 M
لوله و اتصالات
زانویی کد 32 M متفرقه 140,000 3 اردیبهشت 140,000 140,000
زانویی کد 32 M مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
زیر آب روشویی قهرمان کد 01
لوله و اتصالات
زیر آب روشویی قهرمان کد 01 متفرقه 1,250,000 28 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
زیر آب روشویی قهرمان کد 01 مناسب برای: آب جنس: برنج
زیر آب روشویی قهرمان کد 02
لوله و اتصالات
زیر آب روشویی قهرمان کد 02 متفرقه 1,350,000 29 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
زیر آب روشویی قهرمان کد 02 مناسب برای: آب جنس: برنج
زیرآب داپ کد 9543
لوله و اتصالات
زیرآب داپ کد 9543 متفرقه 1,750,000 29 اردیبهشت 1,750,000 1,750,000
زیرآب داپ کد 9543 مناسب برای: آب جنس: آهن
زیرآب مدل 176
لوله و اتصالات
زیرآب مدل 176 متفرقه 360,000 19 اردیبهشت 360,000 400,000
زیرآب مدل 176 مناسب برای: آب، فاضلاب
زیرآب مدل 177
لوله و اتصالات
زیرآب مدل 177 متفرقه 390,000 13 اردیبهشت 390,000 390,000
زیرآب مدل 177 مناسب برای: آب، فاضلاب
زیرآب پدالی کد 2020
لوله و اتصالات
زیرآب پدالی کد 2020 متفرقه 1,200,000 28 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
زیرآب پدالی کد 2020 مناسب برای: آب جنس: برنج
زیرآب کد AS_20
لوله و اتصالات
زیرآب کد AS_20 متفرقه 320,000 29 اردیبهشت 320,000 320,000
زیرآب کد AS_20 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: استیل
سیفون آبا کد 50
لوله و اتصالات
سیفون آبا کد 50 متفرقه 450,000 13 اردیبهشت 450,000 450,000
سیفون آبا کد 50 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی
سیفون روشویی آبا کد 25
لوله و اتصالات
سیفون روشویی آبا کد 25 متفرقه 195,000 3 اردیبهشت 195,000 195,000
سیفون روشویی آبا کد 25 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی، استیل
سیفون روشویی مهر
لوله و اتصالات
سیفون روشویی مهر متفرقه 212,100 28 اردیبهشت 194,000 202,000
سیفون روشویی مهر
سیفون سنی پلاستیک مدل Arvand
لوله و اتصالات
سیفون سنی پلاستیک مدل Arvand سنی پلاستیک 850,000 29 اردیبهشت 850,000 850,000
سیفون سنی پلاستیک مدل Arvand مناسب برای: فاضلاب جنس: پی وی سی
سیفون ظرفشویی آبا کد 120
لوله و اتصالات
سیفون ظرفشویی آبا کد 120 متفرقه 1,400,000 29 اردیبهشت 1,260,000 1,260,000
سیفون ظرفشویی آبا کد 120 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی، استیل
سیفون ظرفشویی آبا کد 220
لوله و اتصالات
سیفون ظرفشویی آبا کد 220 متفرقه 990,000 3 اردیبهشت 990,000 990,000
سیفون ظرفشویی آبا کد 220 مناسب برای: فاضلاب جنس: استیل، پلاستیک
سیفون ظرفشویی مهر کد F2
لوله و اتصالات
سیفون ظرفشویی مهر کد F2 متفرقه 1,450,000 29 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
سیفون ظرفشویی مهر کد F2 مناسب برای: آب، فاضلاب جنس: پی وی سی، استیل
سیفون مدل ABA 220
لوله و اتصالات
سیفون مدل ABA 220 متفرقه 1,398,000 17 اردیبهشت 1,398,000 1,399,000
سیفون مدل ABA 220 مناسب برای: آب جنس: پلاستیک
سیفون کد 307
لوله و اتصالات
سیفون کد 307 متفرقه 2,900,000 28 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
سیفون کد 307 مناسب برای: فاضلاب جنس: استیل
شلنگ رابط مدل B11 بسته 2 عددی
لوله و اتصالات
شلنگ رابط مدل B11 بسته 2 عددی متفرقه 215,000 29 اردیبهشت 214,000 215,000
شلنگ رابط مدل B11 بسته 2 عددی مناسب برای: آب جنس: استیل
لوله فلکسی کد 1216 21 طول 25 متر
لوله و اتصالات
لوله فلکسی کد 1216 21 طول 25 متر متفرقه 2,500,000 28 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
لوله فلکسی کد 1216 21 طول 25 متر مناسب برای: آب جنس: گالوانیزه
مهره ماسوره کد
لوله و اتصالات
مهره ماسوره کد "32x1 متفرقه 350,000 29 اردیبهشت 350,000 350,000
مهره ماسوره کد "32x1 مناسب برای: آب جنس: پی وی سی، برنج
مهره ماسوره کد 25x3/4
لوله و اتصالات
مهره ماسوره کد 25x3/4 متفرقه 245,000 29 اردیبهشت 245,000 245,000
مهره ماسوره کد 25x3/4 مناسب برای: آب جنس: پی وی سی، برنج
نیپل شوفاژ آرفلکس مدل RFX
لوله و اتصالات
نیپل شوفاژ آرفلکس مدل RFX متفرقه 82,000 28 اردیبهشت 82,000 82,000
نیپل شوفاژ آرفلکس مدل RFX مناسب برای: آب جنس: استیل، کروم
پل دو سر بوشن کد 25
لوله و اتصالات
پل دو سر بوشن کد 25 متفرقه 140,000 28 اردیبهشت 140,000 140,000
پل دو سر بوشن کد 25 مناسب برای: آب جنس: پی وی سی
پنج راهی اصفهان صدرا کد R3212
لوله و اتصالات
پنج راهی اصفهان صدرا کد R3212 متفرقه 490,000 3 اردیبهشت 490,000 490,000
پنج راهی اصفهان صدرا کد R3212 مناسب برای: آب جنس: برنج
گلند مدل PG16 بسته 5 عددی
لوله و اتصالات
گلند مدل PG16 بسته 5 عددی متفرقه 94,000 29 اردیبهشت 94,000 94,000
گلند مدل PG16 بسته 5 عددی مناسب برای: آب جنس: پی وی سی
گلند مدل PG42 بسته 5 عددی
لوله و اتصالات
گلند مدل PG42 بسته 5 عددی متفرقه 579,000 29 اردیبهشت 579,000 579,000
گلند مدل PG42 بسته 5 عددی مناسب برای: آب جنس: پی وی سی
مجموع موارد: 51 عدد در 2 صفحه