شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گیج و کولیس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آر سنج ای ال ای مدل YPR1-7
گیج و کولیس
آر سنج ای ال ای مدل YPR1-7 متفرقه 1,350,000 08:03:08 1,000,000 1,350,000
آر سنج ای ال ای مدل YPR1-7 جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
رزوه سنج ای ال ای مدل YP058
گیج و کولیس
رزوه سنج ای ال ای مدل YP058 متفرقه 2,000,000 08:03:09 2,000,000 2,000,000
رزوه سنج ای ال ای مدل YP058 جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
شابلون ای ال ای مدل YP036
گیج و کولیس
شابلون ای ال ای مدل YP036 متفرقه 2,300,000 08:03:08 2,300,000 2,300,000
شابلون ای ال ای مدل YP036 جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
شابلون کارمن تولز مدل KT15
گیج و کولیس
شابلون کارمن تولز مدل KT15 متفرقه 850,000 08:03:09 850,000 850,000
شابلون کارمن تولز مدل KT15 جنس: پلاستیک شیوه خواندن: معمولی
شابلون کارمن تولز مدل KT30
گیج و کولیس
شابلون کارمن تولز مدل KT30 متفرقه 1,400,000 08:03:08 1,400,000 1,400,000
شابلون کارمن تولز مدل KT30 جنس: پلاستیک شیوه خواندن: معمولی
عمق سنج آنالوگ اجسام کد 142
گیج و کولیس
عمق سنج آنالوگ اجسام کد 142 متفرقه 1,843,000 27 فروردین 1,843,000 1,843,000
عمق سنج آنالوگ اجسام کد 142 جنس: پلاستیک شیوه خواندن: معمولی
كولیس ساعتی ال جی مدل 160530-Y گستره 150-0 میلی متر
گیج و کولیس
كولیس ساعتی ال جی مدل 160530-Y گستره 150-0 میلی متر متفرقه 6,500,000 08:03:09 6,500,000 6,500,000
كولیس ساعتی ال جی مدل 160530-Y گستره 150-0 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس  اسیمتو مدل HL8 گستره 200 میلیمتری
گیج و کولیس
کولیس اسیمتو مدل HL8 گستره 200 میلیمتری متفرقه 9,000,000 08:03:08 9,000,000 9,000,000
کولیس اسیمتو مدل HL8 گستره 200 میلیمتری جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس آکاد کد 12-006-120 گستره 0-150 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس آکاد کد 12-006-120 گستره 0-150 میلی متر آکاد 4,660,000 08:03:09 4,660,000 4,680,000
کولیس آکاد کد 12-006-120 گستره 0-150 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس آیقو مدل AT-100 گستره 150-0 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس آیقو مدل AT-100 گستره 150-0 میلی متر متفرقه 1,785,000 08:03:08 1,785,000 1,785,000
کولیس آیقو مدل AT-100 گستره 150-0 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس ای ال ای مدل YP015 گستره 0-150 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس ای ال ای مدل YP015 گستره 0-150 میلی متر متفرقه 3,400,000 08:03:08 3,400,000 3,400,000
کولیس ای ال ای مدل YP015 گستره 0-150 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس ای ال ای مدل YP030 گستره 0-300 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس ای ال ای مدل YP030 گستره 0-300 میلی متر متفرقه 8,910,000 08:03:09 8,910,000 8,910,000
کولیس ای ال ای مدل YP030 گستره 0-300 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس اینسایز مدل1205-2002S گستره 0-200 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس اینسایز مدل1205-2002S گستره 0-200 میلی متر اینسایز 7,100,000 12 خرداد 6,800,000 7,100,000
کولیس اینسایز مدل1205-2002S گستره 0-200 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ
کولیس دیجیتال  ای ال ای  مدل YP020 با گستره 0-200 میلیمتر
گیج و کولیس
کولیس دیجیتال ای ال ای مدل YP020 با گستره 0-200 میلیمتر متفرقه 12,350,000 08:03:08 12,350,000 12,350,000
کولیس دیجیتال ای ال ای مدل YP020 با گستره 0-200 میلیمتر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس دیجیتال 15 سانتی جنرال تولز مدل 147
گیج و کولیس
کولیس دیجیتال 15 سانتی جنرال تولز مدل 147 جنرال تولز 5,750,000 08:03:09 5,750,000 5,750,000
کولیس دیجیتال 15 سانتی جنرال تولز مدل 147 جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس دیجیتال آکاد کد 11-006-138
گیج و کولیس
کولیس دیجیتال آکاد کد 11-006-138 آکاد 17,980,000 08:03:08 17,980,000 17,980,000
کولیس دیجیتال آکاد کد 11-006-138 جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس دیجیتال ال جی مدل Y-161124 گستره 200-0 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس دیجیتال ال جی مدل Y-161124 گستره 200-0 میلی متر متفرقه 9,500,000 08:03:08 9,500,000 9,500,000
کولیس دیجیتال ال جی مدل Y-161124 گستره 200-0 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس دیجیتال اپکس کد 150 گستره 0-150 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس دیجیتال اپکس کد 150 گستره 0-150 میلی متر متفرقه 3,300,000 08:03:08 2,970,000 3,300,000
کولیس دیجیتال اپکس کد 150 گستره 0-150 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس دیجیتال میتوتویو مدل 20-197-500 گستره0-200 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس دیجیتال میتوتویو مدل 20-197-500 گستره0-200 میلی متر میتوتویو 23,000,000 22 فروردین 23,000,000 23,000,000
کولیس دیجیتال میتوتویو مدل 20-197-500 گستره0-200 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس دیجیتال ورک زون کد 100105 گستره 200-0 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس دیجیتال ورک زون کد 100105 گستره 200-0 میلی متر متفرقه 4,500,000 08:03:08 4,300,000 4,500,000
کولیس دیجیتال ورک زون کد 100105 گستره 200-0 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر متفرقه 2,150,000 08:03:08 2,150,000 2,200,000
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر جنس: پلاستیک شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس دیجیتالی آسیمتو مدل 5-06-307 گستره 150-0 میلیمتر
گیج و کولیس
کولیس دیجیتالی آسیمتو مدل 5-06-307 گستره 150-0 میلیمتر آسیمتو 6,700,000 08:03:08 6,400,000 6,700,000
کولیس دیجیتالی آسیمتو مدل 5-06-307 گستره 150-0 میلیمتر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: دیجیتال
کولیس ساعتی اینسایز مدل  1312-150A
گیج و کولیس
کولیس ساعتی اینسایز مدل 1312-150A اینسایز 7,890,000 08:03:08 7,890,000 7,890,000
کولیس ساعتی اینسایز مدل 1312-150A جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس مدل وارنیر گستره 0-125 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس مدل وارنیر گستره 0-125 میلی متر متفرقه 1,500,000 08:03:08 1,500,000 1,500,000
کولیس مدل وارنیر گستره 0-125 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس میتوتویو مدل 118-530 گستره 0 الی 200 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس میتوتویو مدل 118-530 گستره 0 الی 200 میلی متر میتوتویو 7,300,000 08:03:08 7,300,000 7,300,000
کولیس میتوتویو مدل 118-530 گستره 0 الی 200 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس میتوتویو مدل 530-104 گستره 1-150 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس میتوتویو مدل 530-104 گستره 1-150 میلی متر میتوتویو 6,500,000 08:03:08 6,500,000 6,500,000
کولیس میتوتویو مدل 530-104 گستره 1-150 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس میتوتویو مدل119-530 گستره 0 الی300 میلی متر
گیج و کولیس
کولیس میتوتویو مدل119-530 گستره 0 الی300 میلی متر میتوتویو 17,000,000 08:03:08 16,400,000 17,000,000
کولیس میتوتویو مدل119-530 گستره 0 الی300 میلی متر جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
کولیس ورنیه 20 سانتی مدل sl
گیج و کولیس
کولیس ورنیه 20 سانتی مدل sl متفرقه 2,860,000 08:03:08 2,860,000 2,890,000
کولیس ورنیه 20 سانتی مدل sl جنس: استیل ضد زنگ
کولیس کاپی مدل YP015
گیج و کولیس
کولیس کاپی مدل YP015 متفرقه 2,375,000 08:03:08 2,375,000 2,375,000
کولیس کاپی مدل YP015 جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
گیج پایپ پیت الکومتر مدل 119
گیج و کولیس
گیج پایپ پیت الکومتر مدل 119 الکومتر 35,000,000 08:03:09 35,000,000 37,500,000
گیج پایپ پیت الکومتر مدل 119 جنس: استیل ضد زنگ شیوه خواندن: معمولی
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه