شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میکرومتر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
میکرومتر اینسایز کد 3203.125A سایز 125-100
میکرومتر
میکرومتر اینسایز کد 3203.125A سایز 125-100 اینسایز 8,980,000 17 اردیبهشت 8,980,000 9,980,000
میکرومتر اینسایز کد 3203.125A سایز 125-100 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر، اینچ
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203
میکرومتر
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203 اینسایز 5,900,000 6 خرداد 5,900,000 6,700,000
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج  ورنیه میتوتویو مدل 137-103 گستره 25-0 میلیمتر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ورنیه میتوتویو مدل 137-103 گستره 25-0 میلیمتر میتوتویو 5,650,000 22 فروردین 5,650,000 5,650,000
میکرومتر خارج سنج ورنیه میتوتویو مدل 137-103 گستره 25-0 میلیمتر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP0100  گستره 100-75 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP0100 گستره 100-75 میلی متر متفرقه 6,500,000 10:02:59 6,500,000 6,500,000
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP0100 گستره 100-75 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP025 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP025 گستره 25-0 میلی متر متفرقه 5,000,000 10:02:59 5,000,000 9,000,000
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP025 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP050 گستره 50-25 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP050 گستره 50-25 میلی متر متفرقه 5,500,000 10:02:59 5,500,000 5,500,000
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP050 گستره 50-25 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP075 گستره 75-50 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP075 گستره 75-50 میلی متر متفرقه 5,980,000 10:02:59 5,980,000 9,300,000
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP075 گستره 75-50 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 30-3220
میکرومتر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 30-3220 اینسایز 14,980,000 10:02:59 14,980,000 14,980,000
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 30-3220 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 50-3220
میکرومتر
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 50-3220 اینسایز 17,740,000 10:02:59 16,900,000 17,740,000
میکرومتر داخل سنج اینسایز مدل 50-3220 مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر دیجیتال مدل M1 گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر دیجیتال مدل M1 گستره 25-0 میلی متر متفرقه 9,700,000 3 اردیبهشت 9,700,000 9,700,000
میکرومتر دیجیتال مدل M1 گستره 25-0 میلی متر مدرج شده بر اساس: میلی‌متر
میکرومتر دیجیتالی ای ال ای مدل YP025 با گستره 25-0 میلی متر
میکرومتر
میکرومتر دیجیتالی ای ال ای مدل YP025 با گستره 25-0 میلی متر متفرقه 18,000,000 10:02:59 18,000,000 18,000,000
میکرومتر دیجیتالی ای ال ای مدل YP025 با گستره 25-0 میلی متر
پایه میکرومتر اینسایز مدل 6301
میکرومتر
پایه میکرومتر اینسایز مدل 6301 اینسایز 2,980,000 22 اردیبهشت 2,980,000 2,980,000
پایه میکرومتر اینسایز مدل 6301
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه