شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دوربین نقشه برداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ترابراک دوربین نقشه برداری مدل GDF111
دوربین نقشه برداری
ترابراک دوربین نقشه برداری مدل GDF111 متفرقه 12,200,000 12:06:18 10,600,000 11,000,000
ترابراک دوربین نقشه برداری مدل GDF111 کاربرد: نقشه‌برداری
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M24
دوربین نقشه برداری
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M24 پنتاکس 129,000,000 20 مرداد 101,000,000 101,000,000
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M24 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M28
دوربین نقشه برداری
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M28 پنتاکس 149,000,000 20 مرداد 113,000,000 113,000,000
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M28 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M32
دوربین نقشه برداری
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M32 پنتاکس 153,000,000 20 مرداد 123,000,000 123,000,000
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M32 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ترازیاب دقیق پنتاکس مدل AL-321
دوربین نقشه برداری
ترازیاب دقیق پنتاکس مدل AL-321 پنتاکس 650,000,000 20 مرداد 540,000,000 540,000,000
ترازیاب دقیق پنتاکس مدل AL-321 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ترازیاب نیو اتوماتیک اچ تی سی ژئوسیستمز مدل NA532
دوربین نقشه برداری
ترازیاب نیو اتوماتیک اچ تی سی ژئوسیستمز مدل NA532 اچ تی سی ژئوسیستمز 20,000,000 16 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
ترازیاب نیو اتوماتیک اچ تی سی ژئوسیستمز مدل NA532 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 5s R500
دوربین نقشه برداری
توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 5s R500 لایکا 4,210,000,000 19 شهریور 2,200,000,000 2,200,000,000
توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 5s R500 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
سه پایه لایکا مدل WT20
دوربین نقشه برداری
سه پایه لایکا مدل WT20 لایکا 25,500,000 19 شهریور 22,000,000 22,000,000
سه پایه لایکا مدل WT20 کاربرد: نقشه‌برداری
سه پایه نقشه برداری مدل GST20
دوربین نقشه برداری
سه پایه نقشه برداری مدل GST20 متفرقه 25,000,000 12:06:18 21,000,000 21,000,000
سه پایه نقشه برداری مدل GST20 کاربرد: نقشه‌برداری
سه پایه پنسی مدل SJR10
دوربین نقشه برداری
سه پایه پنسی مدل SJR10 متفرقه 9,250,000 12:06:18 6,500,000 6,500,000
سه پایه پنسی مدل SJR10
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5
دوربین نقشه برداری
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5 متفرقه 9,900,000 12:06:18 8,200,000 8,200,000
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
منشور 360 درجه لایکا مدل GRZ4
دوربین نقشه برداری
منشور 360 درجه لایکا مدل GRZ4 لایکا 45,000,000 21 تیر 45,000,000 45,000,000
منشور 360 درجه لایکا مدل GRZ4
منشور برچسبی لایکا مدل GZM31
دوربین نقشه برداری
منشور برچسبی لایکا مدل GZM31 لایکا 390,000 25 مرداد 300,000 440,000
منشور برچسبی لایکا مدل GZM31 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
منشور مدل GPR111 غیر اصل
دوربین نقشه برداری
منشور مدل GPR111 غیر اصل متفرقه 5,400,000 21 تیر 5,400,000 5,400,000
منشور مدل GPR111 غیر اصل کاربرد: نقشه‌برداری
منشور مساحی پنتاکس مدل YR2
دوربین نقشه برداری
منشور مساحی پنتاکس مدل YR2 پنتاکس 4,400,000 20 مرداد 4,100,000 4,100,000
منشور مساحی پنتاکس مدل YR2
میر 5 متری لایکا مدل LS2-55A
دوربین نقشه برداری
میر 5 متری لایکا مدل LS2-55A لایکا 3,990,000 28 اردیبهشت 3,990,000 3,990,000
میر 5 متری لایکا مدل LS2-55A کاربرد: نقشه‌برداری
میر بارکد مدل GSTR-AST4-L
دوربین نقشه برداری
میر بارکد مدل GSTR-AST4-L متفرقه 19,900,000 20 مرداد 19,900,000 19,900,000
میر بارکد مدل GSTR-AST4-L کاربرد: نقشه‌برداری
مینی منشور 360 درجه لایکا مدل GRZ101
دوربین نقشه برداری
مینی منشور 360 درجه لایکا مدل GRZ101 لایکا 95,000,000 20 مرداد 87,000,000 87,000,000
مینی منشور 360 درجه لایکا مدل GRZ101
پایه منشور پنتاکس مدل MT47
دوربین نقشه برداری
پایه منشور پنتاکس مدل MT47 پنتاکس 7,000,000 23 خرداد 7,000,000 7,000,000
پایه منشور پنتاکس مدل MT47 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ژالن تلسکوپی لایکا مدل GLS50
دوربین نقشه برداری
ژالن تلسکوپی لایکا مدل GLS50 لایکا 18,200,000 21 تیر 18,200,000 18,200,000
ژالن تلسکوپی لایکا مدل GLS50
ژالون تلسکوپی مدل GLS11 غیر اصل
دوربین نقشه برداری
ژالون تلسکوپی مدل GLS11 غیر اصل متفرقه 9,350,000 14 شهریور 8,200,000 9,200,000
ژالون تلسکوپی مدل GLS11 غیر اصل کاربرد: نقشه‌برداری
کابل تخلیه توتال استیشن مدل GEV189
دوربین نقشه برداری
کابل تخلیه توتال استیشن مدل GEV189 متفرقه 4,490,000 3 مرداد 4,200,000 4,400,000
کابل تخلیه توتال استیشن مدل GEV189 کاربرد: نقشه‌برداری
مجموع موارد: 22 عدد در 1 صفحه