شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دوربین نقشه برداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ترابراک دوربین نقشه برداری مدل GDF111
دوربین نقشه برداری
ترابراک دوربین نقشه برداری مدل GDF111 متفرقه 10,600,000 10:02:59 10,600,000 10,990,000
ترابراک دوربین نقشه برداری مدل GDF111 کاربرد: نقشه‌برداری
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M24
دوربین نقشه برداری
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M24 پنتاکس 101,000,000 10:02:59 101,000,000 101,000,000
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M24 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M28
دوربین نقشه برداری
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M28 پنتاکس 113,000,000 10:02:59 113,000,000 113,000,000
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M28 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M32
دوربین نقشه برداری
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M32 پنتاکس 123,000,000 10:02:59 123,000,000 123,000,000
ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AL-M32 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ترازیاب دقیق پنتاکس مدل AL-321
دوربین نقشه برداری
ترازیاب دقیق پنتاکس مدل AL-321 پنتاکس 540,000,000 10:02:59 540,000,000 540,000,000
ترازیاب دقیق پنتاکس مدل AL-321 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ترازیاب نیو اتوماتیک اچ تی سی ژئوسیستمز مدل NA532
دوربین نقشه برداری
ترازیاب نیو اتوماتیک اچ تی سی ژئوسیستمز مدل NA532 اچ تی سی ژئوسیستمز 20,000,000 16 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
ترازیاب نیو اتوماتیک اچ تی سی ژئوسیستمز مدل NA532 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 5s R500
دوربین نقشه برداری
توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 5s R500 لایکا 2,200,000,000 10:02:59 2,200,000,000 2,200,000,000
توتال استیشن لایکا مدل TS09plus 5s R500 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
سه پایه لایکا مدل WT20
دوربین نقشه برداری
سه پایه لایکا مدل WT20 لایکا 22,000,000 10:02:58 22,000,000 22,000,000
سه پایه لایکا مدل WT20 کاربرد: نقشه‌برداری
سه پایه پنسی مدل SJR10
دوربین نقشه برداری
سه پایه پنسی مدل SJR10 متفرقه 7,500,000 28 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
سه پایه پنسی مدل SJR10
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5
دوربین نقشه برداری
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5 متفرقه 8,200,000 28 اردیبهشت 8,200,000 8,200,000
شاخص ترازیاب مدل GSTR-AST5 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
منشور برچسبی لایکا مدل GZM31
دوربین نقشه برداری
منشور برچسبی لایکا مدل GZM31 لایکا 590,000 10:02:59 590,000 590,000
منشور برچسبی لایکا مدل GZM31 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
منشور مدل GPR111 غیر اصل
دوربین نقشه برداری
منشور مدل GPR111 غیر اصل متفرقه 5,400,000 10:02:59 5,203,600 5,400,000
منشور مدل GPR111 غیر اصل کاربرد: نقشه‌برداری
میر 5 متری لایکا مدل LS2-55A
دوربین نقشه برداری
میر 5 متری لایکا مدل LS2-55A لایکا 3,990,000 28 اردیبهشت 3,990,000 3,990,000
میر 5 متری لایکا مدل LS2-55A کاربرد: نقشه‌برداری
پایه منشور پنتاکس مدل MT47
دوربین نقشه برداری
پایه منشور پنتاکس مدل MT47 پنتاکس 7,000,000 10:02:59 7,000,000 7,000,000
پایه منشور پنتاکس مدل MT47 کاربرد: نقشه‌برداری، پروژه عمرانی
ژالن تلسکوپی لایکا مدل GLS50
دوربین نقشه برداری
ژالن تلسکوپی لایکا مدل GLS50 لایکا 18,200,000 10:02:58 17,500,000 18,200,000
ژالن تلسکوپی لایکا مدل GLS50
کابل تخلیه توتال استیشن مدل GEV189
دوربین نقشه برداری
کابل تخلیه توتال استیشن مدل GEV189 متفرقه 4,200,000 10:02:59 4,200,000 5,190,000
کابل تخلیه توتال استیشن مدل GEV189 کاربرد: نقشه‌برداری
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه