شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تراز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپیسر کد 111 بسته 7 عددی
تراز
اسپیسر کد 111 بسته 7 عددی متفرقه 110,000 12:06:18 110,000 110,000
اسپیسر کد 111 بسته 7 عددی جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
اسپیسر کد 113 بسته 7 عددی
تراز
اسپیسر کد 113 بسته 7 عددی متفرقه 170,000 12:06:18 170,000 170,000
اسپیسر کد 113 بسته 7 عددی جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
اسپیسر کد 114 بسته 7 عددی
تراز
اسپیسر کد 114 بسته 7 عددی متفرقه 160,000 12:06:18 160,000 160,000
اسپیسر کد 114 بسته 7 عددی جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
اسپیسر کد 115 بسته 7 عددی
تراز
اسپیسر کد 115 بسته 7 عددی متفرقه 210,000 12:06:18 210,000 210,000
اسپیسر کد 115 بسته 7 عددی جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
اسپیسر کد 116 بسته 7 عددی
تراز
اسپیسر کد 116 بسته 7 عددی متفرقه 190,000 12:06:18 190,000 190,000
اسپیسر کد 116 بسته 7 عددی جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-9460
تراز
تراز 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-9460 رونیکس 1,500,000 6 مرداد 1,500,000 1,500,000
تراز 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-9460 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز آروا مدل SL1000
تراز
تراز آروا مدل SL1000 آروا 4,800,000 14 شهریور 4,800,000 4,800,000
تراز آروا مدل SL1000 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز استنلی مدل MLH30
تراز
تراز استنلی مدل MLH30 استنلی 5,300,000 14 شهریور 5,300,000 5,900,000
تراز استنلی مدل MLH30 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز استنلی مدل MLH50
تراز
تراز استنلی مدل MLH50 استنلی 7,700,000 12:06:18 7,300,000 7,700,000
تراز استنلی مدل MLH50 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز استنلی کد 42-920
تراز
تراز استنلی کد 42-920 استنلی 9,800,000 24 شهریور 9,800,000 9,800,000
تراز استنلی کد 42-920 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز اطلس مدل G 693
تراز
تراز اطلس مدل G 693 اطلس 980,000 12 خرداد 980,000 980,000
تراز اطلس مدل G 693 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز اکتیو تولز مدل AC-6650
تراز
تراز اکتیو تولز مدل AC-6650 اکتیو تولز 1,100,000 21 خرداد 1,100,000 1,100,000
تراز اکتیو تولز مدل AC-6650 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز بنایی 40 سانتی اینکو مدل 08040
تراز
تراز بنایی 40 سانتی اینکو مدل 08040 اینکو 1,058,000 31 تیر 1,058,000 1,058,000
تراز بنایی 40 سانتی اینکو مدل 08040 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
تراز جیبی استبیلا مدل Magnetic Basic
تراز
تراز جیبی استبیلا مدل Magnetic Basic استبیلا 2,400,000 4 شهریور 2,400,000 2,400,000
تراز جیبی استبیلا مدل Magnetic Basic جنس: پلاستیک آهن‌ربا: دارد
تراز جیبی کد 038
تراز
تراز جیبی کد 038 متفرقه 127,000 29 اردیبهشت 120,000 127,000
تراز جیبی کد 038 جنس: پلاستیک آهن‌ربا: ندارد
تراز دستی لیت مدل LIT-306-5
تراز
تراز دستی لیت مدل LIT-306-5 متفرقه 2,350,000 12:06:18 2,350,000 2,350,000
تراز دستی لیت مدل LIT-306-5 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
تراز ریما مدل 718
تراز
تراز ریما مدل 718 متفرقه 663,500 25 مرداد 663,500 663,500
تراز ریما مدل 718 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
تراز سامکو مدل YPGH-040CM
تراز
تراز سامکو مدل YPGH-040CM متفرقه 3,600,000 12:06:18 1,800,000 1,800,000
تراز سامکو مدل YPGH-040CM جنس: فلزی
تراز سامکو مدل YPGH-50CM
تراز
تراز سامکو مدل YPGH-50CM متفرقه 4,500,000 12:06:18 4,500,000 4,500,000
تراز سامکو مدل YPGH-50CM جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز سامکو مدل YPGH-60CM
تراز
تراز سامکو مدل YPGH-60CM متفرقه 5,400,000 12:06:18 2,700,000 2,700,000
تراز سامکو مدل YPGH-60CM جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز سامکو مدل YPS-25CM
تراز
تراز سامکو مدل YPS-25CM متفرقه 2,200,000 12:06:18 1,500,000 1,500,000
تراز سامکو مدل YPS-25CM جنس: فلزی
تراز سامکو مدل YPS-30CM
تراز
تراز سامکو مدل YPS-30CM متفرقه 2,520,000 12:06:18 1,850,000 1,850,000
تراز سامکو مدل YPS-30CM جنس: فلزی
تراز سامکو مدل YPS-50CM
تراز
تراز سامکو مدل YPS-50CM متفرقه 2,300,000 4 شهریور 3,000,000 3,000,000
تراز سامکو مدل YPS-50CM جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز صنعتی اینسایز مدل 100-4912
تراز
تراز صنعتی اینسایز مدل 100-4912 اینسایز 2,850,000 12:06:18 2,850,000 2,850,000
تراز صنعتی اینسایز مدل 100-4912 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
تراز مدل ترپدو کد z23
تراز
تراز مدل ترپدو کد z23 متفرقه 375,000 24 شهریور 360,000 365,000
تراز مدل ترپدو کد z23 جنس: پلاستیک آهن‌ربا: دارد
تراز هوفر مدل HF25
تراز
تراز هوفر مدل HF25 متفرقه 652,000 21 تیر 652,000 684,000
تراز هوفر مدل HF25 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
تراز هوفر مدل HF30
تراز
تراز هوفر مدل HF30 متفرقه 790,000 20 مرداد 698,000 823,000
تراز هوفر مدل HF30 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
تراز هوفر مدل HF40
تراز
تراز هوفر مدل HF40 متفرقه 785,000 15 شهریور 750,000 785,000
تراز هوفر مدل HF40 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
تراز و زاویه یاب دیجیتال کاپرو مدل 992
تراز
تراز و زاویه یاب دیجیتال کاپرو مدل 992 کاپرو 16,000,000 25 مرداد 13,500,000 13,500,000
تراز و زاویه یاب دیجیتال کاپرو مدل 992 جنس: فلزی
تراز وینکس مدل EH1901
تراز
تراز وینکس مدل EH1901 وینکس 990,000 24 شهریور 902,500 950,000
تراز وینکس مدل EH1901 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
تراز کاپرو مدل 10-246
تراز
تراز کاپرو مدل 10-246 کاپرو 2,300,000 31 تیر 2,000,000 2,000,000
تراز کاپرو مدل 10-246 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
تراز کاپرو مدل 241
تراز
تراز کاپرو مدل 241 کاپرو 2,390,000 31 تیر 2,390,000 2,390,000
تراز کاپرو مدل 241 جنس: فلزی
تراز یو ان ای مدل YP25C
تراز
تراز یو ان ای مدل YP25C متفرقه 990,000 20 مرداد 850,000 850,000
تراز یو ان ای مدل YP25C جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
ریسمان رنگی اکو مدل ECL001
تراز
ریسمان رنگی اکو مدل ECL001 متفرقه 415,000 12:06:18 415,000 415,000
ریسمان رنگی اکو مدل ECL001
ریسمان رنگی جومولی مدل YP20
تراز
ریسمان رنگی جومولی مدل YP20 متفرقه 580,000 20 مرداد 470,000 500,000
ریسمان رنگی جومولی مدل YP20 جنس: پلاستیک آهن‌ربا: ندارد
ریسمان رنگی مدل yp015
تراز
ریسمان رنگی مدل yp015 متفرقه 640,000 20 مرداد 585,900 585,900
ریسمان رنگی مدل yp015 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
زاویه سنج اینسایز کد 180-4799
تراز
زاویه سنج اینسایز کد 180-4799 اینسایز 4,100,000 21 تیر 4,100,000 4,100,000
زاویه سنج اینسایز کد 180-4799 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
زاویه سنج اینسایز کد 85-4780
تراز
زاویه سنج اینسایز کد 85-4780 اینسایز 1,950,000 16 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
زاویه سنج اینسایز کد 85-4780 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
زاویه سنج بوش مدل PAM 220
تراز
زاویه سنج بوش مدل PAM 220 بوش 43,000,000 12:06:18 35,000,000 35,000,000
زاویه سنج بوش مدل PAM 220 جنس: فلزی
زاویه سنج دیجیتالی اچ تی سی مدل 002
تراز
زاویه سنج دیجیتالی اچ تی سی مدل 002 اچ تی سی ژئوسیستمز 8,700,000 6 اردیبهشت 8,700,000 8,700,000
زاویه سنج دیجیتالی اچ تی سی مدل 002 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
زاویه سنج دیجیتالی اینسایز کد 300-2176
تراز
زاویه سنج دیجیتالی اینسایز کد 300-2176 اینسایز 8,200,000 21 تیر 8,200,000 8,200,000
زاویه سنج دیجیتالی اینسایز کد 300-2176 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
شاقول بنایی مدل G 689
تراز
شاقول بنایی مدل G 689 متفرقه 198,500 24 شهریور 212,000 228,000
شاقول بنایی مدل G 689 جنس: فلزی آهن‌ربا: دارد
پایه و پل تراز کاشی فیکس تایل کاریزما مدل سطلی  1 میل
تراز
پایه و پل تراز کاشی فیکس تایل کاریزما مدل سطلی 1 میل کاریزما 1,450,000 19 فروردین 1,450,000 1,450,000
پایه و پل تراز کاشی فیکس تایل کاریزما مدل سطلی 1 میل جنس: پلاستیک آهن‌ربا: ندارد
گونیا مدل W002
تراز
گونیا مدل W002 متفرقه 510,000 17 شهریور 450,000 510,000
گونیا مدل W002 جنس: پلاستیک آهن‌ربا: ندارد
گونیا نجاری استنلی مدل C40-60
تراز
گونیا نجاری استنلی مدل C40-60 استنلی 4,300,000 12:06:18 4,300,000 4,300,000
گونیا نجاری استنلی مدل C40-60 جنس: فلزی
گونیا نجاری استنلی مدل E- 46532
تراز
گونیا نجاری استنلی مدل E- 46532 استنلی 2,842,000 12:06:18 2,900,000 2,900,000
گونیا نجاری استنلی مدل E- 46532 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
گونیا نجاری تری استار مدل GOO-50cm
تراز
گونیا نجاری تری استار مدل GOO-50cm متفرقه 350,000 27 فروردین 350,000 350,000
گونیا نجاری تری استار مدل GOO-50cm جنس: فلزی
گونیا نجاری رونیکس مدل RH-9730
تراز
گونیا نجاری رونیکس مدل RH-9730 رونیکس 1,300,000 12:06:18 1,380,000 1,380,000
گونیا نجاری رونیکس مدل RH-9730 جنس: فلزی آهن‌ربا: ندارد
گونیا نجاری صامو پرشین مدل G 467
تراز
گونیا نجاری صامو پرشین مدل G 467 صامو پرشین 470,000 21 تیر 470,000 470,000
گونیا نجاری صامو پرشین مدل G 467 جنس: فلزی
مجموع موارد: 49 عدد در 1 صفحه