شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
بادسنج و دما سنج دیجیتال وینتکت مدل WT816A
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
بادسنج و دما سنج دیجیتال وینتکت مدل WT816A 3,600,000 22 فروردین 3,600,000 3,600,000
بادسنج و دما سنج دیجیتال وینتکت مدل WT816A باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
تراز دیجیتالی بی ام آی مدل 601Incli Tronic plus
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز دیجیتالی بی ام آی مدل 601Incli Tronic plus 35,000,000 08:03:09 35,000,000 35,000,000
تراز دیجیتالی بی ام آی مدل 601Incli Tronic plus باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز دیجیتالی ژئو لیزر مدل MDL60
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز دیجیتالی ژئو لیزر مدل MDL60 19,600,000 28 اردیبهشت 19,600,000 19,600,000
تراز دیجیتالی ژئو لیزر مدل MDL60 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
تراز لیزری  بوش مدل  GLL 3-80 C
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-80 C 135,000,000 08:03:08 135,000,000 136,000,000
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-80 C باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
تراز لیزری اچ تی سی مدل C-110R
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری اچ تی سی مدل C-110R 13,200,000 08:03:08 13,200,000 13,200,000
تراز لیزری اچ تی سی مدل C-110R باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R 8,200,000 08:03:08 8,200,000 8,200,000
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R باتری: دارد
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R plus
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R plus 10,400,000 08:03:08 10,400,000 10,400,000
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R plus باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل E-110R
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل E-110R 18,400,000 08:03:08 16,750,000 18,400,000
تراز لیزری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل E-110R باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری دو خط اکتیو مدل AC6702
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری دو خط اکتیو مدل AC6702 10,700,000 15 خرداد 10,500,000 10,700,000
تراز لیزری دو خط اکتیو مدل AC6702 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
تراز لیزری دیوالت مدل DW088K
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری دیوالت مدل DW088K 24,000,000 3 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
تراز لیزری دیوالت مدل DW088K باتری: دارد
تراز لیزری لایکا مدل +Lino L2G
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری لایکا مدل +Lino L2G 94,000,000 08:03:09 94,000,000 94,000,000
تراز لیزری لایکا مدل +Lino L2G باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری لایکا مدل L2P5
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری لایکا مدل L2P5 78,900,000 08:03:09 78,900,000 78,900,000
تراز لیزری لایکا مدل L2P5 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری لایکا مدل Lino L2
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری لایکا مدل Lino L2 49,300,000 08:03:09 47,300,000 49,300,000
تراز لیزری لایکا مدل Lino L2 باتری: دارد
تراز لیزری پرکسیسو مدل XL2
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری پرکسیسو مدل XL2 19,300,000 15 خرداد 19,300,000 19,300,000
تراز لیزری پرکسیسو مدل XL2 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز و زاویه‌یاب دیجیتال بوش مدل GAM 220
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز و زاویه‌یاب دیجیتال بوش مدل GAM 220 33,810,000 28 اردیبهشت 33,810,000 33,810,000
تراز و زاویه‌یاب دیجیتال بوش مدل GAM 220 باتری: دارد
ترازو آشپزخانه مدل MH-500
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو آشپزخانه مدل MH-500 504,800 08:03:08 505,000 534,900
ترازو آشپزخانه مدل MH-500 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو دیجیتال مدل kes
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال مدل kes 1,320,000 08:03:08 1,160,000 1,320,000
ترازو دیجیتال مدل kes
ترازو دیجیتال مدل XY-8007 غیر اصل
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال مدل XY-8007 غیر اصل 1,810,000 08:03:08 1,670,000 1,810,000
ترازو دیجیتال مدل XY-8007 غیر اصل
ترازو دیجیتال کد 2312
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال کد 2312 600,000 08:03:08 600,000 620,000
ترازو دیجیتال کد 2312 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو پروفشینال مینی کد cmiif
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو پروفشینال مینی کد cmiif 990,000 08:03:08 990,000 990,000
ترازو پروفشینال مینی کد cmiif
ترمومتر دوکاناله مستک مدل MS-6512
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر دوکاناله مستک مدل MS-6512 7,500,000 29 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
ترمومتر دوکاناله مستک مدل MS-6512 باتری: دارد
ترمومتر لوترون مدل TM-917
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لوترون مدل TM-917 33,800,000 08:03:09 33,800,000 33,800,000
ترمومتر لوترون مدل TM-917 باتری: ندارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
ترمومتر لوترون مدل TM-946
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لوترون مدل TM-946 41,900,000 08:03:09 41,900,000 41,900,000
ترمومتر لوترون مدل TM-946 باتری: ندارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
ترمومتر لیزری 900 درجه
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری 900 درجه 13,000,000 14 فروردین 13,000,000 13,000,000
ترمومتر لیزری 900 درجه باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550 13,000,000 28 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری دیجیتال بنتک مدل GM700
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری دیجیتال بنتک مدل GM700 13,900,000 08:03:08 13,900,000 15,000,000
ترمومتر لیزری دیجیتال بنتک مدل GM700 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری فلوک مدل 59MAX
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری فلوک مدل 59MAX 26,000,000 08:03:09 39,500,000 48,000,000
ترمومتر لیزری فلوک مدل 59MAX باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969 35,500,000 08:03:09 35,500,000 35,500,000
ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6530A
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6530A 15,500,000 15 خرداد 15,500,000 15,900,000
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6530A باتری: دارد
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6531C
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6531C 14,200,000 08:03:08 14,200,000 14,500,000
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6531C باتری: دارد
ترمومتر یونیتی مدل UT320A
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر یونیتی مدل UT320A 3,660,000 15 خرداد 3,660,000 3,660,000
ترمومتر یونیتی مدل UT320A
حرارت سنج  لوترون مدل TM-914C
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
حرارت سنج لوترون مدل TM-914C 9,450,000 08:03:09 9,450,000 9,450,000
حرارت سنج لوترون مدل TM-914C باتری: ندارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
حرارت سنج بوش مدل PTD 1
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
حرارت سنج بوش مدل PTD 1 48,000,000 08:03:08 48,000,000 48,000,000
حرارت سنج بوش مدل PTD 1 قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
دریافت کننده لیزر بوش مدل LR2
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
دریافت کننده لیزر بوش مدل LR2 35,000,000 3 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
دریافت کننده لیزر بوش مدل LR2 باتری: دارد
دستگاه هواشناسی الکترونیکی هوگر مدل WM 918
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
دستگاه هواشناسی الکترونیکی هوگر مدل WM 918 185,000,000 08:03:09 155,000,000 179,000,000
دستگاه هواشناسی الکترونیکی هوگر مدل WM 918 باتری: ندارد
دماسنج دیجیتال تی اف ای مدل 30.2028
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
دماسنج دیجیتال تی اف ای مدل 30.2028 3,300,000 08:03:08 3,300,000 3,300,000
دماسنج دیجیتال تی اف ای مدل 30.2028 باتری: دارد
دماسنج دیجیتالی مادون قرمز سی ای ام مدل DT-811
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
دماسنج دیجیتالی مادون قرمز سی ای ام مدل DT-811 14,500,000 08:03:08 14,500,000 14,500,000
دماسنج دیجیتالی مادون قرمز سی ای ام مدل DT-811 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
دماسنج لیزری تی اف ای کد 31.1131
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
دماسنج لیزری تی اف ای کد 31.1131 16,500,000 6 فروردین 16,500,000 16,500,000
دماسنج لیزری تی اف ای کد 31.1131 باتری: دارد
دماسنج مادون قرمز مدل DT8880
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
دماسنج مادون قرمز مدل DT8880 27,500,000 12 خرداد 27,500,000 30,500,000
دماسنج مادون قرمز مدل DT8880 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
دور سنج نوری مکانیکی لوترون مدل DT-2236
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
دور سنج نوری مکانیکی لوترون مدل DT-2236 23,000,000 08:03:09 23,000,000 23,000,000
دور سنج نوری مکانیکی لوترون مدل DT-2236 باتری: دارد
دورسنج تاکومتر لیزری لوترون مدل DT-2268
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
دورسنج تاکومتر لیزری لوترون مدل DT-2268 31,900,000 08:03:09 31,900,000 31,900,000
دورسنج تاکومتر لیزری لوترون مدل DT-2268 باتری: ندارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ردیاب دیجیتالی یونی-تی مدل UT387B
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ردیاب دیجیتالی یونی-تی مدل UT387B 8,500,000 15 خرداد 8,350,000 8,500,000
ردیاب دیجیتالی یونی-تی مدل UT387B باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
زاویه سنج دیجیتال ای ال ای مدل YP090
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
زاویه سنج دیجیتال ای ال ای مدل YP090 12,300,000 08:03:08 12,300,000 12,300,000
زاویه سنج دیجیتال ای ال ای مدل YP090 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
سرعت سنچ باد لوترون مدل AM4200
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
سرعت سنچ باد لوترون مدل AM4200 14,200,000 08:03:09 14,200,000 14,200,000
سرعت سنچ باد لوترون مدل AM4200
شیب سنج کوهلر مدل KDL 130
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
شیب سنج کوهلر مدل KDL 130 7,450,000 08:03:08 7,450,000 7,450,000
شیب سنج کوهلر مدل KDL 130 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ضخامت سنج آلتراسونیک تایم گروپ مدل TT100
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ضخامت سنج آلتراسونیک تایم گروپ مدل TT100 55,500,000 08:03:09 55,500,000 55,500,000
ضخامت سنج آلتراسونیک تایم گروپ مدل TT100 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG18
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG18 22,500,000 08:03:08 22,500,000 22,500,000
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG18 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG18FN
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG18FN 22,500,000 08:03:08 22,500,000 22,500,000
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG18FN باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG25FN
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG25FN 24,900,000 11 خرداد 23,900,000 24,900,000
ضخامت سنج رنگ اف ام سی مدل TG25FN باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ضخامت سنج رنگ الکومتر مدل A456CFNFBS
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ضخامت سنج رنگ الکومتر مدل A456CFNFBS 208,160,000 12 خرداد 208,160,000 208,160,000
ضخامت سنج رنگ الکومتر مدل A456CFNFBS باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
مجموع موارد: 304 عدد در 7 صفحه