شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت متر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
قد سنج  زنیت مد مدل  z-2000
متر
قد سنج زنیت مد مدل z-2000 متفرقه 880,000 25 مرداد 880,000 880,000
قد سنج زنیت مد مدل z-2000 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
قدسنج زونهیل مدل 6900
متر
قدسنج زونهیل مدل 6900 متفرقه 1,750,000 19 فروردین 1,750,000 1,750,000
قدسنج زونهیل مدل 6900 درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد گیره: دارد
متر  5 متری فکس مدل YP05
متر
متر 5 متری فکس مدل YP05 متفرقه 600,000 29 شهریور 492,000 492,000
متر 5 متری فکس مدل YP05 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 1.5 متری کیوتکس مدل 1995
متر
متر 1.5 متری کیوتکس مدل 1995 متفرقه 500,000 19 شهریور 500,000 500,000
متر 1.5 متری کیوتکس مدل 1995 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: دارد گیره:ندارد
متر 10 متری استنلی کد 102-34
متر
متر 10 متری استنلی کد 102-34 استنلی 1,935,000 19 شهریور 1,935,000 1,935,000
متر 10 متری استنلی کد 102-34 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 10 متری لند مدل Rabin10
متر
متر 10 متری لند مدل Rabin10 متفرقه 709,400 31 تیر 679,000 690,300
متر 10 متری لند مدل Rabin10 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 10 متری مدل B-10
متر
متر 10 متری مدل B-10 متفرقه 1,480,000 29 شهریور 1,480,000 1,480,000
متر 10 متری مدل B-10 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 100 متری استنلی مدل 777-34
متر
متر 100 متری استنلی مدل 777-34 استنلی 6,930,000 19 شهریور 6,990,000 6,990,000
متر 100 متری استنلی مدل 777-34 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 100 متری لافکین مدل FM100CME
متر
متر 100 متری لافکین مدل FM100CME لافکین 5,290,000 5 مرداد 5,290,000 5,290,000
متر 100 متری لافکین مدل FM100CME جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ، فوت قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 10متری تاجیما مدل symron-s
متر
متر 10متری تاجیما مدل symron-s تاجیما 990,000 14 شهریور 990,000 990,000
متر 10متری تاجیما مدل symron-s جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 15 متری استبیلا مدل Architect 15
متر
متر 15 متری استبیلا مدل Architect 15 استبیلا 5,500,000 15 شهریور 5,500,000 5,750,000
متر 15 متری استبیلا مدل Architect 15 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد
متر 20 متری استنلی ک 133-34
متر
متر 20 متری استنلی ک 133-34 استنلی 2,790,000 19 شهریور 2,790,000 2,790,000
متر 20 متری استنلی ک 133-34 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802
متر
متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802 رونیکس 1,400,000 29 شهریور 1,950,000 1,950,000
متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 20 متری سامکو مدل YPC
متر
متر 20 متری سامکو مدل YPC متفرقه 2,800,000 24 شهریور 1,260,000 1,260,000
متر 20 متری سامکو مدل YPC جنس نوار: پارچه‌ای درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 20 متری نووا مدل NTT 1520
متر
متر 20 متری نووا مدل NTT 1520 نووا 990,000 21 خرداد 970,000 990,000
متر 20 متری نووا مدل NTT 1520 جنس نوار: پارچه‌ای درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری اس تی آ مدل S3
متر
متر 3 متری اس تی آ مدل S3 متفرقه 270,000 24 شهریور 321,700 359,300
متر 3 متری اس تی آ مدل S3 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3 متری استنلی مدل 687-30-1
متر
متر 3 متری استنلی مدل 687-30-1 استنلی 1,130,000 19 شهریور 1,080,000 1,080,000
متر 3 متری استنلی مدل 687-30-1 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری اکتیو مدل AC6403
متر
متر 3 متری اکتیو مدل AC6403 اکتیو تولز 236,500 13 فروردین 236,500 236,500
متر 3 متری اکتیو مدل AC6403 جنس نوار: فلزی قفل: دارد بند: دارد گیره: دارد
متر 3 متری تاپ تول مدل IAAB1903
متر
متر 3 متری تاپ تول مدل IAAB1903 تاپ تول 2,000,000 29 شهریور 2,000,000 2,000,000
متر 3 متری تاپ تول مدل IAAB1903 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، فوت قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری صامو پرشین مدل G 404
متر
متر 3 متری صامو پرشین مدل G 404 صامو پرشین 410,000 25 مرداد 360,000 360,000
متر 3 متری صامو پرشین مدل G 404 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: دارد گیره: دارد
متر 3 متری فیسکو مدل Uni-Matic 2 بسته 12 عددی
متر
متر 3 متری فیسکو مدل Uni-Matic 2 بسته 12 عددی فیسکو 1,300,000 21 تیر 1,300,000 1,300,000
متر 3 متری فیسکو مدل Uni-Matic 2 بسته 12 عددی جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری مدل SL-302
متر
متر 3 متری مدل SL-302 متفرقه 148,000 17 شهریور 148,000 158,000
متر 3 متری مدل SL-302 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، فوت قفل: دارد بند: دارد گیره:ندارد
متر 3 متری مدیا کد MD1301013
متر
متر 3 متری مدیا کد MD1301013 مدیا 265,000 4 شهریور 220,000 220,000
متر 3 متری مدیا کد MD1301013 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3 متری مورس مدل F بسته 12 عددی
متر
متر 3 متری مورس مدل F بسته 12 عددی متفرقه 1,950,000 23 خرداد 1,950,000 1,950,000
متر 3 متری مورس مدل F بسته 12 عددی جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری مورس مدل F بسته 4 عددی
متر
متر 3 متری مورس مدل F بسته 4 عددی متفرقه 590,000 21 تیر 590,000 590,000
متر 3 متری مورس مدل F بسته 4 عددی جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری نوویکس مدل  G 1631
متر
متر 3 متری نوویکس مدل G 1631 متفرقه 280,000 29 شهریور 265,000 265,000
متر 3 متری نوویکس مدل G 1631 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3 متری واستر مدل B-G1
متر
متر 3 متری واستر مدل B-G1 واستر 400,000 25 مرداد 348,000 358,000
متر 3 متری واستر مدل B-G1 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3 متری یونگدا مدل 989AR
متر
متر 3 متری یونگدا مدل 989AR متفرقه 145,000 29 شهریور 145,000 145,000
متر 3 متری یونگدا مدل 989AR جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3.5 متری مدیا کد MD13010135
متر
متر 3.5 متری مدیا کد MD13010135 مدیا 254,000 19 شهریور 231,000 242,000
متر 3.5 متری مدیا کد MD13010135 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 30 متری باطری دار اتوماتیک رونیکس مدل RH-9810
متر
متر 30 متری باطری دار اتوماتیک رونیکس مدل RH-9810 رونیکس 3,990,000 6 مرداد 3,990,000 4,000,000
متر 30 متری باطری دار اتوماتیک رونیکس مدل RH-9810 جنس نوار: پارچه‌ای درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 30 متری مدل LS-909
متر
متر 30 متری مدل LS-909 متفرقه 1,288,000 21 تیر 1,288,000 1,288,000
متر 30 متری مدل LS-909 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ، فوت قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 30 متری وینکس مدل EH1805
متر
متر 30 متری وینکس مدل EH1805 وینکس 1,530,000 20 مرداد 1,550,000 1,550,000
متر 30 متری وینکس مدل EH1805 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 30 متری وینکس مدل EH1807
متر
متر 30 متری وینکس مدل EH1807 وینکس 2,590,000 21 تیر 2,590,000 2,590,000
متر 30 متری وینکس مدل EH1807 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 5 متری استنلی مدل STHT30697-8
متر
متر 5 متری استنلی مدل STHT30697-8 استنلی 1,700,000 25 مرداد 1,700,000 1,700,000
متر 5 متری استنلی مدل STHT30697-8 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 5 متری ای کی مدل YP05
متر
متر 5 متری ای کی مدل YP05 متفرقه 470,000 14 شهریور 427,500 427,500
متر 5 متری ای کی مدل YP05 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری بکر مدل 5025
متر
متر 5 متری بکر مدل 5025 متفرقه 480,000 24 شهریور 4,000,000 4,000,000
متر 5 متری بکر مدل 5025 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری توسن مدل TBM-05
متر
متر 5 متری توسن مدل TBM-05 توسن 833,000 24 شهریور 850,000 850,000
متر 5 متری توسن مدل TBM-05 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری رونیکس مدل RH-9045
متر
متر 5 متری رونیکس مدل RH-9045 رونیکس 900,000 24 شهریور 900,000 950,000
متر 5 متری رونیکس مدل RH-9045 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری ریل سریت مدل OZS-9123
متر
متر 5 متری ریل سریت مدل OZS-9123 متفرقه 356,900 29 شهریور 300,000 300,000
متر 5 متری ریل سریت مدل OZS-9123 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری سافاری مدل PA 1716
متر
متر 5 متری سافاری مدل PA 1716 متفرقه 592,000 24 شهریور 580,000 580,000
متر 5 متری سافاری مدل PA 1716 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری فیسکو مدل MDH
متر
متر 5 متری فیسکو مدل MDH فیسکو 210,000 15 خرداد 210,000 210,000
متر 5 متری فیسکو مدل MDH جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 5 متری لافکین مدل HG1035CM
متر
متر 5 متری لافکین مدل HG1035CM لافکین 1,250,000 20 مرداد 1,150,000 1,150,000
متر 5 متری لافکین مدل HG1035CM جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 5 متری ماموت کد 810
متر
متر 5 متری ماموت کد 810 متفرقه 420,000 15 مرداد 420,000 420,000
متر 5 متری ماموت کد 810 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری نووا مدل 5025
متر
متر 5 متری نووا مدل 5025 نووا 754,000 29 شهریور 754,000 754,000
متر 5 متری نووا مدل 5025 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری نووا کد 2025
متر
متر 5 متری نووا کد 2025 نووا 3,000,000 29 شهریور 9,900,000 9,900,000
متر 5 متری نووا کد 2025 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری وای پی تولز کد 05
متر
متر 5 متری وای پی تولز کد 05 متفرقه 890,000 20 مرداد 480,000 480,000
متر 5 متری وای پی تولز کد 05 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری ورتکس کد VP02
متر
متر 5 متری ورتکس کد VP02 متفرقه 934,500 29 شهریور 934,500 934,500
متر 5 متری ورتکس کد VP02 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری کاپرو مدل 5-500
متر
متر 5 متری کاپرو مدل 5-500 کاپرو 1,550,000 29 شهریور 1,200,000 1,200,000
متر 5 متری کاپرو مدل 5-500 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 5 متری کاپرو مدل 5-608
متر
متر 5 متری کاپرو مدل 5-608 کاپرو 1,800,000 25 مرداد 2,160,000 2,160,000
متر 5 متری کاپرو مدل 5-608 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد گیره: دارد
متر 5 متری کایدا مدل PA 1666
متر
متر 5 متری کایدا مدل PA 1666 متفرقه 275,000 29 اردیبهشت 275,000 275,000
متر 5 متری کایدا مدل PA 1666 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
مجموع موارد: 89 عدد در 2 صفحه