شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت متر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
قدسنج زونهیل مدل 6900
متر
قدسنج زونهیل مدل 6900 متفرقه 1,750,000 19 فروردین 1,750,000 1,750,000
قدسنج زونهیل مدل 6900 درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد گیره: دارد
متر  5 متری فکس مدل YP05
متر
متر 5 متری فکس مدل YP05 متفرقه 492,000 3 اردیبهشت 492,000 492,000
متر 5 متری فکس مدل YP05 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 100 متری استنلی مدل 777-34
متر
متر 100 متری استنلی مدل 777-34 استنلی 6,990,000 28 اردیبهشت 6,990,000 6,990,000
متر 100 متری استنلی مدل 777-34 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 100 متری لافکین مدل FM100CME
متر
متر 100 متری لافکین مدل FM100CME لافکین 5,300,000 28 اردیبهشت 3,500,000 6,900,000
متر 100 متری لافکین مدل FM100CME جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ، فوت قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 10متری تاجیما مدل symron-s
متر
متر 10متری تاجیما مدل symron-s تاجیما 920,000 22 اردیبهشت 880,000 880,000
متر 10متری تاجیما مدل symron-s جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 15 متری استبیلا مدل Architect 15
متر
متر 15 متری استبیلا مدل Architect 15 استبیلا 3,300,000 20 اردیبهشت 3,300,000 3,300,000
متر 15 متری استبیلا مدل Architect 15 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد
متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802
متر
متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802 رونیکس 1,950,000 29 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 20 متری نووا مدل NTT 1520
متر
متر 20 متری نووا مدل NTT 1520 نووا 990,000 29 اردیبهشت 930,000 990,000
متر 20 متری نووا مدل NTT 1520 جنس نوار: پارچه‌ای درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری اس تی آ مدل S3
متر
متر 3 متری اس تی آ مدل S3 متفرقه 380,000 28 اردیبهشت 380,000 380,000
متر 3 متری اس تی آ مدل S3 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3 متری اکتیو مدل AC6403
متر
متر 3 متری اکتیو مدل AC6403 اکتیو تولز 236,500 13 فروردین 236,500 236,500
متر 3 متری اکتیو مدل AC6403 جنس نوار: فلزی قفل: دارد بند: دارد گیره: دارد
متر 3 متری صامو پرشین مدل G 404
متر
متر 3 متری صامو پرشین مدل G 404 صامو پرشین 360,000 22 اردیبهشت 360,000 380,000
متر 3 متری صامو پرشین مدل G 404 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: دارد گیره: دارد
متر 3 متری فیسکو مدل Uni-Matic 2 بسته 12 عددی
متر
متر 3 متری فیسکو مدل Uni-Matic 2 بسته 12 عددی فیسکو 1,300,000 16 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
متر 3 متری فیسکو مدل Uni-Matic 2 بسته 12 عددی جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری مدل SL-302
متر
متر 3 متری مدل SL-302 متفرقه 132,000 28 اردیبهشت 132,000 132,000
متر 3 متری مدل SL-302 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، فوت قفل: دارد بند: دارد گیره:ندارد
متر 3 متری مدیا کد MD1301013
متر
متر 3 متری مدیا کد MD1301013 مدیا 220,000 6 اردیبهشت 220,000 220,000
متر 3 متری مدیا کد MD1301013 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3 متری مورس مدل F بسته 12 عددی
متر
متر 3 متری مورس مدل F بسته 12 عددی متفرقه 1,950,000 3 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
متر 3 متری مورس مدل F بسته 12 عددی جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری مورس مدل F بسته 4 عددی
متر
متر 3 متری مورس مدل F بسته 4 عددی متفرقه 590,000 29 اردیبهشت 620,000 620,000
متر 3 متری مورس مدل F بسته 4 عددی جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 3 متری نوویکس مدل  G 1631
متر
متر 3 متری نوویکس مدل G 1631 متفرقه 265,000 16 اردیبهشت 265,000 265,000
متر 3 متری نوویکس مدل G 1631 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3 متری واستر مدل B-G1
متر
متر 3 متری واستر مدل B-G1 واستر 355,000 20 اردیبهشت 355,000 355,000
متر 3 متری واستر مدل B-G1 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 3.5 متری مدیا کد MD13010135
متر
متر 3.5 متری مدیا کد MD13010135 مدیا 210,000 16 اردیبهشت 210,000 210,000
متر 3.5 متری مدیا کد MD13010135 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 30 متری باطری دار اتوماتیک رونیکس مدل RH-9810
متر
متر 30 متری باطری دار اتوماتیک رونیکس مدل RH-9810 رونیکس 3,990,000 7 اردیبهشت 3,990,000 4,000,000
متر 30 متری باطری دار اتوماتیک رونیکس مدل RH-9810 جنس نوار: پارچه‌ای درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 30 متری مدل LS-909
متر
متر 30 متری مدل LS-909 متفرقه 1,288,000 6 اردیبهشت 1,288,000 1,288,000
متر 30 متری مدل LS-909 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ، فوت قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 30 متری وینکس مدل EH1807
متر
متر 30 متری وینکس مدل EH1807 وینکس 2,590,000 28 اردیبهشت 2,590,000 2,590,000
متر 30 متری وینکس مدل EH1807 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 5 متری ای کی مدل YP05
متر
متر 5 متری ای کی مدل YP05 متفرقه 427,500 3 اردیبهشت 427,500 427,500
متر 5 متری ای کی مدل YP05 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری ریل سریت مدل OZS-9123
متر
متر 5 متری ریل سریت مدل OZS-9123 متفرقه 290,000 3 اردیبهشت 290,000 290,000
متر 5 متری ریل سریت مدل OZS-9123 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری فیسکو مدل MDH
متر
متر 5 متری فیسکو مدل MDH فیسکو 210,000 29 اردیبهشت 210,000 210,000
متر 5 متری فیسکو مدل MDH جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 5 متری لافکین مدل HG1035CM
متر
متر 5 متری لافکین مدل HG1035CM لافکین 2,850,000 18 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
متر 5 متری لافکین مدل HG1035CM جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 5 متری ماموت کد 810
متر
متر 5 متری ماموت کد 810 متفرقه 420,000 28 اردیبهشت 420,000 420,000
متر 5 متری ماموت کد 810 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری وای پی تولز کد 05
متر
متر 5 متری وای پی تولز کد 05 متفرقه 480,000 17 اردیبهشت 480,000 750,000
متر 5 متری وای پی تولز کد 05 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5 متری کاپرو مدل 5-500
متر
متر 5 متری کاپرو مدل 5-500 کاپرو 1,200,000 29 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
متر 5 متری کاپرو مدل 5-500 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 5 متری کاپرو مدل 5-608
متر
متر 5 متری کاپرو مدل 5-608 کاپرو 2,190,000 29 اردیبهشت 2,190,000 2,190,000
متر 5 متری کاپرو مدل 5-608 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد گیره: دارد
متر 5 متری کایدا مدل PA 1666
متر
متر 5 متری کایدا مدل PA 1666 متفرقه 275,000 29 اردیبهشت 275,000 275,000
متر 5 متری کایدا مدل PA 1666 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5.5 متری اس تی آ مدل S55
متر
متر 5.5 متری اس تی آ مدل S55 متفرقه 676,000 29 اردیبهشت 676,000 676,000
متر 5.5 متری اس تی آ مدل S55 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 5.5 متری وود کد VA1000-055
متر
متر 5.5 متری وود کد VA1000-055 متفرقه 678,000 28 اردیبهشت 678,000 680,000
متر 5.5 متری وود کد VA1000-055 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 50 متری اس تی آ مدل PA 1684
متر
متر 50 متری اس تی آ مدل PA 1684 متفرقه 1,970,000 28 اردیبهشت 1,970,000 1,970,000
متر 50 متری اس تی آ مدل PA 1684 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 50 متری اچ تی سی مدل x2020
متر
متر 50 متری اچ تی سی مدل x2020 اچ تی سی ژئوسیستمز 4,050,000 16 اردیبهشت 4,050,000 4,050,000
متر 50 متری اچ تی سی مدل x2020 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 50 متری اچ تی سی مدل Z-1620
متر
متر 50 متری اچ تی سی مدل Z-1620 اچ تی سی ژئوسیستمز 3,350,000 16 اردیبهشت 3,350,000 3,350,000
متر 50 متری اچ تی سی مدل Z-1620 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 50 متری اکتیو مدل AC6450F
متر
متر 50 متری اکتیو مدل AC6450F اکتیو تولز 2,500,000 3 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
متر 50 متری اکتیو مدل AC6450F گیره: دارد
متر 50 متری رونیکس مدل RH-9805
متر
متر 50 متری رونیکس مدل RH-9805 رونیکس 2,500,000 28 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
متر 50 متری رونیکس مدل RH-9805 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر 50 متری لافکین مدل FM050CME
متر
متر 50 متری لافکین مدل FM050CME لافکین 3,150,000 28 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
متر 50 متری لافکین مدل FM050CME جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر، اینچ، فوت قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 50 متری نووا مدل NTT1522
متر
متر 50 متری نووا مدل NTT1522 نووا 2,990,000 3 اردیبهشت 2,990,000 2,990,000
متر 50 متری نووا مدل NTT1522 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:دارد
متر 7.5 متری آیرون مکس مدل اسیست 38G
متر
متر 7.5 متری آیرون مکس مدل اسیست 38G متفرقه 985,000 28 اردیبهشت 990,000 990,000
متر 7.5 متری آیرون مکس مدل اسیست 38G جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 7.5 متری لند مدل LD-7HN09X
متر
متر 7.5 متری لند مدل LD-7HN09X متفرقه 680,000 28 اردیبهشت 680,000 680,000
متر 7.5 متری لند مدل LD-7HN09X جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
متر 7.5 متری نووا مدل NTT 9653
متر
متر 7.5 متری نووا مدل NTT 9653 نووا 836,000 28 اردیبهشت 813,000 836,000
متر 7.5 متری نووا مدل NTT 9653 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد
متر 9999.9 متری لافکین مدل MW32MEU
متر
متر 9999.9 متری لافکین مدل MW32MEU لافکین 7,000,000 22 فروردین 7,000,000 10,500,000
متر 9999.9 متری لافکین مدل MW32MEU جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر طول 5 متر باکو مدل MTG-5-19
متر
متر طول 5 متر باکو مدل MTG-5-19 متفرقه 1,450,000 22 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
متر طول 5 متر باکو مدل MTG-5-19 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: ندارد گیره:دارد
متر مهندسی 50 متری رونیکس مدل RH-9850
متر
متر مهندسی 50 متری رونیکس مدل RH-9850 رونیکس 2,990,000 6 اردیبهشت 2,990,000 2,990,000
متر مهندسی 50 متری رونیکس مدل RH-9850 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
متر نووا مدل NTT 3016 طول 3 متر
متر
متر نووا مدل NTT 3016 طول 3 متر نووا 320,000 28 اردیبهشت 320,000 330,000
متر نووا مدل NTT 3016 طول 3 متر جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد
متر7.5 متری آنوس کد 075
متر
متر7.5 متری آنوس کد 075 متفرقه 990,000 22 اردیبهشت 990,000 1,500,000
متر7.5 متری آنوس کد 075 جنس نوار: فلزی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: دارد بند: دارد گیره:دارد
چرخ متر 10000 متری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل XSCL-05
متر
چرخ متر 10000 متری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل XSCL-05 اچ تی سی ژئوسیستمز 6,200,000 6 اردیبهشت 6,200,000 6,200,000
چرخ متر 10000 متری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل XSCL-05 جنس نوار: پلاستیکی درجه بندی: سانتی‌متر قفل: ندارد بند: ندارد گیره:ندارد
چرخ متر آنالوگ ژئو لیزر مدل CLL100
متر
چرخ متر آنالوگ ژئو لیزر مدل CLL100 متفرقه 13,300,000 18 اردیبهشت 12,800,000 13,300,000
چرخ متر آنالوگ ژئو لیزر مدل CLL100
مجموع موارد: 51 عدد در 2 صفحه