شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابزار باغبانی آکواکرفت کد 001 مجموعه 4 عددی
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
ابزار باغبانی آکواکرفت کد 001 مجموعه 4 عددی آکواکرفت 2,520,000 10:05:30 2,520,000 2,520,000
ابزار باغبانی آکواکرفت کد 001 مجموعه 4 عددی ابزار: کاشت بذر نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
اره باغبانی اکتیو مدل AC6025
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
اره باغبانی اکتیو مدل AC6025 اکتیو تولز 1,123,000 10:04:58 1,123,000 1,627,500
اره باغبانی اکتیو مدل AC6025 نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
اره فیسکارس مدل Xtract
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
اره فیسکارس مدل Xtract فیسکارس 5,350,000 10:04:56 5,350,000 5,350,000
اره فیسکارس مدل Xtract ابزار: میوه چین نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
بیلچه باغبانی مدل B-5
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
بیلچه باغبانی مدل B-5 متفرقه 190,000 10:05:27 190,000 210,000
بیلچه باغبانی مدل B-5 ابزار: کاشت بذر نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی
بیلچه ساحل مدل bl2
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
بیلچه ساحل مدل bl2 متفرقه 200,000 10:05:26 200,000 220,000
بیلچه ساحل مدل bl2
داس تیز نشان مدل D 001
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس تیز نشان مدل D 001 متفرقه 751,300 10:04:46 751,300 800,900
داس تیز نشان مدل D 001 ابزار: علف کش نوع دسته: چوبی نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
داس مدل B2
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس مدل B2 متفرقه 2,400,000 13 فروردین 2,400,000 2,400,000
داس مدل B2 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
داس مدل B2
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس مدل B2 متفرقه 2,400,000 19 فروردین 2,400,000 2,400,000
داس مدل B2 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
داس مدل B2
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس مدل B2 متفرقه 2,400,000 22 فروردین 2,400,000 2,400,000
داس مدل B2 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
زیتون چین مدل z40
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
زیتون چین مدل z40 متفرقه 150,000 21 خرداد 150,000 150,000
زیتون چین مدل z40 ابزار: میوه چین نوع تیغه: کروم وانادیوم قفل: ندارد
قیچی باغبانی 7 اینچی بهکو مدل BP-7051H
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی 7 اینچی بهکو مدل BP-7051H بهکو 1,300,000 10:05:38 1,300,000 1,300,000
قیچی باغبانی 7 اینچی بهکو مدل BP-7051H ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی آرس مدل VS-8R
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی آرس مدل VS-8R آرس 11,386,000 10:05:26 11,386,000 11,386,000
قیچی باغبانی آرس مدل VS-8R ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی دیر مدل DT-5002
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی دیر مدل DT-5002 متفرقه 750,000 10:05:30 750,000 750,000
قیچی باغبانی دیر مدل DT-5002 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی رابین مدل R-3105
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی رابین مدل R-3105 متفرقه 970,000 10:05:29 970,000 970,000
قیچی باغبانی رابین مدل R-3105 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3105
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3105 رونیکس 1,490,000 10:04:59 1,490,000 1,490,000
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3105 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی واستر مدل VG009S
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی واستر مدل VG009S متفرقه 1,000,000 27 خرداد 1,000,000 1,000,000
قیچی باغبانی واستر مدل VG009S ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی وایزست مدل 2348
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی وایزست مدل 2348 متفرقه 2,800,000 23 خرداد 2,800,000 2,800,000
قیچی باغبانی وایزست مدل 2348 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی کورال مدل 922
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی کورال مدل 922 متفرقه 415,000 10:05:26 415,000 415,000
قیچی باغبانی کورال مدل 922 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی شاخه زن بهکو مدل BL-020BJRKB
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شاخه زن بهکو مدل BL-020BJRKB بهکو 5,950,000 10:05:37 5,950,000 5,950,000
قیچی شاخه زن بهکو مدل BL-020BJRKB ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB بهکو 5,300,000 10:05:32 5,100,000 5,300,000
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB بهکو 3,890,000 10:05:30 3,890,000 3,890,000
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKL
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKL بهکو 4,040,000 10:05:31 4,000,000 4,040,000
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKL ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شمشاد زن واستر مدل 002
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن واستر مدل 002 متفرقه 4,290,000 10:05:40 4,290,000 4,290,000
قیچی شمشاد زن واستر مدل 002 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی لوله بر نووا مدل NTC1177
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی لوله بر نووا مدل NTC1177 نووا 178��60 10:05:33 178 1784600
قیچی لوله بر نووا مدل NTC1177 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی لوله بر واستر مدل VP002
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی لوله بر واستر مدل VP002 متفرقه 1,800,000 10:05:34 1,800,000 1,800,000
قیچی لوله بر واستر مدل VP002 ابزار: قیچی نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی ورق بر راست بر جانزوی مدل P2010RA
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی ورق بر راست بر جانزوی مدل P2010RA متفرقه 2,090,000 10:05:40 2,090,000 2,090,000
قیچی ورق بر راست بر جانزوی مدل P2010RA ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308 نوا 1,745,000 10:05:31 1,745,000 1,765,000
قیچی ورق بر نووا مدل NTT 2308 ابزار: قیچی نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی پیوند مدل J68
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی پیوند مدل J68 متفرقه 8,680,000 10:04:48 8,680,000 8,680,000
قیچی پیوند مدل J68 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
لوله بر مسی اکرافت  مدل AK4127 سایز 5/8-1/8
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
لوله بر مسی اکرافت مدل AK4127 سایز 5/8-1/8 متفرقه 1,500,000 20 خرداد 1,500,000 1,500,000
لوله بر مسی اکرافت مدل AK4127 سایز 5/8-1/8 ابزار: لوله بر نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
لوله بر یونیور کد 358/6
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
لوله بر یونیور کد 358/6 یونیور 1,690,000 10:05:32 1,690,000 1,690,000
لوله بر یونیور کد 358/6 ابزار: لوله بر نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
مجموعه ابزار 9 کاره کیکرلند مدل خرچنگ  CD114
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
مجموعه ابزار 9 کاره کیکرلند مدل خرچنگ CD114 کیکرلند 2,400,000 10:04:56 2,400,000 2,400,000
مجموعه ابزار 9 کاره کیکرلند مدل خرچنگ CD114 ابزار: چاقو نوع دسته: چوبی نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
چاقو کابل بر هیکو کد 0166800
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
چاقو کابل بر هیکو کد 0166800 هیکو 2,250,000 22 اردیبهشت 2,050,000 2,250,000
چاقو کابل بر هیکو کد 0166800 ابزار: چاقو نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
چاقوی باغبانی بهکو مدل BK-9971
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
چاقوی باغبانی بهکو مدل BK-9971 بهکو 1,600,000 29 اردیبهشت 1,550,000 1,600,000
چاقوی باغبانی بهکو مدل BK-9971 ابزار: چاقو نوع دسته: چوبی نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
چهار شاخه کشاورزی صامو پرشین مدل 28851
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
چهار شاخه کشاورزی صامو پرشین مدل 28851 متفرقه 484,500 8 خرداد 484,500 510,000
چهار شاخه کشاورزی صامو پرشین مدل 28851 ابزار: علف کش نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی
مجموع موارد: 34 عدد در 1 صفحه