شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شعله افکن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سر پیک شعله افکن  مدل FLAME-2
شعله افکن
سر پیک شعله افکن مدل FLAME-2 متفرقه 1,060,000 3 مرداد 985,600 988,000
سر پیک شعله افکن مدل FLAME-2 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سر پیک شعله افکن فلام گان کد cm985545
شعله افکن
سر پیک شعله افکن فلام گان کد cm985545 متفرقه 890,000 3 مهر 840,000 881,000
سر پیک شعله افکن فلام گان کد cm985545 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سر پیک شعله افکن مدل flame کد 915
شعله افکن
سر پیک شعله افکن مدل flame کد 915 متفرقه 831,100 29 شهریور 720,000 840,000
سر پیک شعله افکن مدل flame کد 915 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سر پیک شعله افکن پارس آویژه صنعت مدل T_89
شعله افکن
سر پیک شعله افکن پارس آویژه صنعت مدل T_89 متفرقه 450,000 3 مهر 450,000 450,000
سر پیک شعله افکن پارس آویژه صنعت مدل T_89 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرشعله لحیم کاری برازینگ مدل KT2104
شعله افکن
سرشعله لحیم کاری برازینگ مدل KT2104 متفرقه 683,000 31 تیر 630,000 630,000
سرشعله لحیم کاری برازینگ مدل KT2104 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99
شعله افکن
سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99 متفرقه 520,000 14 شهریور 505,000 520,000
سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک شعله افکن ترچ کد 502
شعله افکن
سرپیک شعله افکن ترچ کد 502 متفرقه 645,000 3 مهر 516,100 555,000
سرپیک شعله افکن ترچ کد 502 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک شعله افکن توسن مدل THT-16CO
شعله افکن
سرپیک شعله افکن توسن مدل THT-16CO توسن 890,000 3 مهر 890,000 890,000
سرپیک شعله افکن توسن مدل THT-16CO نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک شعله افکن فلیم گان مدل رزوه دار اتمی
شعله افکن
سرپیک شعله افکن فلیم گان مدل رزوه دار اتمی متفرقه 1,380,000 29 شهریور 1,160,000 1,270,000
سرپیک شعله افکن فلیم گان مدل رزوه دار اتمی نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک شعله افکن فلیم گان همراه کپسول 230 گرمی ال سی ای
شعله افکن
سرپیک شعله افکن فلیم گان همراه کپسول 230 گرمی ال سی ای متفرقه 1,890,000 14 شهریور 1,890,000 1,890,000
سرپیک شعله افکن فلیم گان همراه کپسول 230 گرمی ال سی ای نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک شعله افکن مدل Flame کد 516
شعله افکن
سرپیک شعله افکن مدل Flame کد 516 متفرقه 885,000 3 مهر 840,000 850,000
سرپیک شعله افکن مدل Flame کد 516 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک شعله افکن مستر تورچ مدل WS-7612C
شعله افکن
سرپیک شعله افکن مستر تورچ مدل WS-7612C متفرقه 750,000 20 مرداد 740,000 799,600
سرپیک شعله افکن مستر تورچ مدل WS-7612C نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن مدل A-H
شعله افکن
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن مدل A-H متفرقه 450,300 3 مهر 410,000 415,300
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن مدل A-H نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن کد 22025
شعله افکن
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن کد 22025 متفرقه 415,000 21 تیر 415,000 415,000
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن کد 22025 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن کوره ای آویژه صنعت کد AS-T89
شعله افکن
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن کوره ای آویژه صنعت کد AS-T89 متفرقه 297,000 3 مهر 222,100 239,000
سرپیک مشعل گازی و شعله افکن کوره ای آویژه صنعت کد AS-T89 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله افکن آنست مدل جت 501
شعله افکن
شعله افکن آنست مدل جت 501 آنست 2,880,000 21 تیر 2,880,000 2,880,000
شعله افکن آنست مدل جت 501 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: ندارد
شعله افکن آی رودا مدل MICRO-THRM-600K
شعله افکن
شعله افکن آی رودا مدل MICRO-THRM-600K آی رودا 6,850,000 15 مرداد 6,850,000 6,850,000
شعله افکن آی رودا مدل MICRO-THRM-600K نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: ندارد
شعله افکن آی رودا مدل MICROJET-300
شعله افکن
شعله افکن آی رودا مدل MICROJET-300 آی رودا 3,800,000 15 مرداد 3,800,000 3,800,000
شعله افکن آی رودا مدل MICROJET-300 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: ندارد
شعله افکن تروچ مدل M-965C
شعله افکن
شعله افکن تروچ مدل M-965C متفرقه 790,000 20 مرداد 800,000 820,000
شعله افکن تروچ مدل M-965C نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله افکن تورچ مدل m960c
شعله افکن
شعله افکن تورچ مدل m960c متفرقه 900,000 21 تیر 900,000 900,000
شعله افکن تورچ مدل m960c نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله افکن تورچ کد 2020
شعله افکن
شعله افکن تورچ کد 2020 متفرقه 900,000 14 شهریور 900,000 900,000
شعله افکن تورچ کد 2020 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله افکن فلیم گان کد FL1
شعله افکن
شعله افکن فلیم گان کد FL1 متفرقه 880,000 3 مهر 840,000 840,000
شعله افکن فلیم گان کد FL1 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله افکن مدل F-15
شعله افکن
شعله افکن مدل F-15 متفرقه 950,000 29 شهریور 950,000 950,000
شعله افکن مدل F-15 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله افکن کد cm44258
شعله افکن
شعله افکن کد cm44258 متفرقه 910,000 20 مرداد 840,000 840,000
شعله افکن کد cm44258 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله افکن کد pmc915
شعله افکن
شعله افکن کد pmc915 متفرقه 870,000 3 مهر 725,000 740,000
شعله افکن کد pmc915 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله افکن کمپسور کد cm19001
شعله افکن
شعله افکن کمپسور کد cm19001 کمپسور 650,000 6 فروردین 650,000 650,000
شعله افکن کمپسور کد cm19001 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله پخش کن ایزوگامی ساده کد 960629
شعله افکن
شعله پخش کن ایزوگامی ساده کد 960629 متفرقه 380,000 14 شهریور 380,000 380,000
شعله پخش کن ایزوگامی ساده کد 960629 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله پخش کن سامکو  مدل YPB70
شعله افکن
شعله پخش کن سامکو مدل YPB70 متفرقه 1,100,000 14 شهریور 1,100,000 1,900,000
شعله پخش کن سامکو مدل YPB70 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
شعله پخش کن سامکو مدل YPN-AB60
شعله افکن
شعله پخش کن سامکو مدل YPN-AB60 متفرقه 2,000,000 3 مهر 2,000,000 2,000,000
شعله پخش کن سامکو مدل YPN-AB60 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: ندارد
فانوس نفتی قدیمی آلمانی آکبند مدل 276
شعله افکن
فانوس نفتی قدیمی آلمانی آکبند مدل 276 متفرقه 19,000,000 19 شهریور 16,800,000 16,800,000
فانوس نفتی قدیمی آلمانی آکبند مدل 276 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
فانوس نفتی مدل سایز 5
شعله افکن
فانوس نفتی مدل سایز 5 متفرقه 770,000 31 تیر 720,000 720,000
فانوس نفتی مدل سایز 5 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل دانهیک مدل S614
شعله افکن
مشعل دانهیک مدل S614 متفرقه 1,310,000 3 مهر 1,310,000 1,310,000
مشعل دانهیک مدل S614 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل پروکسون کد 28146
شعله افکن
مشعل پروکسون کد 28146 پروکسون 7,700,000 15 فروردین 7,700,000 7,700,000
مشعل پروکسون کد 28146 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی آی رودا مدل PT-220V
شعله افکن
مشعل گازی آی رودا مدل PT-220V آی رودا 6,850,000 15 مرداد 6,850,000 6,850,000
مشعل گازی آی رودا مدل PT-220V نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی بوسین مدل VATELAND-MT08
شعله افکن
مشعل گازی بوسین مدل VATELAND-MT08 متفرقه 1,350,000 3 مهر 1,599,000 1,735,000
مشعل گازی بوسین مدل VATELAND-MT08 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی مدل LU-B
شعله افکن
مشعل گازی مدل LU-B متفرقه 8,500,000 23 خرداد 8,500,000 8,500,000
مشعل گازی مدل LU-B نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی مدل TANUR-B
شعله افکن
مشعل گازی مدل TANUR-B متفرقه 6,300,000 27 خرداد 6,300,000 6,300,000
مشعل گازی مدل TANUR-B نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی مدل TANUR-KK2
شعله افکن
مشعل گازی مدل TANUR-KK2 متفرقه 5,850,000 23 خرداد 5,850,000 5,850,000
مشعل گازی مدل TANUR-KK2 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: ندارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی مدل VATELAND-MT5161
شعله افکن
مشعل گازی مدل VATELAND-MT5161 متفرقه 1,900,000 29 شهریور 1,490,000 1,490,000
مشعل گازی مدل VATELAND-MT5161 نوع مخزن گاز: داخلی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: ندارد پیچ کنترل حجم شعله: ندارد
مشعل گازی پی آر کد NS-100
شعله افکن
مشعل گازی پی آر کد NS-100 متفرقه 950,000 3 مهر 750,000 750,000
مشعل گازی پی آر کد NS-100 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی پی آر کد NS-500
شعله افکن
مشعل گازی پی آر کد NS-500 متفرقه 880,000 19 شهریور 830,000 870,000
مشعل گازی پی آر کد NS-500 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی کووآ مدل COOK MATE کد KT-1209
شعله افکن
مشعل گازی کووآ مدل COOK MATE کد KT-1209 کووآ 6,300,000 21 تیر 6,100,000 6,300,000
مشعل گازی کووآ مدل COOK MATE کد KT-1209 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مشعل گازی کووآ کد KT-2924
شعله افکن
مشعل گازی کووآ کد KT-2924 کووآ 6,150,000 20 مرداد 5,700,000 5,700,000
مشعل گازی کووآ کد KT-2924 نوع مخزن گاز: خارجی فندک سر خود: دارد قفل ایمنی: دارد پیچ کنترل حجم شعله: دارد
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه