شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت بالابر زنجیری و پولیفت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بالابر زنجیری نووا مدل NTC-2803
بالابر زنجیری و پولیفت
بالابر زنجیری نووا مدل NTC-2803 نووا 26,000,000 12:06:15 25,000,000 25,000,000
بالابر زنجیری نووا مدل NTC-2803 ظرفیت: 1.5 تن سیستم امنیتی بار اضافه: دارد ترمز خودکار: ندارد تعداد رشته‌های زنجیر: 1
قرقره الیکا مدل K160
بالابر زنجیری و پولیفت
قرقره الیکا مدل K160 متفرقه 1,370,000 20 مرداد 1,370,000 1,370,000
قرقره الیکا مدل K160 ظرفیت: 0.5 تن
وینچ دستی اینس مدل ۱۲۰۰
بالابر زنجیری و پولیفت
وینچ دستی اینس مدل ۱۲۰۰ متفرقه 4,950,000 12:06:15 4,950,000 4,950,000
وینچ دستی اینس مدل ۱۲۰۰ ظرفیت: 0.5 تن ترمز خودکار: دارد
وینچ دستی تویو مدل  PD1200
بالابر زنجیری و پولیفت
وینچ دستی تویو مدل PD1200 متفرقه 4,589,000 12:06:15 4,579,000 4,579,000
وینچ دستی تویو مدل PD1200 ظرفیت: 0.5 تن
وینچ دستی جی ار مدل YP020
بالابر زنجیری و پولیفت
وینچ دستی جی ار مدل YP020 متفرقه 6,650,000 3 مرداد 5,950,000 5,950,000
وینچ دستی جی ار مدل YP020 ظرفیت: 1 تن سیستم امنیتی بار اضافه: ندارد ترمز خودکار: ندارد
وینچ دستی مدل ویتال  PD2000
بالابر زنجیری و پولیفت
وینچ دستی مدل ویتال PD2000 متفرقه 5,555,000 10 مرداد 6,380,000 6,380,000
وینچ دستی مدل ویتال PD2000 ظرفیت: 1 تن
وینچ دستی ویتال مدل  PD1600
بالابر زنجیری و پولیفت
وینچ دستی ویتال مدل PD1600 متفرقه 4,695,000 25 مرداد 5,550,000 5,550,000
وینچ دستی ویتال مدل PD1600 ظرفیت: 1 تن
وینچ دستی ویتال مدل  PD2500
بالابر زنجیری و پولیفت
وینچ دستی ویتال مدل PD2500 متفرقه 6,969,600 5 مرداد 7,690,000 7,690,000
وینچ دستی ویتال مدل PD2500 ظرفیت: 1.5 تن
پولیفت نووا مدل NTL-2810
بالابر زنجیری و پولیفت
پولیفت نووا مدل NTL-2810 نووا 27,550,000 15 مرداد 29,550,000 29,550,000
پولیفت نووا مدل NTL-2810 ظرفیت: 1.5 تن سیستم امنیتی بار اضافه: دارد ترمز خودکار: ندارد تعداد رشته‌های زنجیر: 1
پولیفت ویتال مدل PW1
بالابر زنجیری و پولیفت
پولیفت ویتال مدل PW1 متفرقه 3,130,000 20 مرداد 3,090,000 3,090,000
پولیفت ویتال مدل PW1 ظرفیت: 1 تن
مجموع موارد: 10 عدد در 1 صفحه