شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ابزار و یراق آلات چرم دوزی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
انبر پانج چرم مدل 107
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
انبر پانج چرم مدل 107 متفرقه 1,206,500 29 اردیبهشت 1,206,500 1,270,000
انبر پانج چرم مدل 107
انبر پانچ مدل 106
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
انبر پانچ مدل 106 متفرقه 980,000 28 اردیبهشت 980,000 980,000
انبر پانچ مدل 106
انبر پانچ ویها مدل Z65205
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
انبر پانچ ویها مدل Z65205 ویها 3,750,600 29 اردیبهشت 3,990,000 3,990,000
انبر پانچ ویها مدل Z65205 نوع: ابزار برش
انبر پانچ چرم آیوو مدل L-11701
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
انبر پانچ چرم آیوو مدل L-11701 متفرقه 1,400,000 29 اردیبهشت 1,400,000 1,400,000
انبر پانچ چرم آیوو مدل L-11701
انبر پانچ چرم ویسکینگ مدل 1884
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
انبر پانچ چرم ویسکینگ مدل 1884 متفرقه 920,000 28 اردیبهشت 920,000 920,000
انبر پانچ چرم ویسکینگ مدل 1884
انبر پانچ چرم کد 150
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
انبر پانچ چرم کد 150 متفرقه 820,000 6 خرداد 820,000 840,000
انبر پانچ چرم کد 150
انبر پانچ چرم کد 151
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
انبر پانچ چرم کد 151 متفرقه 720,000 29 اردیبهشت 720,000 800,000
انبر پانچ چرم کد 151
انبر پانچ چرم کد 310
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
انبر پانچ چرم کد 310 متفرقه 1,569,000 4 فروردین 1,569,000 1,569,000
انبر پانچ چرم کد 310 نوع: ابزار برش
خودکار چرم کد 2008 بسته 10 عددی
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
خودکار چرم کد 2008 بسته 10 عددی متفرقه 99,000 29 اردیبهشت 99,000 99,000
خودکار چرم کد 2008 بسته 10 عددی
درفش رکورد مدل TM1838W
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
درفش رکورد مدل TM1838W متفرقه 1,120,000 28 اردیبهشت 1,090,000 1,120,000
درفش رکورد مدل TM1838W
مجموعه 10 عددی سنبه واشر بر  ای زد دی مدل YP010
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
مجموعه 10 عددی سنبه واشر بر ای زد دی مدل YP010 متفرقه 1,200,000 28 اردیبهشت 1,200,000 1,359,000
مجموعه 10 عددی سنبه واشر بر ای زد دی مدل YP010
مجموعه 9 عددی سنبه واشر بر مدل 7909LP
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
مجموعه 9 عددی سنبه واشر بر مدل 7909LP متفرقه 2,014,000 25 اردیبهشت 2,014,000 2,014,000
مجموعه 9 عددی سنبه واشر بر مدل 7909LP
مجموعه ۶ عددی سنبه واشر مدل YP06
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
مجموعه ۶ عددی سنبه واشر مدل YP06 متفرقه 800,000 16 اردیبهشت 800,000 800,000
مجموعه ۶ عددی سنبه واشر مدل YP06
مشته چرم دوزی مدل M101
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
مشته چرم دوزی مدل M101 متفرقه 185,000 16 اردیبهشت 185,000 185,000
مشته چرم دوزی مدل M101
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6000 طول 10 متر
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6000 طول 10 متر متفرقه 99,000 28 اردیبهشت 99,000 99,000
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6000 طول 10 متر
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6000 طول 20 متر
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6000 طول 20 متر متفرقه 99,900 29 اردیبهشت 99,900 149,000
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6000 طول 20 متر
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 10 متر
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 10 متر متفرقه 68,300 29 اردیبهشت 68,300 68,300
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 10 متر
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 20 متر
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 20 متر متفرقه 99,800 29 اردیبهشت 99,800 99,800
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 20 متر
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 50 متر
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 50 متر متفرقه 237,300 29 اردیبهشت 237,300 237,300
نخ موم دار چرما اسپرت کد 6036 طول 50 متر
نخ موم دار کد 6006 طول 20 متر
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
نخ موم دار کد 6006 طول 20 متر متفرقه 80,000 29 اردیبهشت 80,000 80,000
نخ موم دار کد 6006 طول 20 متر
نخ موم دار کد 6036 طول 20 متر
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
نخ موم دار کد 6036 طول 20 متر متفرقه 108,900 28 اردیبهشت 108,900 108,900
نخ موم دار کد 6036 طول 20 متر
کمربند سوراخ کن وای پی مدل A22
ابزار و یراق آلات چرم دوزی
کمربند سوراخ کن وای پی مدل A22 متفرقه 1,460,000 29 اردیبهشت 1,460,000 1,510,000
کمربند سوراخ کن وای پی مدل A22
مجموع موارد: 22 عدد در 1 صفحه