شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ابزار نقاشی ساختمان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابزار نقاشی ساختمان کد 100000288 مجموعه 3 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
ابزار نقاشی ساختمان کد 100000288 مجموعه 3 عددی متفرقه 990,000 16 اردیبهشت 990,000 990,000
ابزار نقاشی ساختمان کد 100000288 مجموعه 3 عددی دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
سطل رنگ فری هند مدل Maxi 1500 به همراه گیره مخصوص
ابزار نقاشی ساختمان
سطل رنگ فری هند مدل Maxi 1500 به همراه گیره مخصوص متفرقه 1,470,000 22 اردیبهشت 559,000 1,470,000
سطل رنگ فری هند مدل Maxi 1500 به همراه گیره مخصوص دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
سطل رنگ فری هند مدل Mini 500 به همراه گیره مخصوص
ابزار نقاشی ساختمان
سطل رنگ فری هند مدل Mini 500 به همراه گیره مخصوص متفرقه 1,490,000 16 اردیبهشت 299,000 299,000
سطل رنگ فری هند مدل Mini 500 به همراه گیره مخصوص دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
سینی رنگ استقبال کد 209
ابزار نقاشی ساختمان
سینی رنگ استقبال کد 209 متفرقه 140,000 28 اردیبهشت 140,000 140,000
سینی رنگ استقبال کد 209 دسته: ندارد
سینی رنگ جی اس بی کد 02
ابزار نقاشی ساختمان
سینی رنگ جی اس بی کد 02 متفرقه 99,000 16 اردیبهشت 87,700 99,000
سینی رنگ جی اس بی کد 02
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Antigoutte Microfibres سایز 25 سانتی متر
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Antigoutte Microfibres سایز 25 سانتی متر متفرقه 382,500 27 فروردین 378,000 382,500
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Antigoutte Microfibres سایز 25 سانتی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Multi-Painting مجموعه 6 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Multi-Painting مجموعه 6 عددی اوتی پقفه 1,130,500 16 اردیبهشت 1,117,200 1,130,500
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Multi-Painting مجموعه 6 عددی دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی مدل 09
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی مدل 09 متفرقه 220,000 29 اردیبهشت 224,000 224,000
غلتک نقاشی مدل 09 دسته: دارد جنس دسته: آهن
غلتک نقاشی کد 9601
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی کد 9601 متفرقه 1,600,000 27 فروردین 1,600,000 1,600,000
غلتک نقاشی کد 9601 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی گونس مدل F5
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی گونس مدل F5 متفرقه 250,000 22 اردیبهشت 250,000 255,000
غلتک نقاشی گونس مدل F5 نوع: غلتک دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی گونس مدل PBig-25
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی گونس مدل PBig-25 متفرقه 500,000 20 اردیبهشت 500,000 500,000
غلتک نقاشی گونس مدل PBig-25 نوع: غلتک دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلطک نقاشی ماکو مدل 1002 سایز 10 سانتیمتر بسته 2 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
غلطک نقاشی ماکو مدل 1002 سایز 10 سانتیمتر بسته 2 عددی ماکو 390,000 22 اردیبهشت 450,000 450,000
غلطک نقاشی ماکو مدل 1002 سایز 10 سانتیمتر بسته 2 عددی دسته: دارد جنس دسته: آهن
قلم رنگ اطلس مدل 999 سایز 1 اینچ
ابزار نقاشی ساختمان
قلم رنگ اطلس مدل 999 سایز 1 اینچ متفرقه 110,000 28 اردیبهشت 110,000 110,000
قلم رنگ اطلس مدل 999 سایز 1 اینچ دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 8/6 سانتی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 8/6 سانتی متر متفرقه 55,000 28 اردیبهشت 50,000 50,000
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 8/6 سانتی متر
قلم مو هابیکو مدل 1200 کد 3
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو هابیکو مدل 1200 کد 3 هابیکو 1,100,000 6 اردیبهشت 1,100,000 1,100,000
قلم مو هابیکو مدل 1200 کد 3 دسته: دارد جنس دسته: چوب
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر متفرقه 130,000 29 اردیبهشت 130,000 130,000
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 64 میلی‌ متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 64 میلی‌ متر متفرقه 156,000 28 اردیبهشت 156,000 156,000
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 64 میلی‌ متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 75 میلی‌ متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 75 میلی‌ متر متفرقه 250,000 21 فروردین 250,000 250,000
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 75 میلی‌ متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی اینکو مدل 0525 سایز 64 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی اینکو مدل 0525 سایز 64 میلی متر اینکو 299,000 6 اردیبهشت 299,000 299,000
قلم موی نقاشی اینکو مدل 0525 سایز 64 میلی متر دسته: دارد جنس دسته: چوب
قلم موی نقاشی کد  brush4 سایز 40 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی کد brush4 سایز 40 میلی متر متفرقه 95,000 28 اردیبهشت 95,000 95,000
قلم موی نقاشی کد brush4 سایز 40 میلی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی کد br2 سایز 20 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی کد br2 سایز 20 میلی متر متفرقه 70,000 29 اردیبهشت 70,000 70,000
قلم موی نقاشی کد br2 سایز 20 میلی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی کد brush8 سایز 80 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی کد brush8 سایز 80 میلی متر متفرقه 170,000 28 اردیبهشت 170,000 170,000
قلم موی نقاشی کد brush8 سایز 80 میلی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
لیسه جی اس بی مدل 12in1
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه جی اس بی مدل 12in1 متفرقه 176,700 3 اردیبهشت 176,700 176,700
لیسه جی اس بی مدل 12in1
لیسه موسوی کد 10
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 10 متفرقه 140,000 3 اردیبهشت 140,000 140,000
لیسه موسوی کد 10 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
لیسه موسوی کد 12
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 12 متفرقه 150,000 16 اردیبهشت 150,000 150,000
لیسه موسوی کد 12 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
لیسه موسوی کد 14
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 14 متفرقه 155,000 29 اردیبهشت 160,000 160,000
لیسه موسوی کد 14 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
لیسه موسوی کد 2016 مجموعه 2 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 2016 مجموعه 2 عددی متفرقه 210,000 29 اردیبهشت 210,000 240,000
لیسه موسوی کد 2016 مجموعه 2 عددی
لیسه موسوی کد 216
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 216 متفرقه 130,000 3 اردیبهشت 130,000 130,000
لیسه موسوی کد 216
مجموعه 4 عددی کاردک نقاشی ورگا
ابزار نقاشی ساختمان
مجموعه 4 عددی کاردک نقاشی ورگا متفرقه 188,000 6 اردیبهشت 188,000 188,000
مجموعه 4 عددی کاردک نقاشی ورگا دسته: ندارد
مجموعه 5 عددی کاردک کاغذ دیواری Pars rover مدل PR5-18
ابزار نقاشی ساختمان
مجموعه 5 عددی کاردک کاغذ دیواری Pars rover مدل PR5-18 متفرقه 155,000 29 اردیبهشت 120,000 155,000
مجموعه 5 عددی کاردک کاغذ دیواری Pars rover مدل PR5-18 دسته: ندارد
مجموعه 6 عددی ابزار نقاشی ساختمان فری هند مدل Mini 500
ابزار نقاشی ساختمان
مجموعه 6 عددی ابزار نقاشی ساختمان فری هند مدل Mini 500 متفرقه 1,385,000 29 اردیبهشت 1,320,000 1,385,000
مجموعه 6 عددی ابزار نقاشی ساختمان فری هند مدل Mini 500
کاردک الفا کد SCR-L
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک الفا کد SCR-L الفا 900,000 3 اردیبهشت 900,000 900,000
کاردک الفا کد SCR-L دسته: ندارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک روژیار کد 12
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک روژیار کد 12 متفرقه 290,000 3 اردیبهشت 290,000 290,000
کاردک روژیار کد 12 دسته: دارد جنس دسته: چوب
کاردک فلزی 15سانتیمتری  کاتکس
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک فلزی 15سانتیمتری کاتکس متفرقه 350,000 29 اردیبهشت 350,000 350,000
کاردک فلزی 15سانتیمتری کاتکس دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک لیسه مدل S18
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک لیسه مدل S18 متفرقه 103,000 14 اردیبهشت 103,000 108,000
کاردک لیسه مدل S18 دسته: دارد جنس دسته: چوب
کاردک مدل p-1
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک مدل p-1 متفرقه 240,000 29 اردیبهشت 240,000 240,000
کاردک مدل p-1 دسته: دارد جنس دسته: چوب
کاردک موسوی کد c16
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک موسوی کد c16 متفرقه 190,000 28 اردیبهشت 190,000 190,000
کاردک موسوی کد c16 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک موسوی کد c20
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک موسوی کد c20 متفرقه 210,000 29 اردیبهشت 210,000 220,000
کاردک موسوی کد c20 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک موسوی کد c5
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک موسوی کد c5 متفرقه 130,000 6 اردیبهشت 130,000 130,000
کاردک موسوی کد c5 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک موسوی کد c5
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک موسوی کد c5 متفرقه 129,000 29 اردیبهشت 129,000 129,000
کاردک موسوی کد c5 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک ژیتلی مدل G2
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک ژیتلی مدل G2 متفرقه 155,000 20 اردیبهشت 155,000 155,000
کاردک ژیتلی مدل G2 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک کاتکس مدل 103
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک کاتکس مدل 103 متفرقه 150,000 28 اردیبهشت 150,000 150,000
کاردک کاتکس مدل 103 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاور رنگ کد CVR1
ابزار نقاشی ساختمان
کاور رنگ کد CVR1 متفرقه 89,000 2 خرداد 89,000 109,700
کاور رنگ کد CVR1
کاور چسب دار مخصوص رنگ آمیزی ساختمان تزا مدل 58880
ابزار نقاشی ساختمان
کاور چسب دار مخصوص رنگ آمیزی ساختمان تزا مدل 58880 تزا 470,000 16 اردیبهشت 470,000 470,000
کاور چسب دار مخصوص رنگ آمیزی ساختمان تزا مدل 58880
مجموع موارد: 44 عدد در 1 صفحه