شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ابزار نقاشی ساختمان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابزار نقاشی ساختمان کد 100000288 مجموعه 3 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
ابزار نقاشی ساختمان کد 100000288 مجموعه 3 عددی متفرقه 980,000 15 مرداد 980,000 980,000
ابزار نقاشی ساختمان کد 100000288 مجموعه 3 عددی دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
سطل رنگ فری هند مدل Maxi 1500 به همراه گیره مخصوص
ابزار نقاشی ساختمان
سطل رنگ فری هند مدل Maxi 1500 به همراه گیره مخصوص متفرقه 2,090,000 19 شهریور 559,000 1,470,000
سطل رنگ فری هند مدل Maxi 1500 به همراه گیره مخصوص دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
سطل رنگ فری هند مدل Mini 500 به همراه گیره مخصوص
ابزار نقاشی ساختمان
سطل رنگ فری هند مدل Mini 500 به همراه گیره مخصوص متفرقه 1,480,000 20 مرداد 299,000 299,000
سطل رنگ فری هند مدل Mini 500 به همراه گیره مخصوص دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
سنباده گیر هالیک کد 001
ابزار نقاشی ساختمان
سنباده گیر هالیک کد 001 متفرقه 600,000 19 شهریور 600,000 600,000
سنباده گیر هالیک کد 001 دسته: ندارد
سینی رنگ استقبال کد 209
ابزار نقاشی ساختمان
سینی رنگ استقبال کد 209 متفرقه 140,000 28 اردیبهشت 140,000 140,000
سینی رنگ استقبال کد 209 دسته: ندارد
سینی رنگ جی اس بی کد 02
ابزار نقاشی ساختمان
سینی رنگ جی اس بی کد 02 متفرقه 98,000 4 شهریور 98,000 98,000
سینی رنگ جی اس بی کد 02
غلتک مدل K99
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک مدل K99 متفرقه 190,000 14 شهریور 140,000 190,000
غلتک مدل K99 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Antigoutte Microfibres سایز 25 سانتی متر
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Antigoutte Microfibres سایز 25 سانتی متر متفرقه 730,000 25 مرداد 600,000 630,000
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Antigoutte Microfibres سایز 25 سانتی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Multi-Painting مجموعه 6 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Multi-Painting مجموعه 6 عددی اوتی پقفه 1,130,500 16 اردیبهشت 1,117,200 1,130,500
غلتک نقاشی اوتی پقفه مدل Multi-Painting مجموعه 6 عددی دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی دوقوش فرچه مدل 15037 سایز 15 سانتی متر
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی دوقوش فرچه مدل 15037 سایز 15 سانتی متر متفرقه 344,100 20 مرداد 344,100 344,100
غلتک نقاشی دوقوش فرچه مدل 15037 سایز 15 سانتی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی مدل 09
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی مدل 09 متفرقه 220,000 20 مرداد 220,000 220,000
غلتک نقاشی مدل 09 دسته: دارد جنس دسته: آهن
غلتک نقاشی کد 9601
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی کد 9601 متفرقه 1,600,000 27 فروردین 1,600,000 1,600,000
غلتک نقاشی کد 9601 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی گونس مدل F5
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی گونس مدل F5 متفرقه 250,000 15 خرداد 250,000 255,000
غلتک نقاشی گونس مدل F5 نوع: غلتک دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلتک نقاشی گونس مدل PBig-25
ابزار نقاشی ساختمان
غلتک نقاشی گونس مدل PBig-25 متفرقه 500,000 31 تیر 500,000 500,000
غلتک نقاشی گونس مدل PBig-25 نوع: غلتک دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
غلطک نقاشی ماکو مدل 1002 سایز 10 سانتیمتر بسته 2 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
غلطک نقاشی ماکو مدل 1002 سایز 10 سانتیمتر بسته 2 عددی ماکو 390,000 22 اردیبهشت 450,000 450,000
غلطک نقاشی ماکو مدل 1002 سایز 10 سانتیمتر بسته 2 عددی دسته: دارد جنس دسته: آهن
قلم رنگ اطلس مدل 999 سایز 1 اینچ
ابزار نقاشی ساختمان
قلم رنگ اطلس مدل 999 سایز 1 اینچ متفرقه 100,000 5 مرداد 100,000 100,000
قلم رنگ اطلس مدل 999 سایز 1 اینچ دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم مو نقاشی مدل G -2 سایز 50.8 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو نقاشی مدل G -2 سایز 50.8 میلی متر متفرقه 250,000 24 شهریور 235,000 235,000
قلم مو نقاشی مدل G -2 سایز 50.8 میلی متر جنس دسته: پلاستیک
قلم مو نقاشی مدل G -5 سایز 38.1 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو نقاشی مدل G -5 سایز 38.1 میلی متر متفرقه 176,000 14 شهریور 176,000 180,000
قلم مو نقاشی مدل G -5 سایز 38.1 میلی متر جنس دسته: پلاستیک
قلم مو نقاشی مدل H-3 سایز 76.2 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو نقاشی مدل H-3 سایز 76.2 میلی متر متفرقه 264,000 4 شهریور 264,000 264,000
قلم مو نقاشی مدل H-3 سایز 76.2 میلی متر جنس دسته: پلاستیک
قلم مو نقاشی مدل P_4 سایز 4 اینچ
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو نقاشی مدل P_4 سایز 4 اینچ متفرقه 360,000 14 شهریور 360,000 360,000
قلم مو نقاشی مدل P_4 سایز 4 اینچ دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 0.5 اینچ
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 0.5 اینچ متفرقه 45,000 31 تیر 45,000 45,000
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 0.5 اینچ دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 8/6 سانتی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 8/6 سانتی متر متفرقه 50,000 31 تیر 50,000 50,000
قلم مو نقاشی کد 888 سایز 8/6 سانتی متر
قلم مو هابیکو مدل 1200 کد 3
ابزار نقاشی ساختمان
قلم مو هابیکو مدل 1200 کد 3 هابیکو 1,100,000 20 مرداد 1,100,000 1,100,000
قلم مو هابیکو مدل 1200 کد 3 دسته: دارد جنس دسته: چوب
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر متفرقه 130,000 20 مرداد 130,000 130,000
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر بسته ۱۲ عددی
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر بسته ۱۲ عددی متفرقه 1,560,000 20 مرداد 1,560,000 1,560,000
قلم موی نقاشی BITEC0-5 سایز 12 میلی‌ متر بسته ۱۲ عددی دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 64 میلی‌ متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 64 میلی‌ متر متفرقه 155,000 31 تیر 154,100 154,100
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 64 میلی‌ متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 75 میلی‌ متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 75 میلی‌ متر متفرقه 290,000 6 مرداد 250,000 250,000
قلم موی نقاشی آریا مدل Superior سایز 75 میلی‌ متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی اینکو مدل 0525 سایز 64 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی اینکو مدل 0525 سایز 64 میلی متر اینکو 299,000 6 اردیبهشت 299,000 299,000
قلم موی نقاشی اینکو مدل 0525 سایز 64 میلی متر دسته: دارد جنس دسته: چوب
قلم موی نقاشی مدل BITEC2 سایز 63.5 میلیمتر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی مدل BITEC2 سایز 63.5 میلیمتر متفرقه 300,000 20 مرداد 300,000 300,000
قلم موی نقاشی مدل BITEC2 سایز 63.5 میلیمتر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی کد  brush4 سایز 40 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی کد brush4 سایز 40 میلی متر متفرقه 145,000 24 شهریور 140,000 148,000
قلم موی نقاشی کد brush4 سایز 40 میلی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی کد br2 سایز 20 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی کد br2 سایز 20 میلی متر متفرقه 90,000 14 شهریور 90,000 90,000
قلم موی نقاشی کد br2 سایز 20 میلی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
قلم موی نقاشی کد brush8 سایز 80 میلی متر
ابزار نقاشی ساختمان
قلم موی نقاشی کد brush8 سایز 80 میلی متر متفرقه 245,000 24 شهریور 238,000 265,000
قلم موی نقاشی کد brush8 سایز 80 میلی متر دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
لیسه جی اس بی مدل 12in1
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه جی اس بی مدل 12in1 متفرقه 250,000 15 مرداد 176,700 176,700
لیسه جی اس بی مدل 12in1
لیسه مدل modeling
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه مدل modeling متفرقه 169,000 19 شهریور 169,000 169,000
لیسه مدل modeling دسته: ندارد جنس دسته: آهن
لیسه موسوی کد 10
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 10 متفرقه 139,500 6 مرداد 140,000 140,000
لیسه موسوی کد 10 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
لیسه موسوی کد 12
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 12 متفرقه 149,500 6 مرداد 150,000 150,000
لیسه موسوی کد 12 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
لیسه موسوی کد 14
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 14 متفرقه 160,000 15 مرداد 155,000 160,000
لیسه موسوی کد 14 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
لیسه موسوی کد 2016 مجموعه 2 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 2016 مجموعه 2 عددی متفرقه 240,000 20 مرداد 210,000 240,000
لیسه موسوی کد 2016 مجموعه 2 عددی
لیسه موسوی کد 216
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه موسوی کد 216 متفرقه 133,500 19 شهریور 130,000 130,000
لیسه موسوی کد 216
لیسه هاپسکو مدل SHS-50 مجموعه 5 عددی
ابزار نقاشی ساختمان
لیسه هاپسکو مدل SHS-50 مجموعه 5 عددی متفرقه 1,000,000 19 شهریور 1,000,000 1,000,000
لیسه هاپسکو مدل SHS-50 مجموعه 5 عددی
مجموعه 4 عددی کاردک نقاشی ورگا
ابزار نقاشی ساختمان
مجموعه 4 عددی کاردک نقاشی ورگا متفرقه 140,000 14 شهریور 140,000 140,000
مجموعه 4 عددی کاردک نقاشی ورگا دسته: ندارد
مجموعه 5 عددی کاردک کاغذ دیواری Pars rover مدل PR5-18
ابزار نقاشی ساختمان
مجموعه 5 عددی کاردک کاغذ دیواری Pars rover مدل PR5-18 متفرقه 149,000 14 شهریور 149,000 149,000
مجموعه 5 عددی کاردک کاغذ دیواری Pars rover مدل PR5-18 دسته: ندارد
مجموعه 6 عددی ابزار نقاشی ساختمان فری هند مدل Mini 500
ابزار نقاشی ساختمان
مجموعه 6 عددی ابزار نقاشی ساختمان فری هند مدل Mini 500 متفرقه 1,950,000 19 شهریور 1,835,000 1,850,000
مجموعه 6 عددی ابزار نقاشی ساختمان فری هند مدل Mini 500
کاردک الفا کد SCR-L
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک الفا کد SCR-L الفا 930,000 19 شهریور 950,000 950,000
کاردک الفا کد SCR-L دسته: ندارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک تنسر مدل G25
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک تنسر مدل G25 متفرقه 125,000 14 شهریور 120,000 125,000
کاردک تنسر مدل G25 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک تنسر مدل G30
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک تنسر مدل G30 متفرقه 147,000 14 شهریور 140,000 147,000
کاردک تنسر مدل G30 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک تنسر مدل G50
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک تنسر مدل G50 متفرقه 240,000 25 مرداد 240,000 240,000
کاردک تنسر مدل G50 دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک روژیار کد 12
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک روژیار کد 12 متفرقه 290,000 20 مرداد 290,000 290,000
کاردک روژیار کد 12 دسته: دارد جنس دسته: چوب
کاردک فلزی 15سانتیمتری  کاتکس
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک فلزی 15سانتیمتری کاتکس متفرقه 350,000 21 خرداد 350,000 350,000
کاردک فلزی 15سانتیمتری کاتکس دسته: دارد جنس دسته: پلاستیک
کاردک لیسه مدل S18
ابزار نقاشی ساختمان
کاردک لیسه مدل S18 متفرقه 134,000 14 شهریور 134,000 134,000
کاردک لیسه مدل S18 دسته: دارد جنس دسته: چوب
مجموع موارد: 67 عدد در 2 صفحه