شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کپسول آتش‌نشانی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر
کپسول آتش‌نشانی
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر متفرقه 350,000 3 اردیبهشت 350,000 350,000
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر فشار سنج: ندارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه: دارد
اسپری ضد حریق منجا فوکو مدل 8B
کپسول آتش‌نشانی
اسپری ضد حریق منجا فوکو مدل 8B متفرقه 2,000,000 29 اردیبهشت 2,000,000 2,000,000
اسپری ضد حریق منجا فوکو مدل 8B قابلیت شارژ: ندارد
توپ اطفا حریق کد 01
کپسول آتش‌نشانی
توپ اطفا حریق کد 01 متفرقه 2,300,000 29 اردیبهشت 2,300,000 2,300,000
توپ اطفا حریق کد 01 فشار سنج: ندارد بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه:دارد
توپ اطفای حریق اچ ای مدل 001
کپسول آتش‌نشانی
توپ اطفای حریق اچ ای مدل 001 متفرقه 2,100,000 28 اردیبهشت 2,100,000 2,100,000
توپ اطفای حریق اچ ای مدل 001 فشار سنج: ندارد بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه:دارد
کپسول آتش شانی  سام 6 لیتری آب و گاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش شانی سام 6 لیتری آب و گاز سام 6,080,000 29 اردیبهشت 6,080,000 6,080,000
کپسول آتش شانی سام 6 لیتری آب و گاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی  بایو سام 10 لیتری
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 10 لیتری سام 9,900,000 29 اردیبهشت 9,900,000 9,900,000
کپسول آتش نشانی بایو سام 10 لیتری فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی بایو سام 1 لیتری
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 1 لیتری سام 2,550,000 28 اردیبهشت 2,550,000 2,550,000
کپسول آتش نشانی بایو سام 1 لیتری فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی بایو سام 50 لیتری
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 50 لیتری سام 39,850,000 28 اردیبهشت 39,850,000 39,850,000
کپسول آتش نشانی بایو سام 50 لیتری فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی بایو سام 6 لیتری
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 6 لیتری سام 6,405,000 28 اردیبهشت 6,405,000 6,405,000
کپسول آتش نشانی بایو سام 6 لیتری فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام  10 لیتری آب و گاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 10 لیتری آب و گاز سام 7,950,000 29 اردیبهشت 7,950,000 7,950,000
کپسول آتش نشانی سام 10 لیتری آب و گاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام  پودر و گاز 1 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام پودر و گاز 1 کیلوگرم سام 2,775,000 28 اردیبهشت 2,775,000 2,775,000
کپسول آتش نشانی سام پودر و گاز 1 کیلوگرم فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه: ندارد
کپسول آتش نشانی سام 1 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 1 کیلویی پودروگاز سام 1,950,000 28 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
کپسول آتش نشانی سام 1 کیلویی پودروگاز فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 25 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 25 کیلویی پودروگاز سام 18,900,000 28 اردیبهشت 18,900,000 18,900,000
کپسول آتش نشانی سام 25 کیلویی پودروگاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 50 لیتری آب و گاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 50 لیتری آب و گاز سام 29,205,000 29 اردیبهشت 29,205,000 29,205,000
کپسول آتش نشانی سام 50 لیتری آب و گاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی پودروگاز سام 5,950,000 29 اردیبهشت 5,950,000 5,950,000
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی پودروگاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی متفرقه 1,620,000 28 اردیبهشت 1,620,000 1,620,000
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی مدل ABC INSO وزن یک کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی مدل ABC INSO وزن یک کیلوگرم متفرقه 1,700,000 28 اردیبهشت 1,700,000 1,700,000
کپسول آتش نشانی مدل ABC INSO وزن یک کیلوگرم فشار سنج: دارد بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه:دارد
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم سام 2,775,000 29 اردیبهشت 2,775,000 2,775,000
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه: ندارد
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم سام 2,995,000 29 اردیبهشت 2,995,000 2,995,000
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه: ندارد
کپسول آتش نشانی پودری بایا 6 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودری بایا 6 کیلوگرمی متفرقه 2,950,000 28 اردیبهشت 2,950,000 2,950,000
کپسول آتش نشانی پودری بایا 6 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 6 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 6 کیلوگرمی متفرقه 1,590,000 29 اردیبهشت 1,565,000 1,590,000
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 6 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 6 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 6 کیلوگرم متفرقه 5,090,000 29 اردیبهشت 5,090,000 5,090,000
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 6 کیلوگرم فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی متفرقه 1,230,000 29 اردیبهشت 1,100,000 1,230,000
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی فشار سنج: دارد پایه: دارد
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی متفرقه 2,230,000 28 اردیبهشت 2,230,000 2,230,000
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول اتش نشانی پودری دژ 3 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 3 کیلوگرمی متفرقه 1,370,000 22 اردیبهشت 1,370,000 1,370,000
کپسول اتش نشانی پودری دژ 3 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی متفرقه 1,450,000 25 اردیبهشت 1,450,000 1,515,000
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی متفرقه 1,380,000 28 اردیبهشت 1,380,000 1,380,000
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
مجموع موارد: 27 عدد در 1 صفحه