شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت هارنس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 400 30
هارنس
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 400 30 کراتوس سیفتی 156,980,000 29 اردیبهشت 156,980,000 156,980,000
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 400 30 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: کارابین مدل: ترمزدار
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 402 10B
هارنس
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 402 10B کراتوس سیفتی 72,980,000 29 اردیبهشت 72,980,000 72,980,000
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 402 10B قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: کارابین مدل: ترمزدار
لنیارد کراتوس سیفتی مدل FA 30 402 15
هارنس
لنیارد کراتوس سیفتی مدل FA 30 402 15 کراتوس سیفتی 20,660,000 28 اردیبهشت 20,660,000 20,660,000
لنیارد کراتوس سیفتی مدل FA 30 402 15 قابلیت تنظیم سایز: ندارد نوع اتصال: کارابین مدل: شوک‌ گیر
هارنس البرز پوشش مدل A230
هارنس
هارنس البرز پوشش مدل A230 متفرقه 5,990,000 22 فروردین 5,990,000 5,990,000
هارنس البرز پوشش مدل A230 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: ایمنی تمام بدن
هارنس ایمنی کراتوس سیفتی مدل FA 10 211 00
هارنس
هارنس ایمنی کراتوس سیفتی مدل FA 10 211 00 کراتوس سیفتی 56,380,000 28 اردیبهشت 56,380,000 56,380,000
هارنس ایمنی کراتوس سیفتی مدل FA 10 211 00 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: ایمنی تمام بدن
هارنس ماتریکس مدل Elite
هارنس
هارنس ماتریکس مدل Elite متفرقه 8,300,000 29 اردیبهشت 8,300,000 8,300,000
هارنس ماتریکس مدل Elite قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: شوک‌ گیر
هارنس ماتریکس مدل Orion
هارنس
هارنس ماتریکس مدل Orion ماتریکس 8,350,000 29 اردیبهشت 8,350,000 8,350,000
هارنس ماتریکس مدل Orion قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: شوک‌ گیر، ایمنی تمام بدن
هارنس کراتوس سیفتی مدل FA 10 212 00
هارنس
هارنس کراتوس سیفتی مدل FA 10 212 00 کراتوس سیفتی 36,260,000 29 اردیبهشت 36,260,000 36,260,000
هارنس کراتوس سیفتی مدل FA 10 212 00 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: ایمنی تمام بدن
هارنس کمپ مدل Golden Top کد 921.00
هارنس
هارنس کمپ مدل Golden Top کد 921.00 کمپ 32,000,000 28 اردیبهشت 32,000,000 32,000,000
هارنس کمپ مدل Golden Top کد 921.00 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: ایمنی تمام بدن
مجموع موارد: 9 عدد در 1 صفحه