شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نردبان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
نردبان 12 پله مدل آسانکار As12s
نردبان
نردبان 12 پله مدل آسانکار As12s متفرقه 7,550,000 29 اردیبهشت 7,550,000 7,550,000
نردبان 12 پله مدل آسانکار As12s بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 18 پله قائم مدل 4 متری به همراه پایه تعادل
نردبان
نردبان 18 پله قائم مدل 4 متری به همراه پایه تعادل متفرقه 4,620,000 29 اردیبهشت 4,620,000 4,620,000
نردبان 18 پله قائم مدل 4 متری به همراه پایه تعادل جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: دارد
نردبان 20 پله مدل آسانکار As20s
نردبان
نردبان 20 پله مدل آسانکار As20s متفرقه 11,900,000 29 اردیبهشت 11,900,000 11,900,000
نردبان 20 پله مدل آسانکار As20s بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 22 پله کد 922
نردبان
نردبان 22 پله کد 922 متفرقه 6,100,000 14 فروردین 6,100,000 6,100,000
نردبان 22 پله کد 922 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 50-100 جنس: آهن قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 3 پله ایران یاس مدل 01
نردبان
نردبان 3 پله ایران یاس مدل 01 متفرقه 1,600,000 29 اردیبهشت 1,600,000 1,700,000
نردبان 3 پله ایران یاس مدل 01 قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 001
نردبان
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 001 متفرقه 2,200,000 16 اردیبهشت 2,490,000 2,490,000
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 001 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 02
نردبان
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 02 متفرقه 2,150,000 29 اردیبهشت 2,150,000 2,200,000
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 02 قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان 5 پله آلوم راد مدل کاسپینن
نردبان
نردبان 5 پله آلوم راد مدل کاسپینن متفرقه 5,950,000 28 اردیبهشت 5,950,000 5,950,000
نردبان 5 پله آلوم راد مدل کاسپینن جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان 5 پله قائم مدل 004
نردبان
نردبان 5 پله قائم مدل 004 متفرقه 2,700,000 29 اردیبهشت 2,700,000 2,700,000
نردبان 5 پله قائم مدل 004 جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان 6 پله رویال کد MRK6
نردبان
نردبان 6 پله رویال کد MRK6 متفرقه 3,290,000 19 اردیبهشت 3,250,000 3,290,000
نردبان 6 پله رویال کد MRK6 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 6 پله مدل NA1
نردبان
نردبان 6 پله مدل NA1 متفرقه 2,000,000 29 اردیبهشت 2,000,000 2,000,000
نردبان 6 پله مدل NA1 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 50-100 جنس: چوب قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان استخر 4 پله مدل 304
نردبان
نردبان استخر 4 پله مدل 304 متفرقه 9,500,000 29 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
نردبان استخر 4 پله مدل 304 بازه حداکثر ارتفاع: 2-3 بازه وزن قابل تحمل: 150-200 جنس: پلاستیک قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان سه پله ایران یاس
نردبان
نردبان سه پله ایران یاس متفرقه 1,800,000 16 اردیبهشت 1,990,000 1,990,000
نردبان سه پله ایران یاس جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان شش پله هایلو مدل L50-8150601
نردبان
نردبان شش پله هایلو مدل L50-8150601 هایلو 21,800,000 7 اردیبهشت 19,620,000 21,800,000
نردبان شش پله هایلو مدل L50-8150601 جنس: آلومینیوم قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان چهار پله آریس
نردبان
نردبان چهار پله آریس متفرقه 3,500,000 3 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
نردبان چهار پله آریس جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان چهار پله هایلو مدل L60-8160401
نردبان
نردبان چهار پله هایلو مدل L60-8160401 هایلو 18,800,000 28 اردیبهشت 18,800,000 18,800,000
نردبان چهار پله هایلو مدل L60-8160401 جنس: آلومینیوم قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه