شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS متفرقه 2,500,000 28 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ متفرقه 1,700,000 29 اردیبهشت 1,700,000 1,700,000
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ
اسید سنج لوترون مدل PH-201
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
اسید سنج لوترون مدل PH-201 لوترون 14,900,000 29 اردیبهشت 14,900,000 14,900,000
اسید سنج لوترون مدل PH-201
اسید سنج لوترون مدل PH-206
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
اسید سنج لوترون مدل PH-206 لوترون 25,900,000 28 اردیبهشت 25,900,000 25,900,000
اسید سنج لوترون مدل PH-206
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03 لوترون 6,300,000 28 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1 رزمونت 140,000,000 6 اردیبهشت 140,000,000 140,000,000
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1
بادسنج لوترون مدل AM-4200
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
بادسنج لوترون مدل AM-4200 لوترون 15,300,000 29 اردیبهشت 15,300,000 15,300,000
بادسنج لوترون مدل AM-4200
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102 مدکس یوروپ 1,620,000 29 اردیبهشت 1,620,000 1,620,000
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102
ترانسمیتر فشار  مدل DHTP-300 0.06bar
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترانسمیتر فشار مدل DHTP-300 0.06bar متفرقه 7,500,000 3 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
ترانسمیتر فشار مدل DHTP-300 0.06bar
ترموستات آتبین مدل AT-400K
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات آتبین مدل AT-400K متفرقه 3,500,000 28 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
ترموستات آتبین مدل AT-400K
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302 مارمونیکس 12,500,000 29 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302
تست لوله آب مدل SH-001
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تست لوله آب مدل SH-001 متفرقه 29,000,000 29 اردیبهشت 29,000,000 29,000,000
تست لوله آب مدل SH-001
خازن سنج مستک مدل MS-6013
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
خازن سنج مستک مدل MS-6013 مستک 14,500,000 27 فروردین 14,500,000 14,500,000
خازن سنج مستک مدل MS-6013
دستگاه رطوبت سنج لوترون مدل MS-7003
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دستگاه رطوبت سنج لوترون مدل MS-7003 لوترون 33,800,000 28 اردیبهشت 33,800,000 33,800,000
دستگاه رطوبت سنج لوترون مدل MS-7003
دستگاه سرعت سنج باد و فلومتر لوترون مدل AM-4206
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دستگاه سرعت سنج باد و فلومتر لوترون مدل AM-4206 لوترون 40,800,000 28 اردیبهشت 40,800,000 40,800,000
دستگاه سرعت سنج باد و فلومتر لوترون مدل AM-4206
دستگاه هشدار دهنده نشت گاز طنین توسعه پارس مدل TTP-S 1159
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دستگاه هشدار دهنده نشت گاز طنین توسعه پارس مدل TTP-S 1159 طنین توسعه پارس 3,800,000 13 اردیبهشت 3,800,000 3,800,000
دستگاه هشدار دهنده نشت گاز طنین توسعه پارس مدل TTP-S 1159
دستگاه هشداردهنده گاز مونوکسید کربن مدل UL2034E
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دستگاه هشداردهنده گاز مونوکسید کربن مدل UL2034E متفرقه 3,900,000 29 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
دستگاه هشداردهنده گاز مونوکسید کربن مدل UL2034E
دما و رطوبت سنج تمپریتور مدل HTC1
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دما و رطوبت سنج تمپریتور مدل HTC1 متفرقه 1,350,000 3 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
دما و رطوبت سنج تمپریتور مدل HTC1
دماسنج  تی اف ای کد 30.5010
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای کد 30.5010 تی اف ای 7,320,000 29 اردیبهشت 6,920,000 6,920,000
دماسنج تی اف ای کد 30.5010
دماسنج  و رطوبت سنج دیجیتال دیتالاگر مدکس یوروپ مدل E 213 502
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال دیتالاگر مدکس یوروپ مدل E 213 502 مدکس یوروپ 17,500,000 28 اردیبهشت 17,500,000 17,500,000
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال دیتالاگر مدکس یوروپ مدل E 213 502
دماسنج تی اف ای مدل 12.3049
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای مدل 12.3049 تی اف ای 830,000 29 اردیبهشت 830,000 920,000
دماسنج تی اف ای مدل 12.3049
دماسنج تی اف ای مدل 14.6006
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای مدل 14.6006 تی اف ای 920,000 28 اردیبهشت 830,000 830,000
دماسنج تی اف ای مدل 14.6006
دماسنج تی اف ای مدل 30.1025
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای مدل 30.1025 تی اف ای 4,040,000 29 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
دماسنج تی اف ای مدل 30.1025
دماسنج تی اف ای مدل 30.1033
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای مدل 30.1033 تی اف ای 4,180,000 6 اردیبهشت 4,180,000 4,180,000
دماسنج تی اف ای مدل 30.1033
دماسنج تی اف ای مدل 30.1048
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای مدل 30.1048 تی اف ای 2,750,000 28 اردیبهشت 2,750,000 2,750,000
دماسنج تی اف ای مدل 30.1048
دماسنج تی اف ای کد 30.1009
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای کد 30.1009 تی اف ای 2,630,000 28 اردیبهشت 2,400,000 2,400,000
دماسنج تی اف ای کد 30.1009
دماسنج تی اف ای کد 30.1040
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای کد 30.1040 تی اف ای 4,850,000 28 اردیبهشت 4,160,000 4,160,000
دماسنج تی اف ای کد 30.1040
دماسنج تی اف ای کد 30.5007
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای کد 30.5007 تی اف ای 5,870,000 28 اردیبهشت 5,870,000 5,870,000
دماسنج تی اف ای کد 30.5007
دماسنج تی اف ای کد 30.5048
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی اف ای کد 30.5048 تی اف ای 3,760,000 29 اردیبهشت 3,760,000 3,760,000
دماسنج تی اف ای کد 30.5048
دماسنج تی ای اس مدل 1318
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج تی ای اس مدل 1318 متفرقه 18,000,000 29 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
دماسنج تی ای اس مدل 1318
دماسنج دیجیتال تی اف ای مدل 30.1042
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج دیجیتال تی اف ای مدل 30.1042 تی اف ای 2,940,000 29 اردیبهشت 2,940,000 2,940,000
دماسنج دیجیتال تی اف ای مدل 30.1042
دماسنج دیجیتال دیتالاگر مدکس یوروپ مدل E 140 550
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج دیجیتال دیتالاگر مدکس یوروپ مدل E 140 550 مدکس یوروپ 17,500,000 28 اردیبهشت 17,500,000 17,500,000
دماسنج دیجیتال دیتالاگر مدکس یوروپ مدل E 140 550
دماسنج رطوبت سنج مدکس یوروپ مدل E213202
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج رطوبت سنج مدکس یوروپ مدل E213202 مدکس یوروپ 4,590,000 29 اردیبهشت 4,590,000 4,590,000
دماسنج رطوبت سنج مدکس یوروپ مدل E213202
دماسنج سیالات مدل 110
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج سیالات مدل 110 متفرقه 174,000 29 اردیبهشت 174,000 174,000
دماسنج سیالات مدل 110
دماسنج صنعتی مدل IT-982
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج صنعتی مدل IT-982 متفرقه 1,410,000 28 اردیبهشت 1,410,000 1,410,000
دماسنج صنعتی مدل IT-982
دماسنج فریزر تی اف ای مدل 14.4003
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج فریزر تی اف ای مدل 14.4003 تی اف ای 1,090,000 29 اردیبهشت 1,090,000 1,090,000
دماسنج فریزر تی اف ای مدل 14.4003
دماسنج مدکس یوروپ مدل E140202
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج مدکس یوروپ مدل E140202 مدکس یوروپ 2,580,000 28 اردیبهشت 2,580,000 2,580,000
دماسنج مدکس یوروپ مدل E140202
دماسنج و رطوبت سنج تی اف ای کد 30.5027
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج و رطوبت سنج تی اف ای کد 30.5027 تی اف ای 1,990,000 21 فروردین 1,990,000 1,990,000
دماسنج و رطوبت سنج تی اف ای کد 30.5027
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی تی اف ای کد 5015-30
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی تی اف ای کد 5015-30 تی اف ای 3,280,000 29 اردیبهشت 3,110,000 3,110,000
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی تی اف ای کد 5015-30
دماسنج و رطوبت سنج مدل 2159T
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج و رطوبت سنج مدل 2159T متفرقه 980,100 22 اردیبهشت 980,100 990,000
دماسنج و رطوبت سنج مدل 2159T
دماسنج و رطوبت سنج مدل DYWSJ
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج و رطوبت سنج مدل DYWSJ متفرقه 270,000 29 اردیبهشت 270,000 270,000
دماسنج و رطوبت سنج مدل DYWSJ
دوزیمتر صدا تی ای اس مدل 1355
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دوزیمتر صدا تی ای اس مدل 1355 متفرقه 80,000,000 28 اردیبهشت 80,000,000 80,000,000
دوزیمتر صدا تی ای اس مدل 1355
دیتالاگر دما الیتچ مدل RC-5
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دیتالاگر دما الیتچ مدل RC-5 متفرقه 6,900,000 29 اردیبهشت 6,900,000 6,900,000
دیتالاگر دما الیتچ مدل RC-5
دیتالاگر دما مدل S1
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دیتالاگر دما مدل S1 متفرقه 12,000,000 29 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
دیتالاگر دما مدل S1
دیتالاگر دما و رطوبت و فشار دیجیتالی لوترون مدل MHB-382SD
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دیتالاگر دما و رطوبت و فشار دیجیتالی لوترون مدل MHB-382SD لوترون 27,000,000 29 اردیبهشت 27,000,000 27,000,000
دیتالاگر دما و رطوبت و فشار دیجیتالی لوترون مدل MHB-382SD
رطوبت سنج اوهایوس مدل Mb90
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رطوبت سنج اوهایوس مدل Mb90 اوهایوس 455,000,000 29 اردیبهشت 455,000,000 455,000,000
رطوبت سنج اوهایوس مدل Mb90
رطوبت سنج لوترون مدل HT-3007SD
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رطوبت سنج لوترون مدل HT-3007SD لوترون 35,400,000 29 اردیبهشت 35,400,000 35,400,000
رطوبت سنج لوترون مدل HT-3007SD
رطوبت سنج لوترون مدل LM-81HT
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رطوبت سنج لوترون مدل LM-81HT لوترون 13,300,000 28 اردیبهشت 13,300,000 13,300,000
رطوبت سنج لوترون مدل LM-81HT
رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT لوترون 30,800,000 29 اردیبهشت 30,800,000 30,800,000
رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT
رطوبت سنج مدل cmp9985
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رطوبت سنج مدل cmp9985 متفرقه 765,000 29 اردیبهشت 850,000 850,000
رطوبت سنج مدل cmp9985
مجموع موارد: 91 عدد در 2 صفحه