شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پروفیل بر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اره فلز بر ماکیتا مدل LC1230
پروفیل بر
اره فلز بر ماکیتا مدل LC1230 ماکیتا 189,000,000 00:06:38 189,000,000 189,000,000
اره فلز بر ماکیتا مدل LC1230 بازه توان: 1500-2000 بازه دور موتور: 1000-2000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پرفیل بر اکتیو مدل  AC2135B
پروفیل بر
اره پرفیل بر اکتیو مدل AC2135B اکتیو تولز 20,358,000 00:06:30 20,320,000 23,800,000
اره پرفیل بر اکتیو مدل AC2135B توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پرفیل بر شیلدر مدل SH-2235
پروفیل بر
اره پرفیل بر شیلدر مدل SH-2235 شیلدر 19,190,000 00:02:47 18,580,000 19,190,000
اره پرفیل بر شیلدر مدل SH-2235 بازه توان: 2000-3000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پرفیل بر شیلدر مدل SH2035
پروفیل بر
اره پرفیل بر شیلدر مدل SH2035 شیلدر 20,410,000 00:02:46 18,680,000 20,410,000
اره پرفیل بر شیلدر مدل SH2035 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر NEC کد 2257
پروفیل بر
اره پروفیل بر NEC کد 2257 ان ای سی 19,990,000 00:02:48 19,780,000 19,990,000
اره پروفیل بر NEC کد 2257 بازه توان: 2000-3000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر المکس مدل  402
پروفیل بر
اره پروفیل بر المکس مدل 402 ای اند ال 20,200,000 00:06:30 20,200,000 20,400,000
اره پروفیل بر المکس مدل 402 بازه توان: 1500-2000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر ای اس مدل C514
پروفیل بر
اره پروفیل بر ای اس مدل C514 ای اس 24,500,000 14 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
اره پروفیل بر ای اس مدل C514 توانایی برش با زاویه: ندارد گیره: دارد
اره پروفیل بر ای تی پرو مدل AT502-3556
پروفیل بر
اره پروفیل بر ای تی پرو مدل AT502-3556 متفرقه 15,800,000 8 اردیبهشت 15,800,000 15,800,000
اره پروفیل بر ای تی پرو مدل AT502-3556 توانایی برش با زاویه: ندارد گیره: دارد
اره پروفیل بر بوش مدل GCO 14-24J
پروفیل بر
اره پروفیل بر بوش مدل GCO 14-24J بوش 40,000,000 28 اردیبهشت 40,000,000 40,000,000
اره پروفیل بر بوش مدل GCO 14-24J بازه توان: 2000-3000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر بوش مدل GCO 240
پروفیل بر
اره پروفیل بر بوش مدل GCO 240 بوش 40,400,000 25 اردیبهشت 31,400,000 40,400,000
اره پروفیل بر بوش مدل GCO 240 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر دوو مدل DAMS355
پروفیل بر
اره پروفیل بر دوو مدل DAMS355 دوو 23,400,000 00:02:49 23,400,000 23,400,000
اره پروفیل بر دوو مدل DAMS355 توانایی برش با زاویه: ندارد گیره: دارد
اره پروفیل بر دی سی ای مدل AJG 03-355
پروفیل بر
اره پروفیل بر دی سی ای مدل AJG 03-355 دی سی ای 22,350,000 00:02:49 20,500,000 22,350,000
اره پروفیل بر دی سی ای مدل AJG 03-355 بازه توان: 2000-3000 بازه دور موتور: 2000-3000 توانایی برش با زاویه: ندارد گیره: دارد
اره پروفیل بر دی سی ای مدل AJG04-355
پروفیل بر
اره پروفیل بر دی سی ای مدل AJG04-355 دی سی ای 19,950,000 2 خرداد 18,950,000 19,950,000
اره پروفیل بر دی سی ای مدل AJG04-355 بازه توان: 1500-2000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: ندارد گیره: دارد
اره پروفیل بر دیوالت D28730
پروفیل بر
اره پروفیل بر دیوالت D28730 دیوالت 37,200,000 8 اردیبهشت 37,200,000 40,900,000
اره پروفیل بر دیوالت D28730 بازه توان: 1500-2000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر رونیکس مدل 5935
پروفیل بر
اره پروفیل بر رونیکس مدل 5935 رونیکس 35,969,000 8 اردیبهشت 35,969,000 35,969,000
اره پروفیل بر رونیکس مدل 5935 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر رونیکس مدل 5935A
پروفیل بر
اره پروفیل بر رونیکس مدل 5935A رونیکس 36,500,000 00:06:30 36,500,000 36,500,000
اره پروفیل بر رونیکس مدل 5935A توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر ماکیتا مدل LW1400
پروفیل بر
اره پروفیل بر ماکیتا مدل LW1400 ماکیتا 70,000,000 00:02:47 60,000,000 70,000,000
اره پروفیل بر ماکیتا مدل LW1400 بازه توان: 2000-3000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
اره پروفیل بر ماکیتا مدل LW1401
پروفیل بر
اره پروفیل بر ماکیتا مدل LW1401 ماکیتا 52,000,000 00:02:47 47,320,000 52,000,000
اره پروفیل بر ماکیتا مدل LW1401 توانایی برش با زاویه: ندارد گیره: دارد
اره پروفیل بر کرون مدل CT15007
پروفیل بر
اره پروفیل بر کرون مدل CT15007 کرون 24,150,000 00:02:47 21,850,000 24,500,000
اره پروفیل بر کرون مدل CT15007
اره پروفیل بُر ای اند ال مدل 1740
پروفیل بر
اره پروفیل بُر ای اند ال مدل 1740 ای اند ال 21,772,300 00:06:38 21,772,300 21,772,300
اره پروفیل بُر ای اند ال مدل 1740 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
پروفیل بر آ ا گ مدل SMT 355
پروفیل بر
پروفیل بر آ ا گ مدل SMT 355 آ ا گ 37,500,000 00:02:50 35,240,000 37,500,000
پروفیل بر آ ا گ مدل SMT 355 بازه توان: 2000-3000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
پروفیل بر آاگ مدل SMT 355
پروفیل بر
پروفیل بر آاگ مدل SMT 355 آ ا گ 30,880,000 27 اردیبهشت 30,880,000 30,880,000
پروفیل بر آاگ مدل SMT 355 بازه توان: 2000-3000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
پروفیل بر آاگ مدل SMT 355
پروفیل بر
پروفیل بر آاگ مدل SMT 355 آ ا گ 38,000,000 00:02:50 33,000,000 38,000,000
پروفیل بر آاگ مدل SMT 355 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
پروفیل بر سفیر کد 4971
پروفیل بر
پروفیل بر سفیر کد 4971 سفیر 21,900,000 8 اردیبهشت 21,900,000 21,900,000
پروفیل بر سفیر کد 4971 بازه توان: 2000-3000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
پروفیل بر نک مدل 2735-CS
پروفیل بر
پروفیل بر نک مدل 2735-CS نک 21,800,000 00:06:30 21,800,000 21,880,000
پروفیل بر نک مدل 2735-CS بازه توان: 1500-2000 بازه دور موتور: 3000-4000 توانایی برش با زاویه: دارد گیره: دارد
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه