شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت هویه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه هویه  ال کا مدل 852D
هویه
دستگاه هویه ال کا مدل 852D متفرقه 10,000,000 06:03:10 10,000,000 10,000,000
دستگاه هویه ال کا مدل 852D قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه هویه رومیزی سومو مدل SM272
هویه
دستگاه هویه رومیزی سومو مدل SM272 سومو 14,900,000 06:03:06 14,900,000 14,900,000
دستگاه هویه رومیزی سومو مدل SM272 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه هویه لوکی اسکای مدل LK-1968
هویه
دستگاه هویه لوکی اسکای مدل LK-1968 متفرقه 11,200,000 06:03:11 10,600,000 12,000,000
دستگاه هویه لوکی اسکای مدل LK-1968 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه هویه کوئیک مدل 700
هویه
دستگاه هویه کوئیک مدل 700 کوئیک 26,500,000 15 خرداد 26,500,000 26,500,000
دستگاه هویه کوئیک مدل 700 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه هویه گرداک مدل 936A
هویه
دستگاه هویه گرداک مدل 936A گرداک 6,400,000 06:03:06 6,400,000 6,450,000
دستگاه هویه گرداک مدل 936A قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه هویه گرداک مدل 938A
هویه
دستگاه هویه گرداک مدل 938A گرداک 7,200,000 06:03:07 6,900,000 7,280,000
دستگاه هویه گرداک مدل 938A قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه هویه گرداک مدل 952A
هویه
دستگاه هویه گرداک مدل 952A گرداک 13,150,300 06:03:03 13,150,300 13,502,200
دستگاه هویه گرداک مدل 952A قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
مجموعه 4 عددی تجهیزات الکترونیکی سومو مدل SM 300
هویه
مجموعه 4 عددی تجهیزات الکترونیکی سومو مدل SM 300 سومو 1,635,000 06:03:04 1,480,000 1,635,000
مجموعه 4 عددی تجهیزات الکترونیکی سومو مدل SM 300 قابلیت تعویض نوک: ندارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
مجموعه لحیم کاری گازی پروکسون مدل 28144
هویه
مجموعه لحیم کاری گازی پروکسون مدل 28144 پروکسون 10,400,000 4 فروردین 10,400,000 10,400,000
مجموعه لحیم کاری گازی پروکسون مدل 28144 قابلیت تعویض نوک: دارد
هویه  40  وات حرارت الکتریک مدل 60422
هویه
هویه 40 وات حرارت الکتریک مدل 60422 متفرقه 197,000 06:03:03 170,000 197,000
هویه 40 وات حرارت الکتریک مدل 60422 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه  60 وات چم مدل  CH 110
هویه
هویه 60 وات چم مدل CH 110 متفرقه 202,000 06:03:07 202,000 229,000
هویه 60 وات چم مدل CH 110 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه  تفنگی حرارت 80 وات مدل Mitsu
هویه
هویه تفنگی حرارت 80 وات مدل Mitsu متفرقه 346,000 06:03:06 346,000 350,000
هویه تفنگی حرارت 80 وات مدل Mitsu قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 100 وات حرارت الکتریک مدل Wooden Handle
هویه
هویه 100 وات حرارت الکتریک مدل Wooden Handle متفرقه 330,000 15 خرداد 330,000 330,000
هویه 100 وات حرارت الکتریک مدل Wooden Handle قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 100 وات مدل KS-100R غیر اصل
هویه
هویه 100 وات مدل KS-100R غیر اصل متفرقه 633,900 06:03:13 633,900 650,000
هویه 100 وات مدل KS-100R غیر اصل قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 100 وات گات مدل KS-100R
هویه
هویه 100 وات گات مدل KS-100R گات 585,000 06:03:06 565,000 585,000
هویه 100 وات گات مدل KS-100R نوع: عادی قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 100 وات یونیورسال مدل JS98-A
هویه
هویه 100 وات یونیورسال مدل JS98-A متفرقه 2,540,000 06:03:07 2,540,000 2,540,000
هویه 100 وات یونیورسال مدل JS98-A قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 130 وات سومو مدل SM-119
هویه
هویه 130 وات سومو مدل SM-119 سومو 754,000 8 اردیبهشت 754,000 754,000
هویه 130 وات سومو مدل SM-119 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 130 وات مهدوی مدل MH2
هویه
هویه 130 وات مهدوی مدل MH2 متفرقه 473,800 8 اردیبهشت 426,400 473,800
هویه 130 وات مهدوی مدل MH2
هویه 200 وات سومو مدل SM-120
هویه
هویه 200 وات سومو مدل SM-120 سومو 2,490,000 15 خرداد 2,490,000 2,550,000
هویه 200 وات سومو مدل SM-120 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 200 وات سومو مدل SM2200
هویه
هویه 200 وات سومو مدل SM2200 سومو 2,280,000 06:03:10 2,280,000 2,280,000
هویه 200 وات سومو مدل SM2200 قابلیت تعویض نوک: دارد
هویه 240 وات آریانو مدل sh_67
هویه
هویه 240 وات آریانو مدل sh_67 متفرقه 1,380,000 2 اردیبهشت 1,380,000 1,380,000
هویه 240 وات آریانو مدل sh_67 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 25 وات پروسکیت مدل SI-132B
هویه
هویه 25 وات پروسکیت مدل SI-132B پروسکیت 5,800,000 06:03:11 5,600,000 5,800,000
هویه 25 وات پروسکیت مدل SI-132B قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 30 وات سومو مدل SM-130
هویه
هویه 30 وات سومو مدل SM-130 متفرقه 628,000 15 خرداد 600,000 628,000
هویه 30 وات سومو مدل SM-130 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 30 وات مدل EU - 10 غیر اصل
هویه
هویه 30 وات مدل EU - 10 غیر اصل متفرقه 210,000 13 اردیبهشت 210,000 210,000
هویه 30 وات مدل EU - 10 غیر اصل قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 30 وات مدل USE
هویه
هویه 30 وات مدل USE متفرقه 260,000 3 فروردین 260,000 260,000
هویه 30 وات مدل USE قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 30 وات پروسکیت مدل SI-138B
هویه
هویه 30 وات پروسکیت مدل SI-138B پروسکیت 6,000,000 06:03:09 5,800,000 6,000,000
هویه 30 وات پروسکیت مدل SI-138B قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 300 وات سومو مدل SM2300
هویه
هویه 300 وات سومو مدل SM2300 سومو 3,238,000 06:03:07 3,238,000 3,240,000
هویه 300 وات سومو مدل SM2300 قابلیت تعویض نوک: دارد
هویه 40 وات آسیانو مدل 4001
هویه
هویه 40 وات آسیانو مدل 4001 متفرقه 260,000 17 فروردین 260,000 260,000
هویه 40 وات آسیانو مدل 4001 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 40 وات امپایر مدل FAE40
هویه
هویه 40 وات امپایر مدل FAE40 متفرقه 676,000 06:03:12 650,000 676,200
هویه 40 وات امپایر مدل FAE40 نوع: عادی قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 40 وات اکتیو مدل AC-6940SL
هویه
هویه 40 وات اکتیو مدل AC-6940SL اکتیو تولز 1,900,000 06:03:08 1,850,000 1,900,000
هویه 40 وات اکتیو مدل AC-6940SL قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 40 وات رونیکس مدل RH-4411
هویه
هویه 40 وات رونیکس مدل RH-4411 رونیکس 1,000,000 4 فروردین 1,000,000 1,000,000
هویه 40 وات رونیکس مدل RH-4411 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 40 وات سومو مدل SM-121
هویه
هویه 40 وات سومو مدل SM-121 سومو 990,000 17 اردیبهشت 990,000 990,000
هویه 40 وات سومو مدل SM-121 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 40 وات سومو مدل SM-122
هویه
هویه 40 وات سومو مدل SM-122 سومو 859,000 06:03:07 820,000 859,000
هویه 40 وات سومو مدل SM-122 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 40 وات سومو مدل SM-140
هویه
هویه 40 وات سومو مدل SM-140 متفرقه 649,000 06:03:05 639,000 649,000
هویه 40 وات سومو مدل SM-140 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 40 وات سومو مدل SM114
هویه
هویه 40 وات سومو مدل SM114 سومو 1,039,000 06:03:08 1,039,000 1,039,000
هویه 40 وات سومو مدل SM114 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 40 وات مدل  Saehon 2
هویه
هویه 40 وات مدل Saehon 2 متفرقه 220,000 06:03:11 220,000 220,000
هویه 40 وات مدل Saehon 2
هویه 40 وات مدل MI
هویه
هویه 40 وات مدل MI متفرقه 400,000 15 خرداد 400,000 420,000
هویه 40 وات مدل MI قابلیت تعویض نوک: دارد
هویه 40 وات مدل v-940
هویه
هویه 40 وات مدل v-940 متفرقه 700,000 06:03:13 700,000 700,000
هویه 40 وات مدل v-940 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 40 وات پروسکیت مدل SI-124B-40
هویه
هویه 40 وات پروسکیت مدل SI-124B-40 پروسکیت 2,400,000 06:03:11 2,500,000 2,600,000
هویه 40 وات پروسکیت مدل SI-124B-40 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 40 وات چم مدل CA_140
هویه
هویه 40 وات چم مدل CA_140 متفرقه 190,000 06:03:07 190,000 205,000
هویه 40 وات چم مدل CA_140 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 40 وات گات مدل KS-40R
هویه
هویه 40 وات گات مدل KS-40R گات 355,000 06:03:06 355,000 359,000
هویه 40 وات گات مدل KS-40R قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 40وات مدل AODON
هویه
هویه 40وات مدل AODON متفرقه 350,000 06:03:14 350,000 350,000
هویه 40وات مدل AODON قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 60 وات  مدل RN-B60
هویه
هویه 60 وات مدل RN-B60 متفرقه 580,000 12 خرداد 580,000 580,000
هویه 60 وات مدل RN-B60 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 60 وات حرارت الکتریک مدل 60422
هویه
هویه 60 وات حرارت الکتریک مدل 60422 متفرقه 205,000 06:03:06 195,000 205,000
هویه 60 وات حرارت الکتریک مدل 60422 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 60 وات حرارت میتسو مدل ۲۴۰۷
هویه
هویه 60 وات حرارت میتسو مدل ۲۴۰۷ متفرقه 215,000 06:03:09 215,000 220,000
هویه 60 وات حرارت میتسو مدل ۲۴۰۷ قابلیت تعویض نوک: دارد
هویه 60 وات حرارت کد 002
هویه
هویه 60 وات حرارت کد 002 متفرقه 220,000 06:03:09 220,000 220,000
هویه 60 وات حرارت کد 002 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 60 وات رولنز مدل RN-D60
هویه
هویه 60 وات رولنز مدل RN-D60 متفرقه 700,000 06:03:11 700,000 700,000
هویه 60 وات رولنز مدل RN-D60 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: دارد
هویه 60 وات سومو مدل SM-160
هویه
هویه 60 وات سومو مدل SM-160 سومو 990,000 27 اردیبهشت 990,000 990,000
هویه 60 وات سومو مدل SM-160 قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
هویه 60 وات مدل  Saehon 2
هویه
هویه 60 وات مدل Saehon 2 متفرقه 220,000 06:03:12 220,000 220,000
هویه 60 وات مدل Saehon 2
هویه 60 وات مدل AODON
هویه
هویه 60 وات مدل AODON متفرقه 350,000 06:03:11 350,000 350,000
هویه 60 وات مدل AODON قابلیت تعویض نوک: دارد لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
مجموع موارد: 95 عدد در 2 صفحه