شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مکنده - دمنده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بلوئر هایلا مدل VB1200G CE
مکنده - دمنده
بلوئر هایلا مدل VB1200G CE متفرقه 62,000,000 28 اردیبهشت 62,000,000 62,000,000
بلوئر هایلا مدل VB1200G CE کاربری: خانگی-اداری، صنعتی تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
بلوئر هایلا مدل VB800G CE
مکنده - دمنده
بلوئر هایلا مدل VB800G CE متفرقه 40,000,000 28 اردیبهشت 40,000,000 40,000,000
بلوئر هایلا مدل VB800G CE کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B اکتیو تولز 5,040,000 8 خرداد 2,304,300 5,040,000
دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B کاربری: دمنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده سیلور مدل GTP03A10
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده سیلور مدل GTP03A10 سیلور 6,600,000 8 اردیبهشت 6,600,000 6,600,000
دستگاه دمنده سیلور مدل GTP03A10 کاربری: دمنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E آ ا گ 11,900,000 19 اردیبهشت 10,900,000 11,900,000
دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E کاربری: دمنده، مکنده
دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A ادون 2,600,000 17 اردیبهشت 2,600,000 2,630,000
دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده اکتیو مدل AC2560
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده اکتیو مدل AC2560 اکتیو تولز 5,000,000 8 خرداد 4,490,000 5,000,000
دستگاه دمنده و مکنده اکتیو مدل AC2560 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301 متفرقه 2,050,000 29 اردیبهشت 1,890,000 2,050,000
دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301 کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 2000-2500 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده ای اس مدل B156
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ای اس مدل B156 متفرقه 7,490,000 7 خرداد 7,490,000 7,490,000
دستگاه دمنده و مکنده ای اس مدل B156 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده ایکس پی-پروداکت مدل XP-BLO111
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ایکس پی-پروداکت مدل XP-BLO111 ایکس پی-پروداکت 2,750,000 23 اردیبهشت 2,700,000 2,700,000
دستگاه دمنده و مکنده ایکس پی-پروداکت مدل XP-BLO111 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B متفرقه 5,000,000 8 خرداد 4,850,000 5,000,000
دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده بلک اند دکر مدل BDB530
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بلک اند دکر مدل BDB530 بلک اند دکر 8,920,000 8 خرداد 8,450,000 8,920,000
دستگاه دمنده و مکنده بلک اند دکر مدل BDB530 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E بوش 16,500,000 8 خرداد 16,150,000 17,300,000
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B توسن 6,190,000 8 خرداد 5,350,000 6,190,000
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 1500-2000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده تیوان مدل A1001
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده تیوان مدل A1001 تیوان 4,170,000 24 اردیبهشت 4,100,000 4,170,000
دستگاه دمنده و مکنده تیوان مدل A1001 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B10
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B10 متفرقه 3,950,000 29 اردیبهشت 3,800,000 3,950,000
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B10 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B15
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B15 متفرقه 5,050,000 7 خرداد 5,250,000 5,250,000
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B15 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205 رونیکس 6,990,000 2 خرداد 6,990,000 7,040,000
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205 رونیکس 7,870,000 25 فروردین 7,870,000 7,870,000
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده سفیر مدل SBH-600W
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده سفیر مدل SBH-600W متفرقه 6,500,000 7 خرداد 6,500,000 6,500,000
دستگاه دمنده و مکنده سفیر مدل SBH-600W کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده شارژی  دی سی ای مدل ADQF28
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده شارژی دی سی ای مدل ADQF28 دی سی ای 16,000,000 7 خرداد 15,400,000 15,400,000
دستگاه دمنده و مکنده شارژی دی سی ای مدل ADQF28 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: باتری
دستگاه دمنده و مکنده شیلدر مدل SH1680
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده شیلدر مدل SH1680 شیلدر 6,590,000 7 خرداد 8,270,000 8,270,000
دستگاه دمنده و مکنده شیلدر مدل SH1680 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده مدل YP600W
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده مدل YP600W متفرقه 5,650,000 19 اردیبهشت 5,650,000 5,650,000
دستگاه دمنده و مکنده مدل YP600W کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده مگاب مدل P-37
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده مگاب مدل P-37 متفرقه 4,250,000 2 خرداد 4,150,000 4,250,000
دستگاه دمنده و مکنده مگاب مدل P-37 کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09 هوم لایت 65,000,000 7 خرداد 59,000,000 59,000,000
دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09 کاربری: صنعتی تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: بنزین
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP6530BL
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP6530BL هیوندای 12,500,000 8 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP6530BL کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL هیوندای 6,100,000 24 اردیبهشت 6,100,000 6,200,000
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802 پروتک 4,460,000 8 خرداد 4,340,000 4,750,000
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN123501
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN123501 پروتک 4,600,000 8 خرداد 4,600,000 4,700,000
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN123501 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده پوکا مدل BL6001
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده پوکا مدل BL6001 پوکا 5,300,000 2 خرداد 4,940,000 5,300,000
دستگاه دمنده و مکنده پوکا مدل BL6001 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده کی نت پلاس
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده کی نت پلاس کی نت پلاس 4,010,000 2 اردیبهشت 4,010,000 4,010,000
دستگاه دمنده و مکنده کی نت پلاس کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده یانگ شنگ چنگ مدل YSC-25
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده یانگ شنگ چنگ مدل YSC-25 متفرقه 3,500,000 4 فروردین 3,500,000 3,500,000
دستگاه دمنده و مکنده یانگ شنگ چنگ مدل YSC-25 کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 14000-16000 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده ومکنده یوکام مدل jk7500w
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده ومکنده یوکام مدل jk7500w متفرقه 2,830,000 3 خرداد 2,730,000 2,830,000
دستگاه دمنده ومکنده یوکام مدل jk7500w کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 1000-1500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی:برق
دمنده آیرون مکس مدل IM-BW3
مکنده - دمنده
دمنده آیرون مکس مدل IM-BW3 متفرقه 6,890,000 8 اردیبهشت 6,890,000 6,890,000
دمنده آیرون مکس مدل IM-BW3 کاربری: صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 بازه سرعت: 2000-2500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی:برق
دمنده برقی آیرون مکس مدل IM-BW2
مکنده - دمنده
دمنده برقی آیرون مکس مدل IM-BW2 متفرقه 4,390,000 23 اردیبهشت 3,790,000 4,090,000
دمنده برقی آیرون مکس مدل IM-BW2 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دمنده برقی رابین مدل R01
مکنده - دمنده
دمنده برقی رابین مدل R01 متفرقه 3,200,000 17 اردیبهشت 3,200,000 3,200,000
دمنده برقی رابین مدل R01 کاربری: دمنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دمنده برقی مدل SH_2.5
مکنده - دمنده
دمنده برقی مدل SH_2.5 متفرقه 3,890,000 23 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
دمنده برقی مدل SH_2.5 کاربری: دمنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دمنده مکتک بای ماکیتا مدل MT 401
مکنده - دمنده
دمنده مکتک بای ماکیتا مدل MT 401 متفرقه 9,900,000 7 خرداد 9,200,000 9,900,000
دمنده مکتک بای ماکیتا مدل MT 401 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دمنده کلایمکس مدل CL_2
مکنده - دمنده
دمنده کلایمکس مدل CL_2 کلایمکس 6,518,500 8 خرداد 6,418,500 6,518,500
دمنده کلایمکس مدل CL_2 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 بازه سرعت: 2000-2500 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
مکنده-دمنده باد مای ورک مدل 665MW
مکنده - دمنده
مکنده-دمنده باد مای ورک مدل 665MW مای ورک 10,450,000 29 اردیبهشت 9,960,000 10,450,000
مکنده-دمنده باد مای ورک مدل 665MW کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
مجموع موارد: 40 عدد در 1 صفحه