شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مته و سری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آداپتور هزارخاری به چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW6931
مته و سری
آداپتور هزارخاری به چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW6931 دیوالت 5,177,500 8 اردیبهشت 5,177,500 5,177,500
آداپتور هزارخاری به چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW6931 نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام دریل آی.تی.سی. مدل 1607950045
مته و سری
آچار سه نظام دریل آی.تی.سی. مدل 1607950045 متفرقه 103,000 2 اردیبهشت 103,000 103,000
آچار سه نظام دریل آی.تی.سی. مدل 1607950045 مناسب برای: چوب، فلز، سیمان، سایر نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام دریل مدل 1607950045 سایز 12 میلیمتری غیر اصل
مته و سری
آچار سه نظام دریل مدل 1607950045 سایز 12 میلیمتری غیر اصل متفرقه 120,000 00:02:51 115,000 120,000
آچار سه نظام دریل مدل 1607950045 سایز 12 میلیمتری غیر اصل مناسب برای: سایر نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام دریل ورگا
مته و سری
آچار سه نظام دریل ورگا متفرقه 380,000 00:02:54 380,000 380,000
آچار سه نظام دریل ورگا
آچار سه نظام دریل کد 2403136
مته و سری
آچار سه نظام دریل کد 2403136 متفرقه 88,000 00:02:48 87,900 88,000
آچار سه نظام دریل کد 2403136 مناسب برای: فلز نوع بسته بندی: تکی
الماس قیراطی کد 186 سایز 1 میلی متر
مته و سری
الماس قیراطی کد 186 سایز 1 میلی متر متفرقه 1,700,000 25 فروردین 1,700,000 1,700,000
الماس قیراطی کد 186 سایز 1 میلی متر مناسب برای: فلز نوع بسته بندی: تکی
اچار سه نظام دریل ارگ مدل YP08
مته و سری
اچار سه نظام دریل ارگ مدل YP08 متفرقه 295,000 4 فروردین 295,000 295,000
اچار سه نظام دریل ارگ مدل YP08 مناسب برای: سایر نوع بسته بندی: تکی
تیغ اتصال پروانه ای  دامار مدل DM182864A
مته و سری
تیغ اتصال پروانه ای دامار مدل DM182864A دامار 2,800,000 8 اردیبهشت 2,800,000 2,800,000
تیغ اتصال پروانه ای دامار مدل DM182864A مناسب برای: چوب، سایر نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز  دامار مدل DM083004_144
مته و سری
تیغ اور فرز دامار مدل DM083004_144 دامار 1,900,000 00:02:54 1,850,000 1,900,000
تیغ اور فرز دامار مدل DM083004_144 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز بانکی دامار مدل DM402543C
مته و سری
تیغ اور فرز بانکی دامار مدل DM402543C دامار 1,700,000 00:02:53 1,690,000 1,700,000
تیغ اور فرز بانکی دامار مدل DM402543C مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM-MDNC161203E
مته و سری
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM-MDNC161203E دامار 1,020,000 00:02:53 1,020,000 1,020,000
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM-MDNC161203E مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM181503B
مته و سری
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM181503B دامار 2,930,000 00:02:53 2,930,000 2,930,000
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM181503B مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز دامار مدل DM-NX082223-45
مته و سری
تیغ اور فرز دامار مدل DM-NX082223-45 دامار 2,180,000 23 اردیبهشت 2,200,000 2,200,000
تیغ اور فرز دامار مدل DM-NX082223-45 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز دو راهه دامار مدل DM703493
مته و سری
تیغ اور فرز دو راهه دامار مدل DM703493 دامار 1,740,000 00:02:53 1,740,000 1,740,000
تیغ اور فرز دو راهه دامار مدل DM703493 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز شیار کامپوزیت دامار مدل DM551243
مته و سری
تیغ اور فرز شیار کامپوزیت دامار مدل DM551243 دامار 1,350,000 8 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
تیغ اور فرز شیار کامپوزیت دامار مدل DM551243 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پخ دامار مدل DM514453
مته و سری
تیغ اور فرز پخ دامار مدل DM514453 دامار 2,130,000 00:02:52 2,130,000 2,380,000
تیغ اور فرز پخ دامار مدل DM514453 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM715714EZ
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM715714EZ دامار 4,850,000 8 اردیبهشت 4,850,000 4,850,000
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM715714EZ مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM883184D
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM883184D دامار 3,550,000 00:02:54 3,550,000 3,550,000
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM883184D مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه قرنیز دامار مدل DM893814A
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه قرنیز دامار مدل DM893814A دامار 9,270,000 00:06:11 9,270,000 9,270,000
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه قرنیز دامار مدل DM893814A مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM134604A
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM134604A دامار 2,550,000 00:02:54 2,550,000 2,550,000
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM134604A مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM164924M
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM164924M دامار 2,650,000 8 اردیبهشت 2,650,000 2,650,000
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM164924M مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ بانکی دامار مدل  DM103183
مته و سری
تیغ بانکی دامار مدل DM103183 دامار 1,800,000 29 فروردین 1,800,000 1,800,000
تیغ بانکی دامار مدل DM103183 مناسب برای: چوب، سایر نوع بسته بندی: تکی
تیغ بانکی ناودانی دامار مدل DM102543
مته و سری
تیغ بانکی ناودانی دامار مدل DM102543 دامار 1,080,000 00:02:54 1,080,000 1,080,000
تیغ بانکی ناودانی دامار مدل DM102543 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ برش آردن کد 103226
مته و سری
تیغ برش آردن کد 103226 آردن 1,650,000 7 خرداد 1,600,000 1,600,000
تیغ برش آردن کد 103226 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ دامار مدل DM864454H
مته و سری
تیغ دامار مدل DM864454H دامار 3,870,000 00:02:55 3,870,000 3,870,000
تیغ دامار مدل DM864454H مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ دور درب کابینت دامار مدل DM102404BB
مته و سری
تیغ دور درب کابینت دامار مدل DM102404BB دامار 3,380,000 00:06:30 3,380,000 3,380,000
تیغ دور درب کابینت دامار مدل DM102404BB مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ سی ان سی مدل ST-7136127 سایز 12.7
مته و سری
تیغ سی ان سی مدل ST-7136127 سایز 12.7 متفرقه 790,000 00:02:54 790,000 790,000
تیغ سی ان سی مدل ST-7136127 سایز 12.7 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ سی ان سی مدل ST-9360127 سایز 12.7
مته و سری
تیغ سی ان سی مدل ST-9360127 سایز 12.7 متفرقه 850,000 00:02:55 850,000 850,000
تیغ سی ان سی مدل ST-9360127 سایز 12.7 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ شیارزن آردن کد 103811
مته و سری
تیغ شیارزن آردن کد 103811 آردن 1,300,000 00:02:52 1,250,000 1,300,000
تیغ شیارزن آردن کد 103811 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ شیارزن دامار مدل DM000803C CNC
مته و سری
تیغ شیارزن دامار مدل DM000803C CNC دامار 1,250,000 00:06:38 1,250,000 1,250,000
تیغ شیارزن دامار مدل DM000803C CNC مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ شیارزن دامار مدل DM000806B
مته و سری
تیغ شیارزن دامار مدل DM000806B دامار 990,000 8 اردیبهشت 990,000 990,000
تیغ شیارزن دامار مدل DM000806B مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ شیارزن مدل DMS010606L
مته و سری
تیغ شیارزن مدل DMS010606L دامار 1,990,000 00:02:54 1,990,000 1,990,000
تیغ شیارزن مدل DMS010606L مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز  بانکی دامار مدل DM103814
مته و سری
تیغ فرز بانکی دامار مدل DM103814 دامار 1,990,000 2 اردیبهشت 1,990,000 1,990,000
تیغ فرز بانکی دامار مدل DM103814 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز  مدل c2fe9
مته و سری
تیغ فرز مدل c2fe9 متفرقه 370,000 00:06:30 370,000 370,000
تیغ فرز مدل c2fe9 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز  مدل fe2c مجموعه 2 عددی
مته و سری
تیغ فرز مدل fe2c مجموعه 2 عددی متفرقه 650,000 00:02:54 630,000 650,000
تیغ فرز مدل fe2c مجموعه 2 عددی مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: مجموعه
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM081803TA-90
مته و سری
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM081803TA-90 دامار 1,300,000 8 خرداد 1,290,000 1,300,000
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM081803TA-90 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM084004_100
مته و سری
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM084004_100 دامار 3,200,000 29 فروردین 3,200,000 3,200,000
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM084004_100 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM085004_110
مته و سری
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM085004_110 دامار 3,800,000 29 فروردین 3,800,000 3,800,000
تیغ فرز V شکل دامار مدل DM085004_110 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز بانکی  دامار مدل DM623183
مته و سری
تیغ فرز بانکی دامار مدل DM623183 دامار 2,150,000 7 خرداد 2,150,000 2,150,000
تیغ فرز بانکی دامار مدل DM623183 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز بانکی دامار مدل DM622223
مته و سری
تیغ فرز بانکی دامار مدل DM622223 دامار 1,000,000 00:06:30 1,000,000 1,000,000
تیغ فرز بانکی دامار مدل DM622223 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز بانکی12/7 دامار مدل DM623813  شفت8
مته و سری
تیغ فرز بانکی12/7 دامار مدل DM623813 شفت8 دامار 1,650,000 7 خرداد 1,980,000 1,980,000
تیغ فرز بانکی12/7 دامار مدل DM623813 شفت8 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز حکاکی کد 01
مته و سری
تیغ فرز حکاکی کد 01 متفرقه 1,260,000 2 اردیبهشت 1,260,000 1,260,000
تیغ فرز حکاکی کد 01 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز دامار DM086004_150
مته و سری
تیغ فرز دامار DM086004_150 دامار 4,090,000 7 خرداد 4,390,000 4,390,000
تیغ فرز دامار DM086004_150 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز دامار مدل DM-MD085204L
مته و سری
تیغ فرز دامار مدل DM-MD085204L دامار 4,200,000 29 فروردین 4,200,000 4,200,000
تیغ فرز دامار مدل DM-MD085204L مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز دامار مدل DM042804TA
مته و سری
تیغ فرز دامار مدل DM042804TA دامار 1,960,000 00:02:53 1,960,000 1,960,000
تیغ فرز دامار مدل DM042804TA مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز دامار مدل DM086004-140
مته و سری
تیغ فرز دامار مدل DM086004-140 دامار 5,500,000 00:02:55 5,500,000 5,500,000
تیغ فرز دامار مدل DM086004-140 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز دامار مدل DMXT704764
مته و سری
تیغ فرز دامار مدل DMXT704764 دامار 3,700,000 7 خرداد 3,990,000 3,990,000
تیغ فرز دامار مدل DMXT704764 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز مدل C2FEH
مته و سری
تیغ فرز مدل C2FEH متفرقه 350,000 00:02:53 330,000 350,000
تیغ فرز مدل C2FEH مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز مدل C2FEH
مته و سری
تیغ فرز مدل C2FEH متفرقه 330,000 19 اردیبهشت 320,000 320,000
تیغ فرز مدل C2FEH مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ فرز مدل C2FEH0
مته و سری
تیغ فرز مدل C2FEH0 متفرقه 340,000 00:02:54 330,000 340,000
تیغ فرز مدل C2FEH0 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
مجموع موارد: 1086 عدد در 22 صفحه