شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت قطعات الکترونیکی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آپ امپ مدل LM124DR
قطعات الکترونیکی
آپ امپ مدل LM124DR متفرقه 280,000 8 اردیبهشت 280,000 280,000
آپ امپ مدل LM124DR
آپ امپ مدل LM324N بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آپ امپ مدل LM324N بسته 2 عددی تگزاس اینسترومنتس 30,900 23 اردیبهشت 31,000 31,000
آپ امپ مدل LM324N بسته 2 عددی
آپ امپ مدل LM324N بسته 5 عددی
قطعات الکترونیکی
آپ امپ مدل LM324N بسته 5 عددی متفرقه 56,400 2 خرداد 56,400 56,500
آپ امپ مدل LM324N بسته 5 عددی
آپ امپ مدل OPA2604AU
قطعات الکترونیکی
آپ امپ مدل OPA2604AU متفرقه 580,000 8 اردیبهشت 580,000 580,000
آپ امپ مدل OPA2604AU
آپ امپ میکروچیپ مدل MCP6002-I/SN
قطعات الکترونیکی
آپ امپ میکروچیپ مدل MCP6002-I/SN میکروچیپ 220,000 8 اردیبهشت 220,000 220,000
آپ امپ میکروچیپ مدل MCP6002-I/SN
آی جی بی تی زیمنس مدل BSM100GT
قطعات الکترونیکی
آی جی بی تی زیمنس مدل BSM100GT زیمنس 18,000,000 23 اردیبهشت 19,000,000 19,000,000
آی جی بی تی زیمنس مدل BSM100GT
آی سی آنالوگ به دیجیتال مدل ADS1015IDGSR
قطعات الکترونیکی
آی سی آنالوگ به دیجیتال مدل ADS1015IDGSR متفرقه 360,000 8 اردیبهشت 360,000 360,000
آی سی آنالوگ به دیجیتال مدل ADS1015IDGSR
آی سی رابط RS-422 مدل SN75176BD
قطعات الکترونیکی
آی سی رابط RS-422 مدل SN75176BD متفرقه 63,000 24 اردیبهشت 50,000 63,000
آی سی رابط RS-422 مدل SN75176BD
آی سی رگولاتور مدل LM317T بسته 4 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی رگولاتور مدل LM317T بسته 4 عددی متفرقه 60,000 2 اردیبهشت 60,000 60,000
آی سی رگولاتور مدل LM317T بسته 4 عددی
آی سی صدا مدل kia6283
قطعات الکترونیکی
آی سی صدا مدل kia6283 متفرقه 75,000 8 اردیبهشت 75,000 75,000
آی سی صدا مدل kia6283
آیسی فیلیپس مدل TDA3653B بسته 10عددی
قطعات الکترونیکی
آیسی فیلیپس مدل TDA3653B بسته 10عددی متفرقه 300,000 28 اردیبهشت 300,000 300,000
آیسی فیلیپس مدل TDA3653B بسته 10عددی
آیسی مدل TDA9859 بسته 10عددی
قطعات الکترونیکی
آیسی مدل TDA9859 بسته 10عددی متفرقه 300,000 28 اردیبهشت 300,000 300,000
آیسی مدل TDA9859 بسته 10عددی
اسپیکر مدل kss-3008 بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
اسپیکر مدل kss-3008 بسته 2 عددی متفرقه 270,000 28 اردیبهشت 270,000 270,000
اسپیکر مدل kss-3008 بسته 2 عددی
المان خنک کننده ترموالکتریک مدل TEC1-12715
قطعات الکترونیکی
المان خنک کننده ترموالکتریک مدل TEC1-12715 متفرقه 850,000 14 اردیبهشت 835,000 850,000
المان خنک کننده ترموالکتریک مدل TEC1-12715
اپتوکوپلر مدل NEC2501 بسته 5 عددی
قطعات الکترونیکی
اپتوکوپلر مدل NEC2501 بسته 5 عددی متفرقه 79,000 24 اردیبهشت 73,000 79,000
اپتوکوپلر مدل NEC2501 بسته 5 عددی
ای سی سیگنال ژنراتور مدل AD9833BRMZ
قطعات الکترونیکی
ای سی سیگنال ژنراتور مدل AD9833BRMZ متفرقه 880,000 8 اردیبهشت 880,000 880,000
ای سی سیگنال ژنراتور مدل AD9833BRMZ
ای سی شبکه مدل W5100
قطعات الکترونیکی
ای سی شبکه مدل W5100 متفرقه 580,000 8 اردیبهشت 580,000 580,000
ای سی شبکه مدل W5100
ای سی صدا مدل TEA2025
قطعات الکترونیکی
ای سی صدا مدل TEA2025 متفرقه 78,000 24 اردیبهشت 75,000 78,000
ای سی صدا مدل TEA2025
باتری شارژر انکو مدل 1210
قطعات الکترونیکی
باتری شارژر انکو مدل 1210 متفرقه 3,300,000 8 اردیبهشت 3,300,000 3,300,000
باتری شارژر انکو مدل 1210
باتری شارژر انکو مدل ۲۴۱۰
قطعات الکترونیکی
باتری شارژر انکو مدل ۲۴۱۰ متفرقه 5,900,000 14 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
باتری شارژر انکو مدل ۲۴۱۰
باتری شارژر دیاکو مدل ۲۴۰۵
قطعات الکترونیکی
باتری شارژر دیاکو مدل ۲۴۰۵ متفرقه 2,900,000 8 اردیبهشت 2,900,000 3,500,000
باتری شارژر دیاکو مدل ۲۴۰۵
بازر مدل TMB12A12
قطعات الکترونیکی
بازر مدل TMB12A12 متفرقه 27,000 29 اردیبهشت 27,000 45,000
بازر مدل TMB12A12
برد آردوینو مدل NANO-CH340
قطعات الکترونیکی
برد آردوینو مدل NANO-CH340 متفرقه 499,000 4 خرداد 499,000 600,000
برد آردوینو مدل NANO-CH340
برد الکترونیکی شارژر مدل TP4056
قطعات الکترونیکی
برد الکترونیکی شارژر مدل TP4056 متفرقه 104,900 20 اردیبهشت 104,900 119,500
برد الکترونیکی شارژر مدل TP4056
برد الکترونیکی منبع تغذیه 5 ولتی مدل 5V2A
قطعات الکترونیکی
برد الکترونیکی منبع تغذیه 5 ولتی مدل 5V2A متفرقه 471,000 29 اردیبهشت 471,000 498,200
برد الکترونیکی منبع تغذیه 5 ولتی مدل 5V2A
برد بورد جی ال مدل 12
قطعات الکترونیکی
برد بورد جی ال مدل 12 متفرقه 200,000 29 اردیبهشت 170,000 200,000
برد بورد جی ال مدل 12
برد بورد مدل  6852
قطعات الکترونیکی
برد بورد مدل 6852 متفرقه 277,000 25 اردیبهشت 277,000 277,000
برد بورد مدل 6852
برد تغذیه آیفون تصویری مدل TA-110
قطعات الکترونیکی
برد تغذیه آیفون تصویری مدل TA-110 متفرقه 600,000 8 اردیبهشت 600,000 600,000
برد تغذیه آیفون تصویری مدل TA-110
برد مدل UNO نسخه R3 غیر اصل
قطعات الکترونیکی
برد مدل UNO نسخه R3 غیر اصل متفرقه 1,040,000 17 اردیبهشت 1,040,000 1,040,000
برد مدل UNO نسخه R3 غیر اصل
تایمر دیجیتال مدل XY-J02
قطعات الکترونیکی
تایمر دیجیتال مدل XY-J02 متفرقه 855,700 2 خرداد 786,100 855,700
تایمر دیجیتال مدل XY-J02
ترانزیستور دارلینگتون NPN مدل TIP122 بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور دارلینگتون NPN مدل TIP122 بسته 2 عددی متفرقه 54,000 19 اردیبهشت 53,000 54,000
ترانزیستور دارلینگتون NPN مدل TIP122 بسته 2 عددی
ترانزیستور مدل 2N2222 بسته 100 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل 2N2222 بسته 100 عددی متفرقه 144,000 28 اردیبهشت 146,000 146,000
ترانزیستور مدل 2N2222 بسته 100 عددی
ترانزیستور مدل 2N2222 بسته 20 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل 2N2222 بسته 20 عددی متفرقه 45,000 23 اردیبهشت 43,000 47,000
ترانزیستور مدل 2N2222 بسته 20 عددی
ترانزیستور مدل 2N2369A بسته 20 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل 2N2369A بسته 20 عددی متفرقه 54,000 9 اردیبهشت 52,000 54,000
ترانزیستور مدل 2N2369A بسته 20 عددی
ترانزیستور مدل 2N5401 بسته 20 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل 2N5401 بسته 20 عددی متفرقه 47,000 14 اردیبهشت 47,000 50,000
ترانزیستور مدل 2N5401 بسته 20 عددی
ترانزیستور مدل 2SA733 بسته 20 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل 2SA733 بسته 20 عددی متفرقه 60,000 28 اردیبهشت 60,000 60,000
ترانزیستور مدل 2SA733 بسته 20 عددی
ترانزیستور مدل 2SC828 بسته 20 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل 2SC828 بسته 20 عددی متفرقه 56,000 2 خرداد 55,500 56,000
ترانزیستور مدل 2SC828 بسته 20 عددی
ترانزیستور مدل A92 بسته 10 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل A92 بسته 10 عددی متفرقه 53,600 8 اردیبهشت 53,600 53,600
ترانزیستور مدل A92 بسته 10 عددی
ترانزیستور مدل BC547 بسته 100 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل BC547 بسته 100 عددی متفرقه 145,000 25 اردیبهشت 144,000 145,000
ترانزیستور مدل BC547 بسته 100 عددی
ترانزیستور مدل BC547 بسته 20 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل BC547 بسته 20 عددی متفرقه 45,500 19 اردیبهشت 45,500 46,700
ترانزیستور مدل BC547 بسته 20 عددی
ترانزیستور مدل BC556 بسته 20 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل BC556 بسته 20 عددی متفرقه 39,800 25 اردیبهشت 39,800 39,900
ترانزیستور مدل BC556 بسته 20 عددی
ترانزیستور مدل BD139 بسته 10 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل BD139 بسته 10 عددی متفرقه 68,000 14 اردیبهشت 68,000 70,000
ترانزیستور مدل BD139 بسته 10 عددی
ترانزیستور کد FGH60N60SFD بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
ترانزیستور کد FGH60N60SFD بسته 2 عددی متفرقه 990,000 8 اردیبهشت 990,000 990,000
ترانزیستور کد FGH60N60SFD بسته 2 عددی
ترموستات جرمن استار مدل L6288A
قطعات الکترونیکی
ترموستات جرمن استار مدل L6288A جرمن استار 1,200,000 28 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
ترموستات جرمن استار مدل L6288A
ترموستات مستغرق تکبان مدل TS-60
قطعات الکترونیکی
ترموستات مستغرق تکبان مدل TS-60 متفرقه 1,430,000 28 اردیبهشت 1,430,000 1,430,000
ترموستات مستغرق تکبان مدل TS-60
ترموسوییچ مدل KSD300NC
قطعات الکترونیکی
ترموسوییچ مدل KSD300NC متفرقه 119,000 4 فروردین 119,000 119,000
ترموسوییچ مدل KSD300NC
ترموسوییچ کتابی سی کیو سی مدل NC60
قطعات الکترونیکی
ترموسوییچ کتابی سی کیو سی مدل NC60 متفرقه 103,000 28 اردیبهشت 99,000 99,000
ترموسوییچ کتابی سی کیو سی مدل NC60
ترموسوییچ کتابی مدل NC80
قطعات الکترونیکی
ترموسوییچ کتابی مدل NC80 متفرقه 103,000 23 اردیبهشت 99,000 99,000
ترموسوییچ کتابی مدل NC80
ترمینال سه فاز مدل Tr55
قطعات الکترونیکی
ترمینال سه فاز مدل Tr55 متفرقه 150,000 14 اردیبهشت 135,000 150,000
ترمینال سه فاز مدل Tr55
تستر قطعات الکترونیکی مدل LCR-T7
قطعات الکترونیکی
تستر قطعات الکترونیکی مدل LCR-T7 متفرقه 3,630,000 28 اردیبهشت 3,890,000 3,890,000
تستر قطعات الکترونیکی مدل LCR-T7
مجموع موارد: 390 عدد در 8 صفحه