شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سشوار صنعتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520 ادون 4,000,000 14 مرداد 4,000,000 4,600,000
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520 بازه توان: 1500-2000 بازه دبی جریان هوا: 500-1000 کنترل حرارت: ندارد
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520 متفرقه 5,500,000 24 مرداد 4,925,000 5,500,000
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520T
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520T متفرقه 5,990,000 00:00:18 5,050,000 5,990,000
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520T بازه توان: 1500-2000 بازه دبی جریان هوا: 500-1000 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی اسکیل مدل 8003
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی اسکیل مدل 8003 اسکیل 11,980,000 24 مرداد 9,980,000 11,980,000
سشوار صنعتی اسکیل مدل 8003 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 500-2
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 500-2 بوش 24,200,000 24 مرداد 24,000,000 25,900,000
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 500-2 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 600 CE
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 600 CE بوش 24,200,000 28 خرداد 24,170,000 24,200,000
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 600 CE کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 660 LCD
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 660 LCD بوش 35,900,000 24 مرداد 34,900,000 49,000,000
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 660 LCD کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی تروتک مدل HyStream 2000
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی تروتک مدل HyStream 2000 تروتک 11,000,000 23 اردیبهشت 11,040,000 11,040,000
سشوار صنعتی تروتک مدل HyStream 2000 بازه توان: 1500-2000 بازه دبی جریان هوا: 0-500 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG توسن 12,000,000 24 مرداد 12,000,000 12,000,000
سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی دوو مدل DAHG2000BC
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی دوو مدل DAHG2000BC دوو 10,380,000 14 مرداد 10,380,000 10,691,400
سشوار صنعتی دوو مدل DAHG2000BC کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی دوو مدل DAHG2000BMC
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی دوو مدل DAHG2000BMC دوو 7,670,000 10 مرداد 7,670,000 7,821,700
سشوار صنعتی دوو مدل DAHG2000BMC کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی دیوالت مدل D26414
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی دیوالت مدل D26414 دیوالت 28,390,000 19 اردیبهشت 28,390,000 28,530,000
سشوار صنعتی دیوالت مدل D26414 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1101
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1101 رونیکس 13,500,000 24 مرداد 12,541,100 15,000,000
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1101 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1102
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1102 رونیکس 12,800,000 24 مرداد 10,000,000 12,800,000
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1102 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی ریتیون مدل RT-883
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی ریتیون مدل RT-883 متفرقه 3,500,000 18 فروردین 3,200,000 3,500,000
سشوار صنعتی ریتیون مدل RT-883 کنترل حرارت: ندارد
سشوار صنعتی سیلور مدل GT7031
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی سیلور مدل GT7031 سیلور 5,200,000 24 مرداد 4,900,000 5,260,000
سشوار صنعتی سیلور مدل GT7031 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی ماکیتا مدل HG5012
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی ماکیتا مدل HG5012 ماکیتا 17,500,000 24 مرداد 17,500,000 18,000,000
سشوار صنعتی ماکیتا مدل HG5012 کنترل حرارت: ندارد
سشوار صنعتی متابو مدل H 16-500
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی متابو مدل H 16-500 متابو 15,500,000 24 مرداد 15,500,000 15,500,000
سشوار صنعتی متابو مدل H 16-500 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2060-HG
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2060-HG هیوندای 13,500,000 24 مرداد 12,226,500 14,000,000
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2060-HG کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2070-HG
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2070-HG هیوندای 7,950,000 28 اردیبهشت 7,350,000 7,350,000
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2070-HG بازه توان: 1500-2000 بازه دبی جریان هوا: 0-500 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی پروکسون مدل 27130
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی پروکسون مدل 27130 پروکسون 9,700,000 17 فروردین 9,700,000 9,700,000
سشوار صنعتی پروکسون مدل 27130 بازه توان: 0-500 بازه دبی جریان هوا: 0-500 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 کرون 9,860,000 24 مرداد 8,590,000 9,900,000
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 کرون 9,480,000 00:00:18 9,200,000 9,950,000
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 بازه توان: 1500-2000 بازه دبی جریان هوا: 0-500 کنترل حرارت: دارد
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 BMC
سشوار صنعتی
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 BMC کرون 10,400,000 24 مرداد 9,700,000 10,600,000
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 BMC بازه توان: 1500-2000 بازه دبی جریان هوا: 0-500 کنترل حرارت: دارد
مجموع موارد: 24 عدد در 1 صفحه