شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت رنده کارگاهی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اور فرز رونیکس کد 7108
رنده کارگاهی
اور فرز رونیکس کد 7108 رونیکس 11,500,000 25 اردیبهشت 11,500,000 11,500,000
اور فرز رونیکس کد 7108 بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده برقی توسن مدل 4950EP
رنده کارگاهی
رنده برقی توسن مدل 4950EP توسن 19,900,000 06:03:10 19,900,000 20,100,000
رنده برقی توسن مدل 4950EP تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی دیوالت مدل D26500
رنده کارگاهی
رنده برقی دیوالت مدل D26500 دیوالت 55,000,000 06:03:10 55,000,000 55,000,000
رنده برقی دیوالت مدل D26500 تنظیم سرعت: دارد
رنده برقی دیوالت مدل DW680
رنده کارگاهی
رنده برقی دیوالت مدل DW680 دیوالت 30,410,000 25 فروردین 30,410,000 30,410,000
رنده برقی دیوالت مدل DW680 تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی رونیکس مدل 9210
رنده کارگاهی
رنده برقی رونیکس مدل 9210 رونیکس 14,750,000 20 اردیبهشت 13,590,000 14,750,000
رنده برقی رونیکس مدل 9210 تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی ماکیتا مدل KP0810K
رنده کارگاهی
رنده برقی ماکیتا مدل KP0810K ماکیتا 60,000,000 06:03:08 60,000,000 60,000,000
رنده برقی ماکیتا مدل KP0810K بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 20000-25000
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080
رنده کارگاهی
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080 ماکیتا 18,200,000 06:03:07 16,570,000 18,200,000
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080 تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی ماکیتا مدل MKP081
رنده کارگاهی
رنده برقی ماکیتا مدل MKP081 ماکیتا 17,560,000 06:03:07 15,950,000 17,560,000
رنده برقی ماکیتا مدل MKP081 تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی هیرو مدل HE-5182
رنده کارگاهی
رنده برقی هیرو مدل HE-5182 هیرو 8,700,000 06:03:09 8,700,000 8,700,000
رنده برقی هیرو مدل HE-5182 بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 10000-15000
رنده برقی پوکا مدل P82B
رنده کارگاهی
رنده برقی پوکا مدل P82B متفرقه 9,500,000 15 خرداد 9,500,000 9,500,000
رنده برقی پوکا مدل P82B تنظیم سرعت: ندارد
رنده دستی اروین مدل A151R
رنده کارگاهی
رنده دستی اروین مدل A151R اروین 6,250,000 3 فروردین 6,250,000 6,250,000
رنده دستی اروین مدل A151R بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده دستی اروین مدل SP5
رنده کارگاهی
رنده دستی اروین مدل SP5 اروین 13,200,000 06:03:11 13,200,000 13,200,000
رنده دستی اروین مدل SP5 تنظیم سرعت: ندارد
رنده نجاری اینکو مدل B12
رنده کارگاهی
رنده نجاری اینکو مدل B12 متفرقه 3,480,000 06:03:10 3,480,000 3,480,000
رنده نجاری اینکو مدل B12 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده نجاری گروز مدل SP-4
رنده کارگاهی
رنده نجاری گروز مدل SP-4 گروز 5,640,000 06:03:08 5,600,000 5,640,000
رنده نجاری گروز مدل SP-4
رنده پانل استنلی مدل 104-21-5
رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 104-21-5 متفرقه 1,530,000 06:03:10 1,530,000 1,530,000
رنده پانل استنلی مدل 104-21-5 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده پانل استنلی مدل 115-21-5
رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 115-21-5 متفرقه 950,000 06:03:09 950,000 950,000
رنده پانل استنلی مدل 115-21-5 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده پانل استنلی مدل 122-21-5
رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 122-21-5 استنلی 2,400,000 06:03:14 2,400,000 2,820,000
رنده پانل استنلی مدل 122-21-5
رنده پانل استنلی مدل 296-21-5
رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 296-21-5 استنلی 2,950,000 06:03:13 2,930,000 2,950,000
رنده پانل استنلی مدل 296-21-5
رنده کارگاهی پروکسون کد 27040
رنده کارگاهی
رنده کارگاهی پروکسون کد 27040 پروکسون 115,000,000 06:03:10 115,000,000 115,000,000
رنده کارگاهی پروکسون کد 27040 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 5000-10000
رنده کناف استنلی مدل 102-21-5
رنده کارگاهی
رنده کناف استنلی مدل 102-21-5 استنلی 1,590,000 06:03:11 1,590,000 1,590,000
رنده کناف استنلی مدل 102-21-5 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده گندگی ماکیتا مدل 2012NB
رنده کارگاهی
رنده گندگی ماکیتا مدل 2012NB ماکیتا 235,000,000 12 خرداد 235,000,000 235,000,000
رنده گندگی ماکیتا مدل 2012NB تنظیم سرعت: ندارد
شیار زن و رنده فلکس مدل F1109 صد در صد ساخت کشور آلمان
رنده کارگاهی
شیار زن و رنده فلکس مدل F1109 صد در صد ساخت کشور آلمان فلکس 90,898,500 15 خرداد 90,898,500 90,898,500
شیار زن و رنده فلکس مدل F1109 صد در صد ساخت کشور آلمان تنظیم سرعت: ندارد
مجموع موارد: 22 عدد در 1 صفحه