شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستگاه چسب

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه چسب آکواریوم المپیا مدل OL21
دستگاه چسب
دستگاه چسب آکواریوم المپیا مدل OL21 متفرقه 393,000 29 اردیبهشت 384,000 393,000
دستگاه چسب آکواریوم المپیا مدل OL21 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب آکواریوم بایسن مدل Power Pistol
دستگاه چسب
دستگاه چسب آکواریوم بایسن مدل Power Pistol بایسن 3,400,000 8 خرداد 2,990,000 3,400,000
دستگاه چسب آکواریوم بایسن مدل Power Pistol سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب آکواریوم مدل AS_20
دستگاه چسب
دستگاه چسب آکواریوم مدل AS_20 متفرقه 270,000 17 اردیبهشت 270,000 270,000
دستگاه چسب آکواریوم مدل AS_20 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب آکواریوم وین مدل YP035
دستگاه چسب
دستگاه چسب آکواریوم وین مدل YP035 متفرقه 580,000 28 اردیبهشت 580,000 580,000
دستگاه چسب آکواریوم وین مدل YP035 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب آکواریوم کد 133
دستگاه چسب
دستگاه چسب آکواریوم کد 133 متفرقه 160,000 8 خرداد 155,000 160,000
دستگاه چسب آکواریوم کد 133 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب آکواریوم کد 4030 مدل ASG
دستگاه چسب
دستگاه چسب آکواریوم کد 4030 مدل ASG متفرقه 152,000 6 اردیبهشت 152,000 152,000
دستگاه چسب آکواریوم کد 4030 مدل ASG سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب آکواریوم کد VA1000-T
دستگاه چسب
دستگاه چسب آکواریوم کد VA1000-T متفرقه 220,000 8 خرداد 219,000 220,000
دستگاه چسب آکواریوم کد VA1000-T سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب آکواریوم کن دو مدل 225
دستگاه چسب
دستگاه چسب آکواریوم کن دو مدل 225 متفرقه 1,200,000 8 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
دستگاه چسب آکواریوم کن دو مدل 225 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب اسنک مدل 3K-605
دستگاه چسب
دستگاه چسب اسنک مدل 3K-605 متفرقه 652,800 2 اردیبهشت 652,800 652,800
دستگاه چسب اسنک مدل 3K-605 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب اسنک مدل 3K-G
دستگاه چسب
دستگاه چسب اسنک مدل 3K-G متفرقه 1,080,000 29 اردیبهشت 1,030,000 1,080,000
دستگاه چسب اسنک مدل 3K-G سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب اکتیو تولز مدل AC-6740GL
دستگاه چسب
دستگاه چسب اکتیو تولز مدل AC-6740GL اکتیو تولز 1,273,000 24 اردیبهشت 1,165,800 1,273,000
دستگاه چسب اکتیو تولز مدل AC-6740GL سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب اکتیو تولز مدل AC-6780GL
دستگاه چسب
دستگاه چسب اکتیو تولز مدل AC-6780GL اکتیو تولز 955,000 4 خرداد 940,000 1,320,000
دستگاه چسب اکتیو تولز مدل AC-6780GL سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی 20 وات مدل Hotmelt FQ-E
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی 20 وات مدل Hotmelt FQ-E متفرقه 412,900 8 خرداد 412,900 415,000
دستگاه چسب تفنگی 20 وات مدل Hotmelt FQ-E سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی آرانگ تولز مدل TL34231
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی آرانگ تولز مدل TL34231 متفرقه 750,000 7 خرداد 750,000 750,000
دستگاه چسب تفنگی آرانگ تولز مدل TL34231 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی استنلی مدل 0GR25
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی استنلی مدل 0GR25 استنلی 2,861,500 2 اردیبهشت 2,861,500 2,861,500
دستگاه چسب تفنگی استنلی مدل 0GR25 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی استنلی مدل 6-GR15
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی استنلی مدل 6-GR15 استنلی 2,600,000 14 اردیبهشت 2,500,000 2,600,000
دستگاه چسب تفنگی استنلی مدل 6-GR15 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی استورم مدل HL-2000
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی استورم مدل HL-2000 استورم 910,000 24 اردیبهشت 910,000 930,000
دستگاه چسب تفنگی استورم مدل HL-2000 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی استورم مدل HL-2001
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی استورم مدل HL-2001 استورم 890,000 17 فروردین 890,000 890,000
دستگاه چسب تفنگی استورم مدل HL-2001 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی بودگت مدل T-30W به همراه 3 عدد چسب
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی بودگت مدل T-30W به همراه 3 عدد چسب متفرقه 665,000 15 اردیبهشت 663,000 665,000
دستگاه چسب تفنگی بودگت مدل T-30W به همراه 3 عدد چسب سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل DCT-40W
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل DCT-40W متفرقه 889,000 28 اردیبهشت 889,000 889,000
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل DCT-40W سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT1001
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT1001 متفرقه 920,000 8 خرداد 875,000 1,057,000
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT1001 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT3030
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT3030 متفرقه 779,500 8 خرداد 720,000 795,000
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT3030 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT3031
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT3031 متفرقه 550,000 28 اردیبهشت 550,000 550,000
دستگاه چسب تفنگی تانگ لیان مدل TT3031 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی ترنم مدل JANSON
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی ترنم مدل JANSON متفرقه 470,000 8 خرداد 450,000 470,000
دستگاه چسب تفنگی ترنم مدل JANSON سایز چسب مصرفی: کوچک
دستگاه چسب تفنگی جانسون 188
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی جانسون 188 متفرقه 390,000 7 خرداد 370,500 370,500
دستگاه چسب تفنگی جانسون 188 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل A 1568
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل A 1568 متفرقه 400,000 29 اردیبهشت 380,000 400,000
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل A 1568 سایز چسب مصرفی: کوچک نوع: برقی لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل FL-138B به همراه یک عدد چسب حرارتی جانسون بصورت رایگان
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل FL-138B به همراه یک عدد چسب حرارتی جانسون بصورت رایگان متفرقه 269,000 8 خرداد 269,000 289,800
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل FL-138B به همراه یک عدد چسب حرارتی جانسون بصورت رایگان سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل RE34
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل RE34 جانسون 568,000 28 اردیبهشت 409,500 409,500
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل RE34 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل SH-188B
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل SH-188B متفرقه 445,000 24 اردیبهشت 445,000 478,000
دستگاه چسب تفنگی جانسون مدل SH-188B سایز چسب مصرفی: بزرگ نوع: برقی لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی جانسون کد AC-280
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی جانسون کد AC-280 متفرقه 490,000 20 اردیبهشت 490,000 490,000
دستگاه چسب تفنگی جانسون کد AC-280 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی سومو مدل SM 106
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی سومو مدل SM 106 سومو 520,000 14 اردیبهشت 520,000 520,000
دستگاه چسب تفنگی سومو مدل SM 106 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی سومو مدل SM105
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی سومو مدل SM105 متفرقه 787,500 8 خرداد 750,000 787,500
دستگاه چسب تفنگی سومو مدل SM105 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی سی‌جی‌لانگ مدل SL-E20W
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی سی‌جی‌لانگ مدل SL-E20W متفرقه 520,000 8 خرداد 500,000 520,000
دستگاه چسب تفنگی سی‌جی‌لانگ مدل SL-E20W سایز چسب مصرفی: کوچک نوع: برقی لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی شارژی تروتک مدل PGGS 10-3.7 V
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی شارژی تروتک مدل PGGS 10-3.7 V تروتک 5,700,000 8 اردیبهشت 5,700,000 5,700,000
دستگاه چسب تفنگی شارژی تروتک مدل PGGS 10-3.7 V سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی مدل A 467 غیر اصل
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل A 467 غیر اصل متفرقه 520,000 29 اردیبهشت 515,000 520,000
دستگاه چسب تفنگی مدل A 467 غیر اصل سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی مدل G-250
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل G-250 متفرقه 560,000 8 خرداد 530,000 565,000
دستگاه چسب تفنگی مدل G-250 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی مدل G-250 به همراه یک عدد چسب حرارتی بزرگ بصورت رایگان
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل G-250 به همراه یک عدد چسب حرارتی بزرگ بصورت رایگان متفرقه 590,000 8 خرداد 554,000 590,000
دستگاه چسب تفنگی مدل G-250 به همراه یک عدد چسب حرارتی بزرگ بصورت رایگان سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی مدل HL-8
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل HL-8 متفرقه 540,000 2 اردیبهشت 540,000 540,000
دستگاه چسب تفنگی مدل HL-8 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی مدل MINI10W
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل MINI10W متفرقه 361,000 28 اردیبهشت 281,000 285,000
دستگاه چسب تفنگی مدل MINI10W سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی مدل Tigger Feed
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل Tigger Feed متفرقه 580,000 8 خرداد 560,000 580,000
دستگاه چسب تفنگی مدل Tigger Feed سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی مدل WN-A02
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل WN-A02 متفرقه 670,000 28 اردیبهشت 670,000 670,000
دستگاه چسب تفنگی مدل WN-A02 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تفنگی مدل Yc-2
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل Yc-2 متفرقه 432,900 8 خرداد 419,900 432,900
دستگاه چسب تفنگی مدل Yc-2 سایز چسب مصرفی: کوچک
دستگاه چسب تفنگی مدل Yc-2 به همراه یک عدد چسب حرارتی نازک بصورت رایگان
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی مدل Yc-2 به همراه یک عدد چسب حرارتی نازک بصورت رایگان متفرقه 452,000 8 خرداد 426,000 452,000
دستگاه چسب تفنگی مدل Yc-2 به همراه یک عدد چسب حرارتی نازک بصورت رایگان سایز چسب مصرفی: کوچک
دستگاه چسب تفنگی هلی مدل HL-B20
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی هلی مدل HL-B20 متفرقه 577,000 8 خرداد 545,000 577,000
دستگاه چسب تفنگی هلی مدل HL-B20 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی گلد ایگل کینگ مدل GL-901
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی گلد ایگل کینگ مدل GL-901 متفرقه 800,000 7 خرداد 800,000 800,000
دستگاه چسب تفنگی گلد ایگل کینگ مدل GL-901 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب تفنگی یونیورسال مدل FS-10101
دستگاه چسب
دستگاه چسب تفنگی یونیورسال مدل FS-10101 متفرقه 510,000 7 خرداد 450,000 450,000
دستگاه چسب تفنگی یونیورسال مدل FS-10101 سایز چسب مصرفی: کوچک لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب تیوان مدل T1500
دستگاه چسب
دستگاه چسب تیوان مدل T1500 متفرقه 570,000 20 اردیبهشت 570,000 570,000
دستگاه چسب تیوان مدل T1500 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
دستگاه چسب حرارتی مدل HL-D100W
دستگاه چسب
دستگاه چسب حرارتی مدل HL-D100W متفرقه 980,000 4 فروردین 980,000 980,000
دستگاه چسب حرارتی مدل HL-D100W سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب حرارتی مدل PRO100W کد 1001
دستگاه چسب
دستگاه چسب حرارتی مدل PRO100W کد 1001 متفرقه 3,550,000 4 فروردین 3,550,000 3,550,000
دستگاه چسب حرارتی مدل PRO100W کد 1001 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: دارد
دستگاه چسب حرارتی مدل PRO80W کد 1002
دستگاه چسب
دستگاه چسب حرارتی مدل PRO80W کد 1002 متفرقه 2,990,000 4 فروردین 2,990,000 2,990,000
دستگاه چسب حرارتی مدل PRO80W کد 1002 سایز چسب مصرفی: بزرگ لامپ نشانگر وضعیت: ندارد
مجموع موارد: 85 عدد در 2 صفحه