شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستگاه سنباده زن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه بتن ساب ماکیتا مدل PC5001C
دستگاه سنباده زن
دستگاه بتن ساب ماکیتا مدل PC5001C ماکیتا 79,500,000 15 فروردین 79,500,000 79,500,000
دستگاه بتن ساب ماکیتا مدل PC5001C بازه توان: 1000-1500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن  دی سی ای مدل ASB03-100
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB03-100 دی سی ای 8,500,000 7 خرداد 8,500,000 8,500,000
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB03-100 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105 ان ای سی 8,400,000 29 اردیبهشت 7,640,000 8,400,000
دستگاه سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105 بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن ای اس مدل P293
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ای اس مدل P293 متفرقه 7,750,000 7 خرداد 7,750,000 8,500,000
دستگاه سنباده زن ای اس مدل P293 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن ای جی پی مدل SM5
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ای جی پی مدل SM5 ای جی پی 116,600,000 25 فروردین 116,600,000 116,600,000
دستگاه سنباده زن ای جی پی مدل SM5 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن اینهل مدل TE-OS 1320
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن اینهل مدل TE-OS 1320 اینهل 12,000,000 8 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
دستگاه سنباده زن اینهل مدل TE-OS 1320 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 125-1 AE
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 125-1 AE بوش 18,500,000 9 خرداد 17,750,000 18,500,000
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 125-1 AE کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 1400
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 1400 بوش 15,800,000 3 خرداد 14,510,000 15,800,000
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 1400 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 2300
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 2300 بوش 19,000,000 7 خرداد 18,000,000 18,000,000
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 2300 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن دوو مدل DAOS300
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دوو مدل DAOS300 دوو 9,860,000 28 اردیبهشت 8,370,000 8,370,000
دستگاه سنباده زن دوو مدل DAOS300 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB02-185
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB02-185 دی سی ای 6,950,000 2 خرداد 6,610,000 6,950,000
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB02-185 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB234
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB234 دی سی ای 10,450,000 28 اردیبهشت 10,450,000 10,450,000
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB234 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن دیوالت مدل DWE6411
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دیوالت مدل DWE6411 دیوالت 26,800,000 25 اردیبهشت 23,790,000 26,800,000
دستگاه سنباده زن دیوالت مدل DWE6411 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن رونیکس مدل 6401
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن رونیکس مدل 6401 رونیکس 9,400,000 8 خرداد 8,800,000 9,800,000
دستگاه سنباده زن رونیکس مدل 6401 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن رونیکس کد 6402
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن رونیکس کد 6402 رونیکس 7,320,000 8 خرداد 6,450,000 7,320,000
دستگاه سنباده زن رونیکس کد 6402 بازه توان: 500-1000 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن فلکس مدل LBS 1105 VE Profile Set  صد در صد ساخت آلمان
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن فلکس مدل LBS 1105 VE Profile Set صد در صد ساخت آلمان فلکس 77,154,000 8 خرداد 73,480,000 77,154,000
دستگاه سنباده زن فلکس مدل LBS 1105 VE Profile Set صد در صد ساخت آلمان کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن فلکس مدل WSK702VEA صد در صد ساخت آلمان
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن فلکس مدل WSK702VEA صد در صد ساخت آلمان فلکس 111,090,000 7 خرداد 100,800,000 100,800,000
دستگاه سنباده زن فلکس مدل WSK702VEA صد در صد ساخت آلمان کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO3710
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO3710 ماکیتا 26,300,000 9 خرداد 17,190,000 26,300,000
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO3710 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO6050J
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO6050J ماکیتا 93,000,000 28 اردیبهشت 93,000,000 93,000,000
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO6050J کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن متابو مدل FSX200
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن متابو مدل FSX200 متابو 19,500,000 14 اردیبهشت 17,460,000 17,460,000
دستگاه سنباده زن متابو مدل FSX200 بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن متابو مدل SRE 3185
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن متابو مدل SRE 3185 متابو 17,490,000 8 اردیبهشت 17,490,000 17,490,000
دستگاه سنباده زن متابو مدل SRE 3185 بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن محک مدل MS-220
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن محک مدل MS-220 محک 5,900,000 25 اردیبهشت 5,900,000 6,500,000
دستگاه سنباده زن محک مدل MS-220 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن محک مدل RDS5/12
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن محک مدل RDS5/12 محک 46,900,000 13 اردیبهشت 46,900,000 46,900,000
دستگاه سنباده زن محک مدل RDS5/12 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن نک مدل ES-32
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن نک مدل ES-32 نک 10,200,000 7 خرداد 9,817,800 9,817,800
دستگاه سنباده زن نک مدل ES-32 بازه توان: 1500-2000 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن پروکسون مدل 28526
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پروکسون مدل 28526 پروکسون 41,200,000 8 اردیبهشت 41,200,000 41,200,000
دستگاه سنباده زن پروکسون مدل 28526 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28536
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28536 پروکسون 23,000,000 2 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28536 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28594
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28594 پروکسون 6,300,000 4 فروردین 6,300,000 6,300,000
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28594 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن چند منظوره محک مدل MFG-40
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن چند منظوره محک مدل MFG-40 محک 7,980,000 23 اردیبهشت 7,980,000 7,980,000
دستگاه سنباده زن چند منظوره محک مدل MFG-40 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن کرس مدل 300RSE
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن کرس مدل 300RSE کرس 20,832,000 7 خرداد 18,900,000 18,900,000
دستگاه سنباده زن کرس مدل 300RSE کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن گرد لرزان 125 میلی‌متری دیوالت مدل DWE6423
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن گرد لرزان 125 میلی‌متری دیوالت مدل DWE6423 دیوالت 26,940,000 8 اردیبهشت 26,940,000 26,940,000
دستگاه سنباده زن گرد لرزان 125 میلی‌متری دیوالت مدل DWE6423 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده لرزان رونیکس مدل 6401
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده لرزان رونیکس مدل 6401 رونیکس 10,900,000 8 خرداد 9,930,000 10,900,000
دستگاه سنباده لرزان رونیکس مدل 6401 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده لرزان ماتابو مدل 180
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده لرزان ماتابو مدل 180 متفرقه 4,390,000 7 خرداد 3,990,000 4,082,700
دستگاه سنباده لرزان ماتابو مدل 180
دستگاه سنباده‌زن ماکیتا مدل BO4901
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده‌زن ماکیتا مدل BO4901 ماکیتا 59,800,000 8 خرداد 55,990,000 59,800,000
دستگاه سنباده‌زن ماکیتا مدل BO4901 کیسه براده: ندارد
سمباده لرزان ادون مدل ED-3201
دستگاه سنباده زن
سمباده لرزان ادون مدل ED-3201 ادون 4,950,000 7 خرداد 4,950,000 4,950,000
سمباده لرزان ادون مدل ED-3201 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
سمباده لرزان ان ای سی مدل NEC 3112
دستگاه سنباده زن
سمباده لرزان ان ای سی مدل NEC 3112 ان ای سی 11,300,000 7 خرداد 10,800,000 10,800,000
سمباده لرزان ان ای سی مدل NEC 3112 کیسه براده: دارد
سنباده زن لرزان فلکس مدل MS 714 ساخت صد در صد آمریکا
دستگاه سنباده زن
سنباده زن لرزان فلکس مدل MS 714 ساخت صد در صد آمریکا فلکس 21,900,000 19 اردیبهشت 19,950,000 21,900,000
سنباده زن لرزان فلکس مدل MS 714 ساخت صد در صد آمریکا کیسه براده: دارد
سنباده لرزان ای اند ال مدل 2004
دستگاه سنباده زن
سنباده لرزان ای اند ال مدل 2004 ای اند ال 10,300,000 7 خرداد 9,800,000 9,800,000
سنباده لرزان ای اند ال مدل 2004 کیسه براده: دارد
سنباده لرزان مشتی ای اند ال سندر مدل E.S 2002
دستگاه سنباده زن
سنباده لرزان مشتی ای اند ال سندر مدل E.S 2002 ای اند ال 7,800,000 28 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
سنباده لرزان مشتی ای اند ال سندر مدل E.S 2002
سنباده و پولیش زن لوله  ای جی پی مدل WS760
دستگاه سنباده زن
سنباده و پولیش زن لوله ای جی پی مدل WS760 ای جی پی 95,000,000 25 فروردین 95,000,000 95,000,000
سنباده و پولیش زن لوله ای جی پی مدل WS760 کیسه براده: ندارد
چرخ سنباده محک مدل GD-250 H
دستگاه سنباده زن
چرخ سنباده محک مدل GD-250 H محک 26,300,000 8 خرداد 25,300,000 26,300,000
چرخ سنباده محک مدل GD-250 H کیسه براده: ندارد
چرخ سنباده محک مدل GD175H
دستگاه سنباده زن
چرخ سنباده محک مدل GD175H محک 9,950,000 8 خرداد 9,500,000 9,950,000
چرخ سنباده محک مدل GD175H کیسه براده: ندارد
چرخ سنباده محک مدل GD200-1H
دستگاه سنباده زن
چرخ سنباده محک مدل GD200-1H محک 13,550,000 8 اردیبهشت 13,550,000 13,550,000
چرخ سنباده محک مدل GD200-1H کیسه براده: ندارد
مجموع موارد: 42 عدد در 1 صفحه