شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستگاه جوش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اینورتر جوشكاری 250 آمپر مبوت مدل M250D
دستگاه جوش
اینورتر جوشكاری 250 آمپر مبوت مدل M250D متفرقه 12,700,000 28 اردیبهشت 12,700,000 12,700,000
اینورتر جوشكاری 250 آمپر مبوت مدل M250D منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری  200 آمپر الکترو میلران مدل ARC IGBT 200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکترو میلران مدل ARC IGBT 200 متفرقه 17,400,000 13 اردیبهشت 17,400,000 17,400,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکترو میلران مدل ARC IGBT 200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117 آروا 10,400,000 2 خرداد 10,100,000 10,400,000
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا کد 2116
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا کد 2116 آروا 10,980,000 2 خرداد 10,980,000 12,500,000
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا کد 2116 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 160 آمپر استنلی مدل Power 185
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 160 آمپر استنلی مدل Power 185 استنلی 42,900,000 23 اردیبهشت 37,900,000 37,900,000
اینورتر جوشکاری 160 آمپر استنلی مدل Power 185 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 160آمپر اولکو مدل ONDULIX161
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 160آمپر اولکو مدل ONDULIX161 متفرقه 26,250,000 8 اردیبهشت 26,250,000 26,250,000
اینورتر جوشکاری 160آمپر اولکو مدل ONDULIX161 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 180 آمپر صامو پرشین مدل 42033
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 180 آمپر صامو پرشین مدل 42033 صامو پرشین 17,000,000 19 اردیبهشت 15,300,000 17,000,000
اینورتر جوشکاری 180 آمپر صامو پرشین مدل 42033 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل MINIDW190E
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل MINIDW190E دوو 25,500,000 9 اردیبهشت 25,500,000 25,509,000
اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل MINIDW190E منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112 آروا 21,990,000 29 اردیبهشت 19,910,000 23,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112 چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آسمان مدل ARC-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آسمان مدل ARC-200 آسمان 16,600,000 28 اردیبهشت 14,900,000 14,900,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آسمان مدل ARC-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اسپارک مدل MMA-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اسپارک مدل MMA-200 اسپارک 9,490,000 28 اردیبهشت 8,990,000 8,990,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اسپارک مدل MMA-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-MINI
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-MINI متفرقه 25,200,000 28 اردیبهشت 25,200,000 25,200,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-MINI منبع انرژی: الکتریکی نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکتروجوش مدل 200D
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکتروجوش مدل 200D متفرقه 23,850,000 25 اردیبهشت 21,850,000 23,850,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکتروجوش مدل 200D منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدل MMA 200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدل MMA 200 ان ای سی 16,990,000 29 اردیبهشت 16,990,000 16,990,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدل MMA 200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدلARC200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدلARC200 ان ای سی 29,300,000 8 اردیبهشت 29,300,000 29,300,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدلARC200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اولکو مدل Plus 210
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اولکو مدل Plus 210 متفرقه 40,687,500 19 اردیبهشت 33,600,000 40,687,500
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اولکو مدل Plus 210 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M ایران ترانس 28,500,000 17 فروردین 28,500,000 28,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200 ایران ترانس 23,500,000 4 فروردین 23,500,000 23,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران سهند مدل MOS
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران سهند مدل MOS ایران سهند 37,200,000 28 اردیبهشت 31,650,000 31,650,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران سهند مدل MOS منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساتیس مدل TE
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساتیس مدل TE متفرقه 35,000,000 28 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساتیس مدل TE منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر تانوس مدل IM-03-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر تانوس مدل IM-03-200 تانوس 20,500,000 19 اردیبهشت 20,500,000 20,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر تانوس مدل IM-03-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل MCT200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل MCT200 متفرقه 17,020,000 28 اردیبهشت 14,700,000 15,700,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل MCT200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203 متفرقه 31,380,000 27 اردیبهشت 31,380,000 32,900,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203 منبع انرژی: الکتریکی نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت
اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل IGBT - MMA200I
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل IGBT - MMA200I متفرقه 23,900,000 14 اردیبهشت 22,000,000 22,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل IGBT - MMA200I منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دنلکس مدل DX-8120
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دنلکس مدل DX-8120 دنلکس 34,880,000 28 اردیبهشت 34,880,000 34,880,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دنلکس مدل DX-8120 منبع انرژی: الکتریکی ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دوو مدل DW 200 MMA
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دوو مدل DW 200 MMA دوو 34,210,000 28 اردیبهشت 24,209,000 24,209,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دوو مدل DW 200 MMA منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای مدل ARC200H
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای مدل ARC200H دی سی ای 27,000,000 2 خرداد 27,000,000 27,200,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای مدل ARC200H منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر روبیک مدل ARC200LS
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر روبیک مدل ARC200LS متفرقه 16,637,700 4 فروردین 16,637,700 17,890,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر روبیک مدل ARC200LS منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4600
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4600 رونیکس 29,500,000 8 اردیبهشت 29,500,000 29,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4600 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO صبا 33,550,000 28 اردیبهشت 33,550,000 33,550,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل MMA-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل MMA-200 متفرقه 13,500,000 13 اردیبهشت 13,500,000 13,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل MMA-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل TG-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل TG-200 متفرقه 18,200,000 19 اردیبهشت 17,000,000 18,200,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل TG-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل MINI200IGBT
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل MINI200IGBT متفرقه 14,250,000 13 اردیبهشت 14,250,000 14,250,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل MINI200IGBT منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل ML200A
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل ML200A متفرقه 19,000,000 23 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل ML200A منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میکا مدلw22
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میکا مدلw22 ابزار میکا 21,850,000 28 اردیبهشت 21,850,000 21,850,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میکا مدلw22 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینکس مدل EHDA 66173211
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینکس مدل EHDA 66173211 وینکس 22,990,000 9 اردیبهشت 22,990,000 24,300,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینکس مدل EHDA 66173211 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:ندارد
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I متفرقه 31,000,000 8 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200آمپر جوشا مدل Mini EL 202 G CELL
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200آمپر جوشا مدل Mini EL 202 G CELL متفرقه 50,000,000 19 اردیبهشت 48,500,000 50,000,000
اینورتر جوشکاری 200آمپر جوشا مدل Mini EL 202 G CELL منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW، آرگون GTAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 220 آمپر آروا مدل 2102
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 220 آمپر آروا مدل 2102 آروا 26,990,000 3 خرداد 26,990,000 27,500,000
اینورتر جوشکاری 220 آمپر آروا مدل 2102 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 230 آمپر رونیکس مدل RH-4623
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 230 آمپر رونیکس مدل RH-4623 رونیکس 28,470,000 2 خرداد 26,640,000 28,470,000
اینورتر جوشکاری 230 آمپر رونیکس مدل RH-4623 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر آسمان مدل ARC-250
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر آسمان مدل ARC-250 آسمان 19,800,000 25 فروردین 19,800,000 19,800,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر آسمان مدل ARC-250 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اسپاد مدل ARC250
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اسپاد مدل ARC250 اسپاد 39,000,000 8 اردیبهشت 39,000,000 39,000,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اسپاد مدل ARC250 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250MOSFET
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250MOSFET متفرقه 63,500,000 28 اردیبهشت 54,900,000 54,900,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250MOSFET منبع انرژی: الکتریکی نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ان ای سی مدل MMA 250
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ان ای سی مدل MMA 250 ان ای سی 22,990,000 24 اردیبهشت 21,990,000 22,990,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ان ای سی مدل MMA 250 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C ایران ترانس 44,000,000 14 اردیبهشت 36,500,000 36,500,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اینتیمکس مدل  win-250
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اینتیمکس مدل win-250 متفرقه 14,300,000 28 اردیبهشت 14,300,000 14,300,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اینتیمکس مدل win-250 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اینتیمکس مدل WIN- 515S
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اینتیمکس مدل WIN- 515S متفرقه 11,190,000 17 فروردین 11,190,000 11,190,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اینتیمکس مدل WIN- 515S منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر جوشا مدل Mini EL 252 D
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر جوشا مدل Mini EL 252 D متفرقه 45,000,000 24 اردیبهشت 44,000,000 45,000,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر جوشا مدل Mini EL 252 D منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW، آرگون GTAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دو ولوم ماسوت اشتالبرگ مدل 250MOSFET
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دو ولوم ماسوت اشتالبرگ مدل 250MOSFET متفرقه 45,900,000 25 فروردین 45,900,000 45,900,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دو ولوم ماسوت اشتالبرگ مدل 250MOSFET منبع انرژی: الکتریکی نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دوو مدل DWHP 250 NL
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دوو مدل DWHP 250 NL دوو 52,890,000 25 اردیبهشت 48,660,000 52,890,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دوو مدل DWHP 250 NL منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW، آرگون GTAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
مجموع موارد: 98 عدد در 2 صفحه