شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دستگاه جوش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اینورتر جوشكاری 250 آمپر مبوت مدل M250D
دستگاه جوش
اینورتر جوشكاری 250 آمپر مبوت مدل M250D متفرقه 13,350,000 28 خرداد 13,350,000 13,350,000
اینورتر جوشكاری 250 آمپر مبوت مدل M250D منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری  200 آمپر الکترو میلران مدل ARC IGBT 200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکترو میلران مدل ARC IGBT 200 متفرقه 18,900,000 20 خرداد 18,900,000 18,900,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکترو میلران مدل ARC IGBT 200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117 آروا 17,900,000 3 مهر 17,700,000 18,000,000
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا کد 2116
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا کد 2116 آروا 17,800,000 6 مرداد 17,800,000 17,800,000
اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا کد 2116 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 160 آمپر استنلی مدل Power 185
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 160 آمپر استنلی مدل Power 185 استنلی 42,900,000 23 اردیبهشت 37,900,000 37,900,000
اینورتر جوشکاری 160 آمپر استنلی مدل Power 185 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 160آمپر اولکو مدل ONDULIX161
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 160آمپر اولکو مدل ONDULIX161 متفرقه 61,950,000 24 مرداد 61,950,000 61,950,000
اینورتر جوشکاری 160آمپر اولکو مدل ONDULIX161 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 180 آمپر آروا مدل 2117
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 180 آمپر آروا مدل 2117 آروا 23,980,000 8 شهریور 23,980,000 23,980,000
اینورتر جوشکاری 180 آمپر آروا مدل 2117 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 180 آمپر صامو پرشین مدل 42033
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 180 آمپر صامو پرشین مدل 42033 صامو پرشین 21,700,000 20 مرداد 21,700,000 21,700,000
اینورتر جوشکاری 180 آمپر صامو پرشین مدل 42033 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل MINIDW190E
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل MINIDW190E دوو 29,779,000 18 شهریور 29,779,000 41,749,000
اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل MINIDW190E منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آراد مدل IGBT200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آراد مدل IGBT200 متفرقه 29,940,000 18 شهریور 29,940,000 29,940,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آراد مدل IGBT200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2103
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2103 آروا 35,775,100 2 مهر 35,775,100 35,775,100
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2103 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112 آروا 24,800,000 15 تیر 23,780,000 24,800,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112 چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112 آروا 38,500,000 17 شهریور 31,990,000 38,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2112 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آسمان مدل ARC-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آسمان مدل ARC-200 آسمان 16,600,000 27 خرداد 16,600,000 16,600,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آسمان مدل ARC-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آیرونمکس مدل ARC200 MOSFET
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آیرونمکس مدل ARC200 MOSFET آیرون مکس 39,800,000 18 شهریور 37,800,000 37,800,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آیرونمکس مدل ARC200 MOSFET منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اسپارک مدل MMA-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اسپارک مدل MMA-200 اسپارک 9,490,000 28 اردیبهشت 8,990,000 8,990,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اسپارک مدل MMA-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-MINI
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-MINI متفرقه 25,200,000 28 اردیبهشت 25,200,000 25,200,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-MINI منبع انرژی: الکتریکی نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکتروجوش مدل 200D
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکتروجوش مدل 200D متفرقه 28,500,000 27 خرداد 28,500,000 28,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر الکتروجوش مدل 200D منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدل MMA 200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدل MMA 200 ان ای سی 24,000,000 2 مهر 22,500,000 22,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدل MMA 200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدلARC200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدلARC200 ان ای سی 45,500,000 3 مهر 42,500,000 45,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدلARC200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اولکو مدل Plus 210
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اولکو مدل Plus 210 متفرقه 40,687,500 19 اردیبهشت 33,600,000 40,687,500
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اولکو مدل Plus 210 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M ایران ترانس 38,100,000 11 تیر 38,100,000 38,100,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200 ایران ترانس 38,550,000 29 شهریور 38,550,000 39,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران سهند مدل MOS
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران سهند مدل MOS ایران سهند 37,200,000 31 تیر 37,200,000 37,200,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران سهند مدل MOS منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساتیس مدل TE
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساتیس مدل TE متفرقه 35,000,000 24 مرداد 35,000,000 35,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساتیس مدل TE منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اینتیمکس مدل GT-201
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اینتیمکس مدل GT-201 متفرقه 15,950,000 5 مرداد 11,200,000 11,900,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اینتیمکس مدل GT-201 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر تانوس مدل IM-03-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر تانوس مدل IM-03-200 تانوس 28,900,000 24 مرداد 28,900,000 28,900,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر تانوس مدل IM-03-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل MCT200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل MCT200 متفرقه 25,300,000 3 مهر 22,770,000 25,300,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل MCT200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203 متفرقه 46,000,000 24 شهریور 42,100,000 46,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203 منبع انرژی: الکتریکی نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت
اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل IGBT - MMA200I
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل IGBT - MMA200I متفرقه 24,900,000 24 مرداد 24,900,000 24,900,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل IGBT - MMA200I منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دنلکس مدل DX-8120
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دنلکس مدل DX-8120 دنلکس 49,900,000 24 مرداد 38,000,000 38,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دنلکس مدل DX-8120 منبع انرژی: الکتریکی ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دوو مدل DW 200 MMA
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دوو مدل DW 200 MMA دوو 39,360,000 5 شهریور 39,360,000 39,360,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دوو مدل DW 200 MMA منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی محافظت شده GMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای مدل ARC200H
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای مدل ARC200H دی سی ای 45,000,000 30 شهریور 44,950,000 45,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای مدل ARC200H منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر روبیک مدل ARC200LS
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر روبیک مدل ARC200LS متفرقه 29,950,000 30 مرداد 29,950,000 29,950,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر روبیک مدل ARC200LS منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4600
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4600 رونیکس 29,500,000 8 اردیبهشت 29,500,000 29,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4600 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO صبا 29,600,000 18 شهریور 28,600,000 29,300,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل IN STICK 200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل IN STICK 200 صنایع جوش و برش الکترو جوش اصفهان کرمانی 46,000,000 18 شهریور 46,000,000 46,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل IN STICK 200 چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل MMA-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل MMA-200 متفرقه 14,500,000 22 خرداد 14,500,000 14,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل MMA-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل TG-200
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل TG-200 متفرقه 27,550,000 2 مهر 25,500,000 25,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صنایع جوش و برش کات ولد مدل TG-200 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل MINI200IGBT
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل MINI200IGBT متفرقه 14,250,000 13 اردیبهشت 14,250,000 14,250,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل MINI200IGBT منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل ML200A
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل ML200A متفرقه 26,990,000 14 شهریور 26,990,000 27,000,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میلران مدل ML200A منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میکا مدلw22
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میکا مدلw22 ابزار میکا 21,850,000 28 اردیبهشت 21,850,000 21,850,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر میکا مدلw22 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینکس مدل EHDA 66173211
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینکس مدل EHDA 66173211 وینکس 22,390,000 28 خرداد 22,390,000 25,900,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینکس مدل EHDA 66173211 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:ندارد
اینورتر جوشکاری 200 آمپر پاتون مدل VDI-200E
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 آمپر پاتون مدل VDI-200E پاتون 58,000,000 18 شهریور 57,500,000 57,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر پاتون مدل VDI-200E منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I متفرقه 45,000,000 14 شهریور 45,000,000 45,000,000
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 200آمپر جوشا مدل Mini EL 202 G CELL
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 200آمپر جوشا مدل Mini EL 202 G CELL متفرقه 79,900,000 3 مهر 70,400,000 79,900,000
اینورتر جوشکاری 200آمپر جوشا مدل Mini EL 202 G CELL منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW، آرگون GTAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 220 آمپر آروا مدل 2102
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 220 آمپر آروا مدل 2102 آروا 40,500,000 4 مهر 40,500,000 40,800,000
اینورتر جوشکاری 220 آمپر آروا مدل 2102 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 230 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 230 آمپر رونیکس مدل RH-4623
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 230 آمپر رونیکس مدل RH-4623 رونیکس 29,750,000 8 خرداد 28,470,000 29,750,000
اینورتر جوشکاری 230 آمپر رونیکس مدل RH-4623 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر: دارد
اینورتر جوشکاری 240 آمپر جاب مدل MCT240
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 240 آمپر جاب مدل MCT240 متفرقه 26,800,000 29 مرداد 26,800,000 26,800,000
اینورتر جوشکاری 240 آمپر جاب مدل MCT240 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
اینورتر جوشکاری 250 آمپر آسمان مدل ARC-250
دستگاه جوش
اینورتر جوشکاری 250 آمپر آسمان مدل ARC-250 آسمان 19,800,000 25 فروردین 19,800,000 19,800,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر آسمان مدل ARC-250 منبع انرژی: الکتریکی چرخ: ندارد نوع جوش: قوس الکتریکی SMAW ولتاژ ورودی: 220 ولت اینورتر:دارد
مجموع موارد: 122 عدد در 3 صفحه