شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دریل

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بتن کن مدیا کد MD120112
دریل
بتن کن مدیا کد MD120112 مدیا 22,500,000 08:03:09 22,500,000 22,500,000
بتن کن مدیا کد MD120112 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: ندارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
بتن کن کرس مدل 700PSE
دریل
بتن کن کرس مدل 700PSE کرس 26,670,000 08:03:07 25,400,000 26,670,000
بتن کن کرس مدل 700PSE منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد
بتن کن کرس مدل620PEC
دریل
بتن کن کرس مدل620PEC کرس 24,250,000 29 اردیبهشت 23,100,000 24,250,000
بتن کن کرس مدل620PEC منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد، تک جهت قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل  رونیکس کد 2114
دریل
دریل رونیکس کد 2114 رونیکس 4,950,000 08:02:59 4,480,000 4,950,000
دریل رونیکس کد 2114 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل  هیرو مدل HE-7220
دریل
دریل هیرو مدل HE-7220 متفرقه 5,500,000 08:03:06 5,500,000 5,500,000
دریل هیرو مدل HE-7220 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل 3 دسته گریبکسی ماهان مدل5000
دریل
دریل 3 دسته گریبکسی ماهان مدل5000 متفرقه 9,800,000 08:03:08 9,310,000 9,310,000
دریل 3 دسته گریبکسی ماهان مدل5000 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: دارد
دریل آروا مدل 5302
دریل
دریل آروا مدل 5302 آروا 4,600,000 08:03:05 4,600,000 4,600,000
دریل آروا مدل 5302 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل آروا مدل 5303
دریل
دریل آروا مدل 5303 آروا 5,800,000 08:03:06 5,700,000 5,800,000
دریل آروا مدل 5303 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: چپ گرد، راست گرد قفل سوییچ: دارد
دریل آروا کد 5308
دریل
دریل آروا کد 5308 آروا 5,200,000 08:03:01 5,200,000 5,250,000
دریل آروا کد 5308 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل آنکور مدل E1
دریل
دریل آنکور مدل E1 متفرقه 4,200,000 08:03:00 3,780,000 4,200,000
دریل آنکور مدل E1 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ:180-240
دریل آنکور مدل E6
دریل
دریل آنکور مدل E6 متفرقه 3,700,000 2 خرداد 3,590,000 3,700,000
دریل آنکور مدل E6 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد بازه توان: 100 تا 400
دریل آی دی ای کد TSK-4950
دریل
دریل آی دی ای کد TSK-4950 متفرقه 9,580,000 12 خرداد 9,580,000 9,580,000
دریل آی دی ای کد TSK-4950 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800
دریل ان ای سی مدل NEC 1370
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC 1370 ان ای سی 5,400,000 08:03:06 5,400,000 5,400,000
دریل ان ای سی مدل NEC 1370 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل ان ای سی مدل NEC 1372
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC 1372 ان ای سی 5,500,000 08:03:01 5,500,000 5,500,000
دریل ان ای سی مدل NEC 1372 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل ان ای سی مدل NEC-6115
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC-6115 ان ای سی 4,380,000 08:03:04 4,380,000 4,380,000
دریل ان ای سی مدل NEC-6115 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل ان ای سی مدل NEC-6531
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC-6531 ان ای سی 4,290,000 08:03:00 3,940,000 4,290,000
دریل ان ای سی مدل NEC-6531 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل ان ای سی مدل NEC1395
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC1395 ان ای سی 9,880,000 28 اردیبهشت 5,866,300 6,200,000
دریل ان ای سی مدل NEC1395 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل اکتیو مدل AC2210A
دریل
دریل اکتیو مدل AC2210A اکتیو تولز 4,890,000 08:03:06 4,890,000 4,890,000
دریل اکتیو مدل AC2210A منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل ای اس مدل D1007
دریل
دریل ای اس مدل D1007 ای اس 5,750,000 08:03:08 5,750,000 5,750,000
دریل ای اس مدل D1007 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل ای اس مدل D1010
دریل
دریل ای اس مدل D1010 ای اس 6,380,000 08:03:09 6,380,000 6,380,000
دریل ای اس مدل D1010 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل ای تی پرو مدل AT131-1208
دریل
دریل ای تی پرو مدل AT131-1208 متفرقه 4,990,000 08:03:10 4,990,000 4,990,000
دریل ای تی پرو مدل AT131-1208 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل ایکیا مدل FIXA
دریل
دریل ایکیا مدل FIXA ایکیا 24,000,000 8 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
دریل ایکیا مدل FIXA منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: دارد
دریل بادی سانتک مدل SM-703
دریل
دریل بادی سانتک مدل SM-703 سانتک 11,000,000 17 فروردین 11,000,000 11,000,000
دریل بادی سانتک مدل SM-703 منبع تغذیه: باد قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بادی یونوایر کد 110
دریل
دریل بادی یونوایر کد 110 متفرقه 6,990,000 08:03:01 5,990,000 6,990,000
دریل بادی یونوایر کد 110 منبع تغذیه: باد قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن  توسن مدل 8020 H
دریل
دریل بتن کن توسن مدل 8020 H توسن 15,450,000 08:02:59 14,000,000 15,490,000
دریل بتن کن توسن مدل 8020 H منبع تغذیه: برق سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 800 تا 1200 ولتاژ:180-240
دریل بتن کن  مدیا مدل 120108
دریل
دریل بتن کن مدیا مدل 120108 مدیا 12,880,000 29 فروردین 12,880,000 12,880,000
دریل بتن کن مدیا مدل 120108 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن آاگ مدل KH 5 G
دریل
دریل بتن کن آاگ مدل KH 5 G آ ا گ 66,900,000 08:03:01 66,000,000 66,900,000
دریل بتن کن آاگ مدل KH 5 G منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن آاگ مدل KH26XE
دریل
دریل بتن کن آاگ مدل KH26XE آ ا گ 29,800,000 08:03:00 29,800,000 29,800,000
دریل بتن کن آاگ مدل KH26XE منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: تک جهت بازه توان: 800 تا 1200
دریل بتن کن آروا مدل 5203
دریل
دریل بتن کن آروا مدل 5203 آروا 11,790,000 08:03:00 11,700,000 11,890,000
دریل بتن کن آروا مدل 5203 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن آروا مدل 5220
دریل
دریل بتن کن آروا مدل 5220 آروا 23,290,000 25 فروردین 23,290,000 23,290,000
دریل بتن کن آروا مدل 5220 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن آنکور مدل R7
دریل
دریل بتن کن آنکور مدل R7 آنکور 10,600,000 08:02:59 9,390,000 10,600,000
دریل بتن کن آنکور مدل R7 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: ندارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ادون مدل ZIC-ED-32X
دریل
دریل بتن کن ادون مدل ZIC-ED-32X ادون 15,500,000 08:03:00 15,500,000 15,500,000
دریل بتن کن ادون مدل ZIC-ED-32X منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: ندارد بازه توان:1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ان ای سی مدل  NEC 0845L
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 0845L ان ای سی 20,380,000 08:03:01 19,400,000 20,380,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 0845L منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ان ای سی مدل  NEC 1532
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 1532 ان ای سی 18,470,000 08:03:01 17,470,000 18,470,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 1532 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ان ای سی مدل  NEC 1650
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 1650 ان ای سی 27,380,000 25 اردیبهشت 27,380,000 27,380,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 1650 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: دارد بازه توان:1600 تا 2000 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC9526
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC9526 ان ای سی 14,800,000 08:03:00 14,800,000 14,800,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC9526 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2532
دریل
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2532 اکتیو تولز 12,750,000 7 فروردین 12,000,000 12,750,000
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2532 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: دارد
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2540M
دریل
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2540M اکتیو تولز 22,172,700 08:03:00 18,846,800 22,172,700
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2540M منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن ای اس مدل H124
دریل
دریل بتن کن ای اس مدل H124 متفرقه 20,300,000 08:03:07 20,300,000 20,300,000
دریل بتن کن ای اس مدل H124 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل بتن کن ای اس مدل H138
دریل
دریل بتن کن ای اس مدل H138 ای اس 49,000,000 8 اردیبهشت 49,000,000 49,000,000
دریل بتن کن ای اس مدل H138 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن ای تی پرو مدل AT123-NR3
دریل
دریل بتن کن ای تی پرو مدل AT123-NR3 متفرقه 12,500,000 08:03:05 12,500,000 12,500,000
دریل بتن کن ای تی پرو مدل AT123-NR3 منبع تغذیه: برق سیستم گردش: چپ گرد، راست گرد قفل سوییچ: دارد
دریل بتن کن ای پی ان مدل RH40E
دریل
دریل بتن کن ای پی ان مدل RH40E ای پی ان 29,030,000 08:03:01 24,950,000 29,030,000
دریل بتن کن ای پی ان مدل RH40E منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن اینتیمکس مدل 0328
دریل
دریل بتن کن اینتیمکس مدل 0328 متفرقه 8,460,000 2 اردیبهشت 8,460,000 8,460,000
دریل بتن کن اینتیمکس مدل 0328 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد بازه توان:1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن اینتیمکس مدل IT-0335
دریل
دریل بتن کن اینتیمکس مدل IT-0335 متفرقه 6,500,000 2 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
دریل بتن کن اینتیمکس مدل IT-0335 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل بتن کن اینهل مدل RT-RH 20-1
دریل
دریل بتن کن اینهل مدل RT-RH 20-1 اینهل 12,500,000 8 اردیبهشت 12,500,000 12,500,000
دریل بتن کن اینهل مدل RT-RH 20-1 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: چپ گرد، راست گرد قفل سوییچ: دارد
دریل بتن کن بلیزارد پلاس مدل Z1C-BL-40K
دریل
دریل بتن کن بلیزارد پلاس مدل Z1C-BL-40K بلیزارد.پلاس 20,965,000 08:03:09 20,965,000 20,965,000
دریل بتن کن بلیزارد پلاس مدل Z1C-BL-40K منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: ندارد بازه توان:1600 تا 2000 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DRE
دریل
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DRE بوش 22,300,000 2 خرداد 22,300,000 22,990,000
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DRE منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-28
دریل
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-28 بوش 36,500,000 12 خرداد 36,500,000 36,500,000
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-28 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-28 F
دریل
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-28 F بوش 42,500,000 08:03:00 42,500,000 42,500,000
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-28 F منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن بوش مدل GBH 5-40 D
دریل
دریل بتن کن بوش مدل GBH 5-40 D بوش 68,990,000 08:03:00 68,990,000 76,650,000
دریل بتن کن بوش مدل GBH 5-40 D منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: ندارد
مجموع موارد: 412 عدد در 9 صفحه