شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اره برقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اره افقی بر بوش مدل PSA 700 E
اره برقی
اره افقی بر بوش مدل PSA 700 E بوش 28,000,000 2 خرداد 28,000,000 28,900,000
اره افقی بر بوش مدل PSA 700 E منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، کاشی و سرامیک، فلزات، MDF، یونولیت بازه توان: 500-1000 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:2500-3000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره افقی بر دیوالت مدل DWE305
اره برقی
اره افقی بر دیوالت مدل DWE305 دیوالت 34,700,000 9 اردیبهشت 33,050,000 33,050,000
اره افقی بر دیوالت مدل DWE305 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره افقی بر شارژی دی سی ای مدل ADJF15
اره برقی
اره افقی بر شارژی دی سی ای مدل ADJF15 دی سی ای 13,900,000 2 خرداد 13,900,000 13,980,000
اره افقی بر شارژی دی سی ای مدل ADJF15 منبع تغذیه: باتری مناسب برای برش: چوب، کاشی و سرامیک، فلزات، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره افقی بر ماکیتا مدل JR3050T
اره برقی
اره افقی بر ماکیتا مدل JR3050T ماکیتا 48,500,000 23 اردیبهشت 48,500,000 48,500,000
اره افقی بر ماکیتا مدل JR3050T منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، فلزات، MDF بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:2500-3000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره افقی بر ماکیتا مدلJR3070CT
اره برقی
اره افقی بر ماکیتا مدلJR3070CT ماکیتا 77,000,000 28 اردیبهشت 77,000,000 77,000,000
اره افقی بر ماکیتا مدلJR3070CT منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره برش رومیزی پروکسون مدل 27150
اره برقی
اره برش رومیزی پروکسون مدل 27150 پروکسون 21,000,000 8 اردیبهشت 21,000,000 21,000,000
اره برش رومیزی پروکسون مدل 27150 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، فلزات بازه توان: 0-500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:0-500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره برش مدل HI01
اره برقی
اره برش مدل HI01 متفرقه 323,000,000 14 اردیبهشت 308,000,000 308,000,000
اره برش مدل HI01 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: فلزات بازه توان: 0-500 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:0-500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره برقی ای جی پی مدل RS26
اره برقی
اره برقی ای جی پی مدل RS26 ای جی پی 57,170,000 8 اردیبهشت 57,170,000 57,170,000
اره برقی ای جی پی مدل RS26 منبع تغذیه: برق
اره دوبل محک مدل TC-155
اره برقی
اره دوبل محک مدل TC-155 محک 23,000,000 28 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
اره دوبل محک مدل TC-155 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی آروا مدل 5412
اره برقی
اره دیسکی آروا مدل 5412 آروا 18,500,000 19 اردیبهشت 17,700,000 17,700,000
اره دیسکی آروا مدل 5412 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: MDF، چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی آرگس مدل HDA2202
اره برقی
اره دیسکی آرگس مدل HDA2202 متفرقه 19,104,500 8 اردیبهشت 19,104,500 19,104,500
اره دیسکی آرگس مدل HDA2202 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: کاشی و سرامیک بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:0-500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی آرگس مدل HDA605
اره برقی
اره دیسکی آرگس مدل HDA605 متفرقه 34,645,300 19 اردیبهشت 32,220,200 34,645,300
اره دیسکی آرگس مدل HDA605 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی اینهل مدل RT-CS 165
اره برقی
اره دیسکی اینهل مدل RT-CS 165 اینهل 14,500,000 19 اردیبهشت 13,900,000 14,500,000
اره دیسکی اینهل مدل RT-CS 165 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی برقی رونیکس مدل 4320
اره برقی
اره دیسکی برقی رونیکس مدل 4320 رونیکس 16,880,000 2 خرداد 16,880,000 17,380,000
اره دیسکی برقی رونیکس مدل 4320 مناسب برای برش: چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی برقی ماکیتا مدل 5007N
اره برقی
اره دیسکی برقی ماکیتا مدل 5007N ماکیتا 39,000,000 28 اردیبهشت 38,500,000 38,500,000
اره دیسکی برقی ماکیتا مدل 5007N منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی بوش مدل GKS 190
اره برقی
اره دیسکی بوش مدل GKS 190 بوش 25,700,000 2 خرداد 24,670,000 25,700,000
اره دیسکی بوش مدل GKS 190 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: MDF، چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی بوش مدل GKS 9
اره برقی
اره دیسکی بوش مدل GKS 9 بوش 43,800,000 2 خرداد 36,800,000 43,800,000
اره دیسکی بوش مدل GKS 9 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی دانگ چنگ مدل DMY02-235
اره برقی
اره دیسکی دانگ چنگ مدل DMY02-235 دانگ چنگ 14,250,000 28 اردیبهشت 14,250,000 14,250,000
اره دیسکی دانگ چنگ مدل DMY02-235 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی دوو مدل DACS1500
اره برقی
اره دیسکی دوو مدل DACS1500 دوو 17,980,000 25 اردیبهشت 16,860,000 17,980,000
اره دیسکی دوو مدل DACS1500 منبع تغذیه: برق
اره دیسکی دی سی ای مدل AMY02-185
اره برقی
اره دیسکی دی سی ای مدل AMY02-185 دی سی ای 9,850,000 25 اردیبهشت 9,850,000 9,850,000
اره دیسکی دی سی ای مدل AMY02-185 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، فلزات، MDF بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی دیوالت مدل DWE560
اره برقی
اره دیسکی دیوالت مدل DWE560 دیوالت 27,900,000 8 اردیبهشت 27,900,000 27,900,000
اره دیسکی دیوالت مدل DWE560 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی رونیکس مدل 4318
اره برقی
اره دیسکی رونیکس مدل 4318 رونیکس 11,393,400 3 خرداد 11,393,400 11,570,000
اره دیسکی رونیکس مدل 4318 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی سنگ بر ماکیتا مدل 4100NH3Z
اره برقی
اره دیسکی سنگ بر ماکیتا مدل 4100NH3Z ماکیتا 31,950,000 24 اردیبهشت 30,950,000 31,950,000
اره دیسکی سنگ بر ماکیتا مدل 4100NH3Z منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: کاشی و سرامیک بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی فارسی بر دو طرفه ماکیتا مدل LS0714
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر دو طرفه ماکیتا مدل LS0714 ماکیتا 79,275,000 27 اردیبهشت 79,275,000 79,275,000
اره دیسکی فارسی بر دو طرفه ماکیتا مدل LS0714 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DW714
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DW714 دیوالت 83,620,000 24 اردیبهشت 79,642,000 83,620,000
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DW714 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DWS780
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DWS780 دیوالت 220,500,000 8 اردیبهشت 220,500,000 220,500,000
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DWS780 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فارسی بر رونیکس مدل 5225
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر رونیکس مدل 5225 رونیکس 49,800,000 29 اردیبهشت 48,000,000 49,800,000
اره دیسکی فارسی بر رونیکس مدل 5225 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فارسی بر محک مدل MS-210/300
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر محک مدل MS-210/300 محک 30,000,000 15 اردیبهشت 30,000,000 30,000,000
اره دیسکی فارسی بر محک مدل MS-210/300 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فلکس مدل CSM 4060
اره برقی
اره دیسکی فلکس مدل CSM 4060 فلکس 47,810,000 8 اردیبهشت 47,810,000 47,810,000
اره دیسکی فلکس مدل CSM 4060 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: فلزات قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی ماکیتا مدل 5806B
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل 5806B ماکیتا 29,800,000 29 اردیبهشت 29,800,000 30,690,000
اره دیسکی ماکیتا مدل 5806B قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی ماکیتا مدل HS7010
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل HS7010 ماکیتا 46,990,000 2 خرداد 40,800,000 46,990,000
اره دیسکی ماکیتا مدل HS7010 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی ماکیتا مدل M5802
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل M5802 ماکیتا 28,800,000 2 اردیبهشت 28,800,000 28,800,000
اره دیسکی ماکیتا مدل M5802 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب قفل سوییچ: دارد
اره دیسکی ماکیتا مدل N5900B
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل N5900B ماکیتا 33,800,000 25 اردیبهشت 33,800,000 33,990,000
اره دیسکی ماکیتا مدل N5900B منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی ماکیتا مدل SP6000J
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل SP6000J ماکیتا 110,000,000 24 اردیبهشت 108,500,000 110,000,000
اره دیسکی ماکیتا مدل SP6000J منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی متابو مدل KS66
اره برقی
اره دیسکی متابو مدل KS66 متابو 56,600,000 19 اردیبهشت 55,000,000 56,600,000
اره دیسکی متابو مدل KS66 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی هیتاچی C7SS
اره برقی
اره دیسکی هیتاچی C7SS هیتاچی 14,500,000 14 اردیبهشت 14,900,000 14,900,000
اره دیسکی هیتاچی C7SS منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: MDF، چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره رومیزی دیوالت مدل DW745
اره برقی
اره رومیزی دیوالت مدل DW745 دیوالت 141,200,000 29 اردیبهشت 126,170,000 141,200,000
اره رومیزی دیوالت مدل DW745 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: ندارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره رومیزی ماکیتا مدل MLT100
اره برقی
اره رومیزی ماکیتا مدل MLT100 ماکیتا 173,000,000 27 اردیبهشت 149,000,000 173,000,000
اره رومیزی ماکیتا مدل MLT100 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: دارد
اره رومیزی محک مدل TS-180
اره برقی
اره رومیزی محک مدل TS-180 محک 32,800,000 25 اردیبهشت 22,800,000 32,800,000
اره رومیزی محک مدل TS-180 منبع تغذیه: برق
اره شیار زن ای جی پی مدل CG150
اره برقی
اره شیار زن ای جی پی مدل CG150 ای جی پی 197,200,000 25 فروردین 197,200,000 197,200,000
اره شیار زن ای جی پی مدل CG150 منبع تغذیه: برق
اره شیار زن ای پی ان مدل SL125T
اره برقی
اره شیار زن ای پی ان مدل SL125T متفرقه 15,900,000 2 خرداد 15,900,000 16,150,000
اره شیار زن ای پی ان مدل SL125T منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: کاشی و سرامیک قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره شیار زن فلکس مدل M1706FR B SET صد در صد ساخت آلمان
اره برقی
اره شیار زن فلکس مدل M1706FR B SET صد در صد ساخت آلمان فلکس 72,000,000 29 اردیبهشت 68,600,000 72,000,000
اره شیار زن فلکس مدل M1706FR B SET صد در صد ساخت آلمان منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: ندارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره شیار زن فلکس مدل M1709FR
اره برقی
اره شیار زن فلکس مدل M1709FR فلکس 68,600,000 9 اردیبهشت 68,600,000 68,600,000
اره شیار زن فلکس مدل M1709FR منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: ندارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره شیار زن فلکس مدل MS 1706 FR SET
اره برقی
اره شیار زن فلکس مدل MS 1706 FR SET فلکس 87,200,000 29 اردیبهشت 83,100,000 87,200,000
اره شیار زن فلکس مدل MS 1706 FR SET منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: ندارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره شیار زن ماکیتا مدل SG150
اره برقی
اره شیار زن ماکیتا مدل SG150 ماکیتا 52,390,000 8 اردیبهشت 52,390,000 52,390,000
اره شیار زن ماکیتا مدل SG150 منبع تغذیه: برق قابلیت فارسی بر: ندارد
اره شیارزن بوش مدل GNF20CA
اره برقی
اره شیارزن بوش مدل GNF20CA بوش 60,000,000 8 اردیبهشت 60,000,000 60,000,000
اره شیارزن بوش مدل GNF20CA منبع تغذیه: برق
اره شیارزن دی سی ای مدل AZR180
اره برقی
اره شیارزن دی سی ای مدل AZR180 دی سی ای 18,300,000 29 اردیبهشت 18,300,000 18,500,000
اره شیارزن دی سی ای مدل AZR180 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: کاشی و سرامیک قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره عمود بر ان ای سی مدل NEC 7540
اره برقی
اره عمود بر ان ای سی مدل NEC 7540 ان ای سی 9,550,000 19 اردیبهشت 9,350,000 9,550,000
اره عمود بر ان ای سی مدل NEC 7540 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، کاشی و سرامیک، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره عمود بر اکتیو مدل AC-2165N مجموعه 4 عددی
اره برقی
اره عمود بر اکتیو مدل AC-2165N مجموعه 4 عددی اکتیو 8,755,000 8 اردیبهشت 8,755,000 8,755,000
اره عمود بر اکتیو مدل AC-2165N مجموعه 4 عددی منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، فلزات بازه توان: 500-1000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:500-1000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره عمود بر برقی اسکیل مدل F0154381AA
اره برقی
اره عمود بر برقی اسکیل مدل F0154381AA اسکیل 8,800,000 28 اردیبهشت 8,800,000 8,800,000
اره عمود بر برقی اسکیل مدل F0154381AA مناسب برای برش: چوب، فلزات قابلیت فارسی بر: دارد
مجموع موارد: 130 عدد در 3 صفحه