شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آچار ضربه ای

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آچار بکس  بادی پروانه ای کوانی  مدل  KI851
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی پروانه ای کوانی مدل KI851 کوانی 26,000,000 18 شهریور 25,000,000 25,000,000
آچار بکس بادی پروانه ای کوانی مدل KI851 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس  دی سی ای مدل APB22C
آچار ضربه ای
آچار بکس دی سی ای مدل APB22C دی سی ای 25,900,000 28 شهریور 14,850,000 14,850,000
آچار بکس دی سی ای مدل APB22C بازه حداکثر سرعت گردش: 1000-2000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ استنلی 13,750,000 27 خرداد 13,750,000 13,750,000
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500 متفرقه 12,500,000 00:00:14 11,990,000 12,500,000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450 متفرقه 9,280,000 28 شهریور 8,540,000 8,540,000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی اوساکا مدل OPT517
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی اوساکا مدل OPT517 متفرقه 37,500,000 28 شهریور 37,500,000 37,500,000
آچار بکس بادی اوساکا مدل OPT517 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA-1660
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA-1660 تاپ تول 57,750,000 18 شهریور 57,750,000 57,750,000
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA-1660 بازه حداکثر سرعت گردش: 1000-2000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی تاپتول مدل KAAC1610
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی تاپتول مدل KAAC1610 تاپ تول 67,550,000 28 شهریور 67,550,000 67,550,000
آچار بکس بادی تاپتول مدل KAAC1610 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074 جاتکس 12,500,000 19 شهریور 11,400,000 12,500,000
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400401
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400401 جنیوس تولز 35,000,000 14 مرداد 35,000,000 35,000,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400401 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500 جنیوس تولز 39,930,000 14 شهریور 39,930,000 39,930,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400511
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400511 جنیوس تولز 33,000,000 18 شهریور 33,000,000 33,000,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400511 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400800
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400800 جنیوس تولز 39,500,000 27 خرداد 39,500,000 40,000,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400800 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512 جنیوس تولز 52,500,000 14 اردیبهشت 52,500,000 52,900,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی روتاک مدل HA3/4
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی روتاک مدل HA3/4 متفرقه 32,990,000 2 مهر 31,009,000 31,009,000
آچار بکس بادی روتاک مدل HA3/4 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301 رونیکس 22,200,000 20 خرداد 22,200,000 22,200,000
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751 سانتک 44,500,000 2 مهر 34,500,000 34,500,000
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403 سانتک 13,000,000 29 شهریور 12,000,000 13,000,000
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012 متفرقه 6,450,500 9 شهریور 6,450,500 6,450,500
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034 لتوس 28,840,000 12:00:07 28,840,000 29,840,000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100 نووا 22,600,000 27 خرداد 22,600,000 22,600,000
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100
آچار بکس بادی هازت مدل 9012-MTT
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هازت مدل 9012-MTT هازت 57,900,000 28 شهریور 57,900,000 57,900,000
آچار بکس بادی هازت مدل 9012-MTT بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی هنس مدل 84116-A
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هنس مدل 84116-A هنس 39,500,000 28 شهریور 39,500,000 39,500,000
آچار بکس بادی هنس مدل 84116-A بازه حداکثر سرعت گردش: 1000-2000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW هیوندای 7,255,700 29 فروردین 7,255,700 7,255,700
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW هیوندای 28,500,000 20 مرداد 28,500,000 28,500,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW هیوندای 52,000,000 2 مهر 35,000,000 35,000,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW هیوندای 55,000,000 23 شهریور 46,000,000 46,000,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP کوکن 44,000,000 00:00:14 38,900,000 44,000,000
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575 متفرقه 11,600,000 2 تیر 11,600,000 11,600,000
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ ای اند ال 15,700,000 27 خرداد 15,700,000 15,700,000
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس برقی توسن  مدل 0535IW
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی توسن مدل 0535IW توسن 17,500,000 19 شهریور 16,500,000 17,500,000
آچار بکس برقی توسن مدل 0535IW
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22 متفرقه 5,900,000 29 شهریور 5,700,000 5,900,000
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C دی سی ای 17,300,000 2 مهر 10,450,000 11,000,000
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ دیوالت 56,000,000 14 شهریور 55,000,000 56,000,000
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس شارژی بوش مدل GDR 120-LI
آچار ضربه ای
آچار بکس شارژی بوش مدل GDR 120-LI بوش 45,000,000 8 شهریور 45,000,000 45,000,000
آچار بکس شارژی بوش مدل GDR 120-LI
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ دیوالت 164,530,000 4 شهریور 156,700,000 164,530,000
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V
آچار ضربه ای
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V متفرقه 5,370,000 14 شهریور 5,370,000 5,841,200
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X جنیوس تولز 19,250,000 9 شهریور 17,500,000 19,250,000
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183 کوکن 29,900,000 9 شهریور 29,900,000 29,900,000
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30 سانتک 6,400,000 17 فروردین 6,400,000 6,400,000
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
اچار جغجغه بادی وفو مدل WFR-3060
آچار ضربه ای
اچار جغجغه بادی وفو مدل WFR-3060 متفرقه 11,500,000 24 مرداد 11,500,000 11,500,000
اچار جغجغه بادی وفو مدل WFR-3060 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015
آچار ضربه ای
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015 متفرقه 8,900,000 5 فروردین 8,500,000 8,900,000
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
مجموع موارد: 42 عدد در 1 صفحه