شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آچار ضربه ای

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آچار بکس  دی سی ای مدل APB22C
آچار ضربه ای
آچار بکس دی سی ای مدل APB22C دی سی ای 14,850,000 28 اردیبهشت 14,850,000 14,850,000
آچار بکس دی سی ای مدل APB22C بازه حداکثر سرعت گردش: 1000-2000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ استنلی 13,750,000 08:02:51 13,750,000 13,750,000
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500 متفرقه 11,480,000 08:02:50 11,480,000 11,490,000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450 متفرقه 7,680,000 08:02:50 7,500,000 7,800,000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074 جاتکس 9,790,000 08:02:51 9,790,000 9,790,000
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500 جنیوس تولز 31,900,000 08:02:50 31,900,000 32,000,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512 جنیوس تولز 52,500,000 14 اردیبهشت 52,500,000 52,900,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301 رونیکس 22,200,000 08:02:51 22,200,000 22,200,000
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751 سانتک 34,500,000 17 فروردین 34,500,000 34,500,000
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403 سانتک 8,900,000 17 فروردین 8,900,000 8,900,000
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012 متفرقه 6,790,000 08:02:51 6,790,000 6,790,000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034 لتوس 16,469,000 8 اردیبهشت 16,469,000 16,469,000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100 نووا 22,600,000 08:02:51 22,280,000 22,600,000
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW هیوندای 7,255,700 29 فروردین 7,255,700 7,255,700
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW هیوندای 25,000,000 12 خرداد 21,000,000 25,000,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW هیوندای 20,620,000 17 اردیبهشت 20,620,000 20,620,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW هیوندای 30,950,000 24 اردیبهشت 29,000,000 30,950,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP کوکن 24,090,000 08:02:52 22,990,000 24,090,000
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575 متفرقه 11,600,000 08:02:52 11,470,000 11,824,400
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ ای اند ال 15,700,000 15 خرداد 15,000,000 15,700,000
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس برقی توسن  مدل 0535IW
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی توسن مدل 0535IW توسن 10,310,000 24 اردیبهشت 10,310,000 12,900,000
آچار بکس برقی توسن مدل 0535IW
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22 متفرقه 4,985,000 08:02:50 4,985,000 4,985,000
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C دی سی ای 10,450,000 25 اردیبهشت 10,450,000 11,000,000
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ دیوالت 44,960,000 29 اردیبهشت 40,790,000 44,960,000
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ دیوالت 129,000,000 08:02:50 127,000,000 129,000,000
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V
آچار ضربه ای
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V متفرقه 5,540,000 8 خرداد 5,540,000 5,750,000
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X جنیوس تولز 10,000,000 08:02:51 9,999,000 10,000,000
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183 کوکن 17,990,000 27 فروردین 17,990,000 17,990,000
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30 سانتک 6,400,000 17 فروردین 6,400,000 6,400,000
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015
آچار ضربه ای
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015 متفرقه 8,900,000 5 فروردین 8,500,000 8,900,000
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه