شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ابزار برقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آچار بکس  دی سی ای مدل APB22C
آچار ضربه ای
آچار بکس دی سی ای مدل APB22C دی سی ای 14,850,000 28 اردیبهشت 14,850,000 14,850,000
آچار بکس دی سی ای مدل APB22C بازه حداکثر سرعت گردش: 1000-2000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ استنلی 13,750,000 8 اردیبهشت 13,750,000 13,750,000
آچار بکس بادی استنلی مدل STMT78056-8 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500 متفرقه 11,000,000 19 اردیبهشت 10,450,000 10,450,000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 400500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450 متفرقه 7,500,000 27 اردیبهشت 7,300,000 7,500,000
آچار بکس بادی ام اس ان مدل 450 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074 جاتکس 9,790,000 17 اردیبهشت 9,790,000 9,790,000
آچار بکس بادی جاتکس مدل GP-074 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500 جنیوس تولز 32,000,000 28 اردیبهشت 32,000,000 32,000,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512 جنیوس تولز 52,500,000 14 اردیبهشت 52,500,000 52,900,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 801512 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301 رونیکس 20,700,000 9 اردیبهشت 20,700,000 21,500,000
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751 سانتک 34,500,000 17 فروردین 34,500,000 34,500,000
آچار بکس بادی سانتک مدل SG-0751 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403 سانتک 8,900,000 17 فروردین 8,900,000 8,900,000
آچار بکس بادی سانتک مدل SM-403 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012 متفرقه 7,250,000 8 اردیبهشت 7,250,000 7,250,000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-012 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034 لتوس 16,469,000 8 اردیبهشت 16,469,000 16,469,000
آچار بکس بادی لتوس مدل LIW-034 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100 نووا 22,280,000 17 اردیبهشت 22,200,000 22,280,000
آچار بکس بادی نووا مدل T-1100
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW هیوندای 7,255,700 29 فروردین 7,255,700 7,255,700
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1223-IW
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW هیوندای 21,000,000 23 اردیبهشت 11,950,000 11,950,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA1250-IW بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW هیوندای 20,620,000 17 اردیبهشت 20,620,000 20,620,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480-IW
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW هیوندای 30,950,000 24 اردیبهشت 29,000,000 30,950,000
آچار بکس بادی هیوندای مدل HA3480T-IW بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP
آچار ضربه ای
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP کوکن 22,990,000 24 اردیبهشت 21,990,000 22,990,000
آچار بکس بادی کوکن مدل KW-19HP بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575 متفرقه 11,470,000 2 خرداد 11,470,000 11,824,400
آچار بکس برقی المکس مدل I.W 575 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ ای اند ال 15,000,000 19 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
آچار بکس برقی ای اند ال مدل 1951 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس برقی توسن  مدل 0535IW
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی توسن مدل 0535IW توسن 10,310,000 24 اردیبهشت 10,310,000 12,900,000
آچار بکس برقی توسن مدل 0535IW
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22 متفرقه 2,650,000 2 اردیبهشت 2,650,000 2,850,000
آچار بکس برقی خودرو مدل POB-ST-22
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C دی سی ای 10,450,000 25 اردیبهشت 10,450,000 11,000,000
آچار بکس برقی دی سی ای مدل APB20C
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ دیوالت 44,960,000 29 اردیبهشت 40,790,000 44,960,000
آچار بکس برقی دیوالت DW292 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ
آچار ضربه ای
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ دیوالت 127,000,000 29 اردیبهشت 105,350,000 127,000,000
آچار بکس شارژی دیوالت مدل DCF899P2 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V
آچار ضربه ای
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V متفرقه 5,750,000 28 اردیبهشت 2,880,000 2,880,000
آچار بکس ضربه ای مدل DC 12V
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X جنیوس تولز 10,000,000 29 اردیبهشت 9,740,000 10,000,000
آچار جغجغه ای بادی جنیوس تولز مدل 405053X بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183 کوکن 17,990,000 27 فروردین 17,990,000 17,990,000
آچار جغجغه ای بادی کوکن مدل KR-183 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30
آچار ضربه ای
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30 سانتک 6,400,000 17 فروردین 6,400,000 6,400,000
آچار جغجغه ای سانتک مدل SM-30 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015
آچار ضربه ای
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015 متفرقه 8,900,000 5 فروردین 8,500,000 8,900,000
مجموعه 15 عددی آچار بکس بادی یونیو مدل YP015 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آداپتور 8 ولت باتلر
ابزار برقی
آداپتور 8 ولت باتلر متفرقه 975,000 29 فروردین 975,000 975,000
آداپتور 8 ولت باتلر نشانگر LED: دارد
آداپتور کارتخوان دوربین سوکیا مدل EDC21B
ابزار برقی
آداپتور کارتخوان دوربین سوکیا مدل EDC21B سوکیا 6,500,000 8 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
آداپتور کارتخوان دوربین سوکیا مدل EDC21B بازه ظرفیت باتری: 0-0.5 تعداد باتری قابل پشتیبانی: یک عدد نشانگر LED: ندارد
آپ امپ مدل OPA2131UA
ابزار برقی
آپ امپ مدل OPA2131UA متفرقه 590,000 8 اردیبهشت 590,000 590,000
آپ امپ مدل OPA2131UA
آپ امپ مدل OPA2177AR
ابزار برقی
آپ امپ مدل OPA2177AR متفرقه 550,000 8 اردیبهشت 550,000 550,000
آپ امپ مدل OPA2177AR
آچار بکس بادی اس پی مدل 2140
ابزار برقی
آچار بکس بادی اس پی مدل 2140 متفرقه 33,490,000 9 اردیبهشت 31,900,000 33,490,000
آچار بکس بادی اس پی مدل 2140 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی ایرباس مدل AB-162
ابزار برقی
آچار بکس بادی ایرباس مدل AB-162 17,600,000 3 اردیبهشت 17,600,000 17,600,000
آچار بکس بادی ایرباس مدل AB-162
آچار بکس بادی اینهل مدل DSS312
ابزار برقی
آچار بکس بادی اینهل مدل DSS312 اینهل 8,800,000 28 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
آچار بکس بادی اینهل مدل DSS312 بازه حداکثر سرعت گردش: 0-1000 بازه نرخ ضربه: 0-1000
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA1640
ابزار برقی
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA1640 32,000,000 26 فروردین 26,990,000 32,000,000
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA1640
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA1660
ابزار برقی
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA1660 تاپ تول 31,900,000 23 اردیبهشت 29,800,000 29,800,000
آچار بکس بادی تاپ تول مدل KAAA1660
آچار بکس بادی تایتان مدل 9500
ابزار برقی
آچار بکس بادی تایتان مدل 9500 متفرقه 31,000,000 14 اردیبهشت 29,800,000 29,800,000
آچار بکس بادی تایتان مدل 9500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی تایتیان مدل 34B01B6
ابزار برقی
آچار بکس بادی تایتیان مدل 34B01B6 متفرقه 26,900,000 30 فروردین 26,900,000 26,900,000
آچار بکس بادی تایتیان مدل 34B01B6 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی جنوس مدل 9500
ابزار برقی
آچار بکس بادی جنوس مدل 9500 متفرقه 31,000,000 13 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
آچار بکس بادی جنوس مدل 9500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی جنوس مدل 9500
ابزار برقی
آچار بکس بادی جنوس مدل 9500 متفرقه 31,000,000 13 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
آچار بکس بادی جنوس مدل 9500 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی جنیوس تولز مدل 601100
ابزار برقی
آچار بکس بادی جنیوس تولز مدل 601100 جنیوس تولز 52,300,000 13 اردیبهشت 52,300,000 52,300,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز مدل 601100 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400400
ابزار برقی
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400400 جنیوس تولز 24,000,000 13 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400400 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400480
ابزار برقی
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400480 جنیوس تولز 29,800,000 25 فروردین 29,800,000 29,800,000
آچار بکس بادی جنیوس تولز کد 400480 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 1000-2000
آچار بکس بادی رانگ پنگ مدل RP27432
ابزار برقی
آچار بکس بادی رانگ پنگ مدل RP27432 9,000,000 13 فروردین 9,000,000 9,000,000
آچار بکس بادی رانگ پنگ مدل RP27432
آچار بکس بادی رانگ پنگ مدل RP27432
ابزار برقی
آچار بکس بادی رانگ پنگ مدل RP27432 متفرقه 9,000,000 8 اردیبهشت 9,000,000 9,000,000
آچار بکس بادی رانگ پنگ مدل RP27432 بازه حداکثر سرعت گردش: 2000-3000 بازه نرخ ضربه: 2000-3000
آچار بکس بادی لیون مدل LI-5268 درایو 1/2 اینچ
ابزار برقی
آچار بکس بادی لیون مدل LI-5268 درایو 1/2 اینچ 16,500,000 3 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
آچار بکس بادی لیون مدل LI-5268 درایو 1/2 اینچ
آچار بکس بادی نووا مدل S-1000 درایو 1/2 اینچ
ابزار برقی
آچار بکس بادی نووا مدل S-1000 درایو 1/2 اینچ نووا 17,540,000 25 فروردین 17,540,000 17,540,000
آچار بکس بادی نووا مدل S-1000 درایو 1/2 اینچ
مجموع موارد: 8698 عدد در 174 صفحه