شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گل‌خانه خانگی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آلاچیق مدل A1
گل‌خانه خانگی
آلاچیق مدل A1 متفرقه 90,000,000 23 فروردین 90,000,000 90,000,000
آلاچیق مدل A1 جنس سازه: چوب
سایبان کد1
گل‌خانه خانگی
سایبان کد1 متفرقه 150,000,000 06:02:51 150,000,000 150,000,000
سایبان کد1 جنس سازه: چوب
سیستم کشت طبقاتی مدل WL2
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل WL2 متفرقه 25,990,000 12 اردیبهشت 25,990,000 25,990,000
سیستم کشت طبقاتی مدل WL2 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت طبقاتی مدل WL3
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل WL3 متفرقه 40,500,000 12 اردیبهشت 40,500,000 40,500,000
سیستم کشت طبقاتی مدل WL3 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت طبقاتی مدل WL4
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل WL4 متفرقه 49,900,000 12 اردیبهشت 49,900,000 49,900,000
سیستم کشت طبقاتی مدل WL4 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت طبقاتی مدل YL2
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل YL2 متفرقه 25,990,000 12 اردیبهشت 25,990,000 25,990,000
سیستم کشت طبقاتی مدل YL2 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت طبقاتی مدل YL3
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل YL3 متفرقه 40,500,000 12 اردیبهشت 40,500,000 40,500,000
سیستم کشت طبقاتی مدل YL3 جنس سازه: پلاستیک
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV24
گل‌خانه خانگی
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV24 متفرقه 7,450,000 06:02:53 7,450,000 7,450,000
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV24 جنس سازه: پلاستیک
میز گلدان خانه سبز مدل T150-3
گل‌خانه خانگی
میز گلدان خانه سبز مدل T150-3 خانه سبز 19,500,000 06:02:53 19,500,000 19,500,000
میز گلدان خانه سبز مدل T150-3 جنس سازه: فلز
میز گلدان مدل TG120-2
گل‌خانه خانگی
میز گلدان مدل TG120-2 خانه سبز 7,900,000 06:02:53 7,900,000 7,900,000
میز گلدان مدل TG120-2 جنس سازه: فلز
کنترلر پرورش زعفران مدل DHS11C
گل‌خانه خانگی
کنترلر پرورش زعفران مدل DHS11C متفرقه 2,500,000 06:02:52 2,500,000 2,500,000
کنترلر پرورش زعفران مدل DHS11C جنس سازه: چوب
گلخانه ایکیا مدل SOCKER
گل‌خانه خانگی
گلخانه ایکیا مدل SOCKER ایکیا 6,800,000 27 فروردین 6,800,000 6,800,000
گلخانه ایکیا مدل SOCKER جنس سازه: فلز
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-L
گل‌خانه خانگی
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-L متفرقه 11,500,000 12 اردیبهشت 11,500,000 11,500,000
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-L جنس سازه: پلاستیک
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-S
گل‌خانه خانگی
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-S متفرقه 8,900,000 12 اردیبهشت 8,900,000 8,900,000
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-S جنس سازه: پلاستیک
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D45
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D45 93,000,000 3 فروردین 93,000,000 93,000,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D45 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D46
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D46 103,000,000 3 فروردین 103,000,000 103,000,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D46 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D47
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D47 113,500,000 3 فروردین 113,500,000 113,500,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D47 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D48
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D48 124,000,000 3 فروردین 124,000,000 124,000,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D48 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D32
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D32 خانه سبز 48,500,000 06:02:51 48,500,000 48,500,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D32 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D35
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D35 79,000,000 3 فروردین 79,000,000 79,000,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D35 جنس سازه: فلز
گلخانه یکطرفه خانه سبز مدل هیوا S12
گل‌خانه خانگی
گلخانه یکطرفه خانه سبز مدل هیوا S12 خانه سبز 28,000,000 06:02:52 28,000,000 28,000,000
گلخانه یکطرفه خانه سبز مدل هیوا S12 جنس سازه: فلز
مجموع موارد: 21 عدد در 1 صفحه