شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گلدان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آویز دیواری گلدان مدل 6000
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل 6000 متفرقه 3,499,000 12 اردیبهشت 3,499,000 3,499,000
آویز دیواری گلدان مدل 6000 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
آویز دیواری گلدان مدل 7000
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل 7000 متفرقه 3,499,000 12 اردیبهشت 3,499,000 3,499,000
آویز دیواری گلدان مدل 7000 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
آویز دیواری گلدان مدل bp1
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل bp1 متفرقه 1,560,000 00:02:37 1,560,000 1,560,000
آویز دیواری گلدان مدل bp1 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
آویز دیواری گلدان مدل DG140
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل DG140 راد سیستم 1,229,900 8 خرداد 1,200,000 1,229,900
آویز دیواری گلدان مدل DG140
آویز دیواری گلدان مدل سلین 8
گلدان
آویز دیواری گلدان مدل سلین 8 متفرقه 520,000 00:02:36 520,000 520,000
آویز دیواری گلدان مدل سلین 8 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: دارد
آویز دیواری گلدان کد  8000
گلدان
آویز دیواری گلدان کد 8000 متفرقه 3,499,000 12 اردیبهشت 3,499,000 3,499,000
آویز دیواری گلدان کد 8000 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
آویز گلدان ایکیا مدل SOMMAR کد 00384593
گلدان
آویز گلدان ایکیا مدل SOMMAR کد 00384593 ایکیا 2,590,000 00:02:37 2,590,000 2,590,000
آویز گلدان ایکیا مدل SOMMAR کد 00384593 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
ترموستات دیجیتال کد 24V XH-W3001
گلدان
ترموستات دیجیتال کد 24V XH-W3001 متفرقه 670,000 00:02:37 670,000 800,000
ترموستات دیجیتال کد 24V XH-W3001 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدان کد Z0020 بسته 6 عددی
گلدان
زیر گلدان کد Z0020 بسته 6 عددی متفرقه 223,600 00:02:42 223 223,600
زیر گلدان کد Z0020 بسته 6 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدان کد Z0025 بسته 6 عددی
گلدان
زیر گلدان کد Z0025 بسته 6 عددی متفرقه 297,300 00:02:43 297,300 297,300
زیر گلدان کد Z0025 بسته 6 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدان کد Z0030 بسته 6 عددی
گلدان
زیر گلدان کد Z0030 بسته 6 عددی متفرقه 450,000 00:02:44 405,000 405,000
زیر گلدان کد Z0030 بسته 6 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی ایکیا مدل 10155666 - SOCKER
گلدان
زیر گلدانی ایکیا مدل 10155666 - SOCKER ایکیا 2,745,000 3 اردیبهشت 2,745,000 2,745,000
زیر گلدانی ایکیا مدل 10155666 - SOCKER قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی ایکیا مدل VILDAPEL
گلدان
زیر گلدانی ایکیا مدل VILDAPEL ایکیا 2,600,000 00:02:38 2,600,000 2,600,000
زیر گلدانی ایکیا مدل VILDAPEL قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 شهرآذین 32,000 00:02:37 32,000 32,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته دوازده عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته دوازده عددی شهرآذین 187,000 00:02:36 185,000 188,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته دوازده عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته شش عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته شش عددی شهرآذین 152,000 3 اردیبهشت 152,000 152,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2012 بسته شش عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2014
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2014 شهرآذین 40,000 00:02:38 40,000 40,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2014 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 شهرآذین 58,000 00:02:38 58,000 58,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته دوازده عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته دوازده عددی شهرآذین 270,000 3 فروردین 270,000 270,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته دوازده عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته شش عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته شش عددی شهرآذین 300,000 12 اردیبهشت 300,000 300,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2016 بسته شش عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2018
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2018 شهرآذین 70,000 00:02:38 72,000 72,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2018 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 شهرآذین 78,000 22 اردیبهشت 75,000 75,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 بسته 12 عددی
گلدان
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 بسته 12 عددی شهرآذین 1,005,000 18 فروردین 1,005,000 1,005,000
زیر گلدانی شهرآذین مدل 2025 بسته 12 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد دسته: ندارد
زیر گلدانی مدل 1003
گلدان
زیر گلدانی مدل 1003 متفرقه 183,000 00:02:37 183,000 183,000
زیر گلدانی مدل 1003 قابلیت آویزان کردن: دارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی کد TR3
گلدان
زیر گلدانی کد TR3 متفرقه 650,000 00:02:37 600,000 650,000
زیر گلدانی کد TR3 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیر گلدانی کد Z0035 بسته 6 عددی
گلدان
زیر گلدانی کد Z0035 بسته 6 عددی متفرقه 595,300 00:02:39 595,300 595,300
زیر گلدانی کد Z0035 بسته 6 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی اسپوتا مدل A292903V1
گلدان
زیرگلدانی اسپوتا مدل A292903V1 اسپوتا 1,990,000 00:06:29 1,990,000 1,990,000
زیرگلدانی اسپوتا مدل A292903V1 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی اسپوتا مدل A393903V1
گلدان
زیرگلدانی اسپوتا مدل A393903V1 اسپوتا 2,490,000 00:06:29 2,490,000 2,490,000
زیرگلدانی اسپوتا مدل A393903V1 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی اسپوتا مدل P30304V1
گلدان
زیرگلدانی اسپوتا مدل P30304V1 اسپوتا 1,250,000 00:06:38 1,250,000 1,250,000
زیرگلدانی اسپوتا مدل P30304V1 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی ایکیا مدل SOMMAR 2019 کد 74-184-304
گلدان
زیرگلدانی ایکیا مدل SOMMAR 2019 کد 74-184-304 ایکیا 424,000 17 اردیبهشت 423,000 424,000
زیرگلدانی ایکیا مدل SOMMAR 2019 کد 74-184-304 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی مدل L8 مجموعه 5 عددی
گلدان
زیرگلدانی مدل L8 مجموعه 5 عددی متفرقه 79,000 00:02:39 79,000 79,000
زیرگلدانی مدل L8 مجموعه 5 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی مدل N6 مجموعه 5 عددی
گلدان
زیرگلدانی مدل N6 مجموعه 5 عددی متفرقه 78,000 00:02:38 80,000 80,000
زیرگلدانی مدل N6 مجموعه 5 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
زیرگلدانی مدل Z10 بسته 10 عددی
گلدان
زیرگلدانی مدل Z10 بسته 10 عددی متفرقه 178,000 00:02:40 180,000 180,000
زیرگلدانی مدل Z10 بسته 10 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی مدل Z10 مجموعه 5 عددی
گلدان
زیرگلدانی مدل Z10 مجموعه 5 عددی متفرقه 98,000 00:02:37 100,000 100,000
زیرگلدانی مدل Z10 مجموعه 5 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کد Z0013 مجموعه 12 عددی
گلدان
زیرگلدانی کد Z0013 مجموعه 12 عددی متفرقه 238,700 00:02:41 238,700 238,700
زیرگلدانی کد Z0013 مجموعه 12 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3010 مجموعه 16 عددی
گلدان
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3010 مجموعه 16 عددی متفرقه 130,000 00:02:37 130,000 130,000
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3010 مجموعه 16 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3015 مجموعه 16 عددی
گلدان
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3015 مجموعه 16 عددی متفرقه 248,100 00:02:41 248,100 258,000
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3015 مجموعه 16 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3020 مجموعه 16 عددی
گلدان
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3020 مجموعه 16 عددی متفرقه 382,500 00:02:42 382,500 382,800
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3020 مجموعه 16 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3025 مجموعه 16 عددی
گلدان
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3025 مجموعه 16 عددی متفرقه 588,000 00:02:44 588,000 588,000
زیرگلدانی کلاسیک مدل Z3025 مجموعه 16 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
ست گلدان جی تی تی  مجموعه 24 عددی
گلدان
ست گلدان جی تی تی مجموعه 24 عددی جی تی تی 2,000,000 18 فروردین 2,000,000 2,000,000
ست گلدان جی تی تی مجموعه 24 عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: دارد دسته: ندارد
سینی سبزی گل سرخ مدل 464
گلدان
سینی سبزی گل سرخ مدل 464 متفرقه 340,000 00:02:36 340,000 340,000
سینی سبزی گل سرخ مدل 464 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
سینی سبزی گل سرخ مدل 466
گلدان
سینی سبزی گل سرخ مدل 466 متفرقه 415,000 00:02:37 415,000 415,000
سینی سبزی گل سرخ مدل 466 قابلیت آویزان کردن: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا مدل 128 بسته ۵ عددی
گلدان
سینی نشا مدل 128 بسته ۵ عددی متفرقه 580,000 00:02:37 580,000 580,000
سینی نشا مدل 128 بسته ۵ عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا مدل GS-390
گلدان
سینی نشا مدل GS-390 متفرقه 105,000 00:02:40 105,000 105,000
سینی نشا مدل GS-390 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا کد 80000000
گلدان
سینی نشا کد 80000000 متفرقه 120,000 00:02:36 120,000 120,000
سینی نشا کد 80000000 قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا کد ch3 بسته ۵ عددی
گلدان
سینی نشا کد ch3 بسته ۵ عددی متفرقه 550,000 00:02:40 550,000 550,000
سینی نشا کد ch3 بسته ۵ عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا کد ch4 بسته ۵ عددی
گلدان
سینی نشا کد ch4 بسته ۵ عددی متفرقه 520,000 00:02:38 520,000 520,000
سینی نشا کد ch4 بسته ۵ عددی قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: ندارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا گلباران سبز مدل 104 حفره ای
گلدان
سینی نشا گلباران سبز مدل 104 حفره ای گلباران سبز گیلان 120,000 00:02:37 120,000 120,000
سینی نشا گلباران سبز مدل 104 حفره ای قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا گلباران سبز مدل 128 حفره ای
گلدان
سینی نشا گلباران سبز مدل 128 حفره ای گلباران سبز گیلان 115,000 00:02:36 115,000 115,000
سینی نشا گلباران سبز مدل 128 حفره ای قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
سینی نشا گلباران سبز مدل 70 حفره ای
گلدان
سینی نشا گلباران سبز مدل 70 حفره ای گلباران سبز گیلان 100,000 00:02:36 100,000 110,000
سینی نشا گلباران سبز مدل 70 حفره ای قابلیت آویزان کردن: ندارد زه کش: دارد زیر گلدانی: ندارد دسته: ندارد
مجموع موارد: 963 عدد در 20 صفحه