شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شمشاد زن موتوری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
شمشاد زن برقی اینهل مدل GE-EH 6056
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی اینهل مدل GE-EH 6056 اینهل 12,000,000 17 اردیبهشت 10,000,000 10,000,000
شمشاد زن برقی اینهل مدل GE-EH 6056 منبع انرژی: الکتریکی
شمشاد زن برقی بلک اند دکر مدل PH5551
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی بلک اند دکر مدل PH5551 بلک اند دکر 35,405,000 4 فروردین 35,405,000 36,500,000
شمشاد زن برقی بلک اند دکر مدل PH5551 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: 40-50
شمشاد زن برقی بوش مدل AHS 70-34
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی بوش مدل AHS 70-34 بوش 55,000,000 12 اردیبهشت 55,000,000 55,000,000
شمشاد زن برقی بوش مدل AHS 70-34 منبع انرژی: الکتریکی
شمشاد زن برقی دلمار مدل HT6500
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی دلمار مدل HT6500 متفرقه 21,349,000 25 اردیبهشت 21,349,000 21,349,000
شمشاد زن برقی دلمار مدل HT6500 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: بیشتر از 50
شمشاد زن برقی دوو مدل DAHT500E
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی دوو مدل DAHT500E دوو 13,380,000 18 اردیبهشت 13,360,000 13,380,000
شمشاد زن برقی دوو مدل DAHT500E منبع انرژی: الکتریکی
شمشاد زن بنزینی اینهل مدل GE-PH 2555 A
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن بنزینی اینهل مدل GE-PH 2555 A اینهل 32,500,000 12 اردیبهشت 32,500,000 32,500,000
شمشاد زن بنزینی اینهل مدل GE-PH 2555 A منبع انرژی: بنزینی
شمشاد زن دوو مدل DAHT260
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن دوو مدل DAHT260 دوو 34,990,000 25 اردیبهشت 34,990,000 34,990,000
شمشاد زن دوو مدل DAHT260 منبع انرژی: بنزینی
شمشادزن برقى متابو مدل HS8765
شمشاد زن موتوری
شمشادزن برقى متابو مدل HS8765 متابو 45,000,000 17 اردیبهشت 38,315,000 38,315,000
شمشادزن برقى متابو مدل HS8765 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: بیشتر از 50
شمشادزن برقی اینهل مدل BG-EH 5747
شمشاد زن موتوری
شمشادزن برقی اینهل مدل BG-EH 5747 متفرقه 8,000,000 12 اردیبهشت 6,400,000 8,000,000
شمشادزن برقی اینهل مدل BG-EH 5747 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: بیشتر از 50
مجموع موارد: 9 عدد در 1 صفحه