شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت داس موتوری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
داس برقی تاپ گاردن مدل EBC-1400
داس موتوری
داس برقی تاپ گاردن مدل EBC-1400 تاپ گاردن 13,500,000 12 اردیبهشت 13,500,000 13,500,000
داس برقی تاپ گاردن مدل EBC-1400 دسته: دو دسته منبع تغذیه: برق بازه سرعت حرکت تیغه: 1000-1500
داس برقی تاپ گاردن مدل EBC-1400-1
داس موتوری
داس برقی تاپ گاردن مدل EBC-1400-1 تاپ گاردن 14,020,000 21 خرداد 13,450,000 14,020,000
داس برقی تاپ گاردن مدل EBC-1400-1 دسته: دو دسته منبع تغذیه: برق
داس برقی دوو مدل DAGT250E
داس موتوری
داس برقی دوو مدل DAGT250E دوو 4,270,000 10 مرداد 4,004,000 4,270,000
داس برقی دوو مدل DAGT250E دسته: تک دسته منبع تغذیه: برق
داس برقی دوو مدل DAGT350E
داس موتوری
داس برقی دوو مدل DAGT350E دوو 5,260,600 14 مرداد 5,260,600 5,260,600
داس برقی دوو مدل DAGT350E دسته: تک دسته منبع تغذیه: برق
داس موتوری ان ای سی مدل ALB-10
داس موتوری
داس موتوری ان ای سی مدل ALB-10 ان ای سی 40,700,000 10:10:06 40,700,000 40,700,000
داس موتوری ان ای سی مدل ALB-10 دسته: دو دسته منبع تغذیه: بنزین بازه سرعت حرکت تیغه: 2000-25000
داس موتوری اکتیو مدل AC2646SH
داس موتوری
داس موتوری اکتیو مدل AC2646SH اکتیو تولز 25,000,000 21 تیر 25,000,000 25,000,000
داس موتوری اکتیو مدل AC2646SH منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری تاپ گاردن مدل GBC-1430 S
داس موتوری
داس موتوری تاپ گاردن مدل GBC-1430 S متفرقه 37,700,000 10:09:47 35,500,000 37,700,000
داس موتوری تاپ گاردن مدل GBC-1430 S دسته: تک دسته منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری تاپ گاردن مدل GBC-4430
داس موتوری
داس موتوری تاپ گاردن مدل GBC-4430 متفرقه 25,000,000 3 اردیبهشت 25,000,000 25,000,000
داس موتوری تاپ گاردن مدل GBC-4430 دسته: تک دسته منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری دلمار مدل MS-340
داس موتوری
داس موتوری دلمار مدل MS-340 متفرقه 64,000,000 10:10:03 58,200,000 64,000,000
داس موتوری دلمار مدل MS-340 دسته: دو دسته منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری دلمار مدل MS-4510
داس موتوری
داس موتوری دلمار مدل MS-4510 متفرقه 65,000,000 4 فروردین 65,000,000 65,000,000
داس موتوری دلمار مدل MS-4510 دسته: دو دسته منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری دوو مدل DABC520AV
داس موتوری
داس موتوری دوو مدل DABC520AV دوو 27,251,500 21 تیر 27,251,500 27,251,500
داس موتوری دوو مدل DABC520AV منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری دوو مدل DBC360GX
داس موتوری
داس موتوری دوو مدل DBC360GX دوو 31,690,000 14 مرداد 31,690,000 32,594,300
داس موتوری دوو مدل DBC360GX منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری دوو مدل DMT520
داس موتوری
داس موتوری دوو مدل DMT520 دوو 32,206,300 21 تیر 32,206,300 32,206,300
داس موتوری دوو مدل DMT520 منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری ماک مدل GX 50B
داس موتوری
داس موتوری ماک مدل GX 50B ماک 41,330,000 14 مرداد 37,500,000 37,500,000
داس موتوری ماک مدل GX 50B دسته: تک دسته منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری ماک مدل GX35
داس موتوری
داس موتوری ماک مدل GX35 ماک 37,900,000 10:09:59 29,000,000 29,000,000
داس موتوری ماک مدل GX35 دسته: دو دسته منبع تغذیه: بنزین بازه سرعت حرکت تیغه: 2000-25000
داس موتوری ماک مدل GX35
داس موتوری
داس موتوری ماک مدل GX35 ماک 29,900,000 21 تیر 29,900,000 29,900,000
داس موتوری ماک مدل GX35 دسته: دو دسته منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری ماک مدل GX35B
داس موتوری
داس موتوری ماک مدل GX35B ماک 37,900,000 31 تیر 37,900,000 37,900,000
داس موتوری ماک مدل GX35B دسته: تک دسته منبع تغذیه: بنزین بازه سرعت حرکت تیغه: 2000-25000
داس موتوری ماک مدل MG520
داس موتوری
داس موتوری ماک مدل MG520 ماک 29,250,000 10:09:57 24,100,000 24,100,000
داس موتوری ماک مدل MG520 دسته: دو دسته منبع تغذیه: بنزین بازه سرعت حرکت تیغه: 2000-25000
داس موتوری ماک مدل MG520B
داس موتوری
داس موتوری ماک مدل MG520B ماک 36,900,000 10:09:48 28,950,000 28,950,000
داس موتوری ماک مدل MG520B دسته: تک دسته منبع تغذیه: بنزین بازه سرعت حرکت تیغه: 2000-25000
داس موتوری هوم لایت مدل HLT26CDY
داس موتوری
داس موتوری هوم لایت مدل HLT26CDY هوم لایت 94,000,000 10:09:43 140,000,000 140,000,000
داس موتوری هوم لایت مدل HLT26CDY دسته: دسته میله‌ای منبع تغذیه: بنزین
داس موتوری واستر مدل ZSG4302
داس موتوری
داس موتوری واستر مدل ZSG4302 واستر 34,800,000 17 فروردین 34,800,000 34,800,000
داس موتوری واستر مدل ZSG4302 دسته: دو دسته منبع تغذیه: بنزین
علف زن برقی ماکیتا مدل UR3000
داس موتوری
علف زن برقی ماکیتا مدل UR3000 ماکیتا 7,500,000 21 فروردین 7,500,000 7,500,000
علف زن برقی ماکیتا مدل UR3000 منبع تغذیه: برق
علف زن بنزینی مدل 52CC
داس موتوری
علف زن بنزینی مدل 52CC متفرقه 33,000,000 10:09:37 31,900,000 34,000,000
علف زن بنزینی مدل 52CC دسته: دسته میله‌ای منبع تغذیه: بنزین
علف زن بنزینی مدل 52CC
داس موتوری
علف زن بنزینی مدل 52CC متفرقه 29,900,000 17 خرداد 29,900,000 29,900,000
علف زن بنزینی مدل 52CC دسته: دسته میله‌ای منبع تغذیه: بنزین
علف زن مدل GX35 غیر اصل
داس موتوری
علف زن مدل GX35 غیر اصل متفرقه 44,620,000 5 فروردین 44,620,000 46,000,000
علف زن مدل GX35 غیر اصل دسته: تک دسته منبع تغذیه: بنزین
علف زن کالسکه ای کنزاکس مدل KHM-152
داس موتوری
علف زن کالسکه ای کنزاکس مدل KHM-152 کنزاکس 30,950,000 27 خرداد 30,850,000 30,950,000
علف زن کالسکه ای کنزاکس مدل KHM-152 دسته: تک دسته منبع تغذیه: بنزین
علفزن  کنزاکس مدل KBP-252
داس موتوری
علفزن کنزاکس مدل KBP-252 کنزاکس 48,599,700 31 تیر 48,599,700 48,599,700
علفزن کنزاکس مدل KBP-252 دسته: تک دسته منبع تغذیه: بنزین
علفزن زنووا مدل BCZ5010CL
داس موتوری
علفزن زنووا مدل BCZ5010CL متفرقه 81,900,000 12 اردیبهشت 81,900,000 81,900,000
علفزن زنووا مدل BCZ5010CL دسته: دو دسته منبع تغذیه: بنزین
علفزن کنزاکس مدل KBC-152
داس موتوری
علفزن کنزاکس مدل KBC-152 کنزاکس 28,000,000 21 تیر 27,500,000 28,000,000
علفزن کنزاکس مدل KBC-152 دسته: دسته میله‌ای منبع تغذیه: بنزین
علفزن کنزاکس مدل KMC-152
داس موتوری
علفزن کنزاکس مدل KMC-152 کنزاکس 38,900,000 21 اردیبهشت 38,900,000 38,900,000
علفزن کنزاکس مدل KMC-152 دسته: دسته میله‌ای منبع تغذیه: بنزین
نهال کن پاورپلاس مدل POWXG5025
داس موتوری
نهال کن پاورپلاس مدل POWXG5025 پاورپلاس 47,000,000 7 خرداد 45,000,000 45,000,000
نهال کن پاورپلاس مدل POWXG5025 دسته: دسته میله‌ای منبع تغذیه: بنزین
مجموع موارد: 31 عدد در 1 صفحه