شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت خاک، کود و آفت کش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آفت کش مالاتیون مدل Cf
خاک، کود و آفت کش
آفت کش مالاتیون مدل Cf متفرقه 85,600 17 اردیبهشت 78,000 85,600
آفت کش مالاتیون مدل Cf جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی
آنتی فریز زاک کد Z 2810 حجم 1000 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
آنتی فریز زاک کد Z 2810 حجم 1000 میلی لیتر زاک 600,000 23 اردیبهشت 580,000 600,000
آنتی فریز زاک کد Z 2810 حجم 1000 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: دارد
اسپری آفت کش پوکون مناسب گیاهان آپارتمان و باغچه 500 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری آفت کش پوکون مناسب گیاهان آپارتمان و باغچه 500 میلی لیتر متفرقه 630,000 3 اردیبهشت 630,000 630,000
اسپری آفت کش پوکون مناسب گیاهان آپارتمان و باغچه 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
اسپری براق کننده گل مصنوعی پرفکت مدل M200
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گل مصنوعی پرفکت مدل M200 متفرقه 299,000 12 اردیبهشت 299,000 299,000
اسپری براق کننده گل مصنوعی پرفکت مدل M200 جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری براق کننده گل و برگ گیاه رزپک مدل ترک حجم 500 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گل و برگ گیاه رزپک مدل ترک حجم 500 میلی لیتر رزپک 200,000 28 اردیبهشت 200,000 200,000
اسپری براق کننده گل و برگ گیاه رزپک مدل ترک حجم 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری براق کننده گیاهان اسپرینگ مدل DELI25 حجم 250 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گیاهان اسپرینگ مدل DELI25 حجم 250 میلی لیتر متفرقه 350,000 3 اردیبهشت 350,000 350,000
اسپری براق کننده گیاهان اسپرینگ مدل DELI25 حجم 250 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: دارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6 رزپک 240,600 7 خرداد 283,000 283,000
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6 جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 8
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 8 رزپک 420,000 00:00:05 379,800 420,000
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 8 جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 3
خاک، کود و آفت کش
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 3 رزپک 290,000 7 خرداد 306,000 306,000
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 3 جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 4 حجم 500 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 4 حجم 500 میلی لیتر رزپک 330,000 7 خرداد 340,000 340,000
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 4 حجم 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری بوی گل پرفکتس اسپرینگ مدل فرگرنس حجم 400 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری بوی گل پرفکتس اسپرینگ مدل فرگرنس حجم 400 میلی لیتر متفرقه 326,000 12 اردیبهشت 326,000 326,000
اسپری بوی گل پرفکتس اسپرینگ مدل فرگرنس حجم 400 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی بو: دارد
اسپری گل ها و گیاهان آپارتمانی سرسبز ظرفیت 500 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری گل ها و گیاهان آپارتمانی سرسبز ظرفیت 500 میلی لیتر گلباران سبز گیلان 200,000 8 خرداد 200,000 220,000
اسپری گل ها و گیاهان آپارتمانی سرسبز ظرفیت 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 1 لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 1 لیتر متفرقه 380,000 7 خرداد 380,000 380,000
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 1 لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک، شیمیایی عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 5 لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 5 لیتر متفرقه 1,760,000 8 خرداد 1,680,000 1,760,000
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 5 لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک، شیمیایی عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
الیاف گیاهی گیلدا کد GA04L حجم 4 لیتر
خاک، کود و آفت کش
الیاف گیاهی گیلدا کد GA04L حجم 4 لیتر گیلدا 140,000 12 اردیبهشت 140,000 140,000
الیاف گیاهی گیلدا کد GA04L حجم 4 لیتر جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 105,000 10 خرداد 105,000 105,000
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 175,000 10 خرداد 270,000 270,000
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: پودر تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 150,000 20 اردیبهشت 150,000 285,000
بستر آماده کشت 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت 4کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت 4کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 250,000 27 اردیبهشت 250,000 475,000
بستر آماده کشت 4کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت 8 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت 8 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 540,000 21 اردیبهشت 540,000 540,000
بستر آماده کشت 8 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت بهکام کد BEH05 حجم 5 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت بهکام کد BEH05 حجم 5 لیتر متفرقه 160,000 8 خرداد 155,000 160,000
بستر آماده کشت بهکام کد BEH05 حجم 5 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 285,000 7 خرداد 305,000 305,000
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 470,000 27 اردیبهشت 470,000 470,000
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 495,000 12 اردیبهشت 495,000 495,000
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 970,000 18 اردیبهشت 950,000 970,000
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل ارکیده 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل ارکیده 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 495,000 12 اردیبهشت 495,000 495,000
بستر آماده کشت گل ارکیده 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل ارکیده 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل ارکیده 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 500,000 00:00:05 475,000 970,000
بستر آماده کشت گل ارکیده 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 185,000 12 اردیبهشت 185,000 185,000
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 360,000 12 اردیبهشت 360,000 360,000
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
بستر آماده کشت گل داوودی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل داوودی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 495,000 12 اردیبهشت 495,000 495,000
بستر آماده کشت گل داوودی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل داوودی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل داوودی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 970,000 13 اردیبهشت 950,000 970,000
بستر آماده کشت گل داوودی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 185,000 10 خرداد 185,000 185,000
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 360,000 10 خرداد 360,000 360,000
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
بستر آماده کشت گل رز 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل رز 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 970,000 18 اردیبهشت 950,000 970,000
بستر آماده کشت گل رز 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی متفرقه 185,000 7 خرداد 185,000 185,000
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 360,000 10 خرداد 360,000 360,000
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
بستر آماده کشت گل لیلیوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل لیلیوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 495,000 12 اردیبهشت 495,000 495,000
بستر آماده کشت گل لیلیوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل لیلیوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل لیلیوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 970,000 28 اردیبهشت 950,000 970,000
بستر آماده کشت گل لیلیوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل لیلیوم گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل لیلیوم گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 360,000 12 اردیبهشت 360,000 360,000
بستر آماده کشت گل لیلیوم گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز 1 کیلوگرمی بسته 3 عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز 1 کیلوگرمی بسته 3 عددی گلباران سبز گیلان 100,000 23 اردیبهشت 100,000 190,000
بستر آماده کشت گلباران سبز 1 کیلوگرمی بسته 3 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 1 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 1 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 70,000 10 خرداد 70,000 70,000
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 1 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی متفرقه 105,000 7 خرداد 105,000 105,000
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 175,000 10 خرداد 175,000 175,000
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 8 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 8 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 300,000 10 خرداد 300,000 300,000
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 8 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 2 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 2 لیتر گلباران سبز گیلان 36,000 12 اردیبهشت 36,000 36,000
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 2 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: گل دهی
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 30 لیتر  مجموعه سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 30 لیتر مجموعه سه عددی گلباران سبز گیلان 1,000,000 12 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 30 لیتر مجموعه سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 ظرفیت 6 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 ظرفیت 6 لیتر گلباران سبز گیلان 76,000 27 اردیبهشت 76,000 100,000
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 ظرفیت 6 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 مجموعه سه عددی ظرفیت 26 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 مجموعه سه عددی ظرفیت 26 لیتر گلباران سبز گیلان 850,000 12 اردیبهشت 850,000 850,000
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 مجموعه سه عددی ظرفیت 26 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 10 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 10 لیتر گلباران سبز گیلان 108,000 2 اردیبهشت 108,000 108,000
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 10 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 22 لیتر  مجموعه سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 22 لیتر مجموعه سه عددی گلباران سبز گیلان 690,000 12 اردیبهشت 690,000 690,000
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 22 لیتر مجموعه سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
مجموع موارد: 1331 عدد در 27 صفحه