شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تبر، بیل و کلنگ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابزار باغبانی مدل 3-TLG مجموعه 3 عددی
تبر، بیل و کلنگ
ابزار باغبانی مدل 3-TLG مجموعه 3 عددی متفرقه 180,000 22 فروردین 180,000 180,000
ابزار باغبانی مدل 3-TLG مجموعه 3 عددی جنس دسته: چوبی
ابزار باغبانی مدل D3-111 مجموعه 3 عددی
تبر، بیل و کلنگ
ابزار باغبانی مدل D3-111 مجموعه 3 عددی متفرقه 350,000 00:03:00 350,000 350,000
ابزار باغبانی مدل D3-111 مجموعه 3 عددی جنس دسته: پلاستیکی
ابزار باغبانی مدل TN1 مجموعه 4 عددی
تبر، بیل و کلنگ
ابزار باغبانی مدل TN1 مجموعه 4 عددی متفرقه 254,000 23 اردیبهشت 254,000 260,000
ابزار باغبانی مدل TN1 مجموعه 4 عددی جنس دسته: پلاستیکی
ابزار باغبانی موسوی مدل M10 مجموعه 3 عددی
تبر، بیل و کلنگ
ابزار باغبانی موسوی مدل M10 مجموعه 3 عددی متفرقه 990,000 00:03:06 990,000 990,000
ابزار باغبانی موسوی مدل M10 مجموعه 3 عددی جنس دسته: پلاستیکی
برگ جمع کن جی تی تی مدل T-808
تبر، بیل و کلنگ
برگ جمع کن جی تی تی مدل T-808 متفرقه 682,000 00:02:56 620,000 682,000
برگ جمع کن جی تی تی مدل T-808 جنس دسته: پلاستیکی
بیل باغبانی صامو پرشین مدلPA 112
تبر، بیل و کلنگ
بیل باغبانی صامو پرشین مدلPA 112 صامو پرشین 428,000 00:02:56 428,000 428,000
بیل باغبانی صامو پرشین مدلPA 112
بیل تاشو چند کاره مدل 450
تبر، بیل و کلنگ
بیل تاشو چند کاره مدل 450 متفرقه 980,000 11 خرداد 720,000 980,000
بیل تاشو چند کاره مدل 450 جنس دسته: فلزی
بیل دایسون  کد DS160207
تبر، بیل و کلنگ
بیل دایسون کد DS160207 دایسون 2,200,000 00:02:56 2,200,000 2,200,000
بیل دایسون کد DS160207 جنس دسته: پلاستیکی
بیل دایسون  کد DS160209
تبر، بیل و کلنگ
بیل دایسون کد DS160209 دایسون 2,250,000 00:02:55 2,250,000 2,250,000
بیل دایسون کد DS160209 جنس دسته: پلاستیکی
بیل دایسون کد DS160208
تبر، بیل و کلنگ
بیل دایسون کد DS160208 دایسون 2,100,000 19 فروردین 2,100,000 2,100,000
بیل دایسون کد DS160208 جنس دسته: فلزی
بیل فیسکارس مدل 131310
تبر، بیل و کلنگ
بیل فیسکارس مدل 131310 فیسکارس 8,150,000 28 اردیبهشت 8,150,000 8,150,000
بیل فیسکارس مدل 131310 جنس دسته: فلزی
بیل فیسکارس مدل 131482
تبر، بیل و کلنگ
بیل فیسکارس مدل 131482 فیسکارس 8,300,000 00:02:56 7,990,000 8,300,000
بیل فیسکارس مدل 131482 جنس دسته: فلزی
بیل فیسکارس مدل 132403
تبر، بیل و کلنگ
بیل فیسکارس مدل 132403 فیسکارس 2,390,000 00:02:36 2,390,000 2,390,000
بیل فیسکارس مدل 132403 جنس دسته: فلزی
بیل فیسکارس مدل ۱۳۱۵۲۰
تبر، بیل و کلنگ
بیل فیسکارس مدل ۱۳۱۵۲۰ فیسکارس 5,700,000 00:02:38 5,700,000 5,700,000
بیل فیسکارس مدل ۱۳۱۵۲۰ جنس دسته: فلزی
بیل مدل S3
تبر، بیل و کلنگ
بیل مدل S3 متفرقه 430,000 00:03:00 410,000 430,000
بیل مدل S3 جنس دسته: فلزی
بیل مدل tz202
تبر، بیل و کلنگ
بیل مدل tz202 متفرقه 7,300,000 29 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
بیل مدل tz202 جنس دسته: فلزی
بیل مهدوی مدل GO11
تبر، بیل و کلنگ
بیل مهدوی مدل GO11 متفرقه 750,000 2 اردیبهشت 750,000 750,000
بیل مهدوی مدل GO11 جنس دسته: فلزی
بیل میکا کد 3
تبر، بیل و کلنگ
بیل میکا کد 3 ابزار میکا 560,000 26 اردیبهشت 560,000 560,000
بیل میکا کد 3 جنس دسته: چوبی
بیلچه ال اس تی طول 28 سانتی‌ متر
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه ال اس تی طول 28 سانتی‌ متر متفرقه 215,000 00:00:22 215,000 215,000
بیلچه ال اس تی طول 28 سانتی‌ متر جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی آکواکرافت مدل 380661
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی آکواکرافت مدل 380661 آکواکرفت 715,000 00:02:58 715,000 715,000
بیلچه باغبانی آکواکرافت مدل 380661 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST-G28
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST-G28 ال اس تی 160,000 8 خرداد 153,000 161,000
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST-G28 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی باغبان مدل T1707
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی باغبان مدل T1707 متفرقه 77,000 3 اردیبهشت 77,000 77,000
بیلچه باغبانی باغبان مدل T1707 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی به کشت مدل AF-100
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی به کشت مدل AF-100 به کشت 150,000 17 اردیبهشت 150,000 180,000
بیلچه باغبانی به کشت مدل AF-100 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88 متفرقه 180,000 2 خرداد 180,000 200,000
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88 متفرقه 123,000 00:02:56 114,400 123,000
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی فلزی مدل 06
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی فلزی مدل 06 متفرقه 61,500 00:02:56 61,500 62,000
بیلچه باغبانی فلزی مدل 06 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی لومانا مدل 070
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی لومانا مدل 070 متفرقه 81,000 28 اردیبهشت 78,000 78,000
بیلچه باغبانی لومانا مدل 070 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی مدل 010
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل 010 متفرقه 68,000 00:02:57 65,000 68,000
بیلچه باغبانی مدل 010 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل A01 بسته 2 عددی
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل A01 بسته 2 عددی متفرقه 110,000 00:02:57 108,000 125,000
بیلچه باغبانی مدل A01 بسته 2 عددی جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل AF-220
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل AF-220 متفرقه 185,000 00:02:58 185,000 185,000
بیلچه باغبانی مدل AF-220 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی مدل F325
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل F325 متفرقه 492,000 4 فروردین 492,000 492,000
بیلچه باغبانی مدل F325 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی مدل M300/73
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل M300/73 متفرقه 64,000 00:02:56 64,000 66,000
بیلچه باغبانی مدل M300/73 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل NEWORAGINAL2019
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل NEWORAGINAL2019 متفرقه 65,000 00:02:57 65,000 68,900
بیلچه باغبانی مدل NEWORAGINAL2019 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل V16
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل V16 متفرقه 380,000 00:06:29 380,000 380,000
بیلچه باغبانی مدل V16 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی مدل W5600
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل W5600 متفرقه 566,000 00:02:59 550,000 566,000
بیلچه باغبانی مدل W5600 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی مدل آبنوس کد B 040
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل آبنوس کد B 040 متفرقه 100,000 00:02:57 95,000 100,000
بیلچه باغبانی مدل آبنوس کد B 040 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل آبنوس کد B 041 بسته 2 عددی
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل آبنوس کد B 041 بسته 2 عددی متفرقه 180,000 00:02:58 180,000 180,000
بیلچه باغبانی مدل آبنوس کد B 041 بسته 2 عددی جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل207
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل207 متفرقه 75,000 00:02:59 72,000 80,000
بیلچه باغبانی مدل207 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی نووا مدل NTT-2495
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی نووا مدل NTT-2495 نووا 645,000 00:02:56 645,000 670,000
بیلچه باغبانی نووا مدل NTT-2495 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی نووا مدل NTT-2496
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی نووا مدل NTT-2496 نووا 643,000 00:03:52 643,000 673,000
بیلچه باغبانی نووا مدل NTT-2496 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی نگین مدل n45
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی نگین مدل n45 متفرقه 135,000 00:02:57 115,000 135,000
بیلچه باغبانی نگین مدل n45 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی کد 1212
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی کد 1212 متفرقه 150,000 21 فروردین 150,000 150,000
بیلچه باغبانی کد 1212 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی کد 333
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی کد 333 متفرقه 85,000 00:03:00 85,000 90,000
بیلچه باغبانی کد 333 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی کد C5
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی کد C5 متفرقه 82,000 00:02:58 82,000 99,000
بیلچه باغبانی کد C5 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی کد FD001
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی کد FD001 متفرقه 200,000 00:02:58 200,000 290,000
بیلچه باغبانی کد FD001 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی کد FD004
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی کد FD004 متفرقه 60,000 19 فروردین 60,000 60,000
بیلچه باغبانی کد FD004 جنس دسته: چوبی
بیلچه برگر مدل 5600
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه برگر مدل 5600 برگر 1,220,000 00:02:59 1,220,000 1,220,000
بیلچه برگر مدل 5600 جنس دسته: فلزی
بیلچه فیسکارس مدل 137000
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه فیسکارس مدل 137000 فیسکارس 910,000 3 اردیبهشت 910,000 910,000
بیلچه فیسکارس مدل 137000 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه فیسکارس مدل 137210
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه فیسکارس مدل 137210 فیسکارس 1,170,000 00:06:38 1,170,000 1,170,000
بیلچه فیسکارس مدل 137210 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه مدل 01
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه مدل 01 متفرقه 80,000 14 اردیبهشت 80,000 80,000
بیلچه مدل 01 جنس دسته: فلزی
مجموع موارد: 128 عدد در 3 صفحه