شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ناودانی ساختمانی

رسته عنوان بارگیری سایز واحد طول قیمت زمان کمترین بیشترین
ناودانی 10 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 10 کیلوگرم 12 145,200 10 خرداد 145,200 145,200
ناودانی 10 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 10 اشتهارد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 75,000 14 خرداد 67,000 77,500
ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 77,500 13 خرداد 67,000 77,500
ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 12 81,500 11 خرداد 70,000 81,500
ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 81,500 11 خرداد 70,000 81,500
ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک الماس یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 77,000 14 خرداد 66,000 77,000
ناودانی 10 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد الماس یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک دهشیر یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 76,000 13 خرداد 65,500 76,000
ناودانی 10 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه: مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک سجاد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک سجاد (6 متری) کارخانه 10 متر 6 77,000 14 خرداد 66,000 78,000
ناودانی 10 سبک سجاد (6 متری) کارخانه: شرکت نورد سجاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: متر استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک شکفته (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک شکفته (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 77,000 13 خرداد 66,000 78,400
ناودانی 10 سبک شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک فراد (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک فراد (12 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 12 77,000 13 خرداد 66,000 77,000
ناودانی 10 سبک فراد (12 متری) کارخانه: شرکت فولاد فراد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک فراد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک فراد (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 77,000 13 خرداد 65,500 77,000
ناودانی 10 سبک فراد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد فراد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (12 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 12 77,000 14 خرداد 66,500 78,000
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (12 متری) کارخانه: فولاد نصر آذربایجان طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 77,000 14 خرداد 66,500 78,000
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (6 متری) کارخانه: فولاد نصر آذربایجان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 12 76,000 13 خرداد 64,400 76,000
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 76,000 13 خرداد 64,400 76,000
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی (6 متری) کارخانه 10 کیلوگرم 6 74,000 11 خرداد 62,600 74,000
ناودانی 10 مگا استیل ایوانکی (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل ایوانکی طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 12 کیلوگرم 12 145,200 1 خرداد 140,200 145,300
ناودانی 12 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 12 اشتهارد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 75,000 14 خرداد 67,000 77,500
ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 12 82,500 11 خرداد 70,000 82,500
ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 82,500 11 خرداد 70,000 82,500
ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک الماس یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 77,000 14 خرداد 66,000 77,000
ناودانی 12 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد الماس یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (12 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 12 76,000 13 خرداد 65,500 76,000
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (12 متری) کارخانه: مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 76,000 13 خرداد 65,500 76,000
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه: مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سبک شکفته (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سبک شکفته (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 77,000 13 خرداد 66,000 78,400
ناودانی 12 سبک شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 12 76,000 13 خرداد 64,400 76,000
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 76,000 11 خرداد 68,000 76,000
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 6 75,000 14 خرداد 62,600 77,500
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل ایوانکی طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 14 کیلوگرم 12 145,200 3 خرداد 140,200 145,300
ناودانی 14 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 12 89,000 11 خرداد 81,000 89,000
ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 89,000 11 خرداد 81,000 89,000
ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سبک الماس یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 77,000 14 خرداد 66,000 77,000
ناودانی 14 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد الماس یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سبک شکفته (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سبک شکفته (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 77,000 13 خرداد 66,000 78,400
ناودانی 14 سبک شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 12 76,000 13 خرداد 64,400 76,000
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه 14 کیلوگرم 6 76,000 13 خرداد 64,400 76,000
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 16 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 16 کیلوگرم 12 145,200 29 اردیبهشت 140,200 1,453,300
ناودانی 16 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 12 89,000 11 خرداد 81,000 89,000
ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 6 89,000 11 خرداد 81,000 89,000
ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 16 سبک الماس یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 6 77,000 14 خرداد 66,000 77,000
ناودانی 16 سبک الماس یزد (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد الماس یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 16 سبک شکفته (6 متری )
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سبک شکفته (6 متری ) کارخانه 16 کیلوگرم 6 77,000 13 خرداد 66,000 78,400
ناودانی 16 سبک شکفته (6 متری ) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 12 76,000 13 خرداد 64,400 76,000
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه 16 کیلوگرم 6 76,000 13 خرداد 64,400 76,000
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 18 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 18 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 18 کیلوگرم 12 145,200 10 خرداد 90,500 135,000
ناودانی 18 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 22 اروپایی (12 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 22 اروپایی (12 متری) بنگاه تهران 22 کیلوگرم 12 145,200 10 خرداد 128,000 130,200
ناودانی 22 اروپایی (12 متری) کارخانه: کارخانه فولاد اروپایی طول: 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 5 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 5 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری) کارخانه 5 کیلوگرم 6 63,900 31 اردیبهشت 63,300 63,900
ناودانی 5 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 5 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 5 سنگین اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 5 سنگین اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری) کارخانه 5 کیلوگرم 6 63,900 31 اردیبهشت 63,300 63,900
ناودانی 5 سنگین اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 5 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
ناودانی 6 اشتهارد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 6 اشتهارد (6 متری) کارخانه 6 کیلوگرم 6 75,000 14 خرداد 67,000 77,500
ناودانی 6 اشتهارد (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 6 سبک دهشیر یزد (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 6 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه 6 کیلوگرم 6 76,000 13 خرداد 65,500 76,000
ناودانی 6 سبک دهشیر یزد (6 متری) کارخانه: مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد دهشیر یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 6 سبک شکفته (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 6 سبک شکفته (6 متری) کارخانه 6 کیلوگرم 6 77,000 13 خرداد 66,000 676,000
ناودانی 6 سبک شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 6 سبک منظومه (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 6 سبک منظومه (6 متری) کارخانه 6 کیلوگرم 6 76,500 14 خرداد 65,100 78,000
ناودانی 6 سبک منظومه (6 متری) کارخانه: صبا فولاد منظومه طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: سبک
ناودانی 6 سنگین منظومه (6 متری)
ناودانی ساختمانی
ناودانی 6 سنگین منظومه (6 متری) کارخانه 6 کیلوگرم 6 76,500 14 خرداد 65,100 78,000
ناودانی 6 سنگین منظومه (6 متری) کارخانه: صبا فولاد منظومه طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: سنگین
مجموع موارد: 62 عدد در 2 صفحه