شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مشتقات میلگرد

رسته عنوان کارخانه بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
بولت آجدار 10 بنگاه تهران
مهره بولت
بولت آجدار 10 بنگاه تهران کارخانه کیلوگرم 76,000 10:02:26 64,600 106,700
بولت آجدار 10 بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم
مجموع موارد: 1 عدد در 1 صفحه