شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شمش فولادی

رسته عنوان بارگیری سایز واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
شمش فولادی 100×100 یزد (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 100×100 یزد (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 61,500 00:05:50 53,700 62,100
شمش فولادی 100×100 یزد (6 متری) کارخانه: شمش فولادی یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 120×120 اصفهان (12 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 120×120 اصفهان (12 متری) کارخانه 120x120 کیلوگرم 61,700 00:05:50 52,800 62,300
شمش فولادی 120×120 اصفهان (12 متری) کارخانه: شمش فولادی اصفهان طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 اصفهان (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 اصفهان (6 متری) کارخانه 125x125 کیلوگرم 61,700 00:05:50 52,800 62,300
شمش فولادی 125×125 اصفهان (6 متری) کارخانه: شمش فولادی اصفهان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 ساوه ( 6 متری )
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 ساوه ( 6 متری ) کارخانه 125x125 کیلوگرم 62,300 00:05:50 54,000 62,900
شمش فولادی 125×125 ساوه ( 6 متری ) کارخانه: شمش فولادی ساوه طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 سمنان (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 سمنان (6 متری) کارخانه 125x125 کیلوگرم 61,700 00:05:50 52,800 62,300
شمش فولادی 125×125 سمنان (6 متری) کارخانه: شمش فولادی سمنان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 قم (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 قم (6 متری) کارخانه 125x125 کیلوگرم 62,300 00:05:50 53,500 62,900
شمش فولادی 125×125 قم (6 متری) کارخانه: شمش فولادی قم طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 125×125 یزد (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 125×125 یزد (6 متری) کارخانه 125x125 کیلوگرم 61,500 00:05:50 53,500 62,100
شمش فولادی 125×125 یزد (6 متری) کارخانه: شمش فولادی یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 125x125 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 150×150 اصفهان (12 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 150×150 اصفهان (12 متری) کارخانه 150x150 کیلوگرم 62,000 00:05:50 53,000 62,600
شمش فولادی 150×150 اصفهان (12 متری) کارخانه: شمش فولادی اصفهان طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 150x150 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 150×150 ساوه ( 6 متری )
شمش فولادی
شمش فولادی 150×150 ساوه ( 6 متری ) کارخانه 150x150 کیلوگرم 62,500 00:05:50 54,200 62,900
شمش فولادی 150×150 ساوه ( 6 متری ) کارخانه: شمش فولادی ساوه طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 150x150 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 150×150 قزوین (12 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 150×150 قزوین (12 متری) کارخانه 150x150 کیلوگرم 62,300 00:05:50 53,700 599,800
شمش فولادی 150×150 قزوین (12 متری) کارخانه: شمش فولادی قزوین طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 150x150 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
شمش فولادی 150×150 یزد (6 متری)
شمش فولادی
شمش فولادی 150×150 یزد (6 متری) کارخانه 150x150 کیلوگرم 61,700 00:05:50 53,300 62,300
شمش فولادی 150×150 یزد (6 متری) کارخانه: شمش فولادی یزد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 150x150 واحد: کیلوگرم استاندارد: 5SP
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه