شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آهن آلات

رسته عنوان کارخانه قیمت زمان کمترین بیشترین
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 8,970 12:04:30 8,950 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد صنایع نورد میلاد یزد 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان شرکت پروفیل پایا اصفهان 8,970 12:04:30 8,970 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد شرکت پروفیل یزد 8,810 12:04:30 8,810 8,810
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق گروه صنعتی تهران شرق 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 8,930 12:04:30 8,910 8,930
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 8,970 12:04:30 8,950 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 8,910 12:04:30 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 8,930 12:04:30 8,910 8,930
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 9,070 12:04:30 9,050 9,070
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 9,070 12:04:30 9,050 9,070
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 8,830 12:04:30 8,810 8,830
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان شرکت پروفیل پایا اصفهان 8,960 12:04:30 8,960 8,960
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا شرکت کیان پرشیا 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال شرکت آدنیس صنعت شمال 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق گروه صنعتی تهران شرق 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 8,910 12:04:30 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 8,970 12:04:30 8,950 8,970
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 8,960 12:04:30 8,960 8,960
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد صنایع نورد میلاد یزد 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد شرکت پروفیل یزد 8,810 12:04:30 8,810 8,810
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 8,970 12:04:30 8,970 8,970
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 9,070 12:04:30 9,050 9,070
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 9,070 12:04:30 9,050 9,070
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 8,980 12:04:30 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 9,020 12:04:30 9,000 9,020
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده
مجموع موارد: 2279 عدد در 46 صفحه