شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آهن آلات

رسته عنوان واحد ضخامت استاندارد بارگیری نوع سایز طول قیمت زمان کمترین بیشترین
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه 2.5 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2.5 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس 2.5 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2.5 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد 2.5 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان 2.5 8,870 16:01:58 8,870 8,870
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد 2.5 8,710 16:01:58 8,710 8,710
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق 2.5 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو 2.5 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری 2.5 8,810 16:01:58 8,810 8,810
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو 2.5 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران 2.5 8,850 16:01:58 8,850 8,850
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران 2.5 8,810 16:01:58 8,810 8,810
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو 2.5 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری 2.5 8,810 16:01:58 8,810 8,810
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده 2.5 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل 2.6 8,720 16:01:58 8,720 8,720
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل 2.8 8,710 16:01:58 8,710 8,710
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه 2 8,900 16:01:58 8,900 8,900
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس 2 8,710 16:01:58 8,710 8,710
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه 2 8,900 16:01:58 8,900 8,900
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان 2 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه 2 8,920 16:01:58 8,920 8,920
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه 2 8,900 16:01:58 8,900 8,900
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد 2 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا 2 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق 2 8,900 16:01:58 8,900 8,900
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران 2 8,810 16:01:58 8,810 8,810
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه 2 8,920 16:01:58 8,920 8,920
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد 2 8,850 16:01:58 8,850 8,850
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری 2 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان 2 8,960 16:01:58 8,960 8,960
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد 2 8,710 16:01:58 8,710 8,710
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده 2 8,910 16:01:58 8,910 8,910
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری 2 8,870 16:01:58 8,870 8,870
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده 3.5 8,920 16:01:58 8,920 8,920
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل 3.5 8,700 16:01:58 8,700 8,700
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل 3.8 8,700 16:01:58 8,700 8,700
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده 3 8,860 16:01:58 8,860 8,860
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده 3 8,920 16:01:58 8,920 8,920
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده
مجموع موارد: 1710 عدد در 35 صفحه