شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آهن آلات

رسته عنوان کارخانه قیمت زمان کمترین بیشترین
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 8,950 20 فروردین 8,950 8,960
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد صنایع نورد میلاد یزد 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان شرکت پروفیل پایا اصفهان 8,950 20 فروردین 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد شرکت پروفیل یزد 8,790 20 فروردین 8,800 8,820
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق گروه صنعتی تهران شرق 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 8,910 20 فروردین 8,910 8,920
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 8,950 20 فروردین 8,950 8,960
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 8,890 20 فروردین 8,900 8,920
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 8,910 20 فروردین 8,910 8,920
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 9,040 20 فروردین 9,050 9,060
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 9,050 20 فروردین 9,050 9,060
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 8,800 20 فروردین 8,810 8,820
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان شرکت پروفیل پایا اصفهان 8,940 20 فروردین 8,950 8,970
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 9,020 20 فروردین 9,000 9,030
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا شرکت کیان پرشیا 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال شرکت آدنیس صنعت شمال 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق گروه صنعتی تهران شرق 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 8,890 20 فروردین 8,900 8,920
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه تعاونی فولاد علویجه 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 8,950 20 فروردین 8,950 8,960
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 8,940 20 فروردین 8,950 8,970
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد صنایع نورد میلاد یزد 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد شرکت پروفیل یزد 8,780 20 فروردین 8,800 8,820
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×40×60 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×40×80 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 2×40×80 گل نرده
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 8,950 20 فروردین 8,960 8,980
پروفیل (قوطی) 2×50×50 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 3.5×120×120 گل نرده
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 9,050 20 فروردین 9,050 9,060
پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 9,050 20 فروردین 9,050 9,060
پروفیل (قوطی) 3.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 8,960 20 فروردین 8,960 8,970
پروفیل (قوطی) 3×100×100 گل نرده
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 9,000 20 فروردین 9,000 9,010
پروفیل (قوطی) 3×110×110 گل نرده
مجموع موارد: 2294 عدد در 46 صفحه